Петък, 31 Декември 2021 07:43

Протокол №25/ 22.12. 2021 г.

Днес, 22.12.2021 г., от 9:30 часа, при условията  на чл. 28а от ЗМСМА и чл. 29а (1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация през платформа ZOOM, се проведе двадесет и петото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет  - Георги Пинелов.

Г. Пинелов: Добър ден, колеги! Добър ден и на господин Янакиев,  госпожи и господа общински служители, 9:30 часа e и предлагам да започнем работа. Съгласно нашия правилник и Закона за местното самоуправление и местната администрация е необходимо да направим проверка на кворума, поименно с включена камера, както всеки път, за да може да се вижда присъствието на общинските съветници във видеоконферентната връзка. 

 

Проверка на кворума:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА - - - - - - - - - - - - -  

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  ТУК

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ТУК

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –   - ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – – – – – – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

 

Присъстват четиринадесет от седемнадесет общински съветника, имаме кворум, и мога да открия двадесет и петото редовно заседание на Общинси съвет Созопол.  Както всеки път искам да ви напомня, че в случай на възникнал проблем с връзката, моля да позвъните на някой от служителите на звеното, за да се опитаме да бъде отстранен, ако е по наша вина. Заседанието, както всички знаете, ще бъде излъчвано на живо във фейсбук. Когато почиваме, ще ви помоля да си изключвате микрофоните и камерите. 

Колеги, преди да дам думата ви за въпроси към кмета, искам да ви попитам: Предполагам, че всички сте получили концепцията за остров „Св. св. Кирик и Юлита”, която своевременно ни беше изпратена от Областната управителка, би трябвало всеки един от вас да я е получил на е-мейла. Изпратена е и на господин Янакиев, като кмет на Община Созопол, също да бъде разгледана и от общинска администрация. Всеки един от нас би трябвало вече да разполага с нея, да се запознае обстойно. Надявяме се да има някаква приемственост от предходния министър на културата с настоящият, който е избран към момента, и добрата линия относно остров „Св. св. Кирик и Юлита”, която беше подета от проф. Минеков, да продължи и занапред. Хубаво би било просто, като предложение го казвам, всеки да се запознае с концепцията. Ако има някакви предложения, най-добре е писмено, предполагам че от общинска администрация никой няма да има против,  да постъпят под някаква форма - писмено, за да може в един момент, когато дай Боже да бъде потърсено и нашето мнение,  ние също да имаме някаква яснота за нас, как ние виждаме развитието на остров „Св. св. Кирик и Юлита”.

Колеги, съгласно чл.35 ал.6 от нашия правилник, продължаваме с въпроси и питания към господин Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол. Колеги, имате думата за въпроси. Господин Георгиев, имате думата.

Цветелин Георгиев – общински съветник: Благодаря Ви,  господин Председател!  Добро утро на Кмета, на колегите, на общинските съветници. Както всеки път, така и днес ще бъда по- събран във въпросите- днес са само три. Първият ми въпрос е: Какво се случи с докладната, която гласувахме, и която беше предложена за продажба на дърва тип габър и мъждрян? Там бях поискал едни протоколи – не бяха ни дадени по време на докладната. Беше ни представена на всички една хвърчаща бележка с правописна грешка, там горе, за дърва, намиращи се в кои сечища, и кои складове на горското стопанство. Ходихме, не можахме да ги открием. Какво стана с тази докладна? Тези дърва продадени ли са? Докладната беше приета, бяхме подведени.  И в същия този ред на мисли, може ли да поискам писмен отговор, колко дърва сме дали на местното население, и колко сме продали на свободна продажба до 30 ноември? Това искам да получа. Вторият ми въпрос е за град Черноморец: Каква е съдбата на автогарата, коята беше избрана, като проект да съществува в град Черноморец и направена ли е среща с жителите на град Черноморец, защото има коментари между местното население, че тези пари, които ще бъдат наляти за тази автогара са по-необходими за улици, намиращи се в същото населено място? Нека бъде инициирано и направена такава среща, за да видите какво е мнението на хората.  Като говорим за автогарата, преди няколко месеца беше премахнат търговски обект от тази автогара - какво наложи това, след като не се вижда спешна работа и ремонтни дейности на същата автогара? Само да спомена, че търговеца, който работи на този обект е сама жена, която е глава на семейство. Оставихме я без работа, без доходи, идват празници. В същото време, Общината беше ощетена от тези приходи, които щяха  да постъпят от наеми на тази същата търговка. Мисля, че това е едно  грешно решение и какво наложи това, ако може някой да ми отговори?  Третият ми въпрос е за моста в Черноморец. Не знам дали сте запознат, но този мост във всеки момент има опасност да се срути. Той е отлепен и много опасен. Там е поставен един знак, който не може да бъде спазен. Този знак е просто поставен ей така, а в същото време, той не може да бъде спазен. Там автобусите, които минават дори и без пътници са дванадесет тона. Знам, че моста е под юрисдикцията  на АПИ и Министерство на транспорта. Собственост е на АПИ, но в крайна сметка Община Созопол, и кмета на Община Созопол, какво е предвидил да направи за ремонта на този мост, който е може би 60 – годишен и не е ремонтиран. Не знам да са правени някакви ремонти,  но са неефективни, защото моста е отлепен и има вероятност да се срути. Моля за отговор. Най-вероятно отговора ще бъде: изпратихме писмо....., но нека да не е такъв отговора, аз искам да чуя някакви други действия, които са направени, защото гр. Черноморец е в община Созопол и ние всички сме загрижени за безопасността, и здравето на местното население. Благодаря Ви, и ако можете да ми отговорите!

Г. Пинелов: Господин Янакиев, имате думата!

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Уважаеми господин Георгиев, относно докладната, която беше приета на сесията октомври месец, за продажбата на дърва тип мъждрян и габър – аз, лично не съм ви подвеждал с нищо. Ако кажем, че някой мен ме е подвел и аз да подвеждам вас, това е друг въпрос, но аз не мисля, че трябва да влизам в този тон, ....кой, кого е подвел и за какво. Общинският съвет гласува нещо, с което ще позволи на Общинско предприятие озеленяване и гори да продава дървесина, която е окачествена с по-ниско качество. Тя е габър и мъждрян. На временните  складове тогава ни беше казано, че има и тя е около 600 кубика от този вид дървесина. В тази връзка, господин Председател, искам да помоля нещо: Когато става въпрос за такъв тип въпроси, които изискват отговор от съответна институция, в случая това е Общинско предприятие озеленяване и гори, моля въпросите да ми се задават писмено, както мен ме молят да давам писмени отговори на колегите общински съветници, искам да помоля въпросите да влизат в Общината два- три дена по-рано, за да можем ние да направим съответните справки, за да  видим къде, какво, колко има, защото това, което ще казваме в момента е общо взето приказка на „аба”….. Аз обичам да работя с факти и цифри, и затова конкретно на първия въпрос на  господин Георгиев, нека първо да проверя фактите – случило ли се е продажба на дървесина, в следствие на докладната, която приехте през октомври. След като аз направя тази проверка,  ще дам писмен отговор на господин Георгиев. Темповете по снабдяване на местното население с дърва -  върви изключително бързо снабдяването. Аз искам пак да апелирам, за да се организират по-добре нещата, може би местните кметове трябва да се намесят, тъй като отново не виждам, господин Председател, да се е включил някой от местните кметове, ще спра да говоря и за тях. По информация от вчера, в момента, в гората има добити около 1000 кубика дърва. Някой трябва да ги изнесе. Вчера са изнесени около 320 кубика дърва, така че всеки ден се добиват от порядъка на 200-300 кубика дървесина и тази дървесина отива за огрев на местното население.  Моята информация е, че на 85% са снабдени хората с дърва. Остава още около  200-300 заявки, които,  ако Бог е с нас и времето е сухо, за около седмица всички заявки, които са за снабдяване на местното население с дърва ще бъдат изпълнени. Това мога да кажа по въпроса за дървата. Не знам дали съм задоволил щенията на господин Георгиев, искрено се надявам да съм ги задоволил, но ние ще направим писмен отговор на въпроса.  Относно какво става с  автогарата в град Черноморец? Да, прав сте господин Георгиев, автогарата се забави. Ние в момента изработваме процедурата. Изработването на автогарата ще бъде направено на  пълен инженеринг. Мислехме, че по-рано ще се справим, но не успяхме да се справим. Да, ние сме предупредили хората, които имат някакви наемни отношения, за това че  ще бъдат  осъществени  ремонти. Можеше наистина още един-два месеца това павилионче да просъществува. Не мисля, че е нещо фатално, и не мисля че сме лишили някой от хляб с този си жест. Ние просто трябва да направим ремонт. Мога да ви кажа, ме почти на 100%  документацията е готова. Предстои провеждане на процедура по Закона за обществните поръчки (ЗОП), тя ще бъде малко по-бърза и няма да се бави 2- 3 месеца, така че малко след Нова година ще започне самото строителство. Мисля, че до началото на забраната на строителството за град Черноморец, ще може да  посрещне с новата  автогара. И на мен ми се щеше нещата да се случват по-бързо и да стават ей така, като с магическа пръчка, обаче те не стават. Правим каквото трябва дето се казва, пък да става каквото ще. Относно третия Ви въпрос – моста на Черноморец, това е голям проблем. На няколко пъти разговаряхме с господин Порязов. Аз, първо не искам да ми поставяте такива ултиматуми- какво сте очаквали  от мен и какво не сте очаквали! Така не се работи. Кмета, като кмет, си има съответни правомощия и той може в рамките на тези правомощия да прави нещо. Аз не мога да хвана и да ремонтирам моста, поради простата причина, че този мост се стопанисва от АПИ. Той е в техните прерогативи, в техните активи и т.н. Водят се преговори и разговори. Знаете, че има един голям проект, който е за ремонт на пътя, не само тези кръпки, които се осъществиха. Доста по-голям е проекта, но ние искаме да отцепим моста, като самостотелен обект, да не бъде в този голям проект, защото може би ще се забави твърде дълго време. В интерес на истината, в рамките на около 20-тина дена от изборите някак си нещата се стопираха, именно поради политическата обстановка  в страната.  Имаше избори, структурират  се правителства, мнозинства, министри, зам. министри  се освобождават, назначават и т.н. и това до някъде забавя цялата комуникация. Искрено се надявям до новата година нещата да са се наредили и ще започне и самата АПИ да работи, както трябва и ще мога да кажа вече с конкретни срокове, кога АПИ ще направи ремонт на този мост. Аз знам, че Черноморец е в рамките на община Созопол. Аз също много се притеснявам. Аз също всеки ден минавам по този  мост или под него, така че пределно ми е ясно, че живота на много хора може да  е изложен на опасност. Така, че ние ще направим всичко възможно този мост да бъде ремонтиран час по-скоро. Тука може да се включи и общиския съвет, да изпратим писмо. Макар че, какво да ви кажа -  с изпращане на писмо, както беше се изразил един политик преди време е „пунта мара”, но пък нали написаното остава, така че аз лично предвиждам след, като минат празниците да направя една среща с областната управителка и с началника на АПИ, който и да е, дано да не  е сменен, защото ние работим добре с господин Порязов, конкретно за този проблем. Той ми даде тази идея да отцепим ремонта на моста, като проект от големия проект. Така, че аз мисля, че там нещата ще се случат. На този етап моста не се е срутил, така че не бива да се нагнетява чак такова напрежение между хората – видите ли  моста пада утре. Това няма де се случи. Благодаря!

Цв. Георгиев: Благодаря Ви и аз, господин Кмете!

Г. Пинелов: Аз нямам представа, какви въпроси ще задават колегите. Наистина, когато изискват повече информация, Вие няма как на минутата да я дадете и сте абсолютно в правото си да дадете писмен отговор, който ще бъде дали директно до общинският съветник, дали през общинския съвет- както намерите за добре, и той ще му бъде препратен за справка.

Госпожо Лулева, имате думата.

