Печат на тази страница
Вторник, 02 Ноември 2021 09:28

Протокол №23/27.10.2021 г.

 На 27.10.2021 г. при условията на чл. 28 а от ЗМСМА и чл. 29 а(1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  под ръководството на председателя на Общински съвет Созопол - Георги Пинелов през онлайн платформа ZOOM се проведе двадесет и третото редовно заседание на Общински съвет Созопол.

 

Г. Пинелов: Здравейте, колеги! Добър ден и на г-н Янакиев,  госпожи и господа общински служители, 9:30 часа e и предлагам да започнем работа. Съгласно нашият правилник и изискванията на Закона за местната самоуправление и местната администрация е необходимо да направим проверка на кворума, поименно, и с включена камера от ваша страна, за да се визуализира вашето  присъствие.

Проверка на кворума:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА   – – – – – – – – – – – – 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ТУК

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

 

Присъстват петнадесет от седемнадесет общински съветника, имаме кворум и откривам официално ДВАДЕСET И ТРЕТОТО редовно заседание на Общински съвет - Созопол.

Напомням, че:

- В случай на възникнал проблем с връзката трябва звъните на служителите от звеното, за да се отстрани проблема.

- Днешното заседание ще се излъчва на живо по  нашата фейсбук страница.  

 - Напомням ви, когато има почивка, да  си изключваме микрофоните и камерите.

 

Съгласно чл.35 ал.6 от нашия правилник, продължаваме с въпроси и питания към г-н Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол.

Имате думата за въпроси.

.

Г. Пинелов: Колеги, други  въпроси и питания към кмета.

Имате думата г-жо Германова!

Красимира Германова – общински съветник: Благодаря г-н Председател! Уважаеми г-н Кмете, колеги стартирам с една тема малко в продължение. На миналата сесия много говорихме за дърва и всичко около дървата. Знаете ние задаваме въпроси, вие отговаряте, ние търсим пък след това други отговори. Хората също ни задават  допълнително въпроси по въпросите, които сме коментирали. Първият ми въпрос е: на предната сесия коментирахме факта, че има спорен имат, от който Общината е рязала дърва. За този имот от който Общината е рязала дърва имаме ли Акт за общинска собственост? Защото проведох консултации с юристи, оказа сече за да спорим то трябва да имаме наш документ, че претендираме това да е наше. Претенциите могат да се защитават тогава, когато имаме съставен акт за общинска собственост, така че въпросът ми е: Имаме ли Акт за общинска собственост на този имот?  Втория ми въпрос е, защото аз мисля, че нямаме акт за общинска собственост, защото има в Кадастъра входиран Акт за държавна собственост на този имот и искам да ви попитам: там има рязани дърва определено количество,  които дърва са предполагам и продадени на населението на цена, която е гласувана от Общинския съвет. Да, обаче влизам в разни оферти и чувам, че на Държавно горско-Бургас цените на дървата са доста по-високи. На каква цена ние ще платим тези дърва, които са рязани от държавното лесничейство? И още един въпрос, който пак е свързан с дървата. Има Горско стопански план, който на времето е бил Лесоустройствен проект, сега вече се води Горско стопански план, последния наш такъв е до края на тази година, имаме ли подготовката? Изработен ли е такъв план за следващите десет години, защото срокът на този план е десет години? Има ли изработен такъв план, защото всяко едно рязане, сечене на дърва от гората се извършва въз основа на този ГСП, който в същност планира количеството, което да се реже, местата където да се реже и т.н.? Това са ми въпросите. Благодаря предварително за отговорите!

Г. Пинелов: Благодаря г-жо Германова! Г-н Янакиев, имате думата.

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Уважаема г-жо Германова, г-н Председател, по думите на вече бившия директор на Общинско предприятие озеленяване и гори /ОПОзГ/ сме имали такъв Акт за общинска собственост, но аз не искам да казвам в момента дали имаме или нямаме. Ще проверя и ще дам отговор на въпроса писмено. Казал ми е, че сме имали документи и в момента се води спор за тази земя.

            Относно Лесоустройствения план, аз мисля че се изработва за следващия десетгодишен период, но това също ще го проверя от новия директор и аз ще поискам от него да ми даде на мен писмен отговор каква е ситуацията по лесоустройство към момента.

Аз знам, че в момента е стартирал процедура по инвентаризация на абсолютно всичката горска площ, която има ОПОзГ с оглед на това да се види какви са наличностите и да се планират и сечите респективно след това.

            За цената, която вие коментирате, населението на която се снабдява е 39 лева и нашата цена е най-ниска и най-вероятно за в бъдеще ще трябва да се коригира с оглед на това, че и на Държавното горско вече цените са им около 50 лева, така че отговорите, които мога да дам конкретно, аз предпочитам да ви ги дам на Вас в писмен вид, след като получа в писмен вид от директора на ОПСзГ, защото вярвайте ми наистина за мен нещата ескалират до степен до която..... писаното остава кой казал, какво е казал, затова мисля че това е правилно. Току що ми дадоха информация, че имаме Лесоустройствен план до 2023 година, но аз пак ви казвам, искам да го проверя и тогава ще ви дам отговор.

К. Германова: Няма проблем за мен да ми отговорите в писмен вид....Не случайно го задавам този въпрос, защото доколкото разбирам липсата на дърва тази есен основно е благодарение на това, че не са проведени самите процедури за сеч и няма кой в същност да сече, и вече с лошите метеорологични условия съвсем пък я закъсахме, и се оказа че хората нямат никакви дърва, да не говорим, че и няма  никъде дърва и се оказа, че хората остават без дърва.

Т. Янакиев: Само ще кажа и аз, г-жо Германова, в коментар на това което казахте вие. Много правилно отбелязахте, че дърва няма навсякъде, не само в община Созопол, ами в почти цяла България е така. Аз миналия път ви казах, че бяхме на среща, където колеги кметове коментираха точно този проблем и с липсата на секачи и хора, които да извършват тази дейност. Пак повтарям и миналия път казах: на среща с кметовете те и всички се съгласиха, има и протокол от срещата, бяхме взели решение, че до 30 ноември ще бъде снабдено с дърва местното население, с дървата които са фактурирани, като социална услуга  от ОПОзГ. Лошото е, че тази година през м. октомври времето е студено. Мога да ви докладвам, че към настоящия момент Крушевец и Вършило са заредени на 100%. Днес на 100% ще бъде заредено Габър. Мисля че до няколко дни ще бъде заредено и Индже войвода, и в този район остава само Зидарово и сме приключили. В Присад са 4-5 и сме приключили. Преместваме се в нов район, от който ще се обслужват селата Росен – Равна гора - Атия. Организацията е много добра. Само вчера са извозени около 300 кубика дърва. Около 60 човека са си получили дървата. Аз, мисля че при добра организация до 30 ноември ще бъдат снабдени хората с дърва. Няма нужда да нагнетяваме допълнително, защото проблемите не са проблем само при нас, а са проблем за много общини и ще става все по-лошо и не е основния проблем в това, че не са направени процедури, а основния проблем е, че като се проведе процедура и когато  се влезе в съответния отдел се оказа, че ако е играл за 500 кубика, в този отдел наличните кубици вътре налични са на половина и това не е от вчера и от днеска. Това е направено преди 7-8-10 години, така че ситуацията  е достатъчно тежка опитваме се да я овладеем, мисля че сме я овладели и това показват действията ни от последните 15-20 дена. Благодаря Ви!

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Янакиев! Г-н Георгиев, имате думата!

Цветелин Георгиев – общински съветник: Здравейте колеги, г-н Председател! Г-н Кмете, радвам се да ви видя в добро здраве, както го казах и в Атия, когато се срещнахме. Позволявам си да  направя едно обръщение към кмета, и едно призоваване в никакъв случай да не се взима под внимание, че са някакви нападки. Просто правя колегиален призив. Г-н Кмете, призовавам Ви да разграничите двата органа на самоуправление в община Созопол, именно Общински съвет Созопол и общинска администрация. Ние, като общински съветници гледаме да си вършим работата и много Ви моля, да не ни нападате и не ни квалифицирате по време на нашата работа. Няма да говоря за миналата сесия, какво се случи и какво видяхме. Дано децата, гледайки от рамената на родителите си, както каза една колежка  да са видели, че ние си вършим работата, а не е никакъв пи ар. Дано хората са осъзнали, че Общински съвет е законодателната власт и ние искаме като общински съветници да стъпим именно на закона. Да не се доверяваме на това кой какво ни казва и на доверие да работим, а да работим по закона и по документи, защото както виждаме започваме да губим доверие в това какво ни се казва , а трябва да сме сигурни в това, което виждаме и това, което ни се показва. Това е моят призив. Няма да потърся извинение от никой от  миналата сесия как бях наричан, и как бях квалифициран. Г-н Кмете, ще ви поздравя за едно правилно управленско решение, което направихте с освобождаването на директора на Общинско горско предприятие, именно това показа моята правота в защитата на населението на община Созопол. Пак ви казвам, това е просто един призив просто да разграничите двата органа на самоуправление, където ние всички трябва да работим заедно, обединени в името и интереса на хората. Въпросите ми към вас, г-н Кмете, са два: в село Зидарово, ако си спомняте, мисля че беше миналата година, аз ви предупредих и ви подсказах за едни стълбове, които са наклонени. Вие изпратихте ваш служител, и дали вие го изпратихте или той сам отиде, така афектиран от случващото се, отиде и установи, че стълба не е един, както аз ви бях сигнализирал, а са няколко. Аз ви бях казал за стълба в началото на улицата, точно на самия вход на селото, мисля че беше №17, но името на улицата сега не се сещам, все още този стълб не е сменен. Вие запознат ли сте, г-н Кмете? Там където сте се обадили да бъдат отстранени, защото те се отстраняват от ЕВН, не от Вас, но Вие имате възможност да го изисквате и да защитавате интересите на хората. Все още този стълб не е сменен. Човека се притеснява и живее в страх, че стълба във всеки един момент може да падне отгоре му. Казвам ви го. Вече мина една година. Аз от много време ми сигнализират, но просто изчаквах. Бяхме в летен сезон и не исках да ви натоварвам, но вече е момента, когато започват да валят дъждове и има още по-голяма предпоставка този стълб да падне върху къщата, деца има…т.н.

Другият ми въпрос е отново за с. Зидарово. Пак ако си спомняте ви сигнализирах за една яма, която беше отворена след наводнение и дъжд. Там все още ямата стои. Вие тогава на сесията ми казахте, че също сте притеснен за това. Най-вероятно ви е убягнало. Моля ви се обърнете внимание и на това. Задавам ви въпроси стари, не ви задавам нови, макар че все повече има такива, но просто не искаме да ви натоварваме. Искаме лека по леко да отстраняваме старите проблеми и да вървим напред, стъпка по стъпка,  последователно. Това са ми въпросите, г-н Кмете, ако може ми отговорете, но не е толкова важен отговора, отколкото действията и хората очакват вашите действия.

Т. Янакиев: Г-н Георгиев, въпреки че не е важен моят отговор, аз ще се опитам да отговоря. Така, Вие казахте, че не е важен отговора ми.

            Относно призива Ви, само ще кажа, че Вие казахте няколко неща в това кратко изявление, които взаимно се изключват. С последните няколко действия, с които пряко доказвате, че се опитвате да се бъркате в оперативната власт, т.е. Вие призовавате за разграничаване  на двете власти. Аз със всички свои действия, които съм извършил тука, а вие всички седемнадесет съветника сте ми свидетели, че винаги съм имал уважение и респект към Общинския съвет и никога не съм си позволявал да обидя някой. Във Вашето изявление аз усещам може би един укор, може би към мен. Аз не си спомням да съм ви обидил на миналата сесия. Трябва да прегледаме записа и да видим дали съм казал нещо обидно. Да, вие разменихте реплики с бившия директор на ОПОзГ, г-н Жеков. Сега кой е прав и кой не е прав, аз няма да влизам в този спор и да ставам арбитър относно правотата на някого. Относно това дали адмирирате моите управленски решения или ги критикувате това си е ваша работа. Аз нито мога да ви спра да адмирирате, нито мога да ви накарам да критикувате. Това си е ваше право. Има разделение на властите - Общинския съвет, който  един вид изпълнява функциите на Народното събрание – законодателен орган законодателна власт/. Има оперативна власт, която е в ръцете на кмета и общинска администрация, така че аз не приемам това Ваше заявление, затова че аз по някакъв начин не разделям двете власти, или че по някакъв начин искате да кажете, че  уронвам аз престижа или просто мой служител е уронил престижа на Общинския съвет. Ако е така и това искате, да кажете искрено се извинявам от името на бившия този служител на всички общински съветници, които са се почувствали засегнати от неговите думи. Това е по повод вашето изявление.

