Четвъртък, 03 Февруари 2022 15:16

Протокол №26/27.01.2022 г.

 

        

На 27.01.2022 г., от 09:30 часа, при условията  на чл. 28а от ЗМСМА и чл. 29а (1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация през платформа ZOOM, се проведе двадесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет  - Георги Пинелов.

 

Георги Пинелов: Здравейте, колеги! Добър ден и на г-н Янакиев – кмет на Община Созопол,  госпожи и господа общински служители, 09:30 часа e и предлагам да започваме, и  като за начало е необходимо, знаете, да направим  проверка на кворума, така че сега ще зачета имената на всеки един от вас, с който да се удостовери неговото присъствие, като ще  Ви моля още в началото на заседанието, който взима отношение по какъвто и да е въпрос, нека да бъде с включена камера. На гласуванията по същия начин. 

 

При проверката на кворума:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА - ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  ТУК

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ТУК

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –   - ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

 

Присъстват към момента  шестнадесет от седемнадесет общински съветника. Имаме кворум и откривам официално ДВАДЕСET И ШЕСТОТО редовно заседание на Общински съвет - Созопол.

Искам, както е по традиция да ви напомня, че при възникнал някакъв проблем по всяко време може да звъните на служителите от звеното, ако проблема е при нас, да го отстраним или пък да ви съдействаме той да бъде разрешен. По традиция и днешното заседание също ще е излъчвано по  фейсбук.  Напомням ви, когато има почивка, да  си изключвате микрофоните и камерите.

Давам думата за въпроси към господин Янакиев- кмет на Община Созопол. Господин Николов, имате думата:

Андрей Николов – общински съветник: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми колеги, Уважаеми, г-н Кмете, имам няколко въпроса и едно предложение към Вас:

Кога се очаква да започне дейност новото джипи в града? За успокоение на хората питам.

Вторият ми въпрос е: Като не битови клиенти на електроразпределителните дружества, виждаме какво става и в други общини, това е нямало как да се предвиди и сметките са двойно и тройно по- големи. По какъв начин  и дали това ще се отрази на капиталовата програма /КП/ и на обектите, които смяташе Общината да изпълни?

Третият ми въпрос е: В последно време много се шуми около пристанището в гр. Черноморец. Видяхме, че Председателя на Общинския съвет  е сезирал няколко министерства, интересувам се общинска администрация, какво е направила до момента  по този казус?

            Препоръката ми е: Наближава отново летния сезон и е хубаво пешеходните зони, и тротоари да добият една обща визия, защото по повечето тротоари в града колчетата са бетонни и с различна големина. Свидетел съм на не един инцидент, дори някои с доста лоши последствия и с фрактури на кости и т.н. Нека да бъдат по-високи и подновени!

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Добро утро, господин Председател! Уважаеми, г-н Николов, уважаеми съветници - по първия въпрос, ако не ни мине котка пътя, много често водим разговори с новото джипи. Ще има един преходен период от няколко месеца /два-три/, докато лекаря си прехвърли практиката изцяло при нас. Идеята е този преходен период да е около 3 дена да бъде да речем тук и два дена трябва да си бъде отново в Нова Загора. Това  поне, е което сме водили, като разговори досега. Води се разговор и с други лекари, защото честно да ви кажа, аз много се притеснявам от тази цялата създала се ситуация, тъй като това не е само изолиран случай в община Созопол, това е може би навсякъде. Проблема на здравеопазването е огромен. Няма да го решим ние. Просто гледаме да си решим нашият въпрос тук, така че това е по първия въпрос.

Относно проблема с електроенергията: само ще дам две цифри и вие да си направите извода. Ако за месец декември 2020 година, сметката  е била около 53 000 лв.,  сега е около 226 000 лв.  Да, има и повишена консумация на електроенергия с оглед на включването и заработването на енергийния обект, те плащат, но дори и да изолираме сметките на този нов енергиен обект на сметището, който приема и пиролизно оползотворява битовите отпадъци, пак горе долу над три пъти е скочила цената на електроенергията за небитовите потребители. Точно този проблем, според мен, ще рефлектира и върху битовите потребители, но може би малко по-късно.  Не знам, аз искрено се притеснявам, така че по този начин вие виждате, че ако продължи. Ние изчакваме сега да видим какви ще са компенсациите, бяхме получили около 50 000 лв.   компенсация за предходен отчетен период за ноември, това нещо означава, че ние трябва да предвидим в бюджета с между милион и два, пак казвам, в зависимост от компенсациите, повече за разходите за електроенергия, така че всеки един от вас може да си направи сметката милион и два, те трябва да бъдат икономисани от тях, защото на този етап ние нито увеличаваме данъците, нито такса битови отпадъци, така че трябва да правя някакви много сериозни икономии или да прецизираме събираемостта на данъците и недоборите, които имаме от предходните години. Аз всъщност съм разпоредил на моите служители и го правят. 

Андрей Николов: На този етап не се предвижда нещо за сметка на капиталовата програма, така ли? 

Тихомир Янакиев: Аз пак казвам ние ще си направим бюджета така, но нека първо да кажем, че бюджет ще имаме може би около април месец, но до тогава вие знаете, че имаме право да разходваме една  дванадесета от проекта за предходната година. Това е големият проблем всъщност, че ние сме залагали миналата година едни стойности за разходи за електроенергия, а сега тези стойности се надхвърлят тройно и аз трябва да търся от някъде възможност от параграфи и параграфчета, дейности и така нататък, откъдето да мога да консолидирам именно в разходите за електроенергия пари, така че той неминуемо ще се отрази на капиталовата програма. Няма как да кажем, че ще се увеличат разходите с милион, близо два и да кажем, че всичко друго ще бъде цветя и рози, който го очаква .... Според мен не знам, така че ситуацията е изключително тежка. Аз затова съм предприел някакви мерки за ограничаване и вие вече сте ги забелязали  може би.   Лампите в стария град светят през една, като Южната алея изобщо не свети, с оглед на това, че тя е място, където най-малко минават хора и има успоредно на нея артерия, по която могат да се придвижат пешеходно хората. Направил съм и други ограничения по потребление на  ел. енергията и по мероприятия и така нататък.  Само не се прави компромис с детските градини и евентуално училищата. Това е. От всякъде другаде ще се пести ел. енергия. 

Относно проблема с пристанището в град Черноморец. Сега не знам дали е много това, което сме направили или малко. Аз не съм бил тенекия за всичката си оперативна дейност, която извършвам. Не мисля, че е и правилно  постоянно, каквото правя да го пиша някъде или пък да го качвам на нещо, но  още през 2020 година основно с него само ще кажа, че чисто оперативно се грижа. Днес буквално трябва да се вдигне последният измервателен апарат, който прави измервания на течение, вълни и така нататък.  Още от 20- та година сме го възложили това проучване, което се прави и резултатите от това проучване ще  видим може би някъде около април, май. Идеята беше да се завърши един пълен цикъл на година. Да се поставят вътре съоръжения, които да могат да измерват през всеки един сезон течението, движението на вълните и така нататък, и специално на морската вода, защото съгласете се господин Николов, че количественото изследване не може да се направи за 10, 15, 20 дни или един месец. Трябва да се отчита спецификата и на климатичните особености от цялата година и тоест пролет, лято, есен, зима и чак тогава да могат да се направят изводите. Днес буквално, ще бъде изваден последният уред ли е там точно, съоръжение ли е, което нали измерва и уверението ми е  някъде до  2-3 месеца ще бъде готов доклада. Вече на базата на този доклад ние ще можем да вземем някакви предложения. Като имаме доклада ще запознаем и   Общинския съвет. Ще предложим, ще кажем ето това е постъпило, това са възможните варианти за решения, макар че ние и през тази година също имахме някакви междинни варианти за решение, но аз лично за себе си искам да бъда сигурен, защото това е съоръжение, което е построено с европейски средства. Изхарчени са много пари, ние трябва да сме много внимателни и в изказа си и в действията си, когато визираме такъв тип проекти, така че по този проблем се работи и решенията, които ще се предложат след това трябва да бъдат устойчиви. Като го направим това нещо да сме сигурни от ефекта, който ще дадат тези мерки. Благодаря!

Относно визията на тротоари и колчета. Ще работим в тази посока. За мене, пак казвам, е изключително важно е да се махнат. Аз най-вече виждам, че се случва това в стария град на Созопол. Аз, мисля че трябва да се махнат различните типове ограничителни елементи, защото вие сте свидетел, че има на места сложени релси, колчета, тръби, а ние сме сложили пък тези циментови ограничители, които са, така че трябва да се придобие един вид, който аз мисля в рамките на една година, година и нещо Стария град да придобие този вид, специално за ограничителните елементи. Благодаря, Ви!

Андрей Николов: Аз само бих направил едно допълнение, че освен за Стария град, става въпрос и за  тротоарната зона между новия и стария град. Благодаря. 

Светлана  Лулева – общински съветник: За да не връщаме отново на темата за икономия на електроуенергия искам да дам на господин Янакиев, като предложение, за да не стават спекулации с уличното осветление, да упоменете някъде в сайта на общината, като режим, защото наистина е необходимо това да се направи. Това е проблем не само за нашата община, а за всичките общини в страната, защото излизайки на свободния пазар и закупувайки на мегават, виждаме как се увеличават цените,  със сигурност ще ни е необходимо да правим икономии. Просто да се упомене на кои улици и как ще се следват. Тези икономии, как ще бъдат направени, за да не си мислят хората, че има някакви повреди в уличното осветление. 

Тихомир Янакиев: Госпожо Лулева, аз мисля, че вече, даже, е упоменато това нещо в сайта. Аз ще погледна, ако не е нещо в конкретика, ще бъде допълнено. Абсолютно сте права. Само исках да кажа към това, което казахте, този етап поне, докато не дойде и тази фактура януарската, не предвиждаме режим, защото аз да ви кажа честно обсъждах варианти. Обмисляхме вариант при който да спрем тока да речем от 24 часа до 04:00 сутринта или пък 15- 20 минути по късно да се включва осветлението и 15- 20 по-рано да се изключва. На този етап не сме го приели, особено за селата, защото аз лично се опасявам, че тогава ще може да стават някакви мародерства,  кражби или инциденти и затова на този етап не мога да си позволя да го въведа, макар че наистина вие сте права, виждаме много общини го въвеждат този тип режим. На този етап само ще бъдем през лампа нали и Южната алея няма да свети, и до там се стопираме, като видим сметката от януари, тогава ще мога да преценя вече, как по-нататък да действаме, но благодаря Ви все пак за предложението. 

Георги Пинелов: Госпожо Германова, мисля че вече е ваш ред. Имате думата. 

Красимира Германова – общински съветник: Да, благодаря Ви, господин Председателю, аз не толкова искам да задам въпрос, колкото да направя една препоръка към господин Янакиев. Ще се върна към осветлението и към икономиите. Господин Кмете, наблюдавам, тъй като ми е наблизко, в училищния двор вечер до 23:00 часа светят големите лампи. Мисля, че няма такава необходимост. След 18.30 и 19:00 ч. в града няма никой, да не говорим в този студ, пък в училището.  Има тука дами от училището, все пак да си кажат мнението, но отзад двора е празен, а до 23 часа светят тези лампи, мисля че това също може да бъде част от икономията, която можем да направим. Благодаря ви! 

Георги Пинелов: Благодаря Ви, госпожо Германова, за вашия сигнал. 

Тихомир Янакиев: Аз ще го видя това нещо и даже мисля, че лампите в училище аз първо трябва да разпоредя на ел. техниците да проверят, защото ми се струва, че бяха от лампите, които харчат повече електроенергия и тук сте абсолютно права, че и след 19:00 ч. няма смисъл просто да светят. 

Георги Пинелов: Благодаря ви! Госпожо Филипова, имате думата! 

Анета Филипова: Благодаря, господин Председател, във връзка с това, което каза госпожа Германова, абсолютно е права по отношение на лампите в училищния двор, които наистина са от тези, които не правят никаква икономия, а са по-силни от останалите. Искам даже да допълня, понеже говорихте само за осветлението в стария град,  да предложа и около площадката между улиците „Вихрен“ и „Мусала“, която също е изключително много осветена, която също не се ползва, когато вече се стъмни. Все още е зимен сезон и се стъмнява по-рано, така че там също могат да се изключат някои от лампите, тъй като по улица „Мусала“ свети достатъчно осветление, там също може през стълб да се изключат,  също и на ул. „Вихрен“. 

Георги Пинелов: Благодаря, Ви госпожо Филипова! Колеги, някой друг има ли въпрос? Господин Иванов, заповядайте.

Желязко Иванов – общински съветник: Уважаеми господин Кмете, имам конкретен въпрос, касаещ капиталовата програма за 2022 година. Въпрос, който е поставен от граждани, а именно за улица „Пушкин“ в  гр. Черноморец, дали е предвидена тази улица за рехабилитация? 

Тихомир Янакиев: Уважаеми, господин Иванов, трябва да кажа, че тази улица е в окаяно състояние тя се нарича улица по факта, че има хора, които живеят на нея, а като състояние не прилича на улица.  За сега на този етап предвиждаме да бъде проектирана улицата за основен ремонт,  а живот и здраве, може би още тази година да осъществим самия ремонт. Ако ли не, на 100% ще го осъществим през 23- та година, но самото проектиране е първата стъпка, която трябва да се направи, за да може да се направят нещата, както трябва, а не просто да отидем да сложим там баластра или нещо друго и да кажем, че сме направили улицата, така че ще направим нещата, като хората. Сега за проектирането на 100% ще го заложим в тази Капиталова програма, а за изграждането първо казвам, искам да бъдем много внимателни с всичките си разходи по капиталовата, защото  нито аз съм очаквал това, нито вие сте очаквали това, което се случва в момента с цената на електроенергията. 