Светлана Лулева – общински съветник: Благодаря!  Добро утро на всички колеги. Аз имам не питане, а  по-скоро подаване на сигнал, на който да се обърне внимание от страна на Общината - не знам дали ви прави впечатление, но в участъка към магазин „Т маркет“, тротоара е слегнал и при дъжд се образува и задържа голяма, огромна локва и това затруднява изключително много движението по самия тротоар. Това е точно преди рампата. Вероятно сте обърнали внимание, но аз все пак да го кажа, защото имаше питания от страна на гражданите, дали ще се направи и дали е включено ремонт на този тротоар за пролетта евентуално. Дали ще се предприемат някакви мерки? Другото ми питане е: Преди време, господин Кмете, аз зададох един въпрос свързан с кофите за битови отпадъци по ул. „Каваци”. Не знам дали си спомняте, господин Кмете, тогава Вие ми отговорихте, че собствениците на жилищни сгради, които нямат такива съдове за отпадъци пред къщите си, могат съвсем спокойно да заявят  в Общината и същите да им бъдат предоставени. За наше съжаление, хората понякога не си правят труда да го извършат това действие. Аз, лятото на няколко пъти разговарях със собствениците на сградите, не че имам нещо против да използват нашия съд за битови отпадъци, който ние заявяваме всяка година, това е един брой контейнер тип бобър, но някакси въобще не е приятно непрекъснато около контейнера да събираме отпадъци от всякакъв тип, включително и едрогабаритни отпадъци – стари хладилници, отпадъци от ремонтни дейности да ги прибираме и да ги изхвърляме. Това е меко казано неприятно, особено, когато се случва през летния сезон, та мисълта ми е: Те са няколко къщи, дали не могат  да се предприемат някакви действия, да им се предоставят на тези хора контейнери и да започнат да си изхвърлят отпадъците вътре  в контейнерите, и да се спре с тази практика да изхвърлят около контейнера на ДМФ-то всички възможни боклуци, които могат да съществуват, включително и към днешна дата има стари мебели, строителни материали, които са просто ей така изхвърлени около контейнера. Благодаря!

Т. Янакиев: Уважаема госпожо Лулева, абсолютно сте права, ще започна от сигнала Ви. Мнението ми е, че след като те не са проявили желание да дойдат сами, аз ще натоваря служителите си да минат къща по къща и да видят кой, каква кофа използва и къде изхвърля боклука в този район, след като има сигнал, ние ще се задействаме по него. Ако нямат ще проведем разговор. Ако те не искат да им се предостави контейнер, да си кажат своите аргументи – защо,  респективно ние да ги насочим къде, защото Вие сте абсолютно права, че когато се заявява контейнеа от вас, той е за ползване от вас. Това е ясно. Аз не искам да упреквам, който и да било в безсъвестност и каквото и да било, но само ще ви кажа, че вчера се натъкнах на едно грубо строително сметище, което се намира на края на т.нар. „Весела уличка”. Някой си е изхвърлил чувалите с отпадъците, плочки от някакъв извършен ремонт – защо пък да не си изхвърли отпадъците до плажа на веселата уличка, за по-удобно, вместо да си плати съответната такса за транспорт и за камион, както го правят цивилизованите бели хора. Аз за сетен път апелирам към хората, които ни гледат: Моля Ви се, използвайте местата за изхвърляне на отпадъци по съответното предназначение . Има графици, кога се изхвърлят едро габаритни товари, ако трябва пак ще ги обявим. Ако трябва всяка седмица ще обябяваме графика и местата, където да се изхвърлят едрогабаритните отпадъци. В момента подготвяме един проект по въпроса за изхвърляне на строителните отпадъци и да решим изцяло този проблем със строителните отпадъци. Да се надяваме, че няма да ни мине черна котка пътя. Виждате, че в стария град на много места се монтираха от новите контейнери. Предстои монтаж в новия град на остатъчната част от контейнерите. Аз трябва да алармирам също, че когато монтираме новите контейнери, ние ще поставим до тях някакви контейнери по- малки, може би метални, за изхвърляне на пепел, защото няма да се позволява да се изхвърля в тях пепел от печките, защото това ще наруши тяхната цялост, т.е. има неща, които ние, като граждани трябва да проумеем и трябва да се променим, като започнем от себе си, не от съседа или от някъде другаде и абсолютно сте права, като негодувате в това отношение. Ще направя каквото мога и точно в конкретния случай, също. Относно тротоара ви казвам, че в проекто бюджета, който се разработва,  планираме в гр. Созопол да се направи по-мащабна подмяна и ремонт на тротоарите  и бордюрите, защото наистина града е в окаяно състояние. Права сте абсолютно и не само за конкретното място. Не го знаех, че се събира вода след дъжд там. Съжалявам, ще го проверим и ако позволява ремонт със собствени усилия, т.е. ако не е голямо вдлъбването ще го ремонтираме още сега, ако го позволява времето. Ако е нещо по-голямо ще го включим в инвестицията по проекта, който смятаме да направим следващата година – ремонт на тротоарна настилка в гр. Созопол. Това е. Благодаря Ви!

С. Лулева: И аз благодаря! Специално за ул. „Каваци”, за това което ви сигнализирах – нямаме абсолютно нищо против да се изхвърлят битовите отпадъци и дори през зимния период. Напълно достатъчен е този контейнер. По думите на хората, които са там, наоколо живеещите, на времето е имало два контейнера. Не знам вторият къде е бил разположен, но с времето са свикнали, че това е мястото, където да си изхвърлят отпадъците. Проблема се получава през лятния сезон основно, когато всеки генерира по-голямо количество отпадъци и тогава е недостатъчен този контейнер, който ние заявяваме, но както Вие казахте ще проверите как стоят нещата. Там са много малко  къщите, които нямат контейнери и ако трябва ще бъдат снабдени. Благодаря Ви, за това че ще обърнете внимание и за  вдлъбнатината. Образува се голяма локва, защото дъждовете, когато завалят, в продължение на няколко дена тя не може да се оттече и е трудно преминаването от там.  Относно сметището, което и на „веселата уличка”, на мен също ми направи впечатление. Наистина количеството на изхвърлени строителни отпадъци в чували и без чували е огромно и стои вече една седмица. Благодаря!

Г. Пинелов: Благодаря госпожо Лулева! Благодаря, господин Янакиев! Господин Иванов, имате думата.

Цветан Иванов – общински съветник: Искам да подам един сигнал до кмета. Господин Кмете, като стана въпрос за боклука, вчера минавам  покрай мястото, където бяха 12-ет кубиковите контейнери в с. Росен. На това място, същото,  където беше контейнера – липсва контейнера.  Обаче хората свикнаха там да си изхвърлят боклуците и днес вече е станало, като сметище. Защо няма контейнер - не знам! Подавам го, като сигнал, че контейнера липсва и хората свикнаха там да си изхвърлят боклука. Подавам го като сигнал.

Т. Янакиев: Уважаеми, господин Иванов, прав сте. Премахнати са 12-ет кубиковите контейнери. Разговарях с г-н Кисьов – зам.-кмета, под негово давление така беше направено, след като ме сигнализираха от РТК, че 12-кубиковите контейнери изчерпват своето предназначение, като контейнери за изхвърляне на едрогабаритни или строителни такива от  малките населени места и започват да се пълнят с битов отпадък, особено през зимните месеци. Не сте само вие. Сигнали ми дадоха и от другите населени места. Ще направя среща с управителя на РТК. Първо искам да анализирам това, което ми се представи, като информация дали е вярно, т.е. дали тези контейнери се пълнят с битов отпадък, защото  съгласете се, ако този 12 –кубиков контейнер се пълни с битов отпадък, който се разгражда за няколко дни и започва да мирише и тръгват зарази - това не е нормално.  Тези контейнери е трябвало да бъдат проконтролирани и това трябва да се направи от кметовете по населените места със съответното пояснение на жителите да бъдат насочени изцяло за едрогабаритни отпадъци и някакви строителни отпадъци, но в никакъв случай в тях не трябва да се изхвърлят битови отпадъци, а сигналът, който беше пуснат към нас беше именно такъв, че тези контейнери се използват за депониране на битов отпадък, което е  недопустимо. В тази връзка ви питам: Вие, като видяхте, че там вече има изхвърлен отпадък, какъв вид е отпадъка?

Цв. Иванов: Днес имаше дивани, фотьойли, такива работи имаше изхвърлени.

Т. Янакиев: Ще видя какво мога да направя и да ги върнем не по-късно от януари месец. Аз искам да  направя анализ. Искам да се срещнем с кметовете по населени места, да си поговорим и да видим, какви ще бъдат и техните ангажименти, защото това което ми се съобщава, ми се  съобщава от РТК, защото това нещо няма как да се изчисти. Кой ще влиза вътре в контейнера и да вади битовия отпадък торба по торба? Аз каквото трябва да направя, ще го направя. Пак апелирам – ние  трябва да се променим. Начина на мислене трябва да се промени. Има си контейнер за битов отпадък, има си контейнер за едрогабаритен отпадък, има си графици, които трябва да се спазват.  Всичкото това нещо е оповестено и трябва да се знае. След, като си направя анализа и срещата с РТК и кметовете  ние ще ги върнем, но искам да имаме гаранция, че  в него ще се депонира точно това, за което е предназначен контейнера. Благодаря!

С. Лулева: Относно едрогабаритните отпадъци, всички сме на ясно, че има график, но нека все пак още веднъж да бъде обявен този график и жителите и на Созопол и на цялата община, да се съобразяват кога минава колата, и да си събират едрогабаритните отпадъци, и съответно да направя всичко възможно да ги изкарат един или два дни преди това отвънка, защото откровено казано гледката въобще не е  лицеприятна да седят фотьойли, дивани и различни стари мебели със седмици по тротоарите. Въобще не е приятно да го виждаме това нещо из града. Просто да се направи по- масирана информация на жителите, за да знаят, че има регламент и деня преди това или максимум два дена преди това, да си изкарат за изхвърляне едрогабаритния отпадък. Благодаря!

Т. Янакиев: Права сте госпожо Лулева, аз ще го направя това, но ми идва още нещо на ум, че аз лично, като обикалям града, забелязвам, че едрогабаритния отпадък се изхвърля дори на улици, където пък няма възможност да мине и да влезе колата да извози едрогабаритния отпадък. И това, коеко ми дадохте като идея, освен графика, ние трябва да посочим и улиците, от където минава колата.

Г. Пинелов: Благодаря, господин Янакиев! Господин Неделчев, имате думата.

Стойчо Неделчев: В Равадиново в момента се прави една отсечка по ул. „Христо Ботев”. Имаме питане дали са предвидени бордюри или тротоари за тази улица, защото има хора, които искат и те да се включат, и пред къщите си да си подредят нещата?

Другото ми питане е за засипването, което коментираме много пъти от години. Продължава да се засипва от двете страни на централната улица. Има ли  някаква мярка, до къде ще се насипе? Сега, ако дойде един дъжд, всичко ще се издави. Това сме го коментирали и предходните години.

 Г. Пинелов: Благодаря, господин Неделчев за въпросите.

Т. Янакиев: По вторият въпрос, това го товорим вече милион пъти. Направихме милион срещи, аз не мога да разбера защо продължава това нещо? Това е в частни  имоти. Това не е в общински имоти.

Ст. Неделчев: Да, точно така и аз  не мога да разбера до безкрай ли  ще продължава това?

Т. Янакиев: Не може. Не трябва. Ще проверя в този случай, конкретно, когато някой депонира земни маси в неговия си имот, какви са моите влияния, защото на прима виста ви казвам, че не са много големи, но .... Коментираме го всеки път, особено след някое наводнение и въпреки всичко продължаваме да насипваме и после идват тези хора ....не знам. Не мога да го разбера това нещо. Защо?

Ст. Неделчев: Господин Кмете, от много години, след  Петрол- бензиностанцията за влизане в Созопол към Лидъл, този път, който го чистихме миналата година, по асфалта има натрупан бетон. Няма ли възможност, този бетон с години го газят колите, отбиват. Има ли начина да се пусне някаква техника да го изрони от асфалта, този бетон? Много е неприятно. Рефлектира върху всички нас, особено лятно време, като дойдат туристите.

Т. Янакиев: То и като безопасност не е добре, защото хората, за да избегнат бетона и влизат в насрещното движение. Благодаря Ви за сигнала, годподин Неделчев.

Г. Пинелов: Госпожо Хльостарова, Вие искате за улица „Христо Ботев”, може би да отговорите.

Иванка Хльостарова – директор дирекция: Тази улица в момента само се стабилизира. Само се слага чакъл. Не са предвидени средства за изграждане на тротоарите  и бордюри, т.е. за цялостно изграждане на улицата. Останали са ни средства, които кмета на Равадиново  .... – и ги пренасочваме, за да стабилизираме улицата.

Ст. Неделчев: Затова ни бяха въпросите. Хората искаха да се включат, ако имаше бордюри. Някои от тях щяха да си ги направят. Затова ми беше питането.