            Относно въпросите в с. Зидарово – имаше шест наклонени стълба. Изпратихме фирмата, която се занимава с това нещо и тя ми докладва, че са ги изправили. Нямам информация нито от жителите като бях отишъл там, нито от кмета, че тези стълбове не са изправени. След, като вие ми казвате, аз онзи ден бях в село Зидарово и имах приемна там, но нито един не ме е сигнализирал. Ако някой ме беше сигнализирал, аз щях да си направя труда  и да проверя. Така че и това ще бъде проверено, ако вие казвате истината. Да, този стълб не е подменян, но е изправен. Може през тези няколко месеца да се е  случило нещо. Аз веднага след сесията тогава, веднага наредих на фирмата да поеме случая и те  ми докладваха след седмица, че това нещо е направено, но да наистина стълбовете не са подменяни, а мисля че вие казахте да се изправят, а не да бъдат подменени. Аз останах с впечатлението, че  вие казахте да се изправят, а и мисля че няма нужда да се подменят. Те трябва само да се изправят да са стабилни и да са спокойни хората.

 По втория въпрос, честно да ви кажа сега не мога да се сетя  за коя яма става въпрос? Не мога да се сетя, защото последната седмица правим лек ремонт и запълваме дупки  с асфалт на входа на с.  Зидарово и в село Зидарово в центъра и входа на селото дупките долу горе са запълнени с асфалт. Ще се радвам да ми кажете къде точно се намира тази дупка за да може и ако ми кажете къде точно, къде е дупката за да може още следващата седмица да я запълним и следващата сесия няма да ви се налага да ми задавате стари въпроси. Благодаря ви!

Ц. Георгиев: Ямата се намира в посока Зидарово – Присад от дясната страна, когато отиваме към Присад част от пътя го няма. За тази дупка става въпрос и г-н Кмете никога не се съмнявайте в това, което ви казвам. Аз не ви подвеждам. Това, че имам въпроси и питания, винаги ви казвам това, което е на терен и не ви подвеждам.

Т. Янакиев: Г-н Георгиев, сега се сетих ямата коя е. Миналата седмица ходих и я видях. Ще я направим. Взели сме го и като решение как трябва да се направи, а иначе аз се съмнявам във всичко и във всеки. Честно Ви казвам.

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Георгиев, на г-н Янакиев. Г-н Стефанов имате думата.

Илиан Стефанов – общински съветник: Здравейте г-н Председател, здравейте г-н Янакиев, здравейте колеги. Аз искам да попитам за един въпрос, който бях задал миналия път за пътя между Росен и Равна гора. Там забелязахме едни големи процепи, които са се получили на новия път.  Г-н Кмета ми отговори, че са взели под внимание тези неща. Аз искам да попитам отново вече имаме ли яснота и на база на какво са се получили тези пукнатини? Каква е причината и по какъв начин ще бъдат отстранени, и за чия сметка? Благодаря!

Т. Янакиев: Уважаеми г-н Стефанов, да взети са мерки веднага. Направихме среща с изпълнителя на пътя. Бяхме на място, на пътя Росен – Равна гора,  на срещата лично присъствах. Това не са процепи големи, както го казвате. Това са леки разцепвания. Обсъдихме го как да се направи  и се стигна до извода -  ще бъде направена лека битумна заливка  в дълбочина, ще се проникне, и ще се запечати от горе, за да се види дали се движи самото пътно легло. Проблема идва и от това, че като е правен проекта, канавките са изкопни, не са с бетон. Самото поставяне на бетон в канавката по целия път  би оскъпило проекта многократно и просто нямаше да можем да го финансираме този път. Всичко, което ще се направи поетапно по този път и ако продължава това разцепване ще бъде за сметка на изпълнителя. Така, че пътя е в гаранция. Не се притеснявайте. Лично съм го взел под контрол. Следващата седмица ще отида да проверя. Трябва да е направено. Предупредил съм и кмета на с. Равна гора всеки ден да прави проследяване, какво се случва с пътя, и  ако това нещо се случи на пътя веднага да ни сигнализира, и отново да можем да вземем мерки веднага. Благодаря!

Ил. Стефанов: Благодаря! Няколко пъти и на предната сесия г-н Иванов  поставя въпроса за поставянето на легнали полицаи на входа на с. Росен, и на входа на Равна гора, защото предпоставките са реални по този нов път и евентуално да се сложат легнали полицаи. Бяхме изкоментирали да сложат легнали полицай.

Т. Янакиев: Имахме два легнали полицая, сложихме ги в Равадинова, ще стигнем и до Росен и Равна гора. Вчера буквално слагахме легнали полицаи.

Г. Пинелов: Благодаря, колеги! Други въпроси?

Панайот Рейзи - общински съветник: Първият ми въпрос към кмета е следния: това, че е уволнил директора на Горското – браво, но все пак гледам, че в Черноморец има разлепени табели – връщат на хората парите за дървата, който иска разбира се! Каква ще е новата цена на дървата обаче, защото в момента ние не можем да подсигурим дърва на хората? Бургаското горско в момента продава на 115 лева кубика, а нашата цена е  40 лв. Ако не успеем да подсигурим дърва това означава, че тези хора ще трябва да купуват на два пъти и половина по-високи цени – няма резон!

Втория ми въпрос: Какво се случва с т.н. кофи за боклук под земята, които са? В началото на годината гласувахме едни пари. Преди лятото не успяхме, а сега вече идва и зимата. Ще се случват ли тези неща, няма ли да се случват? Как ги виждате във времето?

Г. Пинелов: Благодаря, г-н Рейзи, за отправените въпроси. Г-н Янакиев, имате думата!

Т. Янакиев: Г-н Председател, за дървата явно ще бъде темата!

Г. Пинелов: Г-н Рейзи се включи по-късно и ще трябва да повторите.  Не е чул отговорите ви.

Т. Янакиев: Аз, мисля че, като казваме  9 и 30 начало на сесията ...., но това вече е ангажимент на всеки един съветник.

            Г-н Рейзи, на среща с кметовете, която проведохме при мен в кабинета ми, решихме че дърва ще бъдат заредени до 30 ноември в цялата община. Набелязахме план по който ще се действа. Действаме по този план. Крушевец и Вършило ги заредихме. Днес и Габър ще бъде зареден и след това Индже войвода и Присад. След което се местим в нов район и ще бъдат заредени и другите села. Това, което казвате, като опция е възникнало от хора. Имаше хора, които искаха да си вземат парите за дървата. Аз лично, сега си позволявам да направя един апел хората да не си изтеглят парите, въпреки че сме дали такава възможност, защото биха ни обвинили, че видите ли взеха ни парите пък не са ни донесли дървата. Пак казвам, че дърва през месец март няма да се носят  за предходната година, така че не се притеснявайте. Дърва ще има. До 30 ноември ние трябва да снабдим местното население с дърва т.е. хората, които фактурирали и са решили да осигурят отоплението си през ОПОзГ. Имаме на разположение още тридесет и няколко дни. Към момента нещата вървят горе-долу в срок. Все пак сме в есенен период и може да хване и лошо време, но за сега нещата вървят добре. Относно цената, тези хора, които са  си фактурирали дървата на 39 лв. и на такава ще си ги получат  - на 39 лева. В Бургас бил 115 лева, след като го казвате, вие сте свидетел, че навсякъде в България дървата поскъпват, затова и аз казах, че и на нас също ще ни се наложи да направим корекция на цената.

П. Рейзи: Аз коментирам това, че ако на тези хора не им бъдат дадени дървата, голяма е разликата в цената, защото те са ги платили и затова казвам какво правим с цената, но разбирам че имате желание  и мислите, че ще успеете да ги снабдите на цена от 40 лв. Отидат ли на варианта да си вземат парите това означава, че ще трябва да дадат още от своите пари, защото вече няма такива цени. Затова направих този коментар, защото в случая вината е в нас. Те са си платили, тогава ще трябва ние да поемем разликата, затова ви питам!

Т. Янакиев: Г-н Рейзи, ние нямаме вина за това, че дървата в Бургас са станали 115 лева – нямаме вина. Аз ви разбирам, но вижте сега, съгласете се с нас, дали сме дата до които да се фактурира – 30 септември......

П. Рейзи: Разбрах.

Т. Янакиев: Вие ме питате и нека ви отговоря. Добре хубаво е, че се разбираме с половин дума с вас. Второто нещо е за контейнерите. Контейнерите в стария град трябва да се положат след като мине от НИНКН наблюдение на изкопите. Това спъва поставянето на контейнерите. Процедурата е изпълнена. Изпълнителя е избран. Вчера изпълнителя и представителя на сметопочистващата фирма имаха среща заедно с представителите на Общината, обсъждаха въпроси за техниката, която ще бъде необходима за обслужването на новите контейнери. Всичко върви според мен по план и предполагам, че до Нова година, все пак е есенно зимен сезон, би трябвало да се поставят в едната част на града контейнерите, а до летния сезон целия град Созопол ще бъде с нови контейнери на 100%. Гарантирам ви.

Г. Пинелов: Г-н Неделчев, имате думата!

Стойчо Неделчев – общински съветник: Свикнахме на хубавия път, хубавата отсечка за с. Равадиново и имаме някои язви, които се отварят след тези дъждове. Да им обърнем внимание и да ги запълним. Това ми е въпроса.

Т. Янакиев:Уважаеми г-н Неделчев, да вие ме сигнализирахте онзи ден за движение на тежка верижна техника. Кажете сега, вие като казахте А, трябваше да кажете и Б според мен.

Ст. Неделчев: Да, аз Ви казах да обърнете внимание и върху това, че някои хора си позволяват все още на новия асфалт да качват верижните багери и става кавга между хората от селото и тези хора. Просто ви казах да намерите време да ги съберете с тежката механизация  и да не се допускат тези неща.

Т. Янакиев: Да, точно така. Аз ви благодаря, че ми се обадихте. След, като вие ми се обадихте аз съм се обадил на собствениците на такива фирми и в следващата седмица, мисля че беше в сряда имам среща с тях и ще ви поканя да присъствате и вие на тази среща, защото аз съм абсолютно съгласен с вас, че не е нормално верижна техника и багери, без да има някакво бедствие или каквото и да било да се движи на самоход по пътя по новия асфалт. Много ясно, че ще има дупки и язви. Благодаря ви г-н Неделчев.

П. Рейзи: Г-н Председател, аз към Вас имам един въпрос.

Г. Пинелов: Слушам ви г-н Рейзи!

П. Рейзи: До кога мислите да ги правим тези сесии онлайн?

Г. Пинелов: До когато реши министъра.

П. Рейзи: Е, това с министъра стига моля ви се с този театър. Първото, което е е нормално всеки един човек да отиде и да се ваксинира, да си вземе зеления сертификат, и от там нататък нямаме никакъв проблем с провеждането на сесията. Второто, като тест преди сесията. Всеки си го прави и 48 часа важи. Вие целия  мандат ще си го изкарате....