Желязко Иванов: Бългодаря!

Георги  Пинелов: Благодаря, господин Янакиев. Господин Неделчев, имате думата. 

Стойчо Неделчев – общински съветник: Искам да дам една препоръка към господин Кмета- пътувайки по пътя за Черноморец по стария път, през къмпинг „Градина“ от „Златна рибка“, всички го виждаме. Около шахтите пътя е страшно пропаднал и понеже, мисля че трябва да отделим някакви средства, защото там много е натоварен лятото пътя с туристите особено, които почиват там и идват в града, да се забавляват. И постоянно го коментираме. Това ми е препоръката и другото, което е аз имам пряко наблюдение и  площадката в Равадиново, защото тя е срещу моята къща, защото понякога свети по цяла нощ. Големите лампи светят, така че и тук нека да видим, как да ги контролираме нещата. 

Тихомир Янакиев: Уважаеми господин Неделчев, благодаря ви за препоръките и въпроса само искам да кажа, че аз през Общинския съвет и сега в сесията бих искал да апелирам към кметовете: нали те са хората на място, в случая вие казвате, че сигнализирате за проблем, който е в село Равадиново, а кмета на селото трябва да ги следи тези работи, нали, аз няма как сега да тръгна и да гледам площадките във всяко едно населено място, дали свети.  Именно за това си има кметове. И не само заради това, заради много други дейности, които те трябва да извършват, така че аз ще разговарям с господин Пазвантов и това светене на лампите там ще приключи. Относно въпроса за пропадналия път,  това което ми се докладва от техническа служба на мен, е че самият път, когато е изграждан в този му вид, леглото на пътя не отговаря на маркираното трасе по документация. Разбирате ли какво искам да кажа? Тоест по документ пътя да речем минава с 2 или 3 метра от 1-я си километър до втория си, казвам го условно 2-3 метра. По в ляво или по в дясно от това трасе, което му е предначертано и е по документи, което за мен е страхотен проблем, т.е.  ние трябва да предвидим цялостен ремонт на този път и при изграждането на ново, тоя път трябва да си влезе точно в строителните граници, в които той съществува в правния мир, като документация. В противен случай, друг е случая, че ние трябва да променяме проект и така нататък нещо, което не знам как ще се случи, така че нещото, което трябва да направим по този път според мен ще струва не малко пари и трябва да мислим, да го правим по някаква програма или евентуално с подкрепа на правителството, тъй като сега това, което имаме, като информация, е че с оглед на по-високата събираемост, по-големия контрол и правителството може би ще има някаква възможност  с постановление пак да финансира съответните проекти. Да се надяваме, че това ще е така.  Ние с приоритет ще почнем да работим по това нещо, тоест, за да можем да имаме някакъв проект специално за този път, но ще спра дотук. Проблема по пътя е видим. Аз, не един път минавам от там, а шахтите според мен са най-малкият проблем на този път. Този път просто, като цяло си има един сериозен проблем, който ние трябва да решим в обозримо бъдеще. 

Към господин Желязко Иванов, искам да му кажа, сега получих информацията от техническа служба и това, което предвиждахме е проект и реконструкция на улицата и сме предвидили средствата. Тоест тази година ще бъде и проектирането и реконструкцията на улица „Пушкин“ в гр. Черноморец.

Желязко Иванов: Благодаря!   

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси? 

Светлана Лулева: Господин, Кмете, аз искам да повдигна един въпрос, който сме обсъждали много пъти. Да, наистина все още е рано за летния сезон, но въпросът ми е свързан с движението и посоката на движението, по улица „Рила“, посока площад „Черно море“, там съм сигнализирала няколко пъти за това, движението около ВиК-то, че имаше проблем през лятото, поради факта, че беше двупосочно. Тогава коментирахме, че комисията по транспорт и работни групи ще имат срещи с жителите и за следващия сезон, би следвало да се измисли начина на урегулиране на самото движение. Дали се работи по въпроса, има ли някакво решение, защото както сме края на януари, февруари месец, ей сега ще дойде май месец и сезона ще започне. 

Тихомир Янакиев: Абсолютно сте права. Работи се по проблема. Създадоха се работни групи, които излезнаха с решение. Работните групи проведоха разговори с хората, които живеят в този диапазон. Проведоха се разговори с други, които ще бъдат индиректно засегнати, е да бъде двупосочно. ... Аз знам, че това е изключително невралгична точка и тези 50 метра,  може би са най-големия проблем в тая част на новия град. Предложението, за което ви казах миналия път е: за хората, които живеят в тази част от улицата, те са около 4 -5 човека, беше да се обърне обратно движението по „Бузлуджа“ и от там хората, които са от „Мусала“ и „Вихрен“ да минават.  Обаче в разговорите с хора от „Мусала“ не срещаме там  .................и затова сме предвидили пари да направим паркинг  на ул.„Люлин“, до големите стълби, пак казвам дай Боже да не ни мине черна котка пътя.  Ще го изчистим,  даже си имаме идея как да го направим на два етажа, за да може и да предоставим паркоместа и да имат възможност хората, които си паркират колите на улица „Рила“ в тази част нали те са пак казвам 4-5 човека, да мога да ги свалят долу. Разстоянието от техните къщи  до това парко място има едни 30 метра. Аз не вярвам някой сега за 30 метра, че ще ги провърви и ще направи проблем и тогава вече ще се отпуши това място. Смисъл този участък от улица „Рила“. Отделно, успоредно с това, предвиждаме изцяло да се премахне, или да го намалим до минимум тротоара, който е пред ВиК, защото е огромен тротоара, от другата страна на улицата също има тротоар, който също може да бъде използван и според нас там се затормозява от наличието на толкова много коли, а пък и там евентуално според ширината на улицата, което се получи, могат да се определят паркоместа или хората могат и там да си паркират автомобилите, т.е. ще дадем алтернатива на две места да са с отстояние около 30-40 метра от къщите им,  да могат да домуват автомобилите. Мисля, че това е едно честно решение спрямо всички, защото иначе засягаме една много голяма част от хората. Да вярно е там в тая част, нали хората да са по-гласовити, обаче пък ние трябва да чуем гласа на другите хора, които живеят и на „Вихрен“ и на „Мусала“.

Светлана Лулева: Тоест, решението е този участък ще бъде освободен от паркирани автомобили, за да може да се да се освободи движението. 

Тихомир Янакиев: Точно така. Като има алтернатива за паркиране. 

Светлана Лулева: Всъщност проблемът не е в ширината на улицата, не е в тротоарите. 

Проблема се получаваше от паркирани коли. Ако там няма паркирани автомобили, движещите се автомобили спокойно ще си минават и ще се разминават в двете посоки. Това е добро решение. Дай боже да се реализира.  Наистина решението, което давате за паркиране и паркоместа в тази зона е удачно и дано да не се стигне до там, цяло лято да се гони някой и да се контролира непрекъснато паркирането забранено, защото и това трябва да го имаме предвид. Благодаря!

Тихомир Янакиев: Ще има контрол. И аз ви благодаря за въпроса.

Георги Пинелов: Благодаря! Госпожо, Филипова имате думата. 

Анета Филипова: Да, благодаря, господин Председател! Във връзка с това, което каза господин Янакиев, искам да допълня за отсечката, точно от кръстовището с ул. „Рила“, която продължава за излизането от този район към шосето, както и за влизането в отбивката, в дясно, преди да се влезе в града, тъй като казахте, че там ще има места за паркиране, надявам се, че от тях ще се възползват и хората, които живеят в края на улица „Люлин“ от лявата страна, защото навлизайки по тази отсечка, приближавайки се към града, влизате в дясната лента и има  паркирани коли и дясната лента изобщо не е свободна. Налага се да се влезе в лявата лента, с което се създава предпоставка за среща с друг автомобил, който излиза от града. Така че се надявам този въпрос с местата, за които говорихте, да реши и този проблем на тези хора. Това са 3-4 къщи, но там се паркира отляво и отдясно изобщо няма място нито за влизане, нито за излизане. Хората, които идват през лятото там, влизат точно от тази отсечка. Те не обикалят отдолу, нали затова е направена, за да улесни целия този поток от хора, за да не влизат в града. А всъщност това се затруднява от паркираните коли в дясно и в ляво. Благодаря!

Тихомир Янакиев: Да, госпожо Филипова, точно така е и миналата година, и по-миналото лято се опитахме да въдворим ред там. Какво да ви кажа, имахме възможност да направим една, две срещи с хората и се получи така, че хората от ляво се настроиха срещу хората в дясно. Аз не искам да съм причина, като противопоставяне на съгражданите си и затова именно дължа да се насочат пари в инвестиране в този обект. Проблема, е че сега е януари, както спомена и госпожа Лулева, много бързо ще се извъртят месеците. Ние докато приемем бюджета ще стане април. Аз ще ви дам капиталовата програма през април, вие ще я приемете и ще имаме ли възможност до 15 май този обект да го изградим? Разбирате ли какъв е проекта? Ако тръгна да изграждаме,  естествено вие ще ми кажете, господин Кмете, вие какво правите,  не е минало през Общински съвет това нещо! На мен лично ми е много притеснено. Аз затова реших там да направим по-сериозно строителство, да го проектираме, даже мислех да го направим на 3 етажа, но колегите ми каза, че няма да е удачно, но на 2 етажа ще бъде нормално и по този начин да дадем и още около 30 места допълнително,  20-30 места ще се получат допълнително, и по този начин ще можем да оберем автомобилите отчасти.  Ако приемем, че 7-8 автомобила има на граждани, които са от улица „Рила“ и ще има поне още за 10- ина автомобила на живущи в тази част на ул. „Люлин“, и тогава ще можем да изискваме, от хората. Мога да направя забранителен режим и всеки ден да пращам паяка там през лятото, ама каква алтернатива сме предоставили ….? Целта ми беше да дадем алтернатива в един радиус от около 40-50 метра на хората къде да паркират. Има я тази възможност. Всичката документация  ще се подготви в момента, в който се приеме бюджета, да може веднага това нещо да го направя, за да можем веднага да стартираме процедурите и да можем до май месец там да се случи това нещо. Искрено се надявам да се случи. Това ми е идеята. Това ми е желанието. Благодаря. 

Георги Пинелов: Благодаря, господин Янакиев! Колеги, други въпроси да имате?

Не виждам,  тогава да завърша аз с един въпрос, който е продължение от предната сесия и беше зададен от колегата Цветелин Георгиев. Става въпрос за един прословут павилион на автогарата в град Черноморец, който разбуни така доста духове явно предвид нечии интереси. 

Искам да попитам, може да нямате възможност сега в конкретика да ми отговорите, но по спомен, мисля че договора на този павилион беше до края на август месец. Аз вчера минах оттам, павилиона все още продължава да си е там, сега дали работи или не нямам представа, беше затворен. Интересува ме за тези месеци от края на август до сега, дали се плаща някакво тротоарно право, а като за начало и в крайна сметка, дали ще бъде някога премахнат този павилион, тъй като мисля, че имаше много добра идея на Общината, там да бъде направена една нормална, модерна автоспирка? Всички ще са „за“. Да тук циркулират някакви подписки, които се оказаха не особено легитимни, с хора, които са били подведени да се подпишат, но това не е тема на моя въпрос. Въпроса за този проблемен павилион е да продължим темата, да стигнем един път до края, е дали е платила въпросната бизнесдама, която го стопанисва вече около 25 - 30 години, от края на август досега. Дали нещо е платила и дали ще бъде изместен, както тогава беше определено? Благодаря ви! 

Тихомир Янакиев: Уважаеми господин Председател, на въпросната дама сме изпратили две писма, едното беше изпратено още през лятото, другото беше изпратено сега, преди може би десетина дни, защото ние също констатираме това, което вие констатирате и до колкото знам не е платено за периода. Само уточнявам, че тя не работи, не извършват търговска дейност вече, но това няма значение, защото обектът се намира там, а и вие сте много прав, така че ние ще предприемем всички мерки за събиране на тротоарното право, то не е тротоарно право. Това е монтаж.  Всички дължими суми, ако има такива за монтажа за периода, в който този павилион е на това място. Иначе нашето така специално моята воля предполагам, че и вашите, и на много други, нали на всички и съветници, и много от жителите на град Черноморец е там наистина да има изградена такава спирка, защото аз си направих труда да попитам кмета там в техния сайт има една анкета, специфична, също успоредна на тази подписка, която е вървяла и там от гласували до вчера 238 човека, горе долу 220 бяха „за“, значи 18 бяха против, тоест 18 бяха за ремонт на старата автоспирка, което е красноречиво и само по себе си показва, какво е желанието на хората от град Черноморец. Приключвам с тази тема до тука. Аз, гарантирам ви, че всичко каквото е дължимо ще бъде изплатено и павилиона, ние сме указали сроковете сега с последното писмо, ако не го направи тя, ние, ще го преместим. Има място сега, все още е зима, има къде да го съхраняваме, така че нямаме проблеми. 

Георги Пинелов: Благодаря ви за отговора. Беше хубаво да се изчисти от Вас, като отговор. Аз ви благодаря, защото доста хора се интересуват от този казус, защото някои хора явно се имат за богопомазани. 

Колеги, други въпроси към господин Янакиев. Разбирам, че няма, поне не виждам. 