Г. Пинелов: Благодаря господин Неделчев. Колеги, имате ли други въпроси към господин Янакиев? Не миждам. Преминаваме напред. Преди да разгледаме дневния ред, искам да ви прочета и моят отчет за изразходените средства за периода от 1-ви септември 2021 година до 30-ти ноември  2021 година.

Уважаеми господин Кмет, уважаеми общински съветници,

На основание чл.11, ал.3 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, съм длъжен да  представям всяко тримесечие отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи.

За периода  от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г.  нямам направени  разходи за командировъчни и представителни такива.

Колеги, всички сте получили проекта за дневен ред на днешното заседание. Също така всички сте получили и допълнително постъпилата Докладна записка №701/14.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г. Докладната е разглеждана и обсъдена в съответните комисии, и предлагам тя да бъде включена във втора римска точка от дневния ред.

Имате ли други предложения относно дневния ред на днешното заседание? Нямате! Гласуваме докладна записка №701/14.12.2021 г. да бъде включена в дневния ред:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против: няма
Въздържали се: няма

Приема се докладна записка №701 да влезе в дневния ред за разглеждане.

 

Преминаваме към гласуване на самия дневен ред, ведно с така гласуваната докладна:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против: няма
Въздържали се: няма

Приема се дневния ред.

с

РЕШЕНИЕ №541

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Докладна записка № 664/01.12.2021 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно:

Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г.

Докладна записка №665/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Приемане на промени съгласно Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“  и Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“

Докладна записка №687/07.12.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол относно:

Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложениe „Благоустрояване на селищен парк в кв. Атия – УПИ 63015.503.83“, с. Атия, общ. Созопол“  за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места”. 

 

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

Докладна записка №701/14.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

 

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

Докладна записка №657/30.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр. Созопол, м. “Добровица“ изработен с цел обособяване на УПИ и запазване на съществуващата сграда  с идентификатор 67800.13.21.1 по КК на гр. Созопол с функционално предназначение – сграда за водоснабдяване и/или канализация, представляваща обект: „Хлораторно по деривация Куку баир – Равадиново“, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл. 205 т. 2 от ЗУТ.

Докладна записка №668/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на части от поземлени имоти, с идентификатори 67800.8.309, 67800.8.310, 67800.8.1113 - общинска публична собственост, м. “Каваци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегулиране, като се обособят три нови урегулирани поземлени имоти, с отреждане „за Оо“, „за КПС“ и „за трафопост“.
 2. Изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /изменение на ПУП – ПУР/, на улица с осови точки 1 ÷ 23 (одобрена със Заповед №141/28.03.2002г., на Кмета на Община Созопол), като елемент на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, в участъка от осови точки 21-22-23, като същата се уширява, в обхват на части от: ПИ67800.54.183 и ПИ67800.54.179, без данни за собственост, урбанизирана територия, за второстепенна улица. С изменението се заличават осови точки 22 и 23.
 3. Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица с осови точки 28а–28б-28в-28г-28д-28е-28ж-28з-28и-28й-28к-28л-28м-28н-28о-28п-28р-28с-28т и обособяване на 2 бр. крайулични паркинги за общо 18 броя автомобила“, в обхват на части от поземлени имоти 67800.54.182, 67800.8.309 и 67800.54.1, земеделска територия, собственост общинска публична, за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 67800.8.1011, по КК на гр. Созопол, представляващ морски плаж „Каваците – север“.  

 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

Докладна записка №663/01.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.267, с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол

Докладна записка №666/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен № 134.223, землище на с. Крушевец, община Созопол

Докладна записка №669/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.45, с.о. “Червенка“, м. “Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол

Докладна записка №670/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  части от обект – общинска собственост, представляващ помещение-офис с площ от 12 кв.м. /дванадесет/, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1 – „Културния дом“, разположен в ПИ с идентификатор 67800.505.178

Докладна записка №671/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от обект общинска собственост , представляващ помещение-офис с площ от 13 кв.м. /тринадесет/, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1 –„Културния дом“, разположен в ПИ с идентификатор 67800.505.178

Докладна записка №672/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.194,  с адрес: община Созопол, село Атия, площ 2 548 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/".

 Докладна записка №673/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик върху поземлен имот (ПИ), с идентификатор 12975.501.393, с адрес: община Созопол, село Вършило, п.к.8157, ул. “Лазур“ №10, с площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията  (ТПТ): "Урбанизирана" и начин на трайно ползване (НТП) „Ниско застрояване /до 10м/“. 

Докладна записка №677/06.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.133, с. Атия, м. „Старо селище“, община Созопол

Докладна записка №682/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Поправка чрез сключването на анекс към Договор за покупко-продажба на недвижим имот № 8-520/17.09.2019 год. сключен между Община Созопол и Нора Тодорова Миланова

Докладна записка №683/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Безвъзмездно отдаване за срок от 1 (една) година в полза на ПП "ГЕРБ" следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор: 67800.504.224.1.6, с площ 68 квадратни метра (кв.м.), с предназначение на самостоятелния обект "За офис",  с адрес: общ. Созопол. гр. Созопол, ул. "Черно море" № 1, бл. 4, ет. 0;

Докладна записка №684/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.459, с адрес: община Созопол, село Атия, местност "Старо селище", площ 484 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №685/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.6, с площ от 38,16 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

Докладна записка №686/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.7, с площ от 37 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".  

 

V. КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Докладна записка №689/07.12.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.- кмет на община Созопол относно:

Отпускане на еднократна финансова помощ, съгласно Наредбата за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на жители на Община Созопол.

 

 

Давам думата на Станимир Андонов  - председател на комисията по законност, да представи становището от проведеното на 15 декември заседание. Имате думата господин Андонов!

 

Ст. Андонов: Благодаря господин Председател! Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация, представям ви становище от заседание на  комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”, проведено на 15.12.2021 г. При направената проверка в началото на заседанието присъстваха: Станимир Андонов, Желязко Иванов, Димитринка Господинова и Анета Филипова. Отсъстваше господин Панайот Рейзи.

Участие в заседанието взеха: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Галина Георгиева – юрист на Община Созопол, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол и служители от общинска администрация.

Разгледаха се следните докладни записки:

Докладназаписка № 664/01.12.2021 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно:

Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване, в резултат от гласуването  четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане на общинска сесия и предлага на общинските съветници да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма   

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема!

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 542

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал.2, т.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинскаадминистрация, Общински съвет Созопол приема Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г., като отчета следва да бъде публикуван на интернет - страницата на Общински съвет Созопол.

 

 

 

П. Рейзи: Защо с тази пушка го гърмиш, бе?

Непознат глас: Защото отивам на чуждо място, затова!

П. Рейзи: Какво, като идеш на чуждо, те е страх да не се изложиш ли?

Г. Пинелов: Господин Рейзи, какви пушки? Какво става тука? На лов ли сте? Господин Рейзи!

П. Рейзи: Да!

Г. Пинелов: Господин Рейзи!

П. Рейзи: За, за! За!

Г. Пинелов: Само да си изключите микрофона или пък да си включите камерата, като гласувате. Чувате ли ме?

П. Рейзи: Аз те чувам, ама не мога да го направя, мъча се да го оправя.  Добре, благодаря!

Г. Пинелов: И аз благодаря! Господин Андонов, продължавайте с докладна записка № 665

 

Ст. Андонов:

Докладна записка №665/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Приемане на промени съгласно Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“  и Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“

Господин Янакиев разясни, че: „Причините и мотивите на докладната са:

 • да се генерират нови приходи, като успоредно с това, съобразено е да не се натоварват излишно хората, които са ползватели на двете пристанища;
 • целта е разширяване на услугите, които се предоставят на тези хора.

Господин Янакиев каза, че както пристанището в Черноморец се предлага, така и  на пристанището в Созопол,  при направения ремонт има нови услуги -  прекарани са ток и вода до лодкостоянките. На стария кей са монтирани електроразпределителни кутии, които дават възможност на собствениците на лодки, да направят някакви малки ремонтни дейности на место, или когато бъдат самите лодки извадени от водата. ЕВН е прокарал трасето и обекта е свързан с електромрежата на града. Диференциация  се прави и на метражите на лодките, т.е. вече има значение, и колко метра е дълга лодката. Господин Янакиев каза, че искат да се закупи ново съоръжение – някакъв плавателен съд, с който да може, да  се почиства пристанището от водорасли, тъй като има много оплаквания от рибари и собственици на лодки.

По време на разглеждане на докладната в заседанието се включи и Панайот Рейзи, който е член на тази комисия.

            Въпроси и други коментари по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, докладната записка влиза за разглеждане на общинска сесия, и предлага на общинските съветници да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма.

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 543

 1. Общински съвет Созопол приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Общински съвет Созопол приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“, съгласно Приложение №2, което е неразделна част от настоящото решение
 3. Възлага на кмета  на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 

Докладна записка №687/07.12.2021 г. Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложениe „Благоустрояване на селищен парк в кв.Атия – УПИ 63015.503.83 “, с. Атия, общ. Созопол“ за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.

 

Господи Янакиев каза, че: "Тази програма - "Красива България", в момента има възможност за набиране на предложения. Ние почти година бяхме в един ступор между двата програмни периода – двете временни правителства, избори и всичките политически неща, и не се работи по европейските програми в пълен обем, както през периода 2014-2020 г., така че използваме всяка една възможност, която ни се дава, за да можем да облагородяваме населените маста в община Созопол. В случая става въпрос за с. Атия. Проектното предложение е на стойност 192 000 лв., като 50% е грант, а другите 50% ще бъдат съфинансирани от Общината. Ще се работи по центъра на с. Атия – долното селище. Ще се направят люлки, нови детски комбинирани съоръжения, зони за фитнес на открито, ще има преоборудване на съоръжения за деца над 12 години. Преасфалтиране на съществуващите площадки и полагане на термо пластики. Убедени сме, че с това нещо ще бъде променен облика на Атия.

Панайот Рейзи: Господин Кмете, по "Красива България" е добре, но все пак гранта е 50:50, при положение че постоянно парадираме, че нямаме пари мисля, че няма логика да кандидатстваме по тази програма. Вярно е и 50 % да се спечелят няма лошо, но все пак европейските програми си имат своите изисквания, контрол и т.н., дали си заслужава времето и труда? Аз, ще подкрепя докладната, просто коментирам до толкова, че много по-добре е да се насочим към другите програми, когато бъдат отворени и грантовете са 90%, 100 %, защото енергията, времето и труда е едно и също, дали играем за грант 50:50 или грант 90%, времето и всичко е едно и също, но все пак, както прецените.  Ще подкрепя докладната, нищо повече. Коментирам я само, като казус.

Т. Янакиев: Благодаря! Да, както господин Рейзи каза, другите програми все още не са отворени.  Аз, не мисля че имаме право независимо, че програмите не работят, ние да не търсим алтернативни варианти за кандидатстване по проекти, в случая е по "Красива България". Не знаем кога ще отворят другите програми. За пример давам двата проекта: по Норвежката програма за енергийната ефективност на нашата сграда и другият е отново за ремонт на нашето пристанище. И двата проекта чакат от няколко месеца. На този етап това е отворено и по това може да се работи. Относно "парадирането, че нямаме пари", аз не мисля че парадираме, че нямаме пари. Просто държим една стабилна финансова политика, която по някакъв начин до този момент, дава своите резултати. Министерство на финансите ни изкара от списъка на общините с нарушени финансови показатели. Нямаме финансови задължения, така че на този етап, макар и изключително трудно, нещата се движат в правилната посока. Самия факт от това, което ще се случи в с. Атия, като се промени облика на населеното място, ще е добро, мисля че хората го заслужават. Благодаря!

 

            Други въпроси и други коментари по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването - пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане на общинска сесия и предлага на общинските съветници да се вземе решението така, както е по докладната..

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созополприе

РЕШЕНИЕ № 544

 1. Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства по Проект „Красива България” за бюджет 2022г. по Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, с проектно предложение с наименование: „Благоустрояване на селищен парк в кв. Атия – УПИ 63015.503.83 с. Атия, общ. Созопол“
 2. Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да осигури съфинансиране по проекта в размер до 96 000лв. през 2022 г.
 3. След реализацията на проекта предназначението на целевия обект да не се променя за срок от минимум 5 години.