Г. Пинелов: Това е личен избор дали ще се ваксинираме или не. Този разговор с вас го водим за трети път. Аз съм последния човек, който държи ние да бъдем по начина, по който задедаваме към момента, тъй като знаете, че във всеки един момент може да възникнат някакви причини. Постоянно нещо се случва и за мен също не е окей, но аз няма как да задължа който и да е да си направи ваксина или да се подложи на тест, а още повече вие сте гледали новините от последните няколко дни. Положението става изключително сериозно, дори от днес сутринта се говори за локдаун и вие искате в локдаун, ние да правим присъствени сесии. Ако, Вие сте председател на Общинския съвет, вие поемате отговорността и си организирате сесиите както намерите за добре. Аз съм председател, мен сте ме избрали за председател, не Вие конкретно но другите колеги, които са ме избрали, но отговорността я нося единствено и само аз. Защото пък Вие бяхте пък този, който не искаше да имаме присъствена сесия ако върнем времето назад. Нали така? Вие не искахте да присъстваме, защото ви беше страх от корона вируса. Така ли беше? Така беше.

П. Рейзи: Така беше, защото тогава нямаше ваксини.

Г. Пинелов: Аз не мога да задължа който и да било, г-н Рейзи.

П. Рейзи: Има вече тестове, които можем да ги направим буквално преди сесията.

Г. Пинелов: Как да направя аз, достъпна среда за хората, както е в момента хората да гледат какво се случва в Общинския съвет? Ако е присъствена как ще осигурим достъп на граждани? Как да предоставя на граждани достъпна среда как ние решаваме техните съдбини. Хайде отговорете ми, как да го направя? Как?

П. Рейзи: Ще си го направите там. Има интернет…..правили сме го по телевизията ни излъчваха и така на татък. Какъв е проблема? Сега, че има много корона вирус има, но има си ваксини. Има си тестове… Ето последно на събранието на Футболния съюз бяха събрани  около петстотин и тридесет човека и се проведе, а ние сме само седемнадесет.

Г. Пинелов: А, служителите от общинска администрация, които ще отговарят а вашите въпроси, директорите на дирекции, началници на отдели къде ще ги сложим, а гражданите, които ние не можем да лишим от присъствие, къде да ги сложим?

П. Рейзи: Знам и гражданите да заповядат. Правят си теста и присъстват. Какъв е проблема?

Г. Пинелов: Как? Г-н Рейзи, бъдете сериозен! Моля ви се!

П. Рейзи: Какво да съм сериозен, отиваш на кино, правиш си теста и влизаш. Какъв е проблема?

Г. Пинелов: Залата за кино е едно, а нашата зала е друго.

П. Рейзи: За мене в началото, когато аз ви поставих въпроса, че е рисково, тогава бяхме в ситуация, в която държавата се беше видяла в чудо, ние правихме редовни сесии. Сега, когато вече има ваксини, има тестове не виждам защо да не я правим присъствено. Ако за Вас големия проблем е, къде ще гледат и слушат гражданите, о кей!

Г. Пинелов: Ако на Вас ви е проблем, че гражданите да не гледат какво се случва…

П. Рейзи: Аз нямам проблем гражданите да гледат.

Г. Пинелов: Тогава приключваме темата. Отговорността е единствено и само моя. Ако Вие станете някога председател на общинския съвет, както искате така провеждайте заседанията и закона, и правилника на мене това нещо ми го позволява.  При 500 човека вие искахте неприсъствена сесия, а при 5 500 искате ние да се събираме в залата.

П. Рейзи: Какъв е проблема ми кажете – има ваксини, има тестове? Няма никакъв проблем.

Т. Янакиев: Ако ми позволите! Г-н Председател, вие, като председател на Общинския съвет носите пълната отговорност и сте в правото си да определяте според съществуващите в момента в държавата правила и вие много добре ги знаете и сте определили начина на провеждане на сесията според тези правила. Не забравяйте, че кой каквото и да ви казва отговорността е ваша.

Г. Пинелов: Това се опитвам да обясня на г-н Рейзи.

Т. Янакиев: И ви моля, дайте да работим!

Г. Пинелов: Аз спазвам всички закони в Република България в това число и нашия правилник. Темата я приключваме. Точно Вие да имате претенции…

П. Рейзи: Защо да нямам претенции?

Г. Пинелов: Продължаваме напред. Колеги, всички сте получили проекта за дневен ред на днешното заседание. След първото заседание на комисията по законност бяха входирани още две докладни. Вече ги разгледахме в съответните постоянни комисии и затова ви предлагам докладна записка №578/20.10.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, относно отмяна на Решение № 478/30.09.2021 г., обективирано в Протокол № 22/30.09.2021 г. на Общински съвет – Созопол да влезе, като последна докладна към първа римска точка, а  докладна записка №577/19.10.2021 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол, относно извършване на компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г. да влезе, като последна докладна към втора римска точка.

Също така на заседанието на комисията по законност на 21 октомври, г-н Янакиев в правното си  на вносител, оттегли докладна записка № 549 за прецизиране на същата и съответно отпада от представения ви проект за дневен ред. Това е отразено  в протокола на постоянната комисия.

 

Колеги,  други предложения имате ли към това, което ви зачетох току що?  Разбирам, че няма. Гласуваме  ДЗ 577 и 578 да бъдат включени в дневния ред:

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

Приема се предложението.

 

Преминаваме към гласуване на самия дневния ред в едно с допълнителните докладни записки включени към него.:

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Приема се дневния ред.

с

РЕШЕНИЕ №488

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

 1. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

 Докладна записка № 533/06.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол;

 Докладна записка № 548/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Промяна на „Критериите и регламента за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на община Созопол“

 Докладна записка № 557/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:Приемане на План за интегрирано развитие на Община Созопол  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 Докладна записка № 558/12.10.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол

Относно: Приемане на програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври 2021 г. – м. март 2022 г.

 Докладна записка № 562/13.10.2021 г. от  д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ по процедура "Енергийна ефективност в сгради", финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”

Докладна записка № 567/14.10.2021 г. от  д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Сформиране на общинска комисия по безопасност на движението по

пътищата /ОбщКБДП/

Докладна записка №578/20.10.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, относно отмяна на Решение № 478/30.09.2021 г., обективирано в Протокол № 22/30.09.2021 г. на Общински съвет – Созопол

 

 1. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

Докладна записка № 565/13.10.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на община Созопол за 202 1г.

 

Докладна записка № 566/13.10.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г. на община Созопол – II етап.

 

Докладна записка №577/19.10.2021 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол, относно извършване на компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

iiI.Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

Докладна записка №550/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.321, по КК на с.Атия, зона по §4 от ЗСПЗЗ,  земеделска територия, м.“Старо селище“, с.Атия, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за изграждане на „жилищна сграда“ и улична регулация  на улица с осови точки 5-6-7-8,  за осигуряване на транспортен достъп до процедираният поземлен имот.

Докладна записка №551/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.139, по КК на гр. Созопол, горска територия, м.“Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „сгради за курорт и допълващи дейности“.

Докладна записка №552/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.135, по КК на гр. Созопол, горска територия, м.“Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за изграждане на: в новообразуван УПИ XXXI -35.135 за „сгради за курорт и допълващи дейности“ и в новообразуван  УПИ XXXII -35.135 за „КОО“.

Докладна записка №553/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Канализационен колектор от ПИ с идентификатор 81178.32.461, по КК на гр. Черноморец, до съществуваща шахта от колектор „Черноморец“, землище  на гр. Черноморец.

Докладна записка №554/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън   границите на урбанизираните територии, за обект: „Кабелна линия 1kV (киловолт) от КРШ (кабелен разпределителен шкаф) до ЕТ (електромерно табло), за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ67800.70.305, землище на  гр.Созопол,  ДП (договор за присъединяване) 4372488“ .

Докладна записка №561/12.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, извън границите на урбанизираните територии, за улица „Виа Понтика“, м. „Буджака“, община Созопол.

 Докладна записка №564/13.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.174, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „вилни сгради“. 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка № 541/08.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с пл.№134.30, представляващи 25/525 кв.м. ид.ч. от поземлен имот, целият с площ 525 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“, и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/", находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец.

Докладна записка № 542/08.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.41.17, представляващи 47/597 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 597 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, и начин на трайно ползване: "За вилна сграда", находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, с. о. "Червенка", местност "Червенка".

 Докладна записка № 555/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с планов № 203, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Росен, местност „Росенец“, с площ 500 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "Земеделска земя (съгласно § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ)".

Докладна записка № 556/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.508, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, с. Атия, местност "Старо Селище", площ 695 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

Докладна записка № 559/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.503.176, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 320 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване:"Ниско застрояване /до 10m/".

Докладна записка № 560 /12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: изменение на Решение № 215 от 29.07.2020 г.

Давам думата на Станимир Андонов  -  председател на комисията по законност да представи становището от заседанието, проведено на 21 октомври. Имате думата г-н Андонов!

 Ст. Андонов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация  представям ви становище от заседание на  комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”, проведено на 21.10.2021 г.  На заседанието присъстваха: Станимир Андонов, Желязко Иванов, Анета Филипова и Димитринка Господинова. Отсъстваше Панайот Рейзи.

Разгледани бяха следните докладни записки:

Докладна записка № 533/06.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол;

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването:  четири гласа „За“ – докладна записка №533 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

К. Германова: Искам да попитам имали проведена среща с таксиметровите шофьори? Никъде не е отбелязано в докладната и просто информативно питам дали шофьорите са запознати, че все пак ще има някаква промяна.

Т. Янакиев: Да, г-жо Германова, да има направена такава среща. Тя беше под тяхно давление. Събрахме се, обсъждахме. Близо два часа продължи срещата. Изтъкнаха се най-различни доводи в различни посоки. Визираха се различни цени и накрая се стигна до консенсус за тази цена с оглед на разходите им. Виждате каква е инфлацията през последната година. Имаше среща с таксиметровите шофьори.

К. Германова: Благодаря!

Г. Пинелов: Други въпроси? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - -- 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №489

 1. Общински съвет Созопол определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Созопол, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници:

1.1. Определя тарифа с минимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:

 • Дневна тарифа за един километър пробег – 1,50 лв.;
 • Нощна тарифа за един километър пробег – 1,70 лв.;

 

            1.2. Определя тарифа с максимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:

 • Дневна тарифа за един километър пробег – 2,00лв.;
 • Нощна тарифа за един километър пробег – 2,50лв.;

            Дневната тарифа важи от 06:00.часа до 22:00.часа, а нощната тарифа важи от 22:00 часа до 06:00 часа.

 

Докладна записка № 548/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Промяна на „Критериите и регламента за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на община Созопол“

На въпрос на г-н Андонов, защо се отнася за 2020 и 2021 година, а не само за 2021 година,  Божана Чампарова отговори така: Единият мотив на вносителя е, че все още има заявления, чиито помощи не могат да бъдат изплатени, тъй като по една или друга  причина не попадат в критерия за да бъдат одобрени.

Втората причина е все пак да бъдат обхванати и заявления от началото на мандата на сегашния вносител, така че няма пречка да бъде гласувано промяната да влезе в сила от 2020 г., за да не бъдат ощетени заявители, които по някоя от тези причини не са се намирали в родния си град.

 

Други въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването:  четири гласа „За“ – докладна записка №548 влиза за разглеждане на общинска сесия и предлага да се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

К. Германова: Виждам, че има наложени изключения на хора, които нямат пет години в определени случаи. Мисля че това сме го разисквали и в предни мандати и сме го коментирали, че това пък всъщност липсвайки в тези години постоянно живеене в Созопол, те са били някъде другаде за да се ползват много често от някакви други социални придобивки. Това не били довело примерно до двойно взимане на такива помощи, защото никакъв не е проблема живеейки на друго място да се възползват и от двете общини от такъв тип социална помощ. Още повече, мисля че идеята на тази социална помощ е насочена към хората постоянно живеещи в Созопол, т.е. хората, които са на територията на града, както и много други социални придобивки, това е един вид по някакъв начин да върне части от данъците, които те плащат в нашата община, тъй като са постоянно живеещи в община Созопол, техните данъци се удържат тук на територията на Общината. Затова  изразявам едно мнение – не би ли било това включително и втора точка, която изисква определено образование, не би ли било това някаква дискриминация в този и вид?