 

Всички сте получили проекта на дневния ред за днешното заседание. След заседанието на постоянните комисии беше входирана още една докладна, която веднага ви бе изпратена на вас и сте се запознали с нея. Това е Докладна записка №46/21.01.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на лекарски кабинет с идентификатор 67800.504.224.2.3 с площ от 29,00 кв.м., находящ се на етаж 0 в сграда с идентификатор 67800.504.224.2.3 и адрес гр. Созопол, ул. „Черно море“ №1, бл.3, ет.0 , както и на лекарски кабинет с идентификатор 67800.504.224.2.2 с площ от 34,00 кв.м., находящ се на етаж 0 в сграда с идентификатор 67800.504.224.2.3 и адрес гр. Созопол, ул. „Черно море“ №1, бл.3, ет.0,   която днес беше разгледана на съвместно заседание на комисиите по законност и общинска собственост, и предлагам тя да бъде включена в дневния ред, като четвърта римска точка.

Също така на заседанието на комисията по: „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” от 19 януари, г-н Тихомир Янакиев, в правото си на вносител, съгласно чл. 61 от нашия правилник, оттегли Докладна записка №11/10.01.2022 г. за прецизиране на същата и съответно отпада от представения ви проект за дневен ред. Това е отразено в протокола на постоянната комисия.

 

Колеги,  други предложения имате ли към това, което ви информирах току що?

Разбирам, че няма. Гласуваме  ДЗ №46/21.01.2022 г.  да бъде включени в дневния ред, като четвърта римска точка.

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се докладната да влезне в дневния ред.

 

Преминаваме към гласуване на самия дневен ред с направените изменения:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се дневния ред!

 

 

РЕШЕНИЕ №565

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

 1. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Докладна записка №2/05.01.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/ 05.12.2019 г. и изм. и доп. с Решение № 299/09.02.2021 г.

Докладна записка №6/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Промяна в Приложение №1 от Правилника за организация, устройство и дейността на Общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ гр. Созопол. /ОП „ОГОз“/.

Докладна записка №7/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2022 г.

Докладна записка №8/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: даване на съгласие за дарение на материали на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.

Докладна записка №10/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: определяне на период и територии, за които ще се наложи  забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за 2022 г.

Докладна записка №16/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол за 2022 г.

 

 

 1. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

Докладна записка №698/13.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.60.46 и 81178.60.178, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Митков мост“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

Докладна записка №9/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.399, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.

Докладна записка №12/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: одобряване, по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Второстепенна обслужваща улица с осови точки 91а–91b–91c–91d“, м. “Мокро скала“, землище на гр. Черноморец.

Докладна записка №15/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: допусната очевидна фактическа грешка в Докладна записка №305/12.05.2021 година и в последвалото Решение №416 от Протокол №19/31.05.2021 година на Общински съвет Созопол.

 

III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка №712/20.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в поземлен имот с идентификатор № 30822.501.674, с. Зидарово, община Созопол

Докладна записка №713/20.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в поземлен имот с идентификатор № 30822.501.668, с. Зидарово, община Созопол.

Докладна записка №1/04.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в поземлен имот с идентификатор № 61114.501.32, с. Равна гора, община Созопол.

            Докладна записка 5/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Предложение за приемане на списък за определяне на видовете жилища собственост на Община Созопол.

Докладна записка №13/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Годишна  програма  за  управление  и  разпореждане  с  имоти -  общинската  собственост за 2022г.

 

 1. IV. Докладна записка №46/01.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на лекарски кабинет с идентификатор 67800.504.224.2.3 с площ от 29,00 кв.м., находящ се на етаж 0 в сграда с идентификатор 67800.504.224.2.3 и адрес гр. Созопол, ул. „Черно море“ №1, бл.3, ет.0 , както и на лекарски кабинет с идентификатор 67800.504.224.2.2 с площ от 34,00 кв.м., находящ се на етаж 0 в сграда с идентификатор 67800.504.224.2.3 и адрес гр. Созопол, ул. „Черно море“ №1, бл.3, ет.0.

 

 

 

Георги Пинелов: Давам думата на Станимир Андонов  -  председател на комисията по законност да представи становището от проведеното на 19 януари заседание. Имате думата г-н Андонов!

 

Станимир Андонов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация,  представям ви становище от заседание на  комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”, проведено на 19.01.2022 г. При направената проверка, в началото на заседанието, присъстваха: Станимир Андонов,   Желязко Иванов, Димитринка Господинова и  Анета Филипова. Отъстваше Панайот Рейзи.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева – юрист на Община Созопол, служители от общинска администрация.

 

Разгледаха се следните докладни записки:

 Докладна записка №2/05.01.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/ 05.12.2019 г. и изм. и доп. с Решение № 299/09.02.2021г .

По докладната записка г-н Станимир Андонов направи предложение, в предложението за решение в § 3. чл. 70, ал. 4 / нова/ да отпадне „по неуважителни причини“ и да се чете: „При неизпълнение на задължението за участие в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии, общинският съветник не получава възнагражденията по чл. 70, ал. 2, т. 1 и т. 2 от правилника“, като по-нататък остава същото.

Г-жа Светлана Лулева попита: Г-н Андонов, това допълнение, което направихте ясно, е че не влизайки на комисия или на сесия, не си изпълнява общинския съветник задълженията, само че със сигурност ще идва един момент, в който всеки един има някаква уважителна причина, поради която не може да изпълни тези си задължения. Тоест, ето виждате ние сме в една  обстановка на онлайн заседания и един проблем с връзката която имаме, а това се случва почти на всяка една сесия, води до неизпълнение на задълженията ни, като  общински съветник това взима ли се  предвид в поправката, която внасяте? Ето, аз например тук преди мъничко, не можах да се включа.

Георги Пинелов, като вносител на докладната обясни: “Съвсем логично и съвсем нормално е винаги, то го пише и в правилника точно в тази корекция, която направихме 2021 година, при какви обстоятелства, ясно е че при извънредни обстоятелства заседаваме и всеки един, който ме е сигнализирал своевременно, винаги сме взимали под внимание. Никой не е ваден до момента от списъка и винаги всеки един е бил фигурирал, като  присъствен, въпреки че имаме наши колеги, които влизат задават един въпрос и повече не ги виждаме. Други, които влизат гласуват по един път и също не ги виждаме. Точно за тези, за този колега особено, заради него, се прави тази корекция. Естествено, когато вие имате някакъв проблем, било технически, здравословен, не дай си Боже или каквото и да е, винаги информирате дали жените от звеното, дали мене в случая и това няма да окаже влияние на вашето не присъствие.

Светлана Лулева: Аз разбирам, но правейки промяната в Наредбата, ние не конкретизираме тези причини. Ние просто казваме „за неизпълнение“. Тоест нали в момента, че те няма, позовавайки се чисто нормативно, няма как да ги разграничим тези неща, но след като юристката го е преценила, че така може да фигурира, и че вие ще приемете това нещо, като причина, за да фигурира дадено име в списъка в последствие, аз съм окей. Просто зададох въпроса, чисто технически, така да се каже да имаме излизане от контекста на нормативния документ, защото ние приемем ли един път, че или присъстваш, или не присъстваш, това, което нали първоначално беше в текста „уважителна причина“, би следвало тогава, вече да взимате предвид всичките тези неща, които са следствие, дали уважителната причина ще бъде, здравословна, дали ще бъде в момента някаква техническа или нещо друго. Вие ще вземате предвид тази причина, но махайки това уточнение, нали присъства, не присъства, вече там не знам дали ще може да го вземате предвид. Все пак юристката да каже.

Георги Пинелов: Вие имате право, разбира се, просто това възникна, като въпрос от господин Андонов. Ето той, предложи тази корекция, аз нямам против и госпожа Кирязова, и тя иска да вземе отношение, да каже каква е била презумпцията, какво е чисто юридически издържано, но аз пак давам пример - лошия пример с един наш колега, но  ще дам пък и позитивният пример, в случая госпожа Стоянова, която направи нужното - подаде си, когато отсъстваше по уважителни причини, има  официално в общинския съвет пусната бележка и заявление от нейна страна, така че всички ако постъпваме като нея, мисля, че нещата няма да стигат до тълкуване.

Светлана Лулева:  Извинявам се за диалога, но тя е подала заявление до вас - има си уважителна причина, но ние приемайки тази промяна, дори и тази уважителна причина не я прави, като човек, който присъства в момента. Нали това трябва да го имаме предвид.

Иванка Кирязова: Значи ние на предната комисия го обсъждахме, сега отново ще го обсъдим, а предлаганите изменения в член 70 касаят заплащането на възнаграждението на общинските съветници. Следва да се има обаче предвид в член 72 от нашия, сега действащ правилник  е уточнено задълженията на общинските съветници кога получават, като санкция вече, при неучастие, че не получават възнаграждение. Изрично там е регламентирано, че при отсъствие по уважителни причини общинските съветници уведомяват председателя, а при не уведомяване, отсъствието се счита за такова по неуважителни причини. Това е логиката и на направеното изменение.

Светлана Лулева:  Да, така или иначе, ако имаш уважителна причина, мисля че това, което господин Станимир Андонов внесе, като поправка в случая може да не бъде прието, защото то така или иначе за възнагражденията си е описано, ако имаш уважителна причина ще получиш възнаграждение, ако нямаш такава, така или иначе ще бъдеш санкциониран и няма да получиш възнаграждение или неправилно си ги дефинирам.

Иванка Кирязова: Точно така, правилно дефинирате.

Светлана Лулева:  Да, така или иначе санкциите са описани в член 70 и  при всяко едно положение всеки един от нас ще бъде санкциониран, ако не присъства на комисия или на сесия. В такъв случай може и това нали, което е като допълнение, ако господин Андонов няма нищо против, нали да не се вмъква в решението, защото то реално се обезсмисля с този член 70 нали, където са описани уважителни и неуважителни причини. Юридически кажете, дали е така?

Иванка Кирязова: Господин Андонов предложи с оглед яснота, текстът, виждате как е предложен: „при неизпълнение на задължението за участие в заседанието на Общинския съвет и неговите комисии по неуважителни причини,  общинският съветник не получава възнаграждение по член 70 алинея 2, точка 1 и 2 от Правилника. Така той предложи думите „по неуважителни причини“ да отпаднат, тъй като в член 72 вече са уведомени санкциите при неучастие по неуважителни причини. Това беше неговата логика да направи това редакционно предложение.

Георги Пинелов: Един вид има някаква повторяемост и в член 70 и 72, ако правилно аз я разбирам и затова беше неговата корекция, за да не се повтарят в двата члена, нали така?

Иванка Кирязова: Да, точно така.

Станимир Андонов: Така или иначе това предложение пак ще се гласува на общинска сесия. Ние само го предлагаме в момента като становище на комисията. Така че… Други коментари, колеги по тази докладна нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването  четири гласа „за“, докладната записка  влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Госпожо Германова, имате думата.

Красимира Германова: Аз така и слушах този сериозен диалог и само просто да вметна- уважаеми колеги, уважителните причини са необходимост тогава, когато трябва да се отчита дали даден общински съветник е присъствал на заседанието или не, за да не му се смятат онези три последователни или еди колко си за отпадане на правата му като общински съветник, не за възнаграждение и изрично си е записано в член 72 мисля, че беше, че „възнаграждение общинският съветник получава за участие“. Няма уважителни, няма неуважителни. Извинявайте, ама какво означава това по уважителни или по неуважителни? Аз не присъствах на комисията и точно смятах да задавам този въпрос, какво означава неуважителни причини и мисля, че много правилно е  предложено. Не чух кой го е предложил, няма значение- да отпадне това, че „по неуважителни причини“.  Изключително добре написано, както в закона, така и в правилника ни, възнаграждението се получава за участие, т.е. за присъствие на заседание на общинския съвет или на комисия. Да, от там нататък може да има санкции и съм съгласна с това да има санкции при по- малко участие, нали при неучастие в определен процент от заседанието или комисиите, но какво означава това уважителни и неуважителни? Този текст „уважителни причини“, сигурна съм, че юристката ще се съгласи, е за това да не се налага да се стига до ситуация, в която да отпада общински съветник. Тоест, когато има уважителни причини, тогава не се смятат тези 3 последователни сесии за отпадане правата му като общински съветник и  в този смисъл нали говорейки всичко това,  аз искам да задам един такъв въпрос към господин Председателя. Извинявайте сигурна съм, че ме слуша да и председателката на комисията по финанси, ама не би ли следвало тази докладна и малко по нататък има още една докладна, да бъдат разгледани от комисията по финанси? Четейки нали това, което е записано в точките, които разглеждат дадените комисии, и мисля че и в тази, и в следващата докладна, за която говоря, говоря за цените на дървесината, това са докладни, които са свързани с бюджета, което означава, че трябва да бъдат разглеждани в комисията по финанси, тоест да има становище на комисията по финанси? Не знам това неглижиране ли е или непознаване на материята на правилника! Благодаря!

Георги Пинелов: Ще взема отношение, тъй като нали се обърнахте към мен.  Категорично не става въпрос за неглижиране. Аз само мога да кажа, тъй като бяхте споменали и колежката Димитринка Господинова, която е председател на комисията по финанси, но същевременно е член на комисията по законност, Вие би трябвало по-добре от мене  да знаете начина по който става това. Ако вие сте имали някакво, как да кажа, предложение тази комисия да разгледа или съвместна комисия да разгледа докладна, така че ми е странно, човек с такъв опит да не го е направил. Ето давам пример как госпожа Лулева, въпреки че не беше член на една от комисиите, включи се, изкара всичките комисии, които бяха, дори зададе въпрос. Беше ѝ отговорено, така че съвсем нормално би било това, ако сте имали някакви забележки относно разпределението на докладните, да ме сезирате. Още повече, че знаете и начина по който става това, ако ли не, аз мога да ви помогна, да ви кажа. Знаете, в крайна сметка как става разпределението на самите докладни. За неглижиране няма как да става въпрос, защото аз съм доказал, поне в тези две години, че и повече, че никога не съм делял нито колеги, нито председатели, още по- малко пък цели комисии. Да фаворизирам едни, за сметка на други, които пък да неглижирам. Категорично съм против и някак си не е коректно, и вие пак казвам, като човек с опит да правите някакви внушения, манипулации и т.н. 