 

Г. Пинелов: Благодаря на господин Андонов. Давам думата на Димитринка Господинова да представи становището от заседанието на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

 

Д. Господинова: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, представям ви становище на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми” от проведеното на 15.12.2021 г. от 14.15 ч., онлайн заседание. Присъстваха: Димитринка Господинова  – председател;   Станимир Андонов,  Цветелин  Георгиев, Красимира Германова, Милена Желева  - членове

В заседанието участваха още: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет –  Созопол, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Тодор Дамянов – зам. - кмет на Община Созопол, Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол, общински съветници, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева – юрист в община Созопол и служители от общинска администрация.

 

За разглеждане са постъпили следните докладни записки:

 

Докладна записка №667/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

             

На комисиите, господин Янакиев обясни: От директора на училището в Созопол е постъпила докладна за закупуване и поставяне на устройства, с които се измерва температурата, лицево разпознаване и т.н. Това е необходимо и във връзка с кризата от КОВИД 19 в училището, затова ще оттегля докладна записка №667/03.12.2021 г. и ще бъде разгледана новата докладна №701, която съдържа това допълнение.

 

Господинн Янакиев оттегли докладната записка, преди да е обсъдена и гласувана.

 

            Галина Георгиев юрист на Община Созопол обоснова оттеглянето: От името на вносителя оттегляме докладна записка №667, поради факта, че вече не е актуална, въпреки че мина на комисия.  След нейното внасяне се наложи актуализиране с промените, които настъпват в бюджета на училището в Созопол, и  които са отразени в новото предложение. Благодаря Ви!

 

Госпожа Красимира Германова попита, защо не е направена  някаква допълнителна актуализация на самата докладна и тя да бъде разгледана, защото това не е проблем да се внесе, като предложение за допълнение и по време на комисията.

Госпожа Георгиева обясни, че със специалистите от счетоводството е обсъдено как да се подходи, така че да стане ясна промяната, която правят. Решението е да не бъде внасяна докладна, за допълнение на наша докладна с номер № 08-00-227/03.12.2021 г., поради това, че допълнението по-скоро би създало объркване, отколкото ясно представяне на предложените за гласуване компенсирани промени и би довело до дублиране на Приложение 1, което представлява поименен списък на обектите по източници на финансиране. Внасяме настоящия преработен проект на решение и за Вас ще бъде по-ясно да видите, отгоре до долу всичко как се променя.

 

Докладна записка №701/14.12.2021 г  от Тихомир Янакиев –кмет на община Созопол относно:

            Въпроси и коментари по докладна записка №701 нямаше. След гласуване и в резултат на гласувянето с четири гласа „За"– докладна записка №701 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Започваме процедурата на гласуване:

 

Д. Господинова:                                                      било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 60 617 лв. 2 000 лв.         58 617 лв.

в т.ч.

 • § 10-16 – вода, горива и енергия 8 000 лв.       2 000 лв.          6 000 лв.

 

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова:                                                            било         увеличение        става

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                  40 600 лв.       2 000 лв.   42 600 лв.

в т.ч.

 

 • § 52-19 – придобиване на други дълготрайни било         увеличение        става

материални активи                                                         0 лв.       2 000 лв.        2 000 лв.

- Шатра, нов обект № 354 от капиталова програма                   0 лв.              2 000 лв.            2 000 лв.

 

Г. Пинелов:Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17

Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 Д. Господинова:                                                                    

1.1. Функция „Отбрана и сигурност”, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” –компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, по обекти и параграфи, както ги гласувахме:

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова:  

                                                       било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 680947 лв.       2 962 лв.    677 958 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали 105 441 лв. 2 962 лв.                            102 479 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ­­­­-­­­­­­­ - - - - - - - - -

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16

Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

  Д. Господинова:                                                            било         увеличение        става

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                  12 399 лв.         2 962 лв.      15 361 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване било         увеличение        става

Машини и съоръжения                                                      0 лв.       2 962лв.                                 2 962 лв.

- Контролер за достъп, 2 бр.

нов обект № 396 от капиталова програма                   0 лв.             2 962 лв.      2 962 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ­­­­-­­­­­­­ - - - - - - - - -

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова:  

1.2. Функция „Образование“, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, по обекти и параграфи, както ги гласувахме:

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ­­­­-­­­­­­­ - - - - - - - - -

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова:   1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол за 2021 г. в частта за държавни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме:

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ­­­­-­­­­­­­ - - - - - - - - -

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  ­­­­-­­­­­­ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 545

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол за 2021 г. в частта за държавни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

       1.1. Функция „Отбрана и сигурност”, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” – компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, по обекти и параграфи, както следва:

                                                                                        било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 60 617 лв. 2 000 лв.      58 617 лв.

в т.ч.

 • § 10-16 – вода, горива и енергия 8 000 лв. 2 000 лв.   6 000 лв.

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било              увеличение         става

материални активи                                                  40 600 лв.         2 000 лв. 42 600 лв.

в т.ч.

 • § 52-19 – придобиване на други дълготрайни било              увеличение          става

материални активи                                                    0 лв.          2 000 лв.       2 000 лв.

- Шатра, нов обект № 354 от капиталова програма   0 лв.       2 000 лв.       2 000 лв.

 

       1.2. Функция „Образование“, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, по обекти и параграфи, както следва:

                                                                                    било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 680 947 лв. 2 962 лв.  677 958 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали 105 441 лв. 2 962 лв. 102 479 лв.

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било              увеличение         става

материални активи                                                  12 399 лв.       2 962 лв.        15 361 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване било              увеличение          става

Машини и съоръжения                                                     0 лв.   2 962 лв.       2 962 лв.

- Контролер за достъп, 2 бр.

нов обект № 396 от капиталова програма                 0 лв.         2 962 лв.       2 962 лв.

 

Д. Господинова:  

                                                              било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 315 000 лв.        87 996 лв.        227 004 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 149 000 лв.         87 996 лв.          61 004 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова:  

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било         увеличение        става

материални активи                                                     0 лв.                  58 080 лв.          58 080 лв.

в т.ч.

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни било        увеличение        става

обекти                                                                         0 лв.                58 080 лв.           58 080 лв.

- Изграждане на ограда от шумоизолационни

Панели в кв. 81, гр. Созопол,

нов обект № 353 по капиталова програма                0 лв.                58 080лв.                                     58 080 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова:   2.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 29 916 лв. по параграфи, както ги гласувахме: 

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –  - - - - - - - - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова:                                                                     било         увеличение        става

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни 102500 лв.            29 916 лв.          132 416 лв.      

материални активи                                       

в т.ч.

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване било             увеличение        става

машини и съоръжения                                               0 лв.                27 216 лв.      27 216 лв. 

- Доставка и монтаж на билбордове за обект

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната

система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец,

община Созопол,

нов обект № 352 от капиталова програма                      0 лв.         27 216 лв.            27 216 лв.

 

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни          било            увеличение        става

обекти                                                                              38 500 лв.           2 700 лв.          41 200 лв.

- Реконструкция на градски парк кв. 81,

гр. Созопол /т.ч. локален ремонт и монтаж на

 комбинирана рампа/,

обект № 327 от капиталова програма                       25 000 лв.           2 700 лв.       27 700 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - -- - --

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова:  2.2. Функция „Икономически дейности и услуги“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – увеличение с 29 916 по параграфи, както ги гласувахме:

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –  - - - - - - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова:  2. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2021 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме:

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема!

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №546

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2021 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

       2.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 29 916 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било                намаление    става

 • 10-00 – издръжка 315 000 лв.         87 996 лв.        227 004 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 149 000 лв.          87 996 лв.          61 004 лв.

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било                 увеличение            става

материални активи                                                     0 лв.               58 080 лв.                                  58 080 лв.

в т.ч.

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни било                 увеличение             става

обекти                                                                         0 лв.                 58 080 лв.         58 080 лв.

- Изграждане на ограда от шумоизолационни

Панели в кв. 81, гр. Созопол,

нов обект № 353 по капиталова програма                0 лв.                58 080 лв.           58 080 лв.

 

 

2.2. Функция „Икономически дейности и услуги“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – увеличение с 29 916 по параграфи, както следва:

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било                 увеличение            става

материални активи                                                102 500 лв.      29 916 лв.     132 416 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване било                 увеличение             става

машини и съоръжения                                               0 лв.            27 216 лв.  27 216 лв. 

- Доставка и монтаж на билбордове за обект

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната

система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец,

община Созопол,

нов обект № 352 от капиталова програма                0 лв.       27 216 лв.       27 216 лв.

 

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни било                 увеличение             става

обекти                                                                         38 500 лв.          2 700 лв.   41 200 лв.

- Реконструкция на градски парк кв. 81,

гр. Созопол /т.ч. локален ремонт и монтаж на комбинирана

рампа/, обект № 327 от капиталова програма          25 000 лв.      2 700 лв.       27 700 лв.

 

 

 

Д. Господинова:                                                       било     увеличение                става

 

Общо капиталови     разходи:             2 564 320 лв.             155 681 лв.                       2 720 001 лв.

в т.ч. от:                                                      

собствени средства за местни

дейности                                                      1 096 925 лв.            87 996 лв.                       1 184 921 лв.

            средства по формула и средства

            по стандарт                                                  73 200 лв.                 4 962 лв.              78 162 лв.

средства от други източници

на финансиране:

в т.ч.

ПУДООС                                                                     255 891 лв.      62 723 лв.        318 614 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – - - - - - - - - - - - -- 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се

 

Д. Господинова: 3. Въз основа на приетите решения по т. 1. 1, т. 1. 2,т. 2. 1, т. 2. 2., заповед с номер 8-Z-1253/18.11.2021 г. на кмета на община Созопол и заповед с номер РД-10-233/10.12.2021 г. на директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Созопол, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), недълготрайни материални активи (НДМА) и основен ремонт на община Созопол за 2021 г. /Приложение №1/

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – - - - - - - - - - - - -- 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се решението.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 547

 1. Въз основа на приетите решения по т. 1. 1., т. 1. 2. , т. 2. 1. , т. 2. 2. , заповед с номер 8-Z-1253/18.11.2021 г. на кмета на община Созопол и заповед с номер РД-10-233/10.12.2021 г. на директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Созопол, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), недълготрайни материални активи (НДМА) и основен ремонт на община Созопол за 2021 г. /Приложение №1/

 

                                                                        било           увеличение                       става

 

Общо капиталови разходи:                          2 564 320 лв.    155 681 лв.                2 720 001 лв.

в т.ч. от:                                                      

собствени средства за местни

дейности                                                            1 096 925 лв.         87 996 лв.             1 184 921 лв.

            средства по формула и средства

            по стандарт                                                             73 200 лв.         4 962 лв.                   78 162 лв.

средства от другиизточници

на финансиране:

в т.ч.

ПУДООС                                                          255 891 лв.                  62 723 лв.         318 614 лв.

 

 

 

Д. Господинова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г., както ги гласувахме.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – - - - - - - - - - - - -- 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №548

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г., както следва:

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол за 2021 г. в частта за държавни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

       1.1. Функция „Отбрана и сигурност”, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” – компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, по обекти и параграфи, както следва:

                                                                                    било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 60 617 лв. 2 000 лв.                        58 617 лв.

в т.ч.

 • § 10-16 – вода, горива и енергия 8 000 лв. 2 000 лв.                        6 000 лв.

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било              увеличение         става

материални активи                                                  40 600 лв.      2 000 лв.    42 600 лв.

в т.ч.

 • § 52-19 – придобиване на други дълготрайни било              увеличение          става

материални активи                                                            0 лв.         2 000 лв.                                    2 000 лв.

- Шатра, нов обект № 354 от капиталова програма                       0 лв.                2 000 лв.              2 000 лв.

 

       1.2. Функция „Образование“, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, по обекти и параграфи, както следва:

                                                                                    било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 680 947 лв. 2 962 лв.  677 958 лв.

в т.ч. 

 • § 10-15 – материали 105 441 лв. 2 962 лв.   102 479 лв.

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било              увеличение         става

материални активи                                                  12 399 лв.         2 962 лв.                           15 361 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване било              увеличение          става

Машини и съоръжения                                               0 лв.         2 962 лв.       2 962 лв.

- Контролер за достъп, 2 бр.

нов обект № 396 от капиталова програма                0 лв.          2 962 лв.       2 962 лв.

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2021 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

       2.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 29 916 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било                намаление           става

 • 10-00 – издръжка 315 000 лв.     87 996 лв.         227 004 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 149 000 лв.     87 996 лв.         61 004 лв.