Т. Янакиев: Уважаема г-жо Германова, аз разбирам вашите притеснения. Мислихме много върху въпроса. Това, което имане, като информация, няма постъпило двойно финансиране при тези хора. Вие ми дадохте една много добра идея, че когато отпускаме този тип помощ на потребителите можем да ги обвържем с някаква декларация, която да фиксира за невъзможност да се получава двойно финансиране, ако е получил на друго място. Това е единият вариант, като те си носят отговорност, ако ни излъжат. Другият вариант е, че те не са изчезнали за пет години. Те най-често са били студенти. Много често са ползвали общежитие и се е налагало регистрация по настоящ адрес. Те са се прибирали събота и неделя и ваканциите, и общо взето живота им не е преминал извън Созопол и след това да са дошли в Созопол. Това ни беше на нас презумцията поради която съм ги включил. Чисто времево аз съм приел чисто политически отговорност да бъде от началото на мандата ми и срока  да не е от 6 ноември 2019 , от 01.01. 2020 г. Относно втория ви въпрос за мен е редно все повече хората да се стремят, а и честно и почтено към останалите хора е, а и да стимулираме тези хора да завършват средното си образование, а и да имат едно по-отговорно майчинство, бащинство към своите деца. Юристите са го проверили. Според тях няма конфликт на интереси. Ще видим и какво ще кажат и в областна управа, но според нас няма да има. Мислим, че с нищо не затормозяваме или пък дискриминираме някого. Напротив в България средното образование е безплатно, така че никой не е дискриминиран. Който има желание, който носи отговорност към обществото, към себе си, към своите семейства, а и към своите деца се стреми да се образова. Това е мнението ми.

К. Германова: Благодаря Ви, г-н Кмете, просто коментара и въпросите ми бяха от гледна точка на това да си спазим закона, както трябва, а и идеята за това плащане  не е просто защото някой е живял, а и е пребивавал тук, а живял тук и оставил своите данъци. Мисля, че такава беше и идеята, затова зададох въпроса. Благодаря!

Анета Филипова – общински съветник: Благодаря Ви, г-н Председател. Аз само ще изкажа своето мнение, което вероятно произтича от професията ми и множеството примери на които съм се нагледала за всичките тези четиридесет години стаж, защото повечето хора за които говорим, като говорим за всички  етноси, не говорим само за един определен, използват парите, които бяха твърде много по една или друга причина, за да правят пищни тържества, след което същите тези хора по мои наблюдения, поставила съм си за цел, без да назовавам имена, живеят на семейни начала, без да имат сключен брак, след което майките получават помощи за самотни майки, т.е. използват по всякакъв начин да доят държавата.. Разчитат в живота си само на помощи, помощи и  помощи от съвестните данъкоплатци. Моето желание е и съгласието ми  е да бъде обвързано и с образованието защото,  мисля че само по този начин народа ни и жителите на община Созопол от всяка възраст ще постигнат онзи момент на мислене, който ще ги накара да разберат, че грижата за държавата е всъщност грижа за себе си. Не може да искаш само за себе си без да даваш нищо. Другото, че изключително важен е момента за производство на принадена стойност, защото от нея зависи богатството на една нация – говоря във финансов план, а за да работиш нещо по-добре заплатено и да даваш на държавата данъци това значи да се образоваш. В нашата Община, казвам го с ръка на сърце, нуждата от образование е вопиюща. Това мисля аз и затова съм съгласна с тази промяна в наредбата.

Г. Пинелов: Благодаря Ви, г-жо Филипова!

Т. Дамянов: Да допълня отговора към г-жа Германова. Г-жо Германова, във управлението тук се натъкнахме на единични случай. Наистина са малко, в които по сегашната наредба  не могат да се възползват от тази социална придобивка. Хора, които са наистина созополски деца, граждани, млади хора и не могат да отговорят на критериите по причината, че им се е променил настоящия адрес в тези пет години назад във времето, и то е свързано с тяхното обучение. Излиза, така че един студент като отиде  да учи някъде и той е на общежитие, при попълване на адресна карта му се променя настоящия адрес. В някой от случаите, хората дори не разбират, че по този начин си променят настоящия адрес и като дойдат да подадат документи остават учудени, че нямат право на помощ за новородено, което не е добре, защото това е така да се каже цвета на граждани на Общината, и мисля че е редно да се възползват  точно те от тази помощ. А, това дали ще вземат и от друга община това би било добре за тях. Ние нямаме нищо против. Приели сме тази социална придобивка и я поддържаме.

Г. Пинелов: Благодаря, г-н Дамянов, за уточнението.

К. Германова: Г-н Дамянов се обърна към мен. Да, съгласна съм с Вас, г-н Дамянов, но първо да кажа, че изискването е за постоянен адрес, а не за настоящ адрес. Второ – вие много хубаво казахте – да това е социален жест към хората, които са с постоянен адрес в Созопол, така че аз не съм съгласна с вас, че ако могат от всякъде от всичко да вземат от там прехвърляме се към това, което Филипова каза, че се опитват хората от всякъде  ако могат да „издоят” държавата, така че още повече ние сме хора, които трябва да гледаме нещата от законова гледна точка. Да, ние сме хора, подвластни сме на емоции и понякога взимаме решения на базата на емоции, но в крайна сметка решенията ни  трябва да бъдат законно образни, така че ….

Г. Пинелов: Аз, мисля че г-н Янакиев много добре отговори и мисля че, ако това бъде обвързано с една декларация, че лицето не е получило от друго място социална помощ,  не е проблем да си вземе това, което му се полага от нашата Община, като жител на нея.

А. Филипова: Искам само да уточня нещо за всички, които са учудени за това  предложение в докладната, само за сведение в Община Русе този вид помощ е 160 лв., а за правилата за раздаване на наградите, както питат съответните хора на община Созопол, защото те така питат, нека да погледнем наредбата на Община Пловдив, която е обвързана изключително с образователния статус на всеки кандидатстващ за този вид помощ, което е вопиюща нужда на държавата Република България. Образованието, знанието ще ни освободи.

Г. Пинелов: Благодаря на г-жа Филипова. Г-н Георгиев, имате думата.

Цв. Георгиев: Искам да обърнете внимание всички, г-да общински съветници, как е изготвена докладната. Не знам дали някой е вникнал, обаче аз така на първо четене едно нещо ми прави впечатление, което смятам че е в ущърб на хората. Сега ще ви обясня за какво става дума. Така изготвена докладната и представена, че 2020 година има хора, които са ощетени и те ще могат да кандидатстват, искам да кажа, че не могат да кандидатстват, защото вече през 2020 г. на тези хора им беше отказано и им е било казано, че те нямат право да кандидатстват за тези пари. Така написана докладната, така изготвена и представена на нас, там вътре се говори за намаляване на парите. Искам да попитам тези хора, които си получиха парите през 2020 година по-голямата сума, а следващите, така гласували докладната ще получат по-малката сума. Нито един човек, нито един няма да може да кандидатства вече по така новите изготвени и гласувани от нас правила. Ако вносителя на докладната пише вътре в докладната и каже, понеже го и гласувахме на по-късен етап в Общинския съвет през 2020 година в помощ на тези, които също имат право да вземат пари, могат да си пуснат заявление със стара дата през 2020 г. и ние да им дадем възможност на хора, които също са били ощетени тогава за мене е много добре изготвена докладната и  много добре мисли за хората, но така поднесена, пак казвам ние нито един през 2020 няма да върнем, който не е могъл тогава да подаде заявление, а единствено ще ощетим тези, които не са си получили парите поради закъснение и поради причини от самата Община и вече ще получат по-малката сума. Всички останали обаче, които по някакъв начин са прередили другите ще получат по-голяма сума. Мисля, че така изготвена през 2020 трябваше да си остане така, хората да си получат големите суми, защото така де факто никой няма да бъде поощрен от новите правила, които ние гласуваме.

Т. Янакиев: Г-н Председател, може ли думата. Право на отговор.

Г. Пинелов: Да, разбира се.

Т. Янакиев: Господин  Георгиев каза интерпретации, които са негови, с които той ангажира обаче аудиторията, те не са така. Г-н Георгиев, слушайте внимателно: всичко, което е есенцията на докладната се състои в решенията и в точка 1.3. също, където са за лица по т.1.1. – родители на новородено, осиновено през 2020 и 2021 година дете се определя срок до 31.01.2022 г.

Ние умишлено сме върнали срок до 01.01.2020 г. нали това визираме? Ние не можем да върнем срока и от 2019, 2018,...17... – не, ние можем, може би, не знам. Да го върнем и от 2015 година ако искате, но аз казах, когато се обосновах, че съм го обвързал с началото на моя мандат. Това е първото което. Второ: не знам за какви ниски и високи пари говорите! Ние през 2020 и 2021 година не сме правили корекция на ставките по помощите, които се предоставят по тези параграфи. Коригирайте ме, г-н Председател, ако греша. Така че не виждам какви ниски и какви високи пари  и щял да се възползва някой. Моля Ви се, прочетете я не на прима виста докладната. Прочетете я два- три пъти. Вникнете в нея и тогава да коментираме предлагам. Благодаря.

Цв. Геолгиев: Г-н Председател, ако разрешите през 2020 год., каква е сумата?

Ст. Андонов: 1000 лв.

Цв. Георгиев: Сега гласувана така докладната през 2020 останалите, които не са си получили, по колко ще получат?

Ст. Андонов: Пак 1000 лв.

Цв. Георгиев: Добре. Благодаря ви за това. Друго да попитам – тези, които през 2020 г.  не са имали възможност да кандидатстват по тези правила, сега ще имат ли възможност да кандидатстват?

Т. Янакиев:   Г-н Георгиев, аз ви казах – моля ви се, прочетете докладната до край и ще видите лицата, които са по т.1.1. кога могат да кандидатстват и те могат да го направят до 31.01.2022 г.. Вникнете в нея и тогава да коментираме.

Цв. Георгиев: Г-н Янакиев, благодаря Ви!

Т. Янакиев: Какво повече да  ви кажа? Още нещо – отбелязвам, че имаше комисии на които трябваше да се дебатират тези докладни в техническата им част, а това не се прави. Може би е добре да пуснем, не знам, г-н Председател, в кръга на майтапа го казвам, но да пуснем фейсбук излъчване на комисиите.

Г. Пинелов: Аз няма от какво да се притеснявам, стига юристите да ни разрешат. Няма какво да се крия.

Т. Янакиев: Защото на комисиите няма никакви въпроси, а тук се започва  това така, ...Ми прочетете докладните. Общинския съвет е предоставил докладните в оказания срок и до сега е трябвало да бъдат прочетени. Аз поне така си мисля.

Цв. Георгиев: Г-н Янакиев, благодаря Ви! Само да ми кажете през 2020 ще получат по 1 000 лв., защото ми отговори г-н Андонов?

Т. Янакиев: Г-н Георгиев, за енти път ви го казвам, не се ядосвам, но просто ми става даже смешно. Пак ви казвам в т.1.3. е написано ясно и чисто: за лица пот. 1.1. ….а тя казва … ...., сиреч ще си получат 1 000 – то лева. Как по-ясно да го кажем и да го напишем? Не разбирам!

Г. Пинелов: Г-жо Лулева, имате думата.