Красимира Германова: Не, не правя внушение, господин Пинелов, просто задавам въпрос, защото в крайна сметка идеята, на всяка една комисия е тя да излезе със становище, не толкова да си зададат членовете на комисията въпросите.

Георги Пинелов: И аз също отговарям. 

Красимира Германова: Разбирате ли, да в този смисъл просто задавам въпрос. Точно, защото имам опита и затова ви питам. 

Георги Пинелов: В този смисъл и в крайна сметка пак казвам, мога да ви цитирам членове и алинеи, но вие би трябвало да знаете правилника, защото в тази част правилника не е променян от много години назад.

Красимира Германова: Да, точно затова в момента са дебатите и не само. Във връзка с правилника Ви питам и питам Вас, защото в правилника е записано, че Вие сте човекът, който разпределя. 

Георги Пинелов: Все пак, госпожо Германова, да имаме някаква такава нормална хигиена на изказване.

Красимира Германова: Добре, мисля че нищо лошо не съм ти казала. 

Георги Пинелов: Хайде да спра тогава, няма да коментирам.  Доволна ли сте от това, което ви отговорих или не сте, защото няма смисъл да влизаме в някакви полемики. Тук достатъчно много хора ни гледат. Има юрист на общинския съвет, който също е взел отношение и е спомогнал за това как да бъдат разпределени докладните. Нищо фатално. Нищо не е станало незаконно за това, че докладните са разделени по този начин. Дайте да си говорим обективно, в края на краищата има ли нещо незаконно? Вие кажете, като колега, в това че докладните са били разпределени по този начин, още повече в комисията по законност присъства и един наш колега, който е от вашата група, господин Рейзи, който също е можел да вземе отношение. Той пък още преди вас е бил на това място. Би трябвало още по-добре да знае и правилници и всичко. Вие знаете, че Вие конкретно, пък и комисията, като цяло, сте имали два дни срок, в който да сигнализирате и да кажете, че не сте съгласни с разпределянето на докладните. Така ли е госпожо Германова или пак не знам правилника? 

Красимира Германова: Ми, ако ми дадете възможност да говоря ще си кажа, ама вие не ме оставате да ви отговоря. 

Георги Пинелов: Ето, давам ви я. Хубаво е да има някакъв диалог.

Красимира Германова: Първо това дали има представител на дадена политическа сила, още повече ние не сме от една политическа сила в момента с господин Рейзи, но дали има представител от нашата политическа сила или няма, това няма никакво значение. Тук говоря за принципно решение, в което дадена комисия съгласно зададените ѝ права и задължения, да може да даде своето становище. Относно докладна, която касае темите, които се разглеждат в тази комисия в случая – бюджет, защото както едното, така и другото е свързано с определяне на бюджета, който ще гледаме след няколко или един месец или там колко, е когато нали му дойде времето, в този смисъл нито оправям някакви обвинения, нито заплахи. Просто питам, защо не е разпределена в комисията по финанси? Споменах председателката на комисията от гледна точка на това, че тя пък като председател присъства и на комисията по законност и би следвало и тя нали все пак да зададе въпроса или нали няма лошо, учим се все още, не е проблем, нали? Просто задавам въпрос защо мислите, че всеки един зададен от мене въпрос е някаква нападка или обвинение?  Няма такова нещо. Просто зададох въпроса защо, не е разпределена в комисия по финанси и толкова, но това че има членове на една или друга политическа сила в комисията не означава, че те са упълномощени от мен да кажат моето мнение. Аз в момента казвам собственото си мнение. Аз не излизам, като член на дадена политическа сила, а като общински съветник Красимира Германова и задавам въпрос. Благодаря ви за отговора и приключваме темата. 

Георги Пинелов: Точно така. Аз също мисля, че в същия умерен и нормален тон ви отговорих, че това първо не е тенденциозно, както се опитахте, как да кажа, да внушите. Казах, че това няма нищо общо. Ето, госпожа Димитринка Господинова също, като член на комисията и председател на комисията по финанси, също не е взела отношение. Други колеги имаше, също. Приемете, че така сме преценили дори ако щете, ако ще бъдете, може би по-спокойна приемете, че е допусната грешка.  Както казахте и Вие, учим се, ами да, човек се учи докато е жив в края на краищата.

Светлана Лулева: Господин Председател, аз честно казано съжалявам за този неприятен диалог, който се получи в момента, но аз нямах намерение въобще да попитам отново, в крайна сметка зададох въпроса на комисията, въпреки че не бях член на тази комисия и благодаря за това, че бях допусната да се изкажа. Отново го задавам това, което господин Станимир Андонов с цялото ми уважение към него предложи, според мен наистина трябва да отпадне, защото предложението, както госпожа Германова каза, дойде от моя страна, затова взимам и думата в момента. Мисля, че е напълно ненужно. Тогава госпожа Кирязова аз се обърнах към нея, като юрист на Общинския съвет и тя ми обясни, че нали може да присъства, може и да не присъства. От целия диалог аз това разбрах. Нека отново да коментираме, ако нямате нищо против и в крайна сметка наистина, ако не е необходимо, защо да го внасяме това предложение?

Георги Пинелов: Давам думата на господин Андонов, като човекът, който предложи тази корекция да му дадем думата.

Светлана Лулева: Да разбира се, защото и госпожа Германова цитира закона и каза, че там ясно е упоменато за присъствие и така нататък. Благодаря. 

Георги Пинелов: И аз ви благодаря! Господин Андонов, давам ви думата. 

Станимир Андонов: Благодаря, сега аз да взема тогава отношение, да се мотивирам. В крайна сметка мотивите ми бяха, че няма формулировка на понятието „неуважителни причини“ и след като направих така, малко по- задълбочен анализ и потърсих информация. В ЗМСМА са записани кои са уважителните причини, т.е. в член 30 алинея 4 пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно в точка 5 е записано: „… когато е без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседание на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други не участва ……“,  по нататък вече не участва в 3 поредни или общо 5 заседания на общинския съвет през годината, тогава се прекратяват пълномощията. Така в член 36 обаче, общинският съветник е длъжен в точка 1, пак от ЗМСМА говоря, „да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси“. Това в нашия правилник е чл. 72 ал. 1., а алинея 2 на същия член 36 гласи: „при неизпълнение на задълженията по алинея 1 точка 1 от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер, определено в правилника по член 21 на алинея 3“. Това е нашият правилник. Сега в нашия правилник тази алинея пък е в член 72, алинея 4 гласи: „при неизпълнение на задълженията по алинея 1, общинският съветник не получава възнаграждение, т.е. аз така го разбирам, като не присъства няма да получи възнаграждение. Няма значение какви причини има. Той не присъства реално.

Георги Пинелов: Точно това да, това беше идеята, но в края на краищата предложението е ваше и ние сме длъжни да го разгледаме. Вие сте предложили. 

Светлана Лулева: Именно, защото вие го предлагате, нали идеята за присъствие, като присъствие и заплащане за присъствие, би следвало тука вече да ги разграничим. Аз разбирам вашата идея на предложението, само че тук нали говорим, че санкциите ще бъдат парични и за неприсъствие на комисии, и на сесии нали така, господин Председател, и затова предложих на комисията, вашето предложение, ако нямате нищо против да го оттеглите, защото и така е достатъчно ясно в какво се въвеждат санкции в правилника, който ще гласуваме след малко. 

Красимира Германова: Може ли само да помоля? В крайна сметка аз се обърках вече кое, кой е предложил е кое да махнем. Господин Андонов, може ли да прочетете в крайна сметка този член? Какво предлагате и какво трябва да махнем и какво трябва да сложим, защото стана една .... Кажете комисията с какво решение и след това, някой ако иска да се променят това предложение за решение, да се казва директно, защото в крайна сметка не разбрах ще го има ли, няма ли да го има, ще го махаме ли няма ли да го махаме? Прочетете предложението, което комисията в крайна сметка окончателно прави, защото то ще бъде подложено на гласуване и вече на база на това предложение, някой ако има някакви други предложения допълнително да се казват, защото в крайна сметка аз не разбрах какво е предложението на комисията. 

Станимир Андонов: Предложението на комисията е: „при неизпълнение на задължението за участие в заседанията на общинския съвет и неговите комисии общинският съветник не получава възнаграждения по член 70 алинея 2, точка 1 и точка 2 от правилника. Общинският съветник не получава предвиденото възнаграждение в случая ….“, това си остава всъщност старото, т.е. тук имаше вмъкнато в докладната едно „по неуважителни причини“, което аз предложих да отпадне. Сега, вече след като прочетох и правилника и закона кои са уважителни причини де факто, ясно е, че всички останали са неуважителни, така че и в двата случая. Ами оттеглям предложението си. Няма смисъл, след като в член 30 и на ЗМСМА е написано: „по уважителни причини“. 

Красимира Германова: Господин Андонов, тези уважителни причини касаят отпадането на общинския съветник като такъв, те не касаят възнаграждение. И в закона, и в правилника ни е записано. Аз даже ви предлагам даже, ако искате първото  цялото изречение го махнете, защото когато не участва няма значение дали по уважителни или неуважителни и по каквито и да е причини, щом не участва в заседанието на комисията или на заседание на Общински съвет даден общински съветник, той не може да получи възнаграждение. 

Георги Пинелов: Да, просто махнете цялото първо изречение. 

Станимир Андонов: Именно, госпожо Германова, точно това ми бяха мотивите и затова предложих тогава. В този случай ви подкрепям и го предлагам да отпадне цялото първо изречение, за да няма двусмислие в цялата работа. 

Георги Пинелов: Госпожо Кирязова, може ли вие да направите една  конкретика и една  формулировка, да го запишем и в протокола и да го подложим на гласуване. 

Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол: Предложението, което направи и госпожа Германова, в последствие господин Андонов е:  „Общинският съветник не получава предвиденото възнаграждение и в случаите, в които макар да е присъствал през определена част от провеждането им по неоснователни причини го е напуснал, като не е гласувал по 2/3 или повече от предварително заложените докладни записки разгледани и гласувани, като дневен ред на заседанието на общинския съвет и на комисиите“.

Георги Пинелов:  Господин Георгиев, вие искате да вземете отношение?

Цветелин Георгиев: Благодаря Ви, господин Председател. Аз също имам предложение, което никъде не чух да бъде съобразено с това. В смисъл може да го разгледате и да помислим върху това. Предлагам да не касаят тези мерки, които предприемаме уважителни и неуважителни. Участване в докладните 2/3. Предлагам да не касаят колегите общински съветници, когато не гласуват, защото разберете има ситуации, когато примерно даден общински съветник има конфликт на интереси, той не взима участие, но присъства. Примерно мога да ви кажа, той не може да каже нито „за“, нито „против“, нито „въздържал се“, затова предлагам да впишем в самата докладна, че не касае общинският съветник, когато поради ред причини не взима участие със „за“ или „против“. Защото има такива ситуации. Аз лично съм присъствал.  Всеки общински съветник си преценя, дали той ще присъства в заседанието, ще бъде на сесия, но няма да каже „да“, „против“ съм или да вземе някакво участие, поради негови съображения и предлагам да бъде вписано в докладната това. 

Георги Пинелов: Благодаря ви, господин Георгиев, нека да чуем и юриста, г-жа Кирязова. 

Иванка Кирязова: Отговарям на господин Георгиев следното: когато общинският съветник има ред причини да не гласува, тоест когато е в конфликт на интереси, той е длъжен да го заяви преди започване на гласуването. Той е длъжен да го заяви, така че.....

Светлана Лулева:  Аз обаче искам да кажа, че г-н Георгиев имаше предвид, и въпреки че няма основателна причина или конфликт на интереси, идва момент, в който общински съветник не желае да гласува на конкретна докладна записка, т.е. може да няма никаква причина, но не желае. Той си изпълнява задълженията, като общински съветник и присъства на сесията, но в момента не желае да гласува. Това ли имахте предвид, господин Георгиев или аз не разбрах. 

Цветелин Георгиев: Да, госпожо Лулева, затова пак ви казвам, нека да помислим върху това и да ви правя предложение да го впишем, че не касае общинският съветник и няма да подлежи на санкции, ако поради негови съображения не е взимал участие на дадена докладна, няма да се брои като 2/3, 3/3. Така го предлагам, защото мисля, че е редно.

Георги Пинелов: Това е доста добър начин да се измъкнеш, не говоря в случая за вас, за който и да е колега да се измъкне. Нали по този начин да кажем, и аз имах лични съображения поради тях, не гласувах, нали не е това въпроса и идеята. В  края на краищата тази промяна не я правя, защото така ми е скимнало, а  ви я предлагам на вас да гласуваме, защото имаше сигнали и от граждани, и от колеги - как може съветника „Х“, да седи, в това число и вие може би, вие също сте един  от хората, които само сте отсъствали по уважителни причини, а така че да седи по цяла сесия да си гласуват всичките докладни, а има хора, които влизат, както вие го прочетохте и в самия протокол, които влизат, задават въпроси и заминават или влизат, гласуват веднъж и си заминават и  той може да каже, че останалите примерно 20 докладни, ако са били 21. Останалите 20 докладни аз прецених, че не е хубаво да ги гласувам, което нали не е много окей. 

Цветелин Георгиев: Съгласен съм с Вас, г-н Пинелов. Говоря за случая, когато общинският съветник присъства, а нито е напуснал заседанието, той просто присъства, но решава да не вземе участие. Тогава ние как ще го пишем, като участващи или като липсващи. Затова просто ви казвам да не е…Помислете го.

Георги Пинелов: Имате думата г-жо Германова.