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било                 увеличение            става

материални активи                                                     0 лв.          58 080 лв.     58 080 лв.

в т.ч.

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни било                 увеличение             става

обекти                                                                         0 лв.            58 080 лв.  58 080 лв.

- Изграждане на ограда от шумоизолационни

Панели в кв. 81, гр. Созопол,

нов обект № 353 по капиталова програма                0 лв.            58 080 лв.  58 080 лв.

 

2.2. Функция „Икономически дейности и услуги“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – увеличение с 29 916 по параграфи, както следва:

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било                 увеличение            става

материални активи                                                  102 500 лв.    29 916 лв.      132 416 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване било                 увеличение             става

машини и съоръжения                                               0 лв.            27 216 лв.        27 216 лв. 

- Доставка и монтаж на билбордове за обект

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната

система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец,

община Созопол,

нов обект № 352 от капиталова програма                0 лв.            27 216 лв.       27 216 лв.

 

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни било                 увеличение             става

обекти                                                                         38 500 лв.          2 700 лв.        41 200 лв.

- Реконструкция на градски парк кв. 81,

гр. Созопол /т.ч. локален ремонт и монтаж на комбинирана

рампа/, обект № 327 от капиталова програма          25 000 лв.             2 700 лв.  27 700 лв.

 

 1. Въз основа на приетите решения по т. 1. 1., т. 1. 2., т. 2. 1., т. 2. 2., заповед с номер 8-Z-1253/18.11.2021 г. на кмета на община Созопол и заповед с номер РД-10-233/10.12.2021 г. на директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Созопол, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), недълготрайни материални активи (НДМА) и основен ремонт на община Созопол за 2021 г. /Приложение №1/

                                                                        било           увеличение                става

 

Общо капиталови разходи:                             2 564 320 лв.                    155 681 лв.      2 720 001 лв.

в т.ч. от:                                                      

собствени средства за местни

дейности                                                          1 096 925 лв.            87 996 лв.              1 184 921 лв.

            средства по формула и средства

            по стандарт                                                               73 200 лв.              4 962 лв.          78 162 лв.

средства от други източници

на финансиране:

в т.ч.

ПУДООС                                                              255 891 лв.              62 723 лв.           318 614 лв.

 

Д. Господинова: Г-н Председател, това беше докладната, която се обсъди на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

 

Г. Пинелов: Благодаря Ви, госпожо Господинова!

Прекъсваме заседанието за почивка.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -

Проверка на кворума след почивката:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА - ТУК  

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –  - - - - - - - -

КАТЯ СТОЯНОВА -  ТУК

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ТУК

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – – – – – – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ТУК

 

Г. Пинелов: Колеги, присъстват четиринадесет общински съветника, имаме кворум и продължаваме заседанието. Давам думата на Андрей Николов да представи становището на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” от заседанието на 15 декември.

Андрей Николов: Благодаря!

Уважаеми господин Председател, уважаеми госопдин Кмете, колеги, уважаеми служители от общинска администрация, представям ви становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” от проведеното на 15.12.2021 г. от 14:30 часа, онлайн заседание.

Комисията заседаваше в състав: Андрей Николов – председател; СтанимирАндонов – член; СтаматСтаматов - член; Илиян Стефанов – член; Цветан Иванов – член.

На заседанието присъстваха: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева – юрист на Община Созопол, общински съветници и служители от общинска администрация.

За разглеждане бяха постъпили следните докладни записки:

 

 

Докладна записка №657/30.11.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно:

Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр. Созопол, м. “Добровица“ изработен с цел обособяване на УПИ и запазване на съществуващата сграда  с идентификатор 67800.13.21.1 по КК на гр. Созопол с функционално предназначение – сграда за водоснабдяване и/или канализация, представляваща обект: „Хлораторно по деривация Куку баир – Равадиново“, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл. 205 т. 2 от ЗУТ.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването с пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на редовна сесия. Комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –  - - - - - - - - - -

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №549

т. 1.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 21 ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 110 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, чл. 112 ал. 1 и ал. 2, т. 10 от ЗУТ, чл. 12 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ

Общински съвет – Созопол, одобрява изработеният проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр. Созопол, м. “Добровица“ изработен с цел обособяване на УПИ и запазване на съществуващата сграда  с идентификатор 67800.13.21.1 по КК на гр. Созопол с функционално предназначение – сграда за водоснабдяване и/или канализация, представляваща обект: „Хлораторно по деривация Куку баир - Равадиново“, като се предвижда следното:

 • С ПУП-ПРЗ се обособява един нов урегулиран поземлен имот с номер І-13.21 с площ 484 кв.м. в местност “Добровица”, землище гр. Созопол, с отреждане „За техническа инфраструктура” при запазване на съществуващата сграда с идентификатор 67800.13.21.1 с площ 56 кв.м. и функционално предназначение – сграда за водоснабдяване и канализация. Въвежда се устройствена зона „Т“ – за техническа инфраструктура и параметри на застрояване : Нмах= 5.00 м, /1ет./, Пзастр.= 20%, Кинт.= 0,5 и Позел.= 50% по приложения ПУП-ПРЗ.

            ПУП да се публикува  на интернет страницата на общината на основание чл.129 ал.5 от ЗУТ.

С Решение №242 от Протокол №11/09.09.2020 г. на Общински съвет – Созопол, ПУП-ПРЗ е обявен като общински обект от първостепенно значение, предвид което Решението за одобряване може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването по реда начл.149 ал.1 от АПК във връзка с чл. 215 ал. 4 и ал. 7 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас.

т.2.  След приключване на отчуждителната процедура, на основание чл.3 ал. 2 т.3 от ЗОС, Общински съвет - Созопол определя новообразувания УПИ І-13.21 в м. “Добровица“, з-ще на гр. Созопол, с проектен идентификатор 67800.13.620, с площ 484 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение; да е за публична общинска собственост, като имот предназначен за трайнозадоволяване на обществени потребности от местно значение.

 

 

Докладна записка №668/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно:

Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на части от поземлени имоти, с идентификатори 67800.8.309, 67800.8.310, 67800.8.1113 - общинска публична собственост, м. “Каваци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегулиране, като се обособят три нови урегулирани поземлени имоти, с отреждане „за Оо“, „за КПС“ и „За трафопост“.
 2. Изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /изменение на ПУП – ПУР/, на улица с осови точки 1 ÷ 23 (одобрена със Заповед №141/28.03.2002г., на Кмета на Община Созопол), като елемент на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, в участъка от осови точки 21-22-23, като същата се уширява, в обхват на части от: ПИ67800.54.183 и ПИ67800.54.179, без данни за собственост, урбанизирана територия, за второстепенна улица. С изменението се заличават осови точки 22 и 23.
 3. Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица с осови точки 28а–28б-28в-28г-28д-28е-28ж-28з-28и-28й-28к-28л-28м-28н-28о-28п-28р-28с-28т и обособяване на 2 бр. крайулични паркинги за общо 18 броя автомобила“, в обхват на части от поземлени имоти 67800.54.182, 67800.8.309 и 67800.54.1, земеделска територия, собственост общинска публична, за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 67800.8.1011, по КК на гр. Созопол, представляващ морски плаж „Каваците – север“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването с пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на редовна сесия и подкрепи решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –  - - - - - - - - --

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №550

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на части от ПИ с идентификатори 67800.8.309, 67800.8.310 - земеделска територия и ПИ 67800.8.1113  по КК на гр.Созопол - урбанизирана територия, м. “Каваци“, извън границите на урбанизираната територия, за промяна предназначението и урегулиране, като се обособят три нови урегулирани поземлени имоти, с отреждане „за Оо“, „за КПС“ и „за трафопост“, с предвидено в тях ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на улична регулация и нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване, в съответствие с допустимите за устройствена зона Ок4(11), по действащ ОУП на Община Созопол и охранителна зона „А“  от ЗУЧК, както следва: Височина Н до 7.50 м /2ет/, Пзастр до 20%, Кинт до 0.5 и Позел мин.70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл. 127, ал. 2, във връзка с чл. 128, ал. 6 от ЗУТ  с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи проект на  изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /изменение на ПУП – ПУР/, на улица с осови точки 1 ÷ 23 (одобрена със Заповед №141/28.03.2002г., на Кмета на Община Созопол), като елемент на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, в участъка от осови точки 21-22-23, като същата се уширява, в обхват на части от: ПИ67800.54.183 и ПИ67800.54.179, без данни за собственост, урбанизирана територия, за второстепенна улица.  С изменението се заличават осови точки 22 и 23.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи проект на „Второстепенна улица с осови точки  28а–28б-28в-28г-28д-28е-28ж-28з-28и-28й-28к-28л-28м-28н-28о-28п-28р-28с-28т и обособяване на 2 бр. крайулични паркинги за общо 18 броя автомобила“, в обхват на части от поземлени имоти 67800.54.182, 67800.8.309 и 67800.54.1, земеделска територия, собственост - общинска публична, за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 67800.8.1011, по КК на гр. Созопол, представляващ морски плаж „Каваците – север“.
 3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване, изменение на ПУП-план за улична регулация и ПУП- план за улична регулация.
 4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол,  съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПУР. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А. Николов: Уважаеми господин Председател, това бяха докладните, които комисията разгледа. Благодаря за вниманието.

 

 

Г. Пинелов: Благодаря на господин Николов, давам думата на господин Иванов да представи становище на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” Имате думата, господин Иванов.

 

Желязко Иванов: Здравейте колеги, уважаеми господин Председател, уважаеми господинн Янакиев, представям ви становище на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинскасобственост”, проведено на 15.12.2021 година от 14.45 часа.

На заседанието присъстваха всички членове на комисията:

Желязко Иванов – председател на комисията, Андрей Николов, Стилияна Николова, Катя Стоянова и Светлана Лулева – членове.

На заседанието присъстваха:

Георги Пинелов – председател на Общинския съвет, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол,

Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол,  Галина Георгиева - юрист на Община Созопол, общински съветници и служители от общинска администрация.

Разгледаха се следните докладни записки:

 

Докладна записка №663/01.12.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.267, с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол

Галина Георгиева направи следните корекции в решението:

 • В точка 1., където е записано: „...съгласно Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи“, да се коригира на :„... Закона за собствеността и ползване на земеделските земи“.
 • В точка 2, ред 2-ри да бъде само: “ ...чл. 36 от Закона за собствеността“.
 • Също в точка 2. „...Наредбата за ….. разпореждане с общинско имущество“, да се чете -  „....Наредбата за ….  разпореждане с общинска собственост“.

Въпроси и други коментари по докладната нямаше.

След гласуване и в резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната, след направените корекции.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –  - - - - - - - - - -

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №551

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, допълва „ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 год.“, приета с №321/09.02.2021 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: 75 кв.м.ид.ч. /седемдесет и петквадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.267/ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – двеста шестдесет и седем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 475 кв.м./ четиристотин седемдесет и пет квадратни метра/, начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих съгласно § 4 от преходни и заключителни разпоредби от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ПЗРЗСПЗЗ), при граници и съседи 63015.506.268, 63015.506.269, 63015.506.589, 63015.506.387
 2. Общински Съвет– Созопол, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл.36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл.38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Росен Иванов Кавръков и Кремена Живкова Тяснова чрез продажба на: 75 кв.м. ид.ч. /седемдесет и петквадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.267 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – двеста шестдесет и седем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 475 кв.м. /четиристотин седемдесет и пет квадратни метра/, начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ) при граници и съседи 63015.506.268, 63015.506.269, 63015.506.589, 63015.506.387
 3. Одобрява експертна оценка №2021ЕО096 на независим лицензиран оценител в размер на 2470,00 лв. /две хиляди четиристотин и седемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба

 

 

Докладна записка №666/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен № 134.223, землище на с. Крушевец, община Созопол

Галина Георгиева направи следните корекции в решението: .

 • в точка 1. е записано: „ ...съгласно Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи“, да се коригира н на „... Закона за собствеността и ползване на земеделските земи“;
 • в точка 2, ред 2-ри, отпада ал.1 т.2 от чл.36 от Закона за собствеността, да бъде само „...чл. 36 от Закона за собствеността“;
 • „…от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, да се поправи на: “… от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост“.

            Въпроси и други коментари по докладната нямаше.