Светлана Лулева – общински съветник: Изслушах подробно колегите, които се изказаха по докладната. Не биваше да навлизаме чак толкова в такива подробности  и да доуточняваме и т.н., но аз искам да вметна следното: не мислите ли, че това е много деликатна тема и можем да бъдем обвинени в дискриминация на определен кръг от хора? Искам да кажа, че подкрепям изцяло изказването на госпожа Филипова относно образованието. Не ме разбирайте погрешно. Аз също съм на мнение, че образованието е от изключителна важност и то не само тук конкретно във взимането на тази помощ, а по принцип. По темата образование няма какво да коментирам, но не мислите ли, че тук ще влязат една голяма прослойка от хора, които няма да попаднат в така зададените критерии, а да не говорим, че от законите, където също е необходимо това условие, то не присъства все още, не говоря на общинско ниво, говоря за държавно ниво. Другото, което искам да кажа от опита ми, тъй като съм работила в сферата на социалното подпомагане и това, което спомена, че помощите, които се взимат, освен това взимат и като самотни родители, а се вижда, че те живеят на семейни начала и получават помощи. Това е източване на пари от държавата. Всички тези неща са ни ясни. Работила съм достатъчно време в Службата по социално подпомагане, за да съм на ясно, че тези неща се случват. Да така са. Констатират се многократно, но това не е масово и не всички го правят.Говорим за единични случай и заради такива единични случаи, обаче в тази графа ще попаднат и хора, които може би поради някаква причина са останали без образование, но пък от друга страна са съвестни жители. Плащат данъци, но поради някаква причина са останали без образование, но пък от друга страна са съвестни жители. Много деликатна тема, която трябва да се огледа от всичките страни преди да вземем такова решение. Другото, с което е наистина сте прави, че има жители на града ни, наши съграждани дори, които в един момент поради една или друга причина отиват да живеят другаде. Сменят си адреса и след това не могат да ползват тази помощ, въпреки че си плащат данъците тук. Това е един вид социална помощ, с която идеята е да върнем част от данъците, които се плащат в Общината на хората от този град, които ги дават. Според мен трябва все още да се обмисли тази докладна преди да вземем окончателното решение. Не, че в един момент няма да можем да променим наредбата и отново да се внесе със следваща докладна, но нека да помислим и в този аспект, защото наистина темата е много деликатна. Не мисля че трябва да ограничаваме правото и да слагаме така резки граници с образование и без образование. Това е, което исках да кажа.

Г. Пинелов: Благодаря Ви, г-жо Лулева! Г-н Янакиев, имате думата.

Т. Янакиев: Да, госпожо Лулева, разбирам това което казвате, като опасения. Ние също тази докладна  сме я обмисляли дълго време. Тя не е вкарана от вчера за днес, даже мисля че е добре да мислим, не казвам сега – след време, когато се създадат подходящи условия, двамата родители да имат завършено средно образование в минималната му степен – десети клас. Да, самата тема е изключително деликатна, аз изобщо не го отричам това нещо, но ето при единия от двамата родители и те ще започнат да сключват брак, което е нормално и това ще е стимул. Докладната дава някакви условия при които ще се получават помощи. Никой не слага някакви чатали на врата. Някой пък може да каже не ви искам помощта, защото не ви харесвам и затова хилядото лева няма да ги взема от Общината., независимо, че отговарям на всички условия. Може случайно да има и такива хора, а иначе това е  лично мое мнение, е че родителя за да бъде отговорен и да даде едни адекватни грижи на своето дете, макар че не всеки случаи е така,  образованите до някаква степен оказва влияние. Пак казвам, че моето мнение е, че в един момент трябва и двамата родители да са със средно образование ако желаят да получат този вид помощ /стимул или подкрепа/, за да сме сигурни, че в община Созопол работят и живеят образовани хора, защото образованието е...няма какво да говорим повече.

Андрей Николов: Уважаеми г-н Кмете, г-н Председател, уважаеми колеги бих искал да влезна в тона на темата и казвам, че подкрепям мотивите на докладната, както и колегите, които се обосноваха в случая г-жа Филипова. Изказвам моето мнение по две неща: първо по законосъобразността: тази наредба функционира на територията и на други общини и не е от сега или от вчера, така че това което правим не е прецедент да я има тази практика на територията на нашата държава. Другото които искам да кажа е, че всички виждаме как социалната система в България боксува. Не мога да кажа, че това е поради такива социални помощи. Ние гласуваме еднократна помощ, не ежеседмична, ежемесечна или ежегодна. Знаем че в държавата такива помощи са ежемесечни и трябва да се започне от някъде, а не да се затваряме очите и да правим популистки коментари кой какъв е, кой дискриминираме и кой не дискриминираме – трябва да тръгнем напред. Нашето общество за да тръгне това е нашата малка крачка, която е предпоставка за едно по-светло бъдеще. Ние не искаме да ограничаваме хората  и да им се месим в личния им живот и т.н., но практиката е такава многодетните семейства са най-вече на хора с основно образование и определено трябва да се започне  от някъде и аз ще подкрепя тази докладна.

С. Лулева: Извинявам се,че ще се намеся, но г-н Николов, в никакъв случай моето изказване не е популистко.

А. Николов: Г-жо Лулева, в никакъв случай не съм споменал името Ви.

С.Лулева: Ами не, защото след моето изказване се изказахте така. Напротив темата  е много деликатна и да я погледнем от всичките ѝ страни.

А. Николов: Темата е деликатна, но все пак трябва да се започне от някъде.

Г. Пинелов: Г-жо Филипова, имате думата.

А. Филипова: Благодаря Ви, г-н Председател. Само да допълня, че в съвременната образователна система се дава възможност, на всички онези които не са завършили по една или друга причина, да завършат в самостоятелна форма своето  образование независимо от годините в това число и на млади семейства, които са с деца или  ще имат деца, така че няма причина да смятаме, че това е някаква дискриминация. Завършването им е безплатно. Държавата плаща на тези хора да се явяват на самостоятелна форма и в училището в Созопол има такива хора. Мога да дам поименни примери, а друго - не е дискриминация. Ние говорим за дискриминация за тези които нямат образование, а какво  да кажат онази група от млади хора, които са завършили бакалаври, магистри – това образование е платено. Тези хора са дали много пари за да се образоват и то не само за собствено благо, а за благото и на държавата и тези хора плащат достатъчно големи данъци, затова е необходима да има разлика в помощите, кита се дават за новородени и по-точно по образователен ценз. Така мисля аз.

Г. Пинелов: Благодаря на г-жа Филипова.

Цв. Георгиев: Г-н Председател, ако разрешите?

Г. Пинелов: Да, нямам избор.

Цв. Георгиев: Възникна въпрос в мен от изказването на колежката. Тя каза, че и дори поименно знае хора, които в момента учат. Въпроса ми е вносителя на докладната  предвижда ли   евентуално, ако има хора, които в момента учат и също чакат помощи, те дали ще получат парите или може би трябва да завършат образованието си и  след това вече да получат по-голямата сума, като вече едни образовани хора., защото трябва да имаме и това предвид. Там наистина има хора, които са осъзнали своята грешка, че образованието е много важно и искат да го завършат. Те ще получат ли по-голямата сума, като представят документ, че учат?

Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол: Отговарям Ви,  веднага: политиката, която водим е хората да раждат деца, след като завършат средното си образование.

Цв. Георгиев: С две думи, тези, които учат те не подлежат на

Тодор Дамянов: Разбира се . Политиката на Общината е, след като завършат средното си образование.

 Цв. Георгиев: Благодаря!

Г. Пинелов: Колеги, други въпроси някой има ли? Виждам, че няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 4

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №490

 1. Общински съвет Созопол приема следните промени в „Критериите и регламента за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол”:

1.1. В т.1 се приема нова т.1.1 със следния текст:

1.1.Изключение от критерия по настоящ адрес за последните 5 /пет/ години се допуска за лица – военнослужещи или учащи се в редовна форма на обучение, или лица, настанени в социални заведения, за които промяната на настоящия адрес е обвързана с едно от тези обстоятелства, като при подаване на заявлението лицата представят документ, който го удостоверява. За същите се допуска настоящият адрес да е по-малко от 5 /пет/ години към момента на раждане (осиновяване) на детето, но трябва да е регистриран към момента на подаване на документите.

1.2. В т.3 след „навършили пълнолетие към датата на раждане на детето“ се добавя и текстът : „и поне единият от тях да има завършено средно образование“ и текстът придобива следната редакция:

 1. Родителите на новороденото дете да са навършили пълнолетие към датата на раждане на детето и поне единият от тях да има завършено средно образование.

1.3. Приема се §1 със следния текст:

 • 1. За лица по т.1.1. - родители на новородено/осиновено през 2020 г. и 2021 г. дете се определя срок до 31.01.2022 г. за подаване на заявление за отпускане на помощ, след което това им право се погасява.

 

Докладна записка № 549/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Приемане на промени съгласно Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“  и Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“.

 

Преди да бъде подложена на гласуване, г-н Янакиев, вносител на докладната я  оттегли  за прецизиране съгласно чл.61 от Правилника на Общински съвет Созопол.

 

Докладна записка № 557/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Созопол  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването:  четири гласа „За“ – докладна записка №557  влиза за разглеждане на общинска сесия и предлага да се вземе решението така, като е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №491

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,чл. 13, ал.4  от ЗРР, чл.21,ал1 от ППЗРР ,Общински съвет Созопол:

 1. Приема „План за интегрирано развитие на община Созопол за периода 2021- 2027 г.
 2. Одобреният план за интегрирано развитие на общината да се представи пред Областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане по реда на чл13,ал.5 от ЗРР и чл.21,ал.2 от ППЗРР.
 3. 3. Планът за интегрирано развитие на община Созопол за периода 2021- 2027 г. и решението на Общински съвет Созопол за неговото приемане да се публикуват на интернет страницата на общината, както и на портала за обществени консултации на Министерския съвет в срок до пет работни дни от датата на решението за приемането му по реда на чл.21,ал.3 от ППЗРР.

 

Докладна записка № 558/12.10.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол

Относно: Приемане на програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври 2021 г. – м. март 2022 г.

Уточнено бе, че приемането на бюджета през месец март е посочен, като най-краен срок, защото приемането на общинския бюджет зависи изцяло от приемането на държавния бюджет и сроковете заложени в него.

 Други въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването:  четири гласа „За“ – докладна записка №558 влиза за разглеждане на общинска сесия и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -    – – – – – – – – – – – –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  – – – – – – – – – – –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №492

Общински съвет Созопол приема Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври 2021 г.  – м. март 2022 г.

            Програмата да се публикува на интернет-страницата на Общински съвет Созопол.

 

 Докладна записка № 562/13.10.2021 г.от  д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ по процедура "Енергийна ефективност в сгради", финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването:  четири гласа „За“ – докладна записка №562 влиза за разглеждане на общинска сесия и предлага на общинските съветници да вземат решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –    – – – – – – – – –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №493

 

 1. Община Созопол да кандидатства за финансиране с проектно предложение: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ по процедура "Енергийна ефективност в сгради", финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”
 2. Общински съвет дава съгласие в Проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“да участва като Бенефициент с партньор – една от страните донори – Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн или Исландия, отговарящ на изискванията на Насоките за кандидатстване по Програмата.
 3. Общински съвет Созопол дава правомощия на Кмета на Община Созопол да организира изготвянето и представянето на необходимите документи, съгласно Насоките за кандидатстване по Програма на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство: "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”, процедура "Енергийна ефективност в сгради" за кандидатстване с проектно предложение: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“.

 

Докладна записка № 567/14.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Сформиране на общинска комисия по безопасност на движението по

пътищата /ОбщКБДП/

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването:  четири гласа „За“ – докладна записка №567 влиза за разглеждане на общинска сесия и предлага на общинските съветници да вземат решението така, както е по докладната.

                    Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

                    К. Германова: Аз искам само да попитам – не би ли следвало в тази комисия да има представител на Общински съвет Созопол? Има Закон за местното самоуправление в който е казано, че Общинския съвет гласува всички представители, така че, мисля че това би следвало да бъде допълнено в докладната. Т.е. да бъде добавено в решението представителя  и след това гласувано, за да е така, както е по процедура.

            Ст. Андонов: Той е определен. В правилата за работа на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата  в чл.4-ти пише: „…във състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата“, като членове се включват:…трета точка членове на Общинския съвет и е упоменато , че трябва да бъде председателят на комисията, чиято дейност е най-близко свързана със закона за движение по пътищата.“ т. е. той си влиза по Правилника и това се явявам аз – председателя на комисията по законност, но, ако има друго предложение, можем да го гласуваме

Г-жа Германова уточни, че няма нищо против кой е, а че съгласно Закона за местното самоуправление ясно е казано, че Общинския съвет гласува всички представители. Затова предложи да се  допълни решението на докладната. .

В коментирането на докладната за определяне на представител в комисията по ОбщКБДП се изказаха още Панайот Рейзи, Галя Георгиева, Ваня Кирязова, Георги Пинелов.