Красимира Германова:  Колеги, до преди малко четохме едни членове, в които общинският съветник има задължение да присъства на заседание. Това присъствие, е чрез взимане на отношение, т.е. чрез гласуване на дадените докладни, не просто на театър, седене. Когато не иска да вземе отношение по дадена докладна или не е съгласен с това и не иска да бъде нито „за“, нито „против“, закона е дал възможност „въздържал се“, т.е. да се въздържи по дадената докладна, така че господин Георгиев, моите уважения, но ако ще сме общински съветници, нашата работа е да присъстваме на заседанията и да гласуваме така поднесените докладни според нашите убеждения, според това, което сме контактували и уточнили с нашите избиратели и тогава, когато нямаме мнение по даден въпрос, било защото примерно в момента не сме чули или било, защото не искаме да вземем отношение, ние имаме правото да се въздържим. А там, ако примерно решите или някой от колегите реши по една или две докладни да не се включи, не мисля че това са 2/3. Аз мисля, че тук става въпрос за нещо съвсем друго и на всички нас ни стана ясно за какво става въпрос. Предлагам ви просто не бутайте допълнително думи в това нещо, в този член, защото нещата стават от сложни, по-сложни и не забравяйте колеги, че нашата работа, като общински съветници е да присъстваме, да гласуваме предложените от кмета или от общинските съветници, или от който и да е предложения за решения. Нашата работа не е да седим на театър и да мислим и да преценяме, че даден въпрос не ни интересува, защото нашето място е да ни интересува. Благодаря Ви, господин Пинелов! 

Георги Пинелов: И аз ви благодаря, госпожо Германова и ви подкрепям с две ръце. Този път сме на едно мнение и няма спор по това, защото наистина ние сме избрани точно за това. Имаме  три права, по които  ние да се изкажем - дали да се въздържим, дали да подкрепим или да отхвърлим, така че аз също мисля, че по начина, по който господин Георгиев прави този коментар, защото все още не е предложение, мисля че наистина, дори да излезете от сесия по някаква причина ще е за две примерно три докладни, но няма как да излезете за 2/3 от докладните да не сте съгласен примерно. Госпожо Кирязова, кажете и вие. 

Иванка Кирязова: Категорично подкрепям становището, което изказа госпожа Германова, което вие също потвърдихте и отново казвам, че случая, когато общинският съветник не желае, защото има някакъв частен интерес, той е длъжен да го обяви и да не е участвал в гласуването. В противен случай ще си има работа с КПКОНПИ. 

Георги Пинелов: Е, вие пък съвсем втвърдяхте тона. Господин Георгиев, успя ли госпожа Кирязова да ви убедим, че не е ОК това, което вие не, че нямате право да го предложите.  Просто коментираме все още. 

Цветелин Георгиев: Да, нали разглеждаме докладната и всяка една ситуация, в която можем да попаднем и трябва да го избистрим. Тука не смятам, че тук има някъде кой е виновен, кой как го е решил, как го преценил. Сега разглеждаме и ситуацията е следната, която вие казахте. Благодаря Ви. 

Георги Пинелов: Госпожо Лулева, имате думата.

Светлана Лулева: Господин Председател, г-жа Германова и всичките ние знаем защо в момента искат да направим поправка в правилника за работата на общинските съветници. 

Георги Пинелов: Аз, честно да ви кажа не знам. Извинявам се че ви прекъсвам. Аз наистина не знам. 

Светла Лулева: Еми добре, значи в крайна сметка ние нещо си мислим, което вие не знаете, но както и да е- знаят, че аз само искам да кажа нещо друго: 2/3 всички знаем какво означава, но ето днес например на тази сесия ние имаме малко докладни за разглеждане, което ако общият брой на докладните в поканата е нали 15 на брой. Нали осъзнавате, че ако не участва общинският съветник на пет от докладните, поради някаква причина, това означава, че нали вече може да направи тези 2/3,  нали на 1/3 да не е присъствал на сесията. А това може да се случи. Разбирам санкциите, които искате да въведете, защото на първо място нека да не забравяме, както и госпожа Германова каза, ние имаме отговорности, като общински съветници и нашата отговорност  не са само да присъстваме на сесия. Нашите отговорности са всеки ден. Ние представляваме хората, които са ни избрали, т.е. днес съм на сесия - изпълнявам длъжността общински съветник, като гласувам предложение дали ще бъде на кмет, дали ще бъде на някой … докладни записки, които са в дневния ред, но моите задължения, като общински съветник са и  на улицата, и навсякъде другаде сред хората. Не е за един ден присъствие на сесия и не е за един ден присъствие на комисия. Тоест ние си имаме задължения всекидневно, като общински съветници. Това искам да вметна. Нека да не издребняваме до такава степен, защото наистина не става въпрос за 1, 2, 3 дена в месеца, в който в момента гласуваме. Благодаря ви много. 

Цветелин Георгиев: Подкрепям ви, госпожо Лулева. 

Георги Пинелов: Госпожо Кирязова, предлагам вие да вземете отношение.

Иванка Кирязова: Да, само искам да вметна, че тука се касае, когато общинският съветник е напуснал заседанията на комисиите или съответно на сесията.  Това следва да се има предвид. 

Светлана Лулева: Да, ще ви дам един прост пример, госпожо Кирязова. Ето например на предходната сесия в тези обстоятелства на Ковид обстановка в цялата страна, включително и в Созопол на предходната сесия, училището в град Созопол беше въвело мерки, с които децата трябваше да се вземат и бяха на ротационен принцип за участие в подготовка за следобедни занимания. Тоест аз имам дете, което е в първи клас и беше необходимо да го взема след свършване на часовете, защото това дете нали трябва някой да го прибере от училището, нямаше как да присъства на занималня след обяд. И аз отсъствах в повече от 4- 5 докладни на сесията на Общинския съвет. Такава беше обстановката. Няма как да поискам и от кого да поискам уважителна или служебна бележка, от кого трябваше да поискам, за да представя на Общинския съвет. 

Георги Пинелов: Госпожо Лулева, преди всичко сме хора. 

Светлана Лулева: Да, нека да се доизкажа, господин Председател, за да ме разберете правилно, значи нашата сесия започва в 9.30 часа. Може да приключи в 11:00, може да приключи в 03:00 след обяд, може да приключи в 05:00 вечерта, нали така! Ние не можем да определим времето и дължината на сесията на общинския съвет, но има много обстоятелства, които как да ви кажа, които са непредвидени. Днеска обстановката е една, утре е някаква друга, ние си изпълняваме задълженията, като общински съветници. Изпълняваме ги добросъвестно, кой колкото го разбира нали в неговото съзнание в неговото разбиране, като цяло, но нека да не издребняваме с някакви такива неща санкции и така нататък. От юридическа гледна точка, вие обяснихте няколко пъти, че това е законосъобразно, аз не го оспорвам по никакъв начин, но просто давам уточнение.

Георги Пинелов: Госпожо Лулева, всички ние сме хора и дори един  такъв разговор, в който вие да  уведомите,  не, че  не  се  е случвало и друг път. Обаждала сте се, имала сте, не си спомням повода, няма значение, не съм го и дори коментирал.  Отсъствали сте примерно за 2 или за 3 докладни. Никога това няма да окаже влияние, стига пак казвам да има някаква информираност, да знаем. Ние всички, които работим тук- има 3 жени и аз един  четирима, ако вие сигнализирате, който  и  да  си  изберете - един  от 4- та, никой няма да счете това нещо за неуважителна причина. Нормално  е.  Всеки  от  нас  има  деца,  така че наистина тук разговорът малко се разводни. Аз мисля, че може би трябваше да спрем от момента, в който госпожа Германова направи предложението  и госпожа Кирязова го формулира, за да може да го запишем. Ще дам думата на господин Дамянов, защото нещо искаше да допълни и след което ще ви помоля просто, ако някой друг има различно предложение от това да отпадне цялото първо изречение, нали госпожо Германова. Ако някой има по различно мнение, предложение от това на госпожа Германова, което беше започнато от господин Андонов, подкрепени от мен и от вас, госпожо Лулева. В крайна сметка да направим едни конкретни предложения, защото сме още на първата докладна, колеги. Господин Дамянов, кажете. 

Тодор Дамянов - зам.-кмет на Община Созопол: Доколкото разбирам, смисъла на докладната е ако има 15 докладни и съветника не гласува по 10 от тях да не вземе възнаграждение. Това е, независимо какво е станало. Няма смисъл толкова много да се да се дебатира в......... 

Георги Пинелов: Не е независимо! Не е независимо, господин Дамянов, ако има личен проблем, защото пак казвам, ние сме хора, когато се сигнализира на някой от членовете от звеното или аз лично. Аз трудно, по време на сесия, мога да разговарям по телефона, но има 3 жени, които си вдигат телефоните. Ако дори и така, все пак как да кажа, чисто битов е случая, както с госпожа Лулева, няма кой да ѝ вземе детето, отива до училището, взима го и примерно се включва или не се включва, ако е изтекла сесията.  Хора сме в края на краищата, никой не говори за затова, нали това ми беше мисълта. 

Красимира Германова:  Мисля, че вметката на господин Дамянов не е в момента уместна. Ние сме за това да дебатираме, така че господин Дамянов, моите уважения, ама нали все пак говорим за един нормативен акт, който е нашия основен закон на местно ниво, така че много моля,  но дебатите е хубаво да бъдат пълни и докрай, за да стигнем до решение. 

Станимир Андонов: Благодаря, господин Председател. Значи в крайна сметка цялото изречение, като се прочете внимателно то пише, че: „Общинският съветник не получава предвиденото възнаграждение и в случаите, в които макар да е присъствал през определена част от провеждането им по неоснователни причини го е напуснал, като не е гласувал на 2/3 повече от предварително заложените, т.е.  неоснователни причини“, ами като ще се налага, ще се обадиш на председателя, ще напуснеш, но това не значи, че си нямал желание и не си гласувал. 

Красимира Германова: Господа, ако не е гласувал 2/3 или повече, тоест в тия 15, за които госпожа госпожа Лулева говореше, говорим за това, когато не е гласувал на повече от 10 докладни не 5. В крайна сметка всичко е математика. Смятайте малко. 

Станимир Андонов: Именно. И затова казвам, че за мен отпада първото изречение  и член 70, ал.4 /нова/ да си остане само второто изречение, така както си е и аз го подкрепям.  

Георги Пинелов: Добре,  давам последно думата на господин Георгиев и ви призовавам колеги, да прекратим  дебатите. Господин Георгиев слушаме ви. 

Цветелин Георгиев: Прекратяваме дебатите, както вие казахте, само искам да уточня, може би за тези, които ни слушат, защото може би ми стана интересно за какви наказания и за какви пари става дума. Става дума за едни 200 лева, които нали трябва да бъдат отрязани, защото човек, не общинският съветник не е гласувал 2, 3 докладни и както каза госпожа Лулева, мисля че получаваме някакво такова, макар и минимално възнаграждение от 200 лв. за това, че общински съветници всеки ден и си вършим работа всеки един ден.  Някак си звучи много, така ние ви даваме много и понеже не участвате в тези сесии, ще ви отрежем с 20 лв., 30 лв. от 200 лв., което е много грозно, но както сте го преценили, нека така да е. Щом така смятате за редно, но ние сме общински съветници всеки един ден.  Всеки един ден имаме разходи свързани с нашата работа и в по-късен етап, ако може да се съобразите с това, защото просто оставяме някак си ощетени и е така. 

Красимира Германова: Закона все пак е повелил, че възнаграждение се дава за участие и за извършена работа. 

Цветелин Георгиев: Госпожо Германова, Вие като председател на времето, защо не сте предвидили тогава на общинските съветници служебен автомобил да ходи всеки един ден до населените места, от което хората имат нужда, защото аз не знам, вие дали при вас има такава ситуация, но аз всеки един  ден се срещам с хора, които ме търсят и аз няма как да им кажа, че нямам тази възможност да отида, отивам за моя сметка, и го правя от сърце, а за тези 200 лв., за които в момента коментираме, което е несериозно да ни бъдат отрязани с едни  20 лв. или 30 няма проблем. Аз мога и да се откажа от това възнаграждение. 

Красимира Германова: Господин Георгиев, сега ще ви кажа малко, ще се отклоним от темата само 2 минути, ако ми позволите господин Пинелов, защото това е много лесно да се говори на аба.

Георги Пинелов: Да, тук сте засегната и се спомена името ви, така че имате право. 

Красимира Германова: Господин Георгиев,  закона изрично го е казал, възнаграждение се дава за участие в заседание на комисиите и заседания на Общинския съвет. Това възнаграждение се определя  в правилника на Общинския съвет, но то не може да бъде повече от 70% от средната брутна  заплата,  за  дадената  общинска  администрация, господин Георгиев, а  това е определено от  закона  и   ще  ви  кажа още нещо, имаше период и господата, които са тук в този общински съвет,  някои  от  тях,  а  и  някои,  които  вече не са общински съветници, бяха и във времето, в което не 200,  получавахме по 50 лв. и така беше направен законът, че тези  50 лв. като ги получим, трябва, защото бяха определени за целия месец възнаграждение, трябваше да платим 70 лв. осигуровки, защото това се полагаше. Така ли господин Янакиев? 

Тихомир Янакиев: Точно така беше, да. Тридесет лева бяха, не бяха 50. 

Красимира Германова: Искате да кажа господин Георгиев, че за да бъде в това състояние закона, аз съм един  от основните виновнички, тоест да получавате 200 лв., а не да давате по 20. Благодаря ви!

Георги Пинелов: И аз ви благодаря, колеги. 