След гласуване и в резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната, след направените корекции.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –  - - - - - - - -- - --

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 552

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021год.“, приета с №321/09.02.2021год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 109 кв.м. ид.ч. /сто и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 134.223 /ЕКАТТЕ - сто тридесет и четири, точка- двеста двадесет и три, по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед №РД 09-302/14.07.2004г., находящ се в землище на с. Крушевец, община Созопол, целият с площ 872 кв.м. /осемстотин седемдесет и два квадратни метра/, начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих съгласно § 4 от преходни и заключителни разпоредби от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ПЗРЗСПЗЗ), при граници и съседи- Север: пл. №134.230, пл.№134.224, Изток: улица, Юг: пл.134.222, Запад: пл.№134.231
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Михаил Стоянов Шопов и Мара Стаматова Шопова, чрез продажба на: 109 кв.м. ид.ч. /сто и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 134.223 /ЕКАТТЕ - сто тридесет и четири, точка - двеста двадесет и три, по плана на новообразуваните имоти, одобрени със Заповед №РД 09-302/14.07.2004 г., находящ се в землище на с. Крушевец, община Созопол, целият с площ 872 кв.м. /осемстотин седемдесет и два квадратни метра/, начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих съгласно § 4 от преходни и заключителни разпоредби от закона за стопанисване и ползване на земеделските земи (ПЗРЗСПЗЗ), при граници и съседи - Север: пл.№134.230, пл.№134.224, Изток: улица, Юг: пл.134.222, Запад: пл.№134.231
 3. 3. Одобрява експертна оценка №2021АО020 на независим лицензиран оценител в размер на 2800,00 лв. /две хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №669/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.45, с.о. “Червенка“, м. “Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол

Галина Георгиева направи следните корекции в решението: .

 • в точка 2, ред 2-ри, отпада ал.1 т.2 от чл.36 от Закона за собствеността, да бъде само чл. 36 от Закона за собствеността;
 • в т.2, където пише: „....Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество...“, да се поправи на „ ….Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост“.

Въпроси и други коментари по докладната нямаше.

След гласуване и в резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решение така, както е по докладната, след направените корекции.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –  - - - - - - - -

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №553

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, допълва „ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 год.“, приета с №321/09.02.2021 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 45 кв.м. ид.ч. /четиридесет и петквадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.41.45 /ЕКАТТЕ - осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – четиридесет и пет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АК находящ се в с.о. “Червенка“, м. “Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол, целият с площ 545 кв.м /петстотин четиридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване за вилна сграда, при граници и съседи: 81178.41.48, 81178.41.47, 81178.41.46, 81178.41.44, 81178.41.997
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Румен Йорданов Иванов чрез продажба на: 45 кв.м. ид.ч. /четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.41.45 /ЕКАТТЕ - осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – четиридесет и пет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АК находящ се в с.о. “Червенка“, м. “Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол, целият с площ 545 кв.м /петстотин четиридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване за вилна сграда, при граници и съседи: 81178.41.48, 81178.41.47, 81178.41.46, 81178.41.44, 81178.41.997
 3. Одобрява експертна оценка №2021АО019/02.12.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 7180,00 лв. /седем хиляди сто и осемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №670/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  части от обект – общинска собственост, представляващ помещение-офис с площ от 12 кв.м. /дванадесет/, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1 – „Културния дом“, разположен в ПИ с идентификатор 67800.505.178          

           

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –  - - - - - - - - - -

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №554

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, Решение №321/09.02.2021г. на Общински съвет Созопол, като включва част от недвижим имот – общинска собственост, представляващ помещение за офис, с площ 12.00 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, с вход от юг, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1/ ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот- сто седемдесет и осем, сграда- едно/, с предназначение- „Сграда за изкуство и култура“, разположена с поземлен имот, с идентификатор 67800.505.178 /ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот- сто седемдесет и осем/, находящ се в гр. Созопол, пл. “Хан Крум“, целият с площ 2 103 кв.м. /две хиляди сто и три квадратни метра/, с трайно предназначение – „Урбанизирана“ и НТП – „За друг обществен обект, комплекс“
 2. 2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл.13 ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – общинска частна собственост, представляващ помещение за офис, с площ 12.00 кв.м /дванадесет квадратни метра/, с вход от юг, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1 /ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот- сто седемдесет и осем, сграда-едно/, с предназначение - „Сграда за изкуство и култура“, разположена с поземлен имот с идентификатор 67800.505.178 /ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот- сто седемдесет и осем/, находящ се в гр. Созопол, пл. “Хан Крум“, целият с площ 2 103 кв.м. /две хиляди сто и три квадратни метра/, с трайно предназначение – „Урбанизирана“ и НТП – „За друг обществен обект, комплекс“

        2.1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка №2021ЕО098/01.12.2021 г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител,  възлизаща на 250,00 лева /двеста и петдесет лева/, без ДДС, която да се използва, като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 1. 3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организациятаи провеждането на конкурса, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

 

Докладна записка №671/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от обект общинска собственост, представляващ помещение-офис с площ от 13кв.м. /тринадесет/, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1– „Културния дом“, разположен в ПИ с идентификатор 67800.505.178

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –  - - - - - - - - -

КАТЯ СТОЯНОВА -    - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - - - 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се:

Решението се приема.

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 555

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, Решение №321/09.02.2021г. на Общински съвет Созопол, като включва част от недвижим имот – общинска собственост, представляващ помещение за офис, с площ 13.00 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, с вход от юг, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1 /ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот- сто седемдесет и осем, сграда-едно/, с предназначение - „Сграда за изкуство и култура“ разположена с поземлен имот с идентификатор 67800.505.178/ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот- сто седемдесет и осем/ находящ се в гр. Созопол, пл. “Хан Крум“, целият с площ 2 103 кв.м. /две хиляди сто и три квадратни метра/, с трайно предназначение – „Урбанизирана“ и НТП – „За друг обществен обект, комплекс“
 2. 2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл.13 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ годинина части от недвижим имот – общинска собственост, представляващ помещение за офис, с площ 13.00 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, с вход от юг, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1 /ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот- сто седемдесет и осем, сграда-едно/, с предназначение- „Сграда за изкуство и култура“ разположена с поземлен имот с идентификатор 67800.505.178 /ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот- сто седемдесет и осем/ находящ се в гр. Созопол, пл. “Хан Крум“, целият с площ 2 103 кв.м. /две хиляди сто и три квадратни метра/, с трайно предназначение – „Урбанизирана“ и НТП – „За друг обществен обект, комплекс“

        2.1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка №2021ЕО097/01.12.2021г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител,  възлизаща на 270 лева /двеста и седемдесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 1. 3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организациятаи провеждането на конкурса, както и сключване на договор със спечелилия  участник.

 

 

Докладна записка №672/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно:

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.194,  с адрес: община Созопол, село Атия, площ 2 548 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/".

 

            Въпроси и коментари по докладната нямаше.  След гласуване и в резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Господин  Георгиев, имате думата.

Цв. Георгиев: Кое налага, така продаван парцела, такъв голям – по този начин ощетяваме много  повече хора, които могат да закупят малки парцели и да си построят. Все пак този парцел се намира на главен път. Това е на първа линия и ние направо даваме  в ръцете  на един бизнесмен да купи този голям парцел и да го препродава след това. Мисля, че Община Созопол трябва такива парцели да ги разделя на по-малки и да ги продаваме на живущите, които са в населеното място, и предлагам тази докладна да бъде оттеглена  оглед на това, че ощетяваме местното население. Много хора искат да си купят земя в Атия. Вие знаете, кадастъра все още не е изпълнен в долното селище и хората искат да си купят градинки и имоти, но не могат. В един момент продаваме – да, ама  два декара и половина. Мисля, че не е в полза на хората.

Г. Пинелов: Благодаря! Господин Янакиев, имате думата.

Т. Янакиев: Абсолютна инсинуация е, че ощетяваме когото и да било. Напротив, мисля че цените при, които от две години насам се продават имотите са доста конкурентни и съответстващи на пазарните цени, които са към момента. За разлика от едно време, преди две години, когато наистина се ощетяваха хората, така че тука не е изобщо коректно от страна на господин Георгиев, да се говори за ощетяване на когото и да било. Аз не съм виновен, че парцела е бил ситуиран така и такъв ПУП е направен за него и е урегулиран по този начин, с тази големина. До сега не съм чул някога, Вие или който да било да е дошъл в общинска администрация, било чрез запитване, било чрез писмо, било чрез каквото и да било, с желание този парцел да бъде намален по някакъв начин. Парите, които ще бъдат акумулирани от парцела, ще бъдат инвестирани в с. Атия, така че не виждам с какво тука може да се говори за ощетяване на самото население. Казваме нещо, правим коментар точно заради самия коментар или да си начешем езика! Окей, но аз нямам намерение по-нататък да влизам в обяснителен режим. Благодаря ви!

Цв. Георгиев: Господин Председател, така продаван парцела 2 декара и половина, господин Кмета смята ли, че може да го купи всеки в това село, в което живеем. Хората искат да си купят парцел от 500-600 квадарат, да си построят имоти и да си живеят нормално, не да купят по два декара и половина. Така продаван голям парцела, може да купи човек с по-голями възможности и след това да го препродава. Това е практика, която не е за първи път, а това че не съм имал преди това някакви намерения към парцела да бъде намален – ето сега имам. Късно ли е? Какво е? Не мога да разбера.

Т. Янакиев: Господин Георгиев, аз казах пределно ясно: цените, на които ние продаваме, можете да направите сравнение на какви цени се продаваше преди две годинии тогава да се говори за ощетяване на който и да било, ще видите че цените, на които  се продава сега са доста по-високи от преди, т.е. ние по някакъв начин защитааме интересите на местните хора на с. Атия, като не се разпродава тяхното имущество на безценица. Тези пари, които се взимат от парцела ще бъдат насочени към с. Атия – облагородяване на с. Атия. Аз не мога да разбера, Вие имате някакви апетити ли към този парцел ли, че по този начин сте се загрижили?

Ц. Георгиев: Нямам апетит към парцела.

Т. Янакиев: Нямате апетит, ами тогава защо? Има хора, които желаят и искат да го закупят. Какъв е проблема? Постоянно спекулирате - хората това, хората онова? Кои хора? На мен пък хората ми казват точно обратното. Съвсем различни неща ми казват. Хората!

Ц. Георгиев: Господин Янакиев, Вие явно не ме разбирате! Аз, не ви говоря за цената. Говоря Ви, за така продаван парцела, за такава големина. Не ви говоря за цената. Цената е окей. Цената е спрямо пазарната.

Т. Янакиев: Парите, които ще се вземат са едни и същи. Дали ще се продаде на пет парцела или на един парцел, парите които ще се вземат ще бъдат едни и същи......с. Атия. И имате пет конкретни човека, които да закупят по 1/5-та от този парцел ли?

Ц. Георгиев: Разбира се, че има хора, които искат да закупят по-малки парцели. Има много хора, които живеят в с. Атия и искат да си купят нормални парцели по 500-600 квадрата.

Т. Янакиев: Има такива малки парцели, които се продават  в с. Атия и са по 500-600 квадрата.

Г. Георгиева: На предходната сесия се предложиха двата малки имота. Те са съседни на този имот. Първо тях предложихме и вие ги одобрихте. Сега, като се обявят търговете, желаещите за малки парцели да заповядат и да наддават. Този парцел е точно до тях.

Ц. Георгиев: Какъв е проблема 2 500 квадратта да се явят на пет парцела и още пет желаещи да закупят такива парцели? Добре, разбрах.

Г. Георгиева: Защото няма нито един желаещ.

Г. Пинелов: При разпределянето на тези два декара и половина на пет, няма ли да се отнеме с регулацията, от квадратурата за инфраструктура?

Т. Янакиев: Абсолютно сте прав, господин Пинелов, 20 % се отнема от всеки имот.

Г. Пинелов: И реално Общината, в случая кметство Атия, ще изгубят от парите. Така ли е? Кажете, питам и реално за с. Атия ще останат по-малко пари.

Г. Георгиева: Вероятно –да!

Ц. Георгиев: Няма повече какво да кажа. Аз ще гласувам против тази докладна, защото ще попадне този парцел в ръцете на крупен бизнесмен, който след това ще препродаде на абсолютна същите хора жители на с. Атия, за по-високи цени.  И ви казвам, това е практка, но явно не ме разбирате.