Г-н Янакиев добави, че с оглед на протичане на събитието може да се допълни решението, както предложи г-жа Германова.

Г-жа Германова направи следното предложение на решението: „ 2. Избира за представител в Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” към Общински съвет Созопол. „

Господин Георги Пинелов подложи на гласуване направеното предложение от г-жа Германова за допълнение в решението:

  „ 2. Избира за представител в Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” към Общински съвет Созопол. „

Г. Пинелов:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ ­­  – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се предложението за дописване на решението с:  „ 2. Избира за представител в Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” към Общински съвет Созопол. „

 .

 

Колеги, гласуваме докладната с гласуваното предложение за допълнение към решението.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №494

 

 1. Дава съгласие да се сформира Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/ за територията на Община Созопол и възлага на Кмета на Община Созопол да определи със заповед поименния състав на комисията, съгласно утвърдените Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението от Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
 2. Избира за представител в Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” към Общински съвет Созопол.

 

Докладна записка №578/20.10.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол.

Относно: Отмяна на Решение № 478/30.09.2021 г., обективирано в Протокол № 22/30.09.2021 г. на Общински съвет – Созопол.

Разяснение по докладната направи г-н Пинелов: Има разминаваме в текста в решението, което е прието на предната сесия. За да не правим извънредна сесия само за това решение и да спазим  четиринадесет дневния срок, използваме момента да я разгледаме сега.

Г-н Янакиев обясни, че грешката в решението е допусната при изготвянето на докладната. Взети са мерки и тази докладна ще бъде подготвена за разглеждане на следваща сесия.

Други коментари и въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването:  четири гласа „За“ – докладна записка №578 влиза за разглеждане на общинска сесия. Комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №495

 

Общински съвет Созопол отменя Решение № № 478/ 30. 09.2021 г., обективирано в Протокол № 22/30.09.2021 г. на Общински съвет Созопол.

 

Ст. Андонов: Г-н Председател, това са докладните, които бяха предложени за разглеждане от комисията.

 

Прекъсване на заседанието за десетминутна почивка.

Г. Пинелов направи проверка на кворума след почивката:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  ТУК

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ТУК

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –– – – – – – – – – – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

Присъстват петнадесет от седемнадесет общински съветника имаме кворум и продължаваме заседанието.

 

Давам думата на Димитринка Господинова да представи становището на комисията от заседанието проведено на 21 октомври.

 

Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, представям ви становище

на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” от проведеното на 21.10.2021 г. от 14.15 ч., онлайн заседание. На заседанието присъстваха:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;

             3.Цветелин Георгиев  – член;

 1. Милена Желева – член;
 2. Красимира Германова - член.

 

На заседанието присъстваха още :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. 3. Общински съветници;
 4. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;

             5.Божана Чампарова – юрист в община Созопол.

 

За разглеждане бяха постъпили следните докладни записки

Докладна записка № 565/13.10.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

Въпроси по докладната - нямаше. След гласуване и с пет гласа „За“ – докладна записка №565 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Невена Метинева: Г-н Председател, искаме да направим корекция от името на вносителя, поради допусната техническа грешка в точка 2. Общо капиталови разходи за външни услуги, ред две „собствени  средства за местни дейности: било – става числото 1 012 678 .....трябва да бъде 1 006 925 лв.

Г. Пинелов: Други въпроси?

К. Германова: Искам да попитам, кое налага да бъдат увеличени разходите за външни услуги  с 5 000 лв. на к-во Черноморец? Няма нищо описано, някакви нови договори ли има сключени или просто е края на годината и затова?

Т. Янакиев: На предела са на бюджета, г-жо Германова, и няма да имат възможност да оперират до края на годината.

Г. Пинелов: Колеги подлагам на гласуване направената корекция.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - -- 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се  предложението за корекция

 

Колеги, влизаме в процедура на гласуване:

Д. Господинова:

-Дейност 619 „Други дейности по жил.стр., благоустр.и рег.развитие ” – увеличение с 5 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                                       било           увеличение        става

 • 10-00 – издръжка 36 000 лв. 5 000 лв.       41 000 лв.

в т.ч.

 

                                                                                    било           увеличение        става

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 10 000 лв.     5 000 лв.        15 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - -- 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

 

Приема се

 

Д. Господинова:

1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –увеличение на плана с 5 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както го гласувахме

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  – – – – – – – –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –   – – – – – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1

Приема се

 

Д. Господинова:

-Дейност 831 „Управление контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата ” – намаление с 5 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

 

 

                                                                                    било               намаление       става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 100 000 лв.  5 000 лв.         95 000 лв.

в т.ч.

                                                                                 било                   намаление         става

 • § 52-06 – Изграждане на инфраструктурни

обекти:                                                                    100 000 лв.          5 000 лв.          95 000 лв.

 

                                                                                 било               намаление                  става

 • Проектиране и изграждане на автогара.,

гр. Черноморец, обект №246, по КП                   100 000 лв.           5 000 лв.         95 000 лв.

 

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – – – – –– – – – – –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Приема се

 

Д. Господинова:

1.2.Функция „Икономически дейности и услуги” –намаление на плана с 5 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както ги гласувахме

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – – – – – – – – – –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Приема се

 

Д. Господинова:

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Кметство гр.Черноморец – в частта за местни дейности за 2021 г. в обема на общите разходи по функции и дейности, както ги гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  – – – – – – – – – –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №496

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Кметство гр. Черноморец – в частта за местни дейности за 2021 г. в обема на общите разходи по функции и дейности, както следва:

 

1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –увеличение на плана с 5 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 619 „Други дейности по жил.стр., благоустр.и рег.развитие ” – увеличение с 5 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                                    било           увеличение        става

 • 10-00 – издръжка 36 000 лв.          5 000 лв.       41 000 лв.

в т.ч.

 

                                                                                    било           увеличение        става

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 10 000 лв. 5 000 лв.   15 000 лв.

 

1.2.Функция „Икономически дейности и услуги” –намаление на плана с 5 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 831 „Управление контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата ” – намаление с 5 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

 

 

                                                                                    било               намаление       става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 100 000 лв. 5 000 лв.         95 000 лв.

в т.ч.

                                                                                 било                   намаление         става

 • § 52-06 – Изграждане на инфраструктурни

обекти:                                                                     100 000 лв.          5 000 лв.          95 000 лв.

 

                                                                                 било               намаление                  става

-Проектиране и изграждане на автогара .,

гр. Черноморец, обект №246, по КП                     100 000 лв.           5 000 лв                                  95 000 лв

 

                                                                                

 

 

 

 

Д. Господинова:

            било               увеличение               става

Общо капиталови разходи:                    2 228 749 лв.  245 571 лв.     2 474 320 лв.

в т.ч. от:

                                                                                  било               намаление                 става

-собствени средства за местни

дейности                                                     1 011 925 лв.      5 000 лв.    1 006 925 лв.

 

                                                                                  било               намаление                 става

-средства по формула и средства

по стандарт                                                 73 520 лв.                320 лв.       73 200 лв.

 

 

                                                                                   било               увеличение               става

-средства от други източници

на финансиране:

в т.ч.

ПУДООС и Заповеди                                37 985 лв.       250 891 лв.           288 876 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  – – – – – – – – – – –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - - - 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова: 2. Въз основа на приетите решения по т.1 и заповеди №8-Z-1014/17.09.2021 г., на Кмета на община Созопол за служебна актуализация и заповед №РД-10-30/23.09.2021 г. на Директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Созопол, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2021 г. /Приложение №1/,

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №497

 1. 2. Въз основа на приетите решения по т.1 и заповеди №8-Z-1014/17.09.2021 г., на Кмета на община Созопол за служебна актуализация и заповед №РД-10-30/23.09.2021 г. на Директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Созопол, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2021 г./Приложение №1/,

 

                                                                                  било               увеличение               става

Общо капиталови разходи:                     2 228 749 лв.            245 571 лв.       2 474 320 лв.

в т.ч. от:

                                                                                   било                намаление                  става

-собствени средства за местни

дейности                                                          1 011 925 лв.       5 000 лв.              1 006 925 лв.

 

                                                                                  било                намаление                  става

-средства по формула и средства

по стандарт                                                 73 520 лв.                320 лв.                 73 200 лв.

 

 

                                                                                  било                увеличение                става

-средства от другиизточници

на финансиране:

в т.ч.

ПУДООС и Заповеди                                        37 985 лв.         250 891 лв.          288 876 лв.

 

 

Д. Господинова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част по бюджета на община Созопол за 2021 г., както ги гласувахме:

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №498

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част по бюджета на община Созопол за 2021 г., както следва:

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Кметство гр. Черноморец – в частта за местни дейности за 2021 г. в обема на общите разходи по функции и дейности, както следва:

 

1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –увеличение на плана с 5 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 619 „Други дейности по жил.стр., благоустр.и рег.развитие ” – увеличение с 5 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                                    било           увеличение        става

 • 10-00 – издръжка 36 000 лв. 5 000 лв.       41 000 лв.

в т.ч.

 

                                                                                    било           увеличение        става

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 10 000 лв. 5 000 лв.   15 000 лв.

 

1.2.Функция „Икономически дейности и услуги” –намаление на плана с 5 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 831 „Управление контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата ” – намаление с 5 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

 

 

                                                                                    било               намаление       става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 100 000 лв. 5 000 лв.         95 000 лв.

в т.ч.

                                                                                 било                   намаление         става

 • § 52-06 – Изграждане на инфраструктурни

обекти:                                                                     100 000 лв.          5 000 лв.          95 000 лв.

 

                                                                                 било               намаление                  става

-Проектиране и изграждане на автогара .,

гр. Черниморец, обект №246, по КП                     100 000 лв.           5 000 лв                                  95 000 лв

 

                                                                                

 

 1. 2. Въз основа на приетите решения по т.1 и заповеди №8-Z-1014/17.09.2021 г., на Кмета на община Созопол за служебна актуализация и заповед №РД-10-30/23.09.2021 г. на Директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Созопол, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2021 г./Приложение №1/,

 

                                                                                  било               увеличение               става

Общо капиталови разходи:                     2 228 749 лв.            245 571 лв.       2 474 320 лв.

в т.ч. от:

                                                                                  било                намаление                  става

-собствени средства за местни

дейности                                                          1 011 925 лв.       5 000 лв.       1 006 925 лв.

 

                                                                                  било                намаление                  става

-средства по формула и средства

по стандарт                                                 73 520 лв.                320 лв.                 73 200 лв.

 

 

                                                                                  било                увеличение                става

-средства от други източници

на финансиране:

в т.ч.

ПУДООС и Заповеди                                        37 985 лв.         250 891 лв.          288 876 лв.

 

Д. Господинова: Докладна записка № 566/13.10.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г. на община Созопол – II етап.

 

На заседанието от 18 октомври в комисията по законност г-н Георги Пинелов, съобщи че в изложението на докладната записка на ст.3 в последния ред има неяснота в изречението и затова предложи  пред Общински съвет Созопол да се добави думата „предлага“ и да се чете…“предлага на Общински съвет Созопол да вземе следното решение“

Въпроси и други коментари по докладната - нямаше. След гласуване и с пет гласа „За“ – докладна записка №566 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №499

 

1.Одобрява актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022–2024 г.на община Созопол - ІI етап, съгласно приложенията неразделна част от решението, както следва:

1.1. Приложение №8 –„Прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“;

1.2. Приложение №1а – „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2021 -2022 г.“ в лева;

1.3. Приложение №6г – „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г. на община Созопол“.

1.4. Приложение №7г – „Справка за разпределение на индикативния бюджет на проект“, както следва:

           -за проект „Канализация и ПСОВ с. Росен“;

           -за проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Зидарово“;

           -за проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път BGS 1212 I етап BGS 1212 село Атия - село Росен от км 0+000 до км 7+279.27“;

1.5. Приложение №8а – „Справка за разходите на общините във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19“

 

Докладна записка № 577/19.10.2021 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Извършване на компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

Въпроси по докладната - нямаше. След гласуване и с пет гласа „За“ – докладна записка №577 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната?