Светлана Лулева: Госпожо Германова, вие сте абсолютно права и господин Георгиев между другото го знае, защото ние няколко пъти сме го обсъждали това нещо с него относно заплащанията. Той много добре го знае това нещо. Аз затова и споменах, че ние сме общински съветници всеки ден. Не сме само за....... да наистина закона ни дава правото да получаваме заплащане само по време на сесия, но аз съм убедена, че нито един от нас тука, не е заради това заплащане от 200 лв., което ще получим на края на месеца. Ние сме тук като общински съветници, за да можем по някакъв начин да допринасяме за това, хората да се възползват от нашия диалог и да пренасяме техните нужди в обсъждане, в  случая  на  сесия  на  общинския  съвет. Така  че  това  заплащане  е  наистина  не  знам. Прекалено много разводнихме в това заплащане и едва ли не взимаме някакви хиляди левове и сме изключително притеснени за това, че ще ни санкционират с 20 лв., 30 лв.. Това не е така. 

Георги Пинелов: Господин Георгиев, аз смятам да сложа точка, като само да кажа.  Тези промени, са инициирани благодарение на граждани и на някои колеги тук и са продиктувани от системните нарушения,  на някои колеги и  всички знаем за кой става въпрос. Така че не мисля, че правим нещо кой знае какво и колко променяме правилника или каквото и да било. Така че имаме го едното  предложение-  да отпадне първото  изречение. Някой има ли колеги друго предложение, за да можем вече, искрено и човешки ви се моля, ако имате някакви други въпроси да си задавате, да се уточнявате, да е извън сесията.  Вече 11:00 минава, а ние сме на никъде. 

Цветелин Георгиев: Господин Председател, приключвам.  Аз просто искам да кажа, че ми звучи обидно, участвал съм всеки път, нямам намерение да отсъствам. Не се и притеснявам за това дали ще ми бъдат удържани 20 лв.  Просто ми звучи някак си несериозно и не ми е. 

Георги Пинелов: Значи вас няма да ви касае. Така, че за вас да не се притесняваме. Наистина ние сме избрани единствено и само за това, за да бъдем на местата си, а не да обикаляме гори, морета и да си заседаваме от местата в седнало положение и да взимаме адекватни решения. За това ни е гласувано доверие. Така че колеги, предлагам и ви моля да прекратим дебатите и ако някой има някакво предложение да го направи сега. Първото вече го имаме, което е да отпадне цялото първо изречение. Нали така беше колеги, питам за пореден път, в това число и госпожа Кирязова, ако има нещо, да може да го коригираме навреме, защото вече идва време за гласуване. Питам, други предложения има ли, колеги? Не виждам, добре! Първо, колеги, знаете какъв е реда. Подлагам предложението, което преди малко беше изчетено да отпадне първото  изречение в реда, в който е споменато, а именно: „Общинския съветник не получава предвиденото възнаграждение и в случаите, в които макар да е присъствал през определена част от провеждането им, по неоснователни причини го е напуснал, като не е гласувал по 2/3 или повече от предварително заложените докладни записки, разглеждани и гласувани като дневен ред на заседанията на Общинския съвет и на комисиите.“

 

Гласуваме предложението, Колеги!

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Предложението се приема

 

Гласуваме самата докладна, с така направеното предложение преди малко:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Решението се приема!

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 566

 1. Общински съвет Созопол, приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,приет с решение № 9/ 05.12.2019 г., изм. и доп. с Решение № 299/ 09.02.2021г. на Общински съвет – Созопол:
 • 1. – В чл. 70, ал.2, т. 1 - цифрата 180се заменя с 220лв., като текста придобива следното съдържание: т.1: За участие в заседание на Общински съвет – 220 лева за всяко едно заседание през месеца.
 • 2. – В чл. 70, ал.2, т. 2 - цифрата 100 се заменя с 140лв., като текста придобива следното съдържание: т.2: „За участие в заседание на комисии към Общински съвет – 140 лева за всяко едно заседание през месеца.
 • 3. чл. 70, ал. 4 / нова/: Общинския съветник не получава предвиденото възнаграждение и в случаите, в които макар да е присъствал през определена част от провеждането им, по неоснователни причини го е напуснал, като не е гласувал по 2/3 или повече от предварително заложените докладни записки, разглеждани и гласувани като дневен ред на заседанията на Общинския съвет и на комисиите.“
 • 4. Промените влизат в сила от деня на обнародването им.

 

 1. Приетите изменения да се публикуват на интернет- сайта на Общински съвет Созопол.

Докладна записка №6/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на  община Созопол относно: Промяна в Приложение №1 от Правилника за организация, устройство и дейността на Общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ гр. Созопол.  /ОП „ОГОз“/.

Допълнително ни бяха изпратени мотивите, структурата и числеността на общинското предприятие.

Г-н Тихомир Янакиев направи следното разяснение по докладната: „Това касае дейността на Общинското предприятие “Общински гори и озеленяване“, в частта му озеленяване.  Наблюденията, които имахме от изминалия летен сезон, показаха, че бройките са крайно недостатъчни. Ние правихме наблюдение с фирмите, които са обслужвали преди това озеленяването на Созопол и техните бройки, съотнесено към обема работа, който се извършва и качество на работа, което е било тогава, към онзи момент. Идеята с това предложение, да се увеличат с две щатни бройки и да се трансформира една, която на този етап е счел директорът на предприятието, че е ненужна в този ѝ вид и по този начин, да се подсили екипа, който действа на терен, т.е. за озеленяване. Аз се надявам, че ще има ефект от това нещо, но ефектът ще го разберем чак, може би в края на тази година. Благодаря!“

Станимир Андонов посочи къде в докладната записка е допусната граматическа грешка, като вместо думата „устройство“ е изписано „ устрайство“ и същата да бъде коригирана при изготвяне на решението и последващите документи.

Други въпроси и коментари по тази докладна нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването четири гласа „за“, докладната записка влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма!

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема!

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 567

            Общински съвет Созопол приема промяна в Приложение №1 от Правилника за организация, устройство и дейността на Общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ гр. Созопол, както следва:

 1. Общински съвет Созопол приема следните промени в Приложение №1 от Правилника за организация, устройство и дейността на Общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ гр. Созопол:

            1.1. Променя се „Обща численост“, като от бройките от 19 стават 21 бройки.

            1.2. В Дейност „Озеленяване“ т. 2 се отменя поради отпадането на длъжността „Ландшафтен архитект/инж. по озеленяване“ и трансформирането ѝ в „Работник озеленяване“;

            1.3. В Дейност „Озеленяване“ т. 3 става т. 2, като бройките на длъжността „Работник озеленяване“ от 7 се увеличава на 10.

 

 

 

Докладна записка №7/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2022 г.

Докладната на инж. Мирослав Киров, директор на горското предприятие ни е изпратена на електронните пощи.

Господин Тихомир Янакиев направи резюме и разясни, че: “Аспектите основно са два. В първият са дадени по видове дървесина. Първо добива, какъв ще бъде на дървесината за съответната година и след това в горския план, който се дава, виждате предвижданията, които са за сечта, която ще се осъществи. Това са близо 15 000 кубика   широколистна   дървесина   и   около  1300  кубика  иглолистна дървесина. Това означава, че ние трябва да се придържаме към кубиците количествата, които са дадени в тази докладна, като основното нещо, към което се стремим ние, съответно с този горски план, това е за задоволяване местното население с дървесина. Оттам нататък, естествено ще видим какви са възможностите да се пласират и количества на свободния пазар, с оглед и по добри финансови резултати от страна на горското предприятие. Това е в общи линии. Аз бих искал да кажа, че когато става въпрос, особено за такъв тип докладни, и когато се задават въпроси от общински съветници, ще моля малко по-рано да ми се дават въпросите, защото наистина не може да се отговори в момента. Вие виждате, какви са таблиците, колко са цифрите и за да може да се отреагира на сесия, ще трябва да се задават въпроси малко по-рано, за да можем ние да отговаряме или пък съответно, ако нямате нищо против, ще даваме отговорите на въпроса писмено.“

Госпожа Светлана Лулева се съобрази с молбата на г-н Янакиев и му зададе въпрос по време на комисията, за да може на сесията да получи отговор: „С какво количество изсечени дърва разполага в момента Общинско горско предприятие, тоест има ли въобще налични дърва в Общинско горско предприятие, което да могат да бъдат закупени от населението?“

Г-н Янакиев отговори веднага, че: „Над 600 кубика са изсечената дървесина, която има в момента. Друг е въпросът, че една немалка част от нея е на терени, които са труднодостъпни към настоящия момент. Но пък това, което е като информация, че 99 процента от хората са заредени с дървесина и вече доставянето на дърва е по-лежерно.“

Други въпроси и коментари по докладната записка нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването четири гласа „за“, докладната записка влиза за разглеждане на общинска сесия и предлага на общинските съветници да вземат решението така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?

Госпожо Лулева, имате думата. 

Светлана Лулева: Господин Председател, аз имам следното питане. Не е относно докладната. Какъв е смисъла на дебатите по време на комисии и тези дебати да се изчитат по време на сесия, т.е. губиме изключително много време да четем дебати, които са в свободен стил. Т.е. ние провеждаме един разговор по време на комисии и тези всичките дебати ги изчитаме по време на сесия. Значи в такъв случай, по-добре да не дебатираме нищо по време на комисиите, макар че аз не мисля, че това трябва да е така, напротив, точно по време на комисии трябва да се дебатира. След това по време на сесия, ако си получил съответно отговора няма смисъл да задаваш повторно същия въпрос, защо трябва да си губим времето да изчитаме всичките тези диалози по време на сесия? 

Георги Пинелов: Госпожо Лулева, да ви отговоря накратко. Опитахме се точно, тъй като това вече става малко като преразказ но, тъй като ... Аз още в началото нали не го счетох за ОК, но тъй като мисля, че имаше претенции от колеги, не мога да се сетя от кой, че иска думите им да бъдат цитирани едно  към едно и колкото, и да е трудно в момента думите се цитират едно към едно. Вие гледате. Има неточности, има неразбиране. Вие сте права, че това е разговорен текст, нали? Ние си го коментираме и поради тази причина, защото за нас би било много полезно в един телеграфен стил да бъде споменато всичко. 

Светлана Лулева: Ама разбира се, аз знам за какво става въпрос единият от колегите, които имахме претенции относно думите ни, че не са напълно в пълния обем вкарани в протокол.  Това съм аз и госпожа Германова също имаше претенции. Тя също може да се включи, но ставаше въпрос за протокол, който се води по време на сесия на Общинския съвет, а не протокол, който се води по време на комисия, в която комисия ние, в типично разговорен стил, задаваме въпроси, водим диалог. Ето дори се включваме се и като общински съветници, не като членове на комисията, съвсем логично би било в един такъв по-стегнат стил да бъде изчетено, а не буквално този целият диалог значи по време на една докладна. На господин Станимир Андонов, не знам дали му беше приятно цялото това изчитане на тези диалози, но аз го видях, че той направо се затрудни, дори губеше смисъла на изреченията. Аз като изказала се по време на сесията, аз не можах да си разпозная думите буквално.  

Георги Пинелов: Това е по запис госпожо Лулева, няма проблем за нас. За нас е по-лесно в телеграфен стил да бъде, да бъдат представени вашите въпроси или дискусии или каквото и да е ок и аз нямам против. Въпросът е, че пак казвам ето аз нямам спомен. Явно сте били вие, както казахте, но ставаше въпрос за протокол. Добре, няма проблем. Разбрах ви, добре. Още по-добре. Пак ви казвам, за нас е по-лесно, ще ни улесните много с това предложение. Взимам го предвид и от другия път няма да бъде толкова отегчително. 

Колеги, други въпроси. Не виждам, тогава нека да гласуваме:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Решението се приема!

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 568

                                                                                                                   

            На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  Общински съвет Созопол:

 1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. /Приложение 1, неразделна част към настоящата докладна/.
 2. Ползването на дървесина от общинските горски територии собственост на Община Созопол да се осъществи чрез добив и продажба на добитата дървесина.

 

 

Докладна записка №8/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: даване на съгласие за дарение на материали на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.

            Докладната беше допълнена с писмото на главен инспектор Николай Николаев.

            Въпроси и други коментари по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, докладната записка влиза за разглеждане на общинска сесия и предлага на общинските съветници да вземат решението така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма.

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема!

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 569

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл. 249, ал. 9, т. 1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Областна дирекция на РДПБЗН - Бургас за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол три броя матраци с размер 90/200 на обща стойност от 700,00 /седемстотин/ лева, зарядно устройство за акумулатори на стойност от 150,00 /сто и петдесет/ лева и метална решетка с подвижни жалузи за монтаж на вентилатор за отдимяване на стойност от 150,00 /сто и петдесет/ лева, като общата стойност на дарението е 1000,00 /хиляда/лева.
 2.   Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на посочените в т. 1 от настоящото Решение материали с Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас, както и двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

 

Докладна записка №10/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за 2022 г.

Галина Георгиева - юрист на Община Созопол, направи следните допълнения от името на вносителя: „В заглавието на докладната, в относно допълваме „Закон за устройство на Черноморското крайбрежие“, но по съществената промяна е в Приложение 1: „Списък на обектите“, където са изписани обектите, при всичките обекти срокът за спиране на СМР да бъде 1 юли 2022 г., а срокът за започване на СМР от 1 октомври 2022 година, абсолютно в цялата таблица. Това е корекция, която прави вносителя.

Панайот Рейзи попита защо от 1 юли.