Т. Янакиев: При нас такава практика няма. За две години такова нещо не се е случвало. За практика говорете за преди две години. Сега такава практика няма. Аз поне не съм информиран да има такова нещо.

Ц. Георгиев: Господин Янакиев, до сега не е имало такива парцели в долно селище Атия – землище Черноморец. На главен път не е имало такова нещо до сега.

Т. Янакиев: Има търг господин Георгиев, всеки може да се яви на търга. Не сме спряли никой.

Ц. Георгиев: Добре, благодаря!

 

Г. Пинелов: Колеги, други въпроси? Разбирам, че няма, така че нека да гласуваме:

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –  - - - - - - -

КАТЯ СТОЯНОВА -    - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ПРОТИВ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –  - - - - - - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  - - - - - - - - -

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против: 1
Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 556

 1. 1. Общински съвет - град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8 ал. 9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 год. на Общински съвет - град Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 503.194 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто деветдесет и четири/, с площ 2 548 кв.м. /две хиляди петстотин четиридесет и осем квадратни метра/, находящ се в община Созопол, село Атия с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.132, 63015.503.130, 63015.503.195, 63015.503.127, 63015.503.149, 63015.503.181.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал.1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.503.194 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто деветдесет и четири/, с площ 2 548 кв.м. /две хиляди петстотин четиридесет и осем квадратни метра/, находящ се в община Созопол, село Атия с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.132, 63015.503.130, 63015.503.195, 63015.503.127, 63015.503.149, 63015.503.181.
 3. Одобрява Експертна оценка № 2021ЕО082/18.10.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 83 950 лв. /осемдесет и три хиляди деветстотин и петдесет лева/ без включен ДДС, на която да се изкупи общинския имот.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички действия по провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

Ц. Георгиев: Господин Председател, да кажа, защо гласувах „против”. Против съм, защото така продаден парцела отива в ръцете на един собственик, а можеше да го разделим на няколко парцела и да го дадем на жители на община Созопол. Затова съм против.

Г. Пинелов: Това си е Ваше право. Аз пък до колкото разбрах, в някаква степен съм прав, че ще се отнеме от имота, ако бъде разделен на по-малки имоти и по този начин, ще бъде ощетена Общината, и в случая кметство Атия, но всеки има право на виждане. Вие сте прав да се мотивирате за отрицателния ви вот, както го и правите. Продължаваме напред.

 

 

Докладна записка №673/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик върху поземлен имот (ПИ), с идентификатор 12975.501.393, с адрес: община Созопол, село Вършило, п.к.8157, ул. “Лазур“ №10, с площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията  (ТПТ): "Урбанизизрана" и начин на трайно ползване (НТП) „Ниско застрояване /до 10м/“. 

            Въпроси и други коментари по докладната нямаше.

След гласуване и в резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам.

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –  - - - - - - -

КАТЯ СТОЯНОВА -    - - - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  - - - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –  - - - - - - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  - - - - - - - -  

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 557

 1. Общински Съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8 ал.9 от Закон за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с №321/09.02.2021г. на Общински съвет - гр. Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 64 кв.м. ид.ч. /шестдесет и четири квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 12975.501.393 /ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста деветдесет и три/, целият с площ 505 кв.м. /петстотин и пет квадратни метра/, с адрес: община Созопол, село Вършило, п.к. 8157, ул. "Лазур" № 10, ТПТ: „Урбанизирана“, НТП: „Ниско застрояване /до 10м/“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-480/18.07.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 12975.501.572, 12975.501.394, 12975.34.24, 12975.34.3.
 2. Общински Съвет – гр. Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и Михалева Арабаджиева чрез продажба на: 64 кв.м. ид.ч. /шестдесет и четири квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 12975.501.393 /ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот-триста деветдесет и три/, целият с площ 505 кв.м. /петстотин и пет квадратни метра/, с адрес: община Созопол, село Вършило, п.к. 8157, ул. "Лазур" № 10, ТПТ: „Урбанизирана“, НТП: „Ниско застрояване /до 10м/“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-480/18.07.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 12975.501.572, 12975.501.394, 12975.34.24, 12975.34.3.
 3. Одобрява експертна оценка №2021ЕП077/06.10.2021 год.. на независим лицензиран оценител в размер на 760 лв. /седемстотин и шестдесет лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

                                                                  

 

Докладна записка №677/06.12.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.133, с. Атия, м. „Старо селище“, община Созопол

            Галя Георгиева направи следните корекции по констатираните от комисията неточности:

-  решението т. 1, ред 13-ти е изписано - Закон за стопанисване и ползване на земеделските земи,  да се чете - Закон за собствеността и ползване на земеделските земи.

- т. 2, ред.2-ри "...във връзка със Закон за собствеността чл. 36, ал. 2 т. 1..." , ал. 2 т. 1 отпадат.

- т. 2, ред 3-ти и 4-ти: "… от Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество",  да се чете: " …от Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинска собственост".

- т. 2, ред 13-ти също е записано: „ ... .съгласно Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи“,  да се коригира  на „... Закона за собствеността и ползване на земеделските земи“;

 

            Въпроси и други коментари по докладната нямаше.

След гласуване и в резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната, след направените корекции.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Няма.  

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –  - - - - - - - - -

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  - - - - - - - - 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 558

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 год.“, приета с №321/09.02.2021 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 7 кв.м.ид.ч. /седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.133 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – сто тридесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 607 кв.м. /шестстотин и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване- „За земеделски труд и отдих“ съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ), при граници и съседи: 63015.506.135, 63015.506.136, 63015.506.134, 63015.506.587, 63015.506.128, 63015.506.131, 63015.506.132
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Румен Тодоров Райчев чрез продажба на: 7 кв.м. ид.ч. /седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.133 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – сто тридесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 607 кв.м. /шестстотин и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ), при граници и съседи: 63015.506.135, 63015.506.136, 63015.506.134, 63015.506.587, 63015.506.128, 63015.506.131, 63015.506.132
 3. Одобрява експертна оценка №2021АО022/02.12.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 260,00 лв. /двеста и шестдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №682/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно:

Поправка чрез сключването на анекс към Договор за покупко-продажба на недвижим имот № 8-520/17.09.2019 год. сключен между Община Созопол и Н. Т. М.

 По време на обсъждането възникнаха доста специфични въпроси и Комисията предложи на общинска администрация, за постоянните комисии, докладната и решението към нея, да бъдат преразгледани и  написани точно, вярно и разбираемо, за да не се допусне отново грешка.

Галина Георгиева: Във връзка с това предложение на комисията, внасяме корекция в т. 2 от проекта на решение, където на 4-ти ред остава „обект“, отпада „сграда“. Запазва се „идентификатор поправен на 67 800.502.266.1.7“, след това отпада текста „съставляващ реално апартамент 9-ляв, предходен административен адрес: апартамент 7“.  Запазва се „да бъде поправен с този на самостоятелен обект“, думата „сграда“ отпада, „с идентификатор 67 800.502.266.1.9“ и след това отпада - “съставляващ реално апартамент 7 – десен“, т.е. отпадат всички пояснителни.  Остават само идентификаторите, за да е изяснено.

            Въпроси и други коментари по докладната нямаше.

След гласуване и в резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната, след направените корекции.

 

Г. Пинелов: Колеги, коментари ивъпроси  по докладна №682? Няма.

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –  - - - - - - - - --

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  - - - - - - .- - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  -- - - - - - -  

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №559

 1. 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1,т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, поправя свое решение № 1464 от петдесет и четвърто заседание, проведено на 31 юли 2019 г., като вместо текста:

Апартамент № 7 /седем/ - ляв, с площ 73,12 кв.м. /седемдесет и три цяло и дванадесет квадратни метра/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.7 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, квартал - петстотин и две, имот - двеста шестдесет и шест, сграда - едно, обект - седем/, състоящ се от - кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение  и две тераси, ведно с прилежащо  складово помещение № 7 /седем/, с полезна площ 36,62 кв.м. /тридесет и шест цяло шестдесет и два квадратни метра/, ведно с 6,587 % ид.ч. от об.ч. на сградата и правото на строеж върху поземления имот върху който е построена,  находящ се в община Созопол,  град Созопол, п.к. 8130 ул. "Стара планина", бл. 1, вх. Б, ет. 2. ап. 7 /бивш ет. 1, ап. 1/, предназначение на самостоятелния обект  - жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67800.502.266.1.8, 67800.502.266.1.3; под обекта:67800.502.266.1.35, 67800.502.266.1.34, 67800.502.266.1.33; над обекта: 67800.502. 266.1.10“

Да се чете

„Апартамент № 7 /седем/ - десен, с площ 73,12 кв.м. /седемдесет и три цяло и дванадесет квадратни метра/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.9 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, квартал - петстотин и две, имот - двеста шестдесет и шест, сграда - едно, обект - девет/, състоящ се от - кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и две тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 9 /девет/, с полезна площ 11,56 кв.м. /единадесет цяло и петдесет и шест квадратни метра/, ведно с 6,013 % ид.ч. от об.ч. на сградата и правото на строеж върху поземления имот върху който е построена, с адрес: община Созопол,  град Созопол, п.к. 8130 ул. "Стара планина", бл. 1, вх. Б, ет. 2. ап. 7 /бивш ет. 1, ап. 1/, предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67800.502.266.1.8; под обекта: 67800.502.266.1.37, 67800.502.266.1.36; над обекта: 67800.502. 266.1.12“

 1. 2. Общински съвет - гр. Созопол разрешава на кмета на Община Созопол да сключи анекс за поправка към Договор за покупко-продажба на недвижим имот № 8-520/17.09.2019 год., с който да се осъществи корекция на обекта, предмет на договора като самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.7, да бъде поправен с този на самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.9
 2. 3. Одобрява експертна оценка № 2021ЕО092/22.11.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 55 050 лв. /петдесет и пет хиляди и петдесет лева/ без включен ДДС.
 3. 4. Одобрява експертна оценка № 2021ЕО093/22.11.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 55 050 лв. /петдесет и пет хиляди и петдесет лева/ без включен ДДС.
 4. 5. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички действия, относно сключването на анекса.

 

 

Докладна записка №683/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно: безвъзмездно отдаване за срок от 1 (една) година в полза на ПП "ГЕРБ" следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор: 67800.504.224.1.6, с площ 68 квадратни метра (кв.м.), с предназначение на самостоятелния обект "За офис", с адрес: общ. Созопол. гр. Созопол, ул. "Черно море" № 1, бл. 4, ет. 0;

           

Комисията предложи в решението да се допише, че разходите се покриват от ползвателя.

Г. Георгиева: Във връзка с предложението на комисията в проекта на решение внасяме следното допълнение: в точка 2., след описание на имота, да се добави следния текст – „Всички оперативни и експлоатационни разходи, включително комунални услуги – ток, вода, телефон и такива свързани с използването и поддръжката на имота, са за сметка на позлвателя, и се заплащат или директно от него, или се възстановяват в едномесечен срок, ако вече са заплатени от Община Созопол.

            Въпроси и други коментари по докладната нямаше.

След гласуване и в резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия, и се вземе решението така, както е по докладната с направеното допълнение в решението.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Кажете госпожо Германова.

К. Германова: Извинявам се, нещо имам проблем. Само да ми кажете за коя докладна става въпрос, защото от половин час се опитвам да се свържа.

Г. Пинелов: Гласуваме докладна записка №683.

К. Германова: Благодаря!

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по дакладната? Разбирам, че няма.

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -  - - - - - - - - -

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  - - - - - - - - - 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  - - - - - - - - - -

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №560

 1. 1. Общински Съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение №321/09.02.2021 г. на Общински съвет - гр. Созопол, като включва следния недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: Самостоятелен обект в сграда с площ 68 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра/ и прилежащи части 21,98 кв.м. /двадесет и един цяло деветдесет и осем квадратни метра/, с идентификатор 504.224.1.6 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот - двеста двадесет и четири, сграда - едно, самостоятелен обект - шест/, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.1, с адрес: община Созопол, гр. Созопол, ул. "Черно море" №1, бл.4, ет. 0, с предназначение на самостоятелния обект: "За офис", по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2042/03.04.2013 год., вписан в Служба по вписванията  - гр. Бургас, № 86, том 12 рег. 3879 от 12.04.2013 год., със съседни самостоятелни обекти:

- на същия етаж: 67800.504.224.1.7, 67800.504.224.1.5;

- под обекта: 67800.504.224.1.3, 67800.504.224.1.4, 67800.504.224.1.2;

- над обекта: 67800.504.224.1.10.