К. Германова: Защо не беше направено допълнение към докладната за актуализация,а имаме втора докладна за актуализация? Чисто технически питам.

 Т. Янакиев: Защото обстоятелствата са възникнали по-късно. Първата докладна си влезе в срок за постъпване на докладните в Общинския съвет – 13 октомври, а тази влезе след първото заседание на комисията по законност, но не мисля че е нещо което е нередно. Не е незаконно.

 Г. Пинелов: Друг въпроси няма. Влизаме в процедура на гласуване:

Д. Господинова:

 

                                                                                    било             намаление                става

 • 10-00 – издръжка 798 651 лв. 25 000 лв.             773 651 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали 156 980 лв.        25 000лв.             131 980 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова:

                                                                            Било                   увеличение                     става

 • 42-00 – тек.трансфери, обезщ.и помощи 55 000 лв.   70 000 лв.     125 000 лв.

в т.ч.

 • § 42-14 – помощи по решение на Общинския съвет 55 000 лв.             70 000 лв.      125 000 лв.

в т.ч. за

- изплащане на еднократни помощи за

новородено дете в размер на 59 000 лв.

- изплащане на еднократни помощи

  за проведено лечение в размер на 11 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова: дейност 122 „Общинска администрация” - увеличение с 45 000 лв. по параграфи, както ги гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - - - 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова: 1.1. Функция „Общи държавни служби” по дейност както го гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Д. Господинова: дейност 524 „Домашен социален патронаж“- намаление с 25 000 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било             намаление           става

 

 • 10-00 – издръжка 215 000 лв. 25 000 лв.           190 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-11 – храна 160 000 лв. 25 000 лв.            135 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова: 1.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” както  гласувахме

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова: дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ намаление с 20 000 лв. По параграфи, както следва:

 

                                                                                   било                    намаление              става

 

 • 10-00 – издръжка 239 895 лв.       20 000 лв.          219 895 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – р-ди за външни услуги 50 000 лв.           20 000 лв.            30 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

                                                                                

Д. Господинова: 1.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”,

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова: 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2021 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №500

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2021 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

 

1.1.    Функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация” - увеличение с 45 000 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било             намаление                става

 • 10-00 – издръжка 798 651 лв. 25 000 лв.              773 651 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали 156 980 лв. 25 000 лв.               131 980 лв.

 

                                                                                    било             увеличение           става

 • 42-00 – тек.трансфери, обезщ.и помощи 55 000 лв. 70 000 лв.         125 000 лв.

в т.ч.

 • § 42-14 – помощи по решение на Общинския съвет 55 000 лв. 70 000 лв. 125 000 лв.

в т.ч. за

- изплащане на еднократни помощи за

новородено дете в размер на 59 000 лв.

- изплащане на еднократни помощи

  за проведено лечение в размер на 11 000 лв.

 

1.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 524 „Домашен социален патронаж“- намаление с 25 000 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било             намаление           става

 

 • 10-00 – издръжка 215 000 лв. 25 000 лв.            190 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-11 – храна 160 000 лв. 25 000 лв.            135 000 лв.

 

1.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство,  комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ намаление с 20 000 лв. По параграфи, както следва:

 

                                                                                 било                намаление           става

 

 • 10-00 – издръжка 239 895 лв.       20 000 лв.          219 895 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – р-ди за външни услуги 50 000 лв. 20 000 лв.             30 000 лв.

                                                                                

 

Д. Господинова: Г-н Председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията по финанси.

Г. Пинелов: Благодаря на г-жа Господинова, давам думата на Андрей Николов да представи становището на комисията от заседанието на 21 октомври.

 

 Андрей Николов: Добър ден! Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация  представям ви становище от заседанието на  комисията по „Устройство на територията, жилищната, политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”, проведено на 21.10.2021 г. Присъстваха  всички членове на комисията.

Разглеждаха се следните докладни записки :

Докладна записка №550/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.321, по КК на с. Атия, зона по §4 от ЗСПЗЗ,  земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за изграждане на „жилищна сграда“ и улична регулация  на улица с осови точки 5-6-7-8,  за осигуряване на транспортен достъп до процедираният поземлен имот.

Колеги, видно от протокола на комисията по законност е установена допусната техническа грешка в изложението, втори абзац, трети ред в началото и  е правилно да се изпише 04.08.2017 г. Предложих да се направи корекция на допуснатата техническа грешка.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка  да се гледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Разбирам, че няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - -- 

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №501

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.321, по КК на с. Атия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за изграждане на „жилищна сграда“ и улична регулация  на улица с осови точки 5-6-7-8,  за осигуряване на транспортен достъп до процедираният поземлен имот.

При изработване на ПУП– план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване, съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак.40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%. Новопроектираната улица с осови точки 5-6-7-8, да се ситуира  като  продължение  на  улица  с  осови  точки 1-2-3-3а-3-4-5,  одобрена  със    Заповед №8-Z-1233/12.10.2017 г., на Кмета на Община Созопол           

             Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и улична регулация, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.          

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол, съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

 

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

 Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка №551/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.139, по КК на гр. Созопол, горска територия, м. “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „сгради за курорт и допълващи дейности“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка да се гледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Разбирам, че няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - -- 

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №502

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, чл.73, ал.1, т.3, т.4/б от ЗГ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.139, по КК на гр. Созопол, горска територия, м.“Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „сгради за курорт и допълващи дейности“, при спазване на следните  параметри на застрояване: плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0,  Кота корнизН мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, да се съобрази с плана за улична регулация, одобрена: от О.Т.1 ÷ О.Т.10, със ширина 8.00метра - със Заповед №1042/09.09.2004 г., на Кмета на Община Созопол; от О.Т.7 ÷ О.Т.39, с ширина 8.00 метра – с Решение №495 от Протокол №15/30.09.2016 г., на Общински съвет Созопол,да се съобрази с влезлите в сила, одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват

изискванията  на  Закона за горите, Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ, с:

“ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

А. Николов: Докладна записка №552/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.135, по КК на гр. Созопол, горска територия, м. “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за изграждане на: в новообразуван УПИ XXXI-35.135 за „сгради за курорт и допълващи дейности“ и в новообразуван  УПИ XXXII -35.135 за „КОО“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се гледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Разбирам, че няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – -   - - - - - - - - - - - -- 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - - -- 

ЦВЕТАН ИВАНОВ - -   - - - - - - - - - - - --   

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №503

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, чл.73, ал.1, т.3, т.4/б от ЗГ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.135, по КК на гр.Созопол, горска територия, м.“Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за изграждане на: в новообразуван УПИ XXXI -35.135  „сгради за курорт и допълващи дейности“ и в новообразуван  УПИ XXXII -35.135  „КОО“, при спазване на следните  параметри на застрояване: плътност на застрояване 30%,                  Кинт. мак.=1,0  кота корнизН мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, да се съобрази с плана за улична регулация, одобрена: от О.Т.1 ÷ О.Т.10, със ширина 8.00метра - със Заповед №1042/09.09.2004г., на Кмета на Община Созопол; от О.Т.7 ÷ О.Т.39, с ширина 8.00метра – с Решение №495 от Протокол №15/30.09.2016 г., на Общински съвет Созопол,да се съобрази с влезлите в сила, одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  Закона за горите, Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  ПУП – ПРЗ.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

Докладна записка №553/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Канализационен колектор от ПИ с идентификатор 81178.32.461, по КК на гр. Черноморец, до съществуваща шахта от колектор „Черноморец“, землище  на гр. Черноморец.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се гледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Разбирам, че няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - -- 

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №504

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Канализационен колектор от ПИ с идентификатор 81178.32.461, по КК на гр.Черноморец, до съществуваща шахта от колектор „Черноморец“, землище на  гр. Черноморец, с трасе и сервитут в части от поземлени имоти с идентификатори: 81178.9.444, 81178.9.445, 81178.32.131, 81178.32.133, 81178.32.134, 81178.32.135, 81178.32.136, 81178.32.137, 81178.32.138, 81178.32.194, 81178.32.195, 81178.32.202, 81178.32.300, 81178.32.302, 81178.32.303, 81178.32.304, 81178.32.305, 81178.32.306, 81178.32.307, 81178.32.369, 81178.32.370, 81178.32.371, 81178.32.372, 81178.32.373, 81178.32.374, 81178.32.384, 81178.32.388, 81178.32.446, 81178.32.447, 81178.32.462, по КК на гр. Черноморец, землище на гр. Черноморец.

            Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може  да  се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред  АС – Бургас в 30-дневен  срок  от  обнародването в  Държавен вестник. 

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка №554/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън   границите на урбанизираните територии, за обект: „Кабелна линия 1kV (киловолт) от КРШ (кабелен разпределителен шкаф) до ЕТ (електромерно табло), за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ67800.70.305, землище на  гр. Созопол,  ДП (договор за присъединяване) 4372488“ .

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се гледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Разбирам, че няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №505

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелна линия 1kV от КРШ до ЕТ, за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ67800.70.305, землище на  гр.Созопол,  ДП 4372488“, с трасе и сервитут в части от ПИ с идентификатори 67800.5.719, 67800.5.728 и 67800.5.815, по КК на гр.Созопол, общинска собственост .   
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол, съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

              Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може  да  се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред  АС – Бургас в 30-дневен  срок  от  обнародването   в  ДВ. 

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А. Николов: Докладна записка №561/12.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, извън границите на урбанизираните територии, за улица „Виа Понтика“, м. „Буджака“, община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се гледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Разбирам, че няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - -- 

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №506

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, извън границите на урбанизираните територии, за улица „Виа Понтика“, м. „Буджака“, община Созопол.

            Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може  да  се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред  АС – Бургас в 30-дневен  срок  от  обнародването   в  ДВ. 

 

Докладна записка №564/13.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.174, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „вилни сгради“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се гледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Разбирам, че няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –  – – – – – – – –  – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

                                                         РЕШЕНИЕ №507              

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от ЗУТ,  Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.174, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „вилни сгради“, при спазване на следните  параметри на застрояване: плътност на застрояване 20%,   Кота корнизН мак.= 7,00 метра, К инт. мак.=0,8  и  минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, да се съобрази с плана за улична регулация от О.Т.544 ÷ О.Т.546, със ширина 4.00метра,  одобренасъс Заповед №505/12.05.2004г., на Кмета на Община Созопол, да се съобрази с влезлите в сила, одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба

№8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове,  да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ, с: Министерството на културата – НИНКН,

“ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

 

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

А. Николов: Г-н Председател, това бяха докладните записки, които комисията разгледа и гласува на заседанието си на 21.10.2021 г. Благодаря за вниманието. 

 

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Николов, давам думата на г-н Иванов да представи становище на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от проведеното на 21 октомври заседание.

 

Желязко Иванов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, колеги, служители от общинска администрация, представям ви становище от проведеното на 21.10.2021 г. от 14:45 ч. онлайн заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. След направена поименна проверка на заседанието присъстваха всичките петима членове от комисията: 

Желязко Иванов – председател на комисията

Андрей Николов – член;

Стилияна Николова – член;

Катя Стоянова – член;

Светлана Лулева – член.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Божана Чампарова- юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация.

Разгледаха се следните докладни записки:

Докладна записка № 541/08.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с пл.№134.30, представляващи 25/525 кв.м. ид. ч. от поземлен имот, целият с площ 525 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“, и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/", находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец.

На заседанието на комисията по ЗОР се констатираха няколко технически грешки,

- неправилно е изписана абревиатурата „ПЗР“ в относно, на втора страница четвърти ред, в решението т.1 ред девети, в т.2 ред десети;

 - на стр.2 ,т.2 е изписано името Пламена Златинова Гъркова, като съсобственик, вместо Иван Стоянов Иванов

Същите са  коригирани.  На заседанието на 21 октомври Комисията  коментира и обсъди правилното предложение за решение. След гласуване и в резултат на гласуването с пет гласа „За”, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия, и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Ст. Андонов: В тази докладна и следващите, продължава да не се изпълнява препоръката съгласно чл.21, ал.2 от нашия Правилник и да не се изписват пълните номера на актовете.  Примерно на Нотариалния акт да се изписва номера на нотариуса изповядал сделката и номера на Агенция по вписванията, както и на Актовете за частна общинска собственост изписва се номера от Община, а не се изписва  и номера от Агенця по вписванията.