Тихомир Янакиев: „Дадена е такава възможност в закона, това да се случва. Г-н Рейзи, според мен няма да можем да се справим със строителството и да го спрем  до 15- и май и да няма никакъв дискомфорт за туристите, които ще дойдат. Така или иначе ще го има дискомфорта, защото ще оставят недовършени участъци и би било глупаво да го оставим в този си вид, затова по-добре да го довършим и искам да отбележа, че това което даваме сега е нали и предлагаме на общинския съвет да гласува не означава, че на 30 юни ще спре строителството. Ние ще направим всичко възможно да свършим с всички много по-рано, но си оставяме една вратичка, като възможност да го направим.

Галина Георгиева уточни, че става въпрос само за общинските обекти, които се финансират от общинския бюджет и от държавния бюджет. И в списък на обектите, всичките обекти са със срок на спиране от 1 юли и срок за започване след 01.10.2022 г.

Станимир Андонов: Други въпроси и коментари, нямаше. При гласуване на докладна записка №10, с така направените предложения от вносителя в таблицата - приложение 1 „Списък на обектите“, да бъдат променени сроковете - срок за спиране на СМР 01.07.2022 г. и срок за започване на 01.10.2022 г. във всички подточки и след гласуване, и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, докладната записка влиза за разглеждане на общинска сесия, с така направените предложения от вносителя и предлага на общинските съветници да вземат решението както е по докладната с така направените корекции в решението.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?  Госпожо Германова, имате думата.

Красимира Германова: Благодаря, господин Председател. Господин Янакиев, виждам това, което е в докладната. Извинявам се, ако нещо не съм разбрала от промените, но списъка на обектите има основен  ремонт,  рехабилитация на  улица „Републиканска“, ново строителство на улица „Одеса“ и така нататък. След това автобусна спирка Черноморец, авариен ремонт на отводняване. Това са все обекти без спиране, без да има срок на спиране. Това означава ли, че цяло лято улица „Републиканска“  примерно  ще  се  работи  по  нея  и да попитам как ще накараме хората да спрат, при положение, че Общината го прави това нещо - работи. 

Тихомир Янакиев: Госпожо Германова, с цялото ми уважение, обаче не сте разбрали това, което изчете господин Андонов преди малко. 

Красимира Германова: Възможно е, затова казах в началото, твърде вероятно е да не съм разбрала, затова задавам въпрос. 

Тихомир Янакиев: Ако казваме, че даваме краен срок за спиране 01.07 сиреч 30.06 за всички, включително и за тези обекти, които пише без спиране. Това означава, че там, където пише без спиране имайте предвид, че ще бъде 1. 07. За мен е важно примерно сега, като направим отводнителната канализацията, ние трябва да я затворим. Ние не можем да я оставим така. Аз дори да кажа окей на 15 май спираме с всичкото строителство няма проблем, но не можем да оставим дъждовната канализация отворена по улиците „Републиканска“ и „Ропотамо“. Това е абсурд, а именно поради тази причина ние сме го предвидили това нещо и това касае само тези обекти, които са важни за всички нас. Те са общински и са финансирани с целеви средства от бюджета от републиканския и от общинския, така че ние сме го предвидили това със спиране, т.е. вашето опасение, че няма да има спиране, отпадат и предвидили сме това, като крайна дата, в която да сме сигурни, че абсолютно всякакви ремонтни дейности ще бъдат приключени, ще бъде изметено. Имайте го предвид. Това имам предвид аз. 

Красимира Германова: Благодаря Ви! Аз обаче и нещо още да задавам въпроси и одеве споменахте, че бюджетът евентуално ще се гледа април месец. Това е благодарение на забавянето на   държавния  бюджет.  Казвате   в  момента,  че  това  ще  бъде  финансирано  с  общински  средства, при положение, че не е гледан бюджета на Общината, как ще бъде, т.е. значи той ще започне най-рано …и април месец ще вземем решения за бюджета. Той има 14 дена срок, в който трябва да влезе в сила. Там, примерно приемаме в капиталовата, че ще има тези ремонти. От там, тепърва се обявяват обществени поръчки. Вие по-рано от средата на юни не виждам как ще започнете.  Въобще има ли смисъл да се започва това нещо? 

Тихомир Янакиев: Всички обекти са преходни и имат осигурено финансиране. Проведени са поръчките и работим. Това е. Просто се забавиха.

Красимира Германова: Ами в такъв случай, защо не се работи примерно?

Тихомир Янакиев: Един единствен обект на който няма проведена процедура за изпълнител е автоспирката в Черноморец, но там обекта ще е под определена стойност. Процедурата ще бъде с доста по- кратък срок, в който ще минат всички там тези етапи и ще може да се работи по-бързо. Иначе ремонт на улиците - буквално приключи ли процедурата с дъждовната канализация, тя беше тежка, тромава процедура, а иначе ремонтът на улиците си върви. Те са свързани едно с друго. Частта от „Републиканска“ припокрива   процедурата по дъждовната канализация, т.е. за да приключим целия ремонт, ние трябва да приключим първо дъждовната канализация.  За нея имаме осигурено финансиране, за нея има избран изпълнител вече. Така е в България.... Една поръчка я правим 4-5 месеца. 

Красимира Германова: Господин Янакиев, казвам го защото просто имам притеснение, че все пак нашите граждани разчитат на  сезона.  Надявам се тази година да има пак отново фестивали и така нататък, нали един неподготвен град за дори и само за фестивалите в този смисъл ще окаже ...плюс това имайте предвид, че има хора, тръгвайки на почивка, интересуват се и от това, какво се случва в самата община. Притеснява ме факта, това да не окаже негативно влияние върху сезона тази година. Достатъчно са другите фактори, ако прибавим и това, просто.... 

Тихомир Янакиев: За фестивалите предвиждаме много интересни работи, ще се случат и те, но наистина  и  аз се притеснявам, и затова бързаме и специалистите ми и те постоянно са  по улиците….  Мисля, че в този тип докладни, като се приемат от общинските съвети и след това информацията  се   подава  към  държавата  до  февруари  най- късно,  ние  трябваше такъв тип доклад да входираме. 

Галина Георгиева:  Да специално със сроковете по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие по принцип е февруари, но тъй като февруарската сесия ще се окаже може би малко по-натоварена, а сега в момента имахме възможност вече да предложим тези територии, да имаме готовност, за това преценихме, че... но февруари е крайният срок. Така или иначе, ако няма сесия тогава трябва да правим извънредна сесия за подобно решение. 

Тихомир Янакиев: И второ - не се знае дали ще бъде законно, защото по ЗУЧК си има срокове.

Галина Георгиева: До Февруари края. 

Тихомир Янакиев: Затова ви казвам и за това, госпожо Германова го правим по този начин. Искрено се надявам аз поне в себе си вътрешното ми убеждение, е че до 01.06. всичко ще е готово, но всичко се случва - може да завали, нещо да се случи, затова сме дали някакъв аванс на хората. А иначе тези артерии, които се изграждат и улиците, нали ремонтите, които се правят те са важни за всички нас. Естествено, че и вие ще се притеснявате. Много ясно. Благодаря ви. 

Красимира Германова: Благодаря Ви, господин Кмете оставам с надеждата, че наистина ще направите всичко възможно, като кмет до края на май да бъде приключени всякакви строителни дейности. Благодаря! 

Георги Пинелов: И аз ви благодаря. Колеги, други въпроси? 

Панайот Рейзи: Господин Председател, и аз искам нещо да кажа.

Георги Пинелов: Господин Рейзи! Да, имате думата. Добре дошъл!

Панайот Рейзи: Господин Кмете, въпроса ми е следния, понеже гледам, че Председателя на Общинския съвет нещо атакува, че лампите не светят из стария град, по- точно по неговата улица, можете ли да проверите светят ли, не светят ли? Какъв е проблема и защо не светят? Това ми е въпросът. 

Георги Пинелов: Аз сигнализирах господин Рейзи, че светнаха. След като съм сигнализирал, че не светят, буквално след 2 дни вече светнаха и не само на моята улица, и на „Кирил и Методий“, така че всичко е под контрол. 

Георги Пинелов: Колеги други въпроси по докладната. Не виждам, тогава да гласуваме:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 2

Решението се приема!

 

                                           Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 570

          На основание чл.15,ал.2 от Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, Общински съвет Созопол определя периода и териториите, за които да се наложи забрана за строителни и монтажни работи както следва:

 1. За на територията на гр. Черноморец; м. „Света Марина", м. ”Буджака”, м. ”Каваци”, м. „Мапи”, м. „Градина”, м. „Аклади”, м. „Ачмалъци“, м. „Герени“, м. „Аклади чеири”, м. „Акра”, с.о. „Червенка“, както и  други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища (вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр. Созопол и гр. Черноморец, както следва:

 

 • от 15.05.2022год. до 30.09.2022год.  да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 • до 01.06.2022год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;

 

 1. Извършването на строителни и монтажни работи на територията на  с. Равадиново, както следва:
 • от 01.07.2022год.. до 15.09.2022год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 • при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да  се спазват изискванията и забраните, определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол

                                     

 1. Във всички останали курортни и вилни територии по чл.15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК:
 • от 01.06.2022год. до 15.09.2022год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в часовете - от 9.00ч. - 12.00ч. и от 16.00ч. - 19.00ч.

 

 1. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.

 

 1. Изключения от забраните се допускат за:

     5.1. Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато да изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.

    5.2. Изпълнението на  обекти – общински или държавни, със значим обществен интерес, както и такива на които изпълнението е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др.п., съгласно приложен списък-Приложение 1

 

Приложение № 1: Списък на обектите

 

    Наименование на обекта

 

Срок за спиране на СМР

 

Срок за започване на СМР

Асфалтиране, преасфалтиране и локален ремонт на общ.пътища и улична мрежа в частност за гр.Созопол, гр.Черноморец и с.Равадиново

01.07.2022

01.10.2022

Довършителни ремонти и поддръжка на тротоари, бордюри и др.пешеходни участъци и паваж

01.07.2022

01.10.2022

Основен ремонт : Рехабилитация на ул."Републиканска" от общински път BGS 1210 до кръстовището с ул."Одеса" и ул."Одеса".Ново строителство от ул."Одеса" и изграждане на ул."Цар Симеон Велики" и ул."Цар Асен Велики" и ул."Хан Тервел", гр.Созопол 

01.07.2022

01.10.2022

Изграждане на „Автобусна спирка“ гр.Черноморец

 

01.07.2022

         01.10.2022

Авариен ремонт на отводняването на ул. „Републиканска“ в участъка от ул. „Одеса“ до „Триъгълника“ с ул. „Ропотамо“ с отвеждане на водите по ул. „Велека“ до съществуващо заустване гр. Созопол, община Созопол.

 

01.07.2022

          01.10.2022

 

Докладна записка №16/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на  община Созопол относно: утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол за 2022 г.

Галина Георгиева направи следната корекция, от името на вносителя, в приложение 1, най- отгоре е записано: “Утвърдил председател на общински съвет“, съответно в Наредбата за управление на горски територии наистина пише, че се утвърждава ценоразписа от общински съвет и е редно, като останалите документи, когато бъде утвърдено, съответно самият ценоразпис, да се посочи само решението на Общински съвет. По тази причина считам, че няма нужда да бъде изрично утвърждавано допълнително.

            Въпроси и други коментари по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването пет гласа „за“, докладната записка влиза за разглеждане на общинска сесия и предлага на общинските съветници да вземат решението така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладна №16? Госпожо Германова, имате думата.

Красимира Германова: Благодаря, господин Председател. Господин Янакиев, виждам, че промяната в цената на дървата за местното население е с почти 26% увеличена. Какво налага всъщност толкова много да скочи, това е ако мога да кажа така е един социален елемент от гледна точка на това нали даваме такива дърва на социално слаби и нали в крайна сметка това е наистина социален елемент.  Достатъчно другите варианти за отопление промениха своята цена в много драстичен ръст нагоре. Не може ли, няма ли някаква възможност тази цена да бъде малко по- малко увеличена, примерно да бъде компенсирана с цените на другите видове дървесина. 

Тихомир Янакиев: Госпожо Германова, първо аз като виждам как действаме, като Община и като Общинско горско, трябва от тези дърва да се възползват само социално слаби хора. Ако ги ограничиме с някакви критерии, по които да се възползват социално слаби хора, аз лично бих предложил  и  бих  намерил  начин,  ако  общинския  съвет  прецени  и  реши  до  определени  кубици дърва да бъдат безплатни. Смятали сме го, обсъждали сме го, говорили сме го. В  момента от тези дърва, при положение, че секат близо около 12 – 13 000 кубика дървесина, горе- долу отива за отопление на местното население, се ползват от абсолютно всякакви прослойки от местни хора, защото така е дадено, като възможност с наредбата, по която се работи - това е първо.

 Увеличението на цената до тази стойност не е фрапиращо, защото с тези 26%, но те отчитат увеличението на абсолютно всичко, което се случва в рамките на тези години. Да кажа, че през последната година само официалната информация, която е на статистиката е над 8%, което само по себе си говори, че ние трябва да предприемем нещо, защото в противен случай и това предприятие ще  бъде  на  загуба  и  трябва  да  бъде  дотирано,  както  и  няколко  други  предприятия,  за  които ние  в  момента се опитваме да направим нещо, така че поне да излязат на, как да кажа, ако не на нула, то с някаква минимална загуба.  Държането на предприятия на загуба, евентуално, не е добре за самата община, още повече за община, която е в план за финансово оздравяване и която се стреми нали да модифицира своите финансови показатели, така че да има една устойчивост в тях. И тази устойчивост  да  бъде  пренесена  след това и в годините напред. Само ще кажа, че има и за сравнение, мога  да  цитирам за местно население на някои стопанства ДГС на Несебър с 56 лв., ДГС Бургас са 60 лв.,  Айтос - 48 лв., Звездец е 44 лв., Поморие 52 лв., Царево с 50 лв., така че ние не правим нещо необичайно.  Съобразили сме цените с това, което е към момента на пазара и с разходите, които се правят, за да може да бъде добита тази дървесина. Това са моите аргументи и това всъщност са аргументите на екипа, който работи в управленският екип на Общинско предприятие озеленяване и гори. 