 1. 2. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 31 от Закон за политическите партии, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14 ал. 4 от Закона за общинската собственост, разрешава на Кмета на Община Созопол да предостави за безвъзмездно ползване, за срок от 1 /една/ година в полза на ПП "ГЕРБ" следния недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с площ 68 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра/ и прилежащи части 21,98 кв.м. /двадесет и един цяло деветдесет и осем квадратни метра/, с идентификатор 504.224.1.6 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот - двеста двадесет и четири, сграда - едно, самостоятелен обект - шест/, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.1, с адрес: община Созопол, гр. Созопол, ул. "Черно море" №1, бл.4, ет. 0, с предназначение на самостоятелния обект: "За офис", по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2042/03.04.2013 год., вписан в Служба по вписванията  - гр. Бургас, № 86, том 12 рег. 3879 от 12.04.2013 год., със съседни самостоятелни обекти:

- на същия етаж: 67800.504.224.1.7, 67800.504.224.1.5;

- под обекта: 67800.504.224.1.3, 67800.504.224.1.4, 67800.504.224.1.2;

- над обекта: 67800.504.224.1.10.

            Всички оперативни и експлоатационни разходи, включително комунални услуги – ток, вода, телефон, и такива свързани с използването, и поддръжката на имота, са за сметка на позлвателя, и се заплащат или директно от него, или се възстановяват в едномесечен срок, ако вече са заплатени от Община Созопол.

 1. 3. Упълномощава Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договора.

 

 

Докладна записка №684/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно:

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.459, с адрес: община Созопол, село Атия, местност "Старо селище", площ 484 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайноползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Г. Георгиева: Внасяме корекция в проекта за решение:

-           в т. 1, ред 3-ти е изписано: Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се коригира на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

           

            Въпроси и други коментари по докладната нямаше.

След гласуване и в резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната с направеното допълнение в решението.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – - - - - -  - - -

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №561

 1. Общински съвет – град Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост (НРПУРОС), разрешава на кмета на Община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.459 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот - четиристотин петдесет и девет/, с площ 484 кв.м. /четиристотин осемдесет и четири квадратни метра/, с адрес: община Созопол, село Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.593, 63015.506.219, 63015.506.201, 63015.506.456.
 2. Одобрява експертна оценка № 2021ЕО083/18.10.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 15 950 лв. /петнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №685/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.6, с площ от 38,16 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и в резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия, и се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  - - - - - - - - - - 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №562

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг, с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.6 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект - шест/, находящ се в сграда с идентификатор 67800.503.573.7, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, с площ 38,16 кв.м. /тридесет и осем цяло и шестнадесет квадратни метра/ и прилежащи части - идеални части от сградата 5,54 % /пет цяло и петдесет и четири процента/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: "За търговска дейност", находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Републиканска", при граници и съседи на имота:

            - на същия етаж: 67800.503.573.7.7, 67800.503.573.7.5;

            - под обекта: няма;

            - над обекта: няма;

 1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка с №2021ЕО100/01.12.2021 год. на имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 690 лв. /шестстотин и деветдесет лева/, без включен ДДС, която да се използва за начална тръжна месечна наемна цена при провеждането на търга.
 2. Упълномощава кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за наем със спечелилия участник.

 

Докладна записка №686/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.7, с площ от 37 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

Г. Георгиева добави, че в актовете за общинска собственост вписванията действително са извършени на 14 юли, т.е. датата на вписване е вярна по скиците, която е отбелязана, но всички схеми, които са приложени към АОС, се разминават в абсолютно всички схеми на обекти, в тази сграда. Явно от Кадастъра е извършено така вписването.

            Въпроси и други коментари по докладната нямаше.

След гласуване и в резултат от гласуването – пет гласа „За“, комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия, и се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  

 Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  - - - - - .- - - -

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №563

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг, с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор67800.503.573.7.7 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот- петстотин седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект - седем/, находящ се в сграда с идентификатор 67800.503.573.7, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, с площ 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/ и прилежащи части - идеални части от сградата 5,37 % /пет цяло и тридесет и седем процента/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: "За търговска дейност", находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Републиканска", при граници и съседи на имота:

            - на същия етаж: 67800.503.573.7.8, 67800.503.573.7.6;

            - под обекта: няма;

            - над обекта: няма;

           

 1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява Експертна оценка с №2021ЕО099/01.12.2021 год. на имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 670 лв. /шестстотин и седемдесет лева/, без включен ДДС, която да се използва за начална тръжна месечна наемна цена при провеждането на търга.
 2. Упълномощава кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за наем със спечелилия участник.

 

Господин Председател, това бяха докладните записки, които комисията разгледа и обсъди на заседанието на 15 декември 2021 г. Благодаря ви за вниманието!

             

Г. Пинелов: Благодаря Ви, господин Иванов! Давам думата на госпожа Анета Филипова да представи становище от заседанието на комисията по "Социална политнка, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания“. Имате думата госпожо Филипова.

 

Анета Филипова: Благодаря Ви, господин Председател!

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Янакиев, колеги общински съветници и служители от общинска администрация, представям ви становище на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания“ от проведеното на 15.12.2021 г., от 15:00 часа, онлайн заседание.

На заседанието присъстваха: Анета Филипова – председател на комисията.

Стилияна Николова, Андрей Николов и  Цветелин Георгиев – членове на комисията.

От заседанието на комисията отсъстваше Стойчо Неделчев.

В работата на заседанието взеха участие: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева – юрист на Община Созопол, общински съветници и служители на общинска администрация.

 

На заседанието бе разгледана Докладна записка №689/07.12.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.- кмет на община Созопол относно:

Отпускане на еднократна финансова помощ, съгласно Наредбата за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на жители на Община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване с четири гласа "За" - докладната записка влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по тази докладна някой от Вас да има? Коментар някакъв? Няма.         

Колеги, аз имам едно предложение, ако нямате нищо против, предлагам да гласуваме анблок списъка с всички предоставени четиридесет и двама  души по него. Ако няма други предложения, подлагам на гласуване това мое предложение.

 Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА –  - - - - - - - -

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  -  - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  - - - - - - - - - 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Предложението направено от мене, да се гласува анблос целия списък, се приема.

Сега гласуваме самата докладна.

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА –  - - - - - - - - - - - -

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - - - 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  - - - - - - - - -

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението е прието.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 564

 1. I. Общински съвет - Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
 2. М. П. М. – ЕГН:  от с. Росен, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 3. Р. А. И. - ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 4. З. Г. Д. – ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 5. М. Р. И. – ЕГН:  от гр. Черноморец; ТЕЛК100% , за закупуване на пневмококова ваксина в размер на 120 /сто и двадесет/ лв.
 6. Е. Я. И. – ЕГН:  от гр. Черноморец, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 7. П. Г. С. – ЕГН:  от с. Крушевец, за извършена гинекологична операция в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ лв.
 8. Н. Н.И. – за детето ѝ Я. Т. И., ЕГН:  от с. Равна гора, за оперативна интервенция на дясно око в размер на 2000 /две хиляди/ лв.
 9. К. П. К.- за детето му К. К. К. с ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена ортопедична операция в размер на 2000 /две хиляди/ лв.
 10. Р. Д. К. – ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 11. А. И. Я.- ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 12. Н. Д. Д. – ЕГН:  от с. Зидарово, с диагноза COVID-19, за лечение и закупуване на лекарства в размер на 290 /двеста и деветдесет/ лв.
 13. С. К. П. – ЕГН:  от с. Равадиново, за поставяне на имплант на дясно око в размер на 500 /петстотин/ лв.
 14. Р. И. Ф. – ЕГН:  от с. Равна гора със хронично заболяване, за закупуване на лекарства в размер на 100 /сто/ лв.
 15. К. И. К. – ЕГН:  от с. Равна гора, за извършена очна операция в размер на 200 /двеста/ лв.
 16. Й. С. А. – ЕГН:  от с. Равна гора, за извършена очна операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 17. Т. Х. Л. – ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена очна операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 18. Н. Г. Н. – ЕГН:  от с. Присад, ТЕЛК 100% с чужда помощ с диагноза: Тежка умствена изостаналост, в размер на 500 /петстотин/ лв.
 19. М. И. К. – ЕГН:  от с. Росен, за извършена съдова операция на долен крайник в размер на 600 /шестстотин/ лв.
 20. П. К. Д. – ЕГН:  от с. Росен за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 21. Р. Г. К. – ЕГН:  от гр. Созопол; ТЕЛК 100% с чужда помощ, за проведена рехабилитация в размер на 1620 лв.
 22. Е. К. Ч. – ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 23. С. А. Х. – ЕГН:  от гр. Созопол, за закупуване на лекарства в размер на 100 /сто/ лв.
 24. И. Я. Х.- ЕГН:  от с. Равадиново, за проведени диагностични процедури в размер на 200 /двеста/ лв.
 25. З. С. Х. – ЕГН:  от с. Равадиново, за закупени лекарства в размер на 100 /сто/ лв.
 26. С. В. К. – ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена очна операция в размер на 100 /сто/ лв.
 27. Н. Л. Н. – ЕГН:  от с. Атия, за извършена ортопедична операция след ПТП в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв.
 28. Л. С. Й. – ЕГН:  от с. Зидарово, за закупуване на лекарства в размер на 200 /двеста/ лв.
 29. П. И. П. – ЕГН:  от с. Зидарово с ТЕЛК 80%, за закупуване на лекарства в размер на 300 /триста/ лв.
 30. Н. Д. М. – ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 31. Р. М. М. – ЕГН:  от с. Зидарово, за закупуване на лекарства в размер на 300 /триста/ лв.
 32. Х. Г. С. – ЕГН:  от с. Присад с ТЕЛК 91%, за закупуване на лекарства в размер на 100 /сто/ лв.
 33. Д. Д. М. – ЕГН:  от с. Зидарово с ТЕЛК 38%, за закупуване на лекарства в размер на 200 /двеста/ лв.
 34. М. А. М.- ЕГН:  от с. Зидарово с ТЕЛК 54%, за закупуване на лекарства в размер на 200 /двеста/ лв.
 35. С. Х. Т. – ЕГН:  от с. Габър, за извършена очна операция, в размер на 500 /петстотин/ лв.
 36. З. Ф. А. – ЕГН:  от с. Равадиново с ТЕЛК 50%, за закупуване на лекарства в размер на 200 /двеста/ лв.
 37. С. А. П. – ЕГН:  от гр. Созопол с ТЕЛК 85% , за закупуване на лекарства в размер на 160 /сто и шестдесет/ лв.
 38. З. Х. К. – ЕГН: от с. Зидарово с ТЕЛК 72%, за закупуване на лекарства в размер на 300 /триста/ лв.
 39. К. Х. К. – ЕГН:  от с. Зидарово с ТЕЛК 50%, за закупуване на лекарства в размер на 100 /сто/ лв.
 40. С. З. Д.- за детето ѝ З. Г. Й. с ЕГН:  от гр. Созопол, за проведено лечение в размер на 220 /двеста и двадесет/ лв.
 41. К. Ч. С. – ЕГН:  от с. Атия, за проведено лечение в размер на 500 /петстотин/ лв.
 42. З. Д. И.- ЕГН: от с. Равна гора с ТЕЛК 90%, за прилагане на лекарствен продукт на д. око в размер на 100 /сто/лв.
 43. Р. Д. Н. – ЕГН: от с. Равадиново за извършена очна операция в размер на 200 /двеста/ лв.

А. Филипова: Господин Председател, това е докладната записка, която се разгледа и обсъди от комисията.

Г. Пинелов: Благодаря Ви, госпожо Филипова! Да, господин Янакиев, имате думата.

Т. Янакиев: Пожелавам на всички Вас, едно весело и топло посрещане на коледните и новогодишни празници, и бъдете здрави!

Г. Пинелов: Благодаря!  Аз също искам, да Ви пожелая Светли коледни празници, и една по-успешна, здрава и по - благодатна 2022 година!  Хубави празници!

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общинския съвет

 

  

Гергана Глухчева

Водещ протокола:

 

 

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра -за:

 1. Общински съвет – Созопол
 2. Община Созопол
 3. Областен управител на обл. Бургас
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

Забележка: Електронен носител, съдържащ видео запис от заседанието, проведено на 22.12.2021 г., е неразделна част от този протокол.

гр. Созопол ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60

е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...