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Андонов за забележката.

Т. Янакиев: Относно докладните, аз предупредих, че от тази общинска собственост докладните са пълни с грешки, за което се извинявам на общинските съветници. Казвам ви взети са вече мерки. Има си конкретна причина за това. Не е умишлено допуснато. Грешките са факт.

Г-н Председател, моля да ме извините.

Г. Пинелов: Извинен сте, разбира се, г-н Янакиев. Други коментари? Разбирам, че няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - - - -- 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - --  

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:25/525 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл. № 134.30 /сто тридесет и четири, точка, тридесет/ целият с площ 525 кв.м. /петстотин двадесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и начин на трайно ползване: „"За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/", находящ се в общ. Созопол, землището на с. Крушевец, по плана на новообразуваните имоти на зона §4, одобрен със Заповед № РД-09-302/14.07.2004 г., при граници и съседи: север: край на зона §4, изток: пл.№134.31, юг: пл. №134.33, запад: пл.№ 134.29.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Иван Стоянов Иванов, чрез продажба на: 25/525 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл. № 134.30 /сто тридесет и четири, точка, тридесет/ целият с площ 525 кв.м. /петстотин двадесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/", находящ се в общ. Созопол, землището на с. Крушевец, по плана на новообразуваните имоти на зона §4, одобрен със Заповед № РД-09-302/14.07.2004 г., при граници и съседи: север: край на зона §4, изток: пл.№134.31, юг: пл. №134.33, запад: пл.№ 134.29.
 3. Одобрява експертна оценка № 2021ЕO049/06.10.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 480 лв. /четиристотин и осемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка № 542/08.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.41.17, представляващи 47/597 кв.м. ид. ч. от поземлен имот целият с площ 597 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, и начин на трайно ползване: "За вилна сграда", находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, с. о. "Червенка", местност "Червенка".

В тази докладна беше допусната същата техническа грешка: Пламена Златинова Гъркова е изписана, като съсобственик, вместо Иван Димитров Димитров. Грешката е   коригирана.  На заседанието на 21 октомври Комисията  разгледа правилното предложение за решение. След гласуване и в резултат на гласуването с пет гласа „За”, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия, и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Разбирам, че няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - -- 

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №509

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 47/597 кв.м. ид.ч. /четиридесет и седем квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.41.17 /ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот- седемнадесет/, целият с площ 597 кв.м. /петстотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За вилна сграда“, находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, с.о. Червенка, местност "Червенка", по КККР одобрени със Заповед № РД-18-12/24.04.2007 на изпълнителния директор на АГКК при граници и съседи: 81178.41.997, 81178.41.20, 81178.41.18. 81178.41.12, 81178.41.16.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Иван Димитров Димитров, чрез продажба на: 47/597 кв.м. ид.ч. /четиридесет и седем квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.41.17 /ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот- седемнадесет/, целият с площ 597 кв.м. /петстотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За вилна сграда“, находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, с.о. Червенка, местност "Червенка", по КККР одобрени със Заповед № РД-18-12/24.04.2007 на изпълнителния директор на АГКК при граници и съседи: 81178.41.997, 81178.41.20, 81178.41.18. 81178.41.12, 81178.41.16.
 3. Одобрява експертна оценка № 2021ЕO076/01.10.2021г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 550 лв./две хиляди петстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

             Докладна записка № 555/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с планов № 203, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Росен, местност „Росенец“, с площ 500 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "Земеделска земя (съгласно § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 

Въпроси по докладната нямаше.След гласуване и в резултат от гласуването пет „За”, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия, и се вземе решението така, както е предложено от вносителя

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Разбирам, че няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - -- 

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Ст. Андонов: Г-н Председател, може ли само нещо да уточня, въпреки  че вече го гласувахме, но е в решението и трябва да се чете правилно: данъчната оценка в приложението е изписано, че е от дата 09.04.2021 г., а тя е от 02.09.2021 г. тази корекция я отбелязвам за да може да се чете правилно.

 

Г. Пинелов: Колеги предлагам да прегласуваме решението. Прегласуваме 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - -- 

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №510

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с  Решение № 321/09.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с пл. № 203 /двеста и три/ по плана на местност „Росенец“, находящ се в община Созопол, с. Росен, местност „Росенец“,  с площ 500 кв. м. /петстотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване – "Земеделска земя (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ)" при граници на имота: север: имот с пл. № 157, изток: край на зона § 4, юг: път, запад: път.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот с планов № 203 /двеста и три/ по плана на местност „Росенец“, находящ се в община Созопол, с. Росен, местност „Росенец“,  с площ 500 кв. м. /петстотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване – "Земеделска земя (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ)" при граници на имота: север: имот с пл. № 157, изток: край на зона § 4, юг: път, запад: път.
 3. Одобрява експертна оценка № 2021Е0071/09.09.2021г. на независим лицензиран оценител в размер на 13 400 лв. /тринадесет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка № 556/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.508, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, с. Атия, местност "Старо Селище", площ 695 кв. м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

В докладната имаше констатирани няколко грешки:

 • изписана грешна абревиатура, в приложението не е изписан правилно номера на Акт за частна общинска собственост, пише: № 331/26.08.2015 г., а той е с номер №3331/26.08.2015 г.;
 • скицата, която е приложена е под № 15-305790/17.07.2015 г., а в приложението е изписан друг номер;
 • в становището на кмета на с. Атия пише за „отдаване под наем“, а докладната е за продажба чрез публичен търг;

След заседанието от общинска администрация коригираха, становището на кмета на с. Атия и е предоставена и скицата с  № 15-1034824-21.09.2021 г., така както е описано в приложението на докладната. Същите ни бяха изпратени на служебните имейли  и сме се запознали с тях.

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването пет „За”, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия, и се вземе решението така, както е предложено от вносителя

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната?

К. Германова: Аз искам да попитам как общинска администрация промени становището на кмета на с. Атия. Това ми звучи нереално и ненормално, т.е. становището на кмета  какво е, каквото каже общинска администрация  и просто проформа сложено становище или грешката е в мнението на кмета на Атия?

Т. Янакиев: Не, грешката не е в мнението на кмета. Направи се промяна от него самия, защото е коментирано едно, а са изписали друго и кмета на село Атия си представи правилното становище. Параграфски земи не сме отдавали под наем, продавали сме ги.

Г. Пинелов: Взимам отношение защото, да факт е, че така беше зачетено.   Г-жа Германова е права.

 Грешката е на колегата Иванов, моя е, но пък на имейлите ви беше изпратено коригирано становище на кмета на село Атия, подписано от г-н Димитров и подпечатано.

А. Николов: Г-н Председател, ние и имаме изпратени на имейлите си новото становище от кмета на с. Атия ….правилно е.

Г. Пинелов: Да, така е. Така, че можем да приемем, че не е прочетено правилно от колегата Иванов. Простете му. Той ще се покае дълбоко…. Колеги, други въпроси?

Г. Георгиева: Искам да направя корекция на техническа грешка: В решението т.2 в номера на експертната оценка е изписан №2021Е0076, а правилно е да пише №2021Е0075. Всичко друго е същото.

Г. Пинелов: Колеги, други въпроси?

Разбирам, че няма. Гласуваме

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - -  - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - - - -   

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 11
Против: 0
Въздържали се: 3

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №511

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал.1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 63015.506.508 /ЕКАТТЕ шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район петстотин и шест, поземлен имот - петстотин и осем/, с площ 695 кв.м./шестстотин деветдесет и пет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.128, 63015.506.134, 63015.506.389, 63015.506.587, 63015.506.129, 63015.506.477.
 2. Одобрява експертна оценка № 2021Е0075/01.10.2021г.на независим лицензиран оценител в размер на 22 900 лв./двадесет и две хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка № 559/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.503.176, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 320 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: "Ниско застрояване /до 10m/".

В тази докладна също имаше същата грешка  - в становището на кмета на с. Атия. То също беше коригирано. Изпратено ни е на имейлите  и  сме запознати.

Въпроси по докладната нямаше.След гласуване и в резултат от гласуването пет гласа „За”, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия, и се вземе решението така, както е предложено от вносителя

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Разбирам, че няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - - -  - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 11
Против: 0
Въздържали се: 5

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №512

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2020 г.на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:поземлен имот с идентификатор 63015.503.176 /ЕКАТТЕ шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район петстотин и три, поземлен имот - сто седемдесет и шест/, с площ 320 кв.м./триста и двадесет квадратни метра/, находящ се в общиа Созопол, с. Атия, с трайно предназначение на територията: „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.174, 63015.503.143, 63015.503.180, 63015.503.178, 63015.503.177, 63015.503.175, 63015.503.173.

           

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал.1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 63015.503.176 /ЕКАТТЕ шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район петстотин и три, поземлен имот - сто седемдесет и шест/, с площ 320 кв.м./триста и двадесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Атия, с трайно предназначение на територията: „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.174, 63015.503.143, 63015.503.180, 63015.503.178, 63015.503.177, 63015.503.175, 63015.503.173.

 

 1. Одобрява експертна оценка № 2021Е0080/06.10.2021г.на независим лицензиран оценител в размер на 10 540 лв./десет хиляди петстотин и четиридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.

 

 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Ж. Иванов: Докладна записка № 560 /12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: изменение на Решение № 215 от 29.07.2020 г.

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването пет „За”, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия, и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Г Георгиева: В тази докладна от името на вносителя искам да предложа корекция в самото решение във второ тире вместо съсобственик Пламена Златинова Гъркова да бъде поправена със Златка Димитрова Рашева – Мишинева. Отново има допусната техническа грешка.

Г. Пинелов: Колеги, подлагам на гласуване така направената корекция:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Г. Пинелов: В едно с така направената корекция да гласуваме докладна записка № 560

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №513

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, изменя Решение № 215 от Протокол №10/29.07.2020 г.по следния начин:  

            - Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 195/1 350 кв.м. ид. ч. /сто и деветдесет и пет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.372 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - триста седемдесет и две/, по КККР на с. Вършило, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-480/18.07.2019 г., на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 1 350 кв. м. /хиляда триста и петдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията "Урбанизирана", начин на трайно ползване "Ниско застрояване /до 10m/", при граници и съседи:12975.501.531, 12975.501.544, 12975.501.570, 12975.292.1.

            - Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Златка Димитрова Рашева – Мишинева, чрез продажба на 195/1 350 кв.м. ид. ч. /сто и деветдесет и пет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.372 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - триста седемдесет и две/, по КККР на с. Вършило, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-480/18.07.2019 г., на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 1 350 кв. м. /хиляда триста и петдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията "Урбанизирана", начин на трайно ползване "Ниско застрояване /до 10m/", при граници и съседи:12975.501.531, 12975.501.544, 12975.501.570, 12975.292.1.

            -Одобрява експертна оценка №2021ЕП078/06.10.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 370 лв./две хиляди триста и седемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.     

 1. Настоящето решение е неразделна част от Решение № 215 от Протокол №10/29.07.2020 г на Общински съвет - гр. Созопол.

 

 

Ж. Иванов: Господин Председател, това бяха докладните разпределени за разглеждане от  комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Благодаря за вниманието!

            Г. Пинелов: И аз ви благодаря, г-н Иванов!

 

Благодаря на всички участващи на днешната сесия, на Вас колеги, на г-н Янакиев и на служителите от общинска администрация. Желая Ви много здраве, пазете се и като дойдат по-добри времена, вече сесията ще бъде категорично присъствена, но към този момент, тъй като отговорността нося аз, сесията ще се провежда през платформата ZOOM. Бъдете здрави, всичко добро!

 Андрей Николов: Напълно Ви подкрепяме!