Красимира Германова: Благодаря, господин Янакиева. Аз неслучайно казах дали не може да се направи някаква компенсация с другите. Идеята ми не е да ощетява Общината - в никакъв случай.  Просто  да  помислим  за  вариант,  а  защо  не  и  да  помислим  за  вариант, в който примерно да имаме по-ниска цена за определен кръг от хора, които са социално слаби, защото мисля,  че  е  от  тези  дърва  основно  се  възползват  хората  от  селата,  които  в  интерес  на истината  със  сигурност  попадат  в  графата  социално  слаби.  Това  ми  беше  идеята. 

Тихомир Янакиев: Ще се учудите колко хора и от Созопол и Черноморец също ползват от тази дървесина.  Казвам  го  на  всеослушание.  Аз съм „за“, да седнем всички и да решим, ако ще направим  за  социално  слаби  по  3 кубика дърва, ли ще бъде там по два кубика ли колко е абсолютно  безплатно,  обаче  наистина  за  хора  с  определени  критерии.  Примерно  този  човек да  има  доход  да  речем  до  300 лв. на  месец  и  там  до  400 лв.   на  месец  да  измислим  някакъв критерий, по който това нещо да се направи. Тогава самият, как да кажа, самите кубици дърва ще паднат, тоест няма да даваме 12 000 кубика, а ще дадем 6 - 5000 кубика и с другите кубици, както казвате  вие,  ако  има  една  по- нормална  цена,  не  казвам  да  много  висока  цена,  тогава  вече ще  може  да  се  компенсира  именно  това  нещо. Така  съм  го  мислил. 

Красимира Германова: Ние можем да го мислим за напред. Благодаря ви! 

Георги Пинелов: И аз ви благодаря! Господин Дамянов и вие ли искате да допълните нещо? 

Тодор Дамянов: Аз  само  да  вметна,  че  държавата  през  социалното  министерство  има  политика за  подпомагане  на социално  слаби  хора  и  те  получават  енергийни помощи в пари директно. Така  че  тук  да  не  препокриваме общинската, с държавната  политика  за  подпомагане  на  социално слабите. 

Георги Пинелов: Благодаря, господин Дамянов! Господин Рейзи… 

Панайот Рейзи: Аз искам да поправя госпожа Германова не говорим за социално слаби. Говорим за социална политика. Това означава, че цената, която ние даваме за дървата, която могат да я купят всички, защото не само социално слабите са в това число са и пенсионери. В това число влизат хора, млади семейства, които нямат толкова високи приходи, така че за мене, тая ниска цена, която до сега сме я държали това е социална политика на общината - да подпомага всички хора, до един. Тука не говорим, както ги изброих преди малко. Значи моето предложение към кмета е следното, нека да бъде  тази  цена,  която  е  дал.  Аз  виждам,  че  засега  те  запазват  тая  политика,  която  се  е водила да бъдем с 2, 3 лв. 4 по-ниско от държавните горски стопанства, но аз имам друго предложение - към тази докладна да забраним свободната продажба от общинското горско. Защо? Защото общинската гора е малко. С тая свободна продажба, която те тази година направиха, затова останаха  хората  без  дърва  и  не  можаха  да си изпълнят ангажимента към хората. Нека в решението  на  Общинския съвет да се премахне точката свободна продажба на дърва. Да се продават  дървата само за населението на Созопол, а не да се продават дърва за Бургас, да се продават дърва за всички други точки от държавата. Общинското горско, което навремето го направихме в него има  11 000 декара общинска гора, която гора е определена да захранва само местното  население  на  община  Созопол  и  затова,  аз  предлагам  тази  точка,  която  е  в  докладната за цена за продажба на свободно, да бъде премахната, и да се продават само дърва за местното  население  по  цена,  която  ние  днеска  ще  определим. Това  е  моето  предложение  по тази  докладна.  Благодаря  Ви! 

Тихомир Янакиев: Господин Рейзи, аз първо искам да кажа, че винаги съм подкрепял, Вие си спомняте социалната политика, която се води в общината и неслучайно и сега правим всичко възможно  социалната  ни  политика  да  е  силна,  на  фона на всичките проблеми, които имаме. Това е факт. Ние имаме една силна социална политика, а относно вашето предложение само ще кажа, че има няколко аспекта.  Няма да коментирам факта, че вие много отдавна можехте да го предложите това нещо. Има ли сте възможност. 

Панайот Рейзи: При  мен,  господин  Кмете  първо  са  се  захранвали  населението  и  тогава,  ако останат някакви свободни кубици, тогава са се пускали на свободния пазар. Никога не се е продавало  напред,  а  след  това  да  мислим  как  да  захраним  хората. 

Тихомир Янакиев:  Това  е  само  ще  ви  помоля  първо  да  се  изслушваме  господин  Председател, аз бих желал да се изслушваме, като говорим, като се води някакъв диалог. Елементарно възпитанието го изисква най-малкото, което е. Може би на вас ви е било представено така информацията, но не е било точно така, а относно дали някой е имал дърва или няма, само ще ви кажа, че към момента, това и за съветничката, която беше питала за дървата. Аз малко я подведох като  и  казах,  че  има  добити  600  кубика,  не  няма  600  кубика  има  1400  кубика  в  момента  на временен  склад  в  гората.  Освен  това,  защо казвам, че това нещо няма как да стане. Искам да кажа, че не се добива само дървесина която е за огрев. Добива се и дървесина, която е едра дървесина,  която  е  също  има  иглолистна  дървесина.  Ние  тази  дървесина няма как да я дадем на  местното  население  за  огрев,  както  е  имало случаи на времето, нали големи дървета с диаметър  над  40-50  cm  са  се  давали  за огрев. А иначе по принцип и сега е така - първо  се зарежда местното население и аз, вярвайте ми, господин Рейзи, ще осъществявам много строг контрол  и  неслучайно  се  направиха  и  рокадите  в  горското  предприятие,  защото  както  на  вас на  времето  са  ви  подавали  някаква  информация,  така  и  на  мен  в  момента  от  както  съм  кмет ми  се  подава  информация  от  директора  на  горското  и  според  това,  което  директора  на горското ви подаде, като информация и се взимат решения така, както сте го правили вие навремето. Вземали сте  решения на базата на информираността, която имате, а не на слухове. Дали сме  достатъчно  възможност  на  всички,  които  са  в този процес от добива на дървесината до извоза и до контрола. Вие много по-добре от мен знаете, че общината има ангажимент да доставя дървесината до временния склад и от там, нататък вече се започва с транспорта, доставката на дървесината  на  хората.  Така  че  това  е  един   не  е  прост  процес  и  не  е  лек  процес,  затова   ви казвам, че според мен няма как да бъде забранено, да се продава извън освен на местното население,  но  трябва  на  сто  процента,  да  се  гарантира,  че  първо  се  зареждат  местните  хора, и когато тези хора кажат, че са заредени, тогава да се пуска евентуално, ако са останали според плана някакви количества дървесина, тогава евентуално да се пускат на свободния пазар. Това е моето  мнение,  което  всъщност,  като  се  замисля  то  се  припокрива  горе-  долу  с  това,  което вие  казвате. 

Панайот Рейзи: Сигурен съм за информацията, която получавате, но според мен, това, което господин  предишния директор на горското, няма да му казвам името, който ви подведе с това  рязане  на  дебели  дървета  и  създаване на плочи и на тем подобни истории, от там не се изкара нито един лев. Доколкото до дървесината на бор, за добиването на  боровата дървесина, аз мисля, че си е заложена, а аз не говоря за нея. Аз говоря за бук, за дъб, за тази дървесина, която ползват хората за огрев. Много малко е гората вече, която е с тоя голям диаметър, за който вие говорите.  И  аз  точно  за  това,  понеже  тя  с  тия  бързи  темпове, с които  режем  тези  кубици, защото реално погледнато на нас на година ни трябват около 5- 6000 кубика да си изпълним ангажимента  към  хората  по  така  наречената  заявка  на  кметовете,  която  хората  подават  към тях.  Ние  в  момента  имаме  около  11  и  12 000  кубика.  Тея  5- 6000  кубика,  а  до  тях  да  отидат примерно  още  2- 3000  кубика за детски градини и за други там пенсионерски клубове и така нататъка  остават  едни  2- 3000  кубика  свободни.  Аз  за  тея  2- 3000  кубика говора, че няма смисъл  да  се  пускат на свободния пазар. По- добре  да  останат  в  полза  за  следващата  година.  В крайна  сметка  ето сега вдигаме с 26% цената, така че тези 2- 3000 кубика  могат  спокойно  да  не бъдат  продадени  и  да  бъдат  запазени  за  следващата  година. А и може някой от хората, които не им стигат тия примерно 5 кубика, да си купят те допълнително още 2- 3 кубика, и по този начин всичката дървесина, която е определена ще остава в община Созопол, това е което имам предвид, господин Кмете. Аз не искам да се меша в работата. Значи много е ясно, че бора, който се сече трябва да отиде на пазара и да се продаде. Никой не се топли с бор, но по отношение на дебелата дървесина, аз там съм категоричен, че от нея вече почти не остана.  Друг е момента, че ако отидете в  гората,  ще  видите,  че  когато  направят една фигура, дали ще бъде там 2-3 кубика, от нея ако има  две  или  три  по- дебели  дървета,  те  се  хвърлят  настрани и остават в гората, защото товарачите не могат да ги вдигат. Така че аз наистина предлагам нека, ако трябва кмета да ............  докладната  за  едно  последващо разглеждане или той има време да откоментира нещата със  своите  служители. Мисля, че това, което го предлагам по никакъв начин няма да възпрепятствам работата  на  общинското горско,  а  и  няма  да  затрудна  техните  дествия. Това е. 

Тихомир Янакиев: Уважаеми господин Рейзи, аз пак казвам, няма да визирам или няма да се ровя защо 12 години не сте предложили вие това нещо, като кмет, а го предлагате сега, като общински съветник.  Изключвам това нещо сега, все едно не съм го казвал, но ще ви кажа, че вие сте в много дълбоко заблуждение, относно цифрите. Не отиват 5000 кубика за местното население, за да бъдат задоволени, а отиват много повече отиват близо 12-13 000 кубика за местното население.  Вие не бяхте на докладните от преди това, според плана, който сме спуснали, ще видите колко кубика сме предвидили там, защото предвиждаме, че с оглед на увеличаване на цената на електроенергията и това, което се предвижда след март месец, като цена на електроенергията за битовите потребители. Много хора, които в момента се отопляват на електроенергия, ще минат отново към дърва и затова трябва да има някакъв буфер, който да позволи, да се възползват много от нашите съграждани именно от тази социална цена, която им предлагаме.  Иначе ако тръгнем да говорим в тази плоскост, аз бих искал всичко да е безплатно, да върнем комунизма. Всичко да е безплатно, но няма как да стане. Вие много добре знаете, че Общинското горско предприятие, още повече сега то е обединено и с озеленяването, има разходи, които трябва да бъдат покрити. Затова ви казвам първо не сте прав за дървата не 4- 5000 кубика, а са 12 000 кубиците, които се харчат горе- долу за местното население, трето да имаме един буфер от допълнителни дълва на социални цени ....Накрая само ще ви кажа, че под 1000 кубика са продадени на свободния пазар миналата година т.е. не 2-3000 кубика. За такива кубици, за които говорите вие не знам навремето може да има, обаче сега просто няма и сте абсолютно прав, че гората не е в добро състояние. Аз лично силно се притеснявам за следващите примерно десетина години, макар че тука е мястото и времето да благодаря и на служителите в общинско предприятие озеленяване, защото след промяната на мениджмънта там с един много бърз темп, без оглед на събота и неделя, тези хора успяха до Нова година да снабдят местното население. За 2 месеца направиха нещо, което се влачеше 7- 8 месеца, за което шапка им свалям.  

Георги Пинелов: Благодаря Ви, господин Янакиев!  Господин Рейзи, вие искате пак нещо да добавите ли? 

Панайот Рейзи: Извинявайте искам да кажа на кмета, че това което той говори са моите думи едно и също говорим и двамата.  Аз изобщо не говоря за безплатни плащания - първо. Второ - социална политика не означава без пари, и трето  той казва същото, което го казвам и аз. Аз искам да го улесня, защото неговите служители в даден момент могат да свършат нещо, което те да не го знаят. Той да не го знае и затова предлагам да няма на свободния продажба на дърва по този начин. Той ще знае, че всички дърва, които се продават, остават в община Созопол. Това е моята идея. Нищо повече. С него двамата говорим едно и също. Не можах да го разбера какво иска да ми каже с вторият коментар. Никога не съм казал за безплатни дърва. Никога.  Искам всичките дърва да остават на територията на община Созопол и затова предлагам на който не му стига нека пак да си купи. В крайна сметка, той е човек от община Созопол. Това казвам, нищо повече, господин Кмете. Благодаря! 

Георги Пинелов: И аз ви благодаря, господин Рейзи. Други въпроси колеги? 

Станимир Андонов: Гледам една справка от другите населени места в общинските предприятия. При нас за местното население предложението е 49 лв. за социалното и другото е за свободна продажба по таблицата, която гледаме излиза 65 лв. Най ниска е цената в Поморие на 60 лв., а всичките други са над 72, 74, 90 даже в Кости, което е в горския район. Така, че ако вносителят предложи тази цена от 65 лв., мисля че може да се вдигне още малко на 70, като гледам   справката, която са дали.  Да си реши господин Кмета, дали да прави по- висока цена. Да предлага или да си остане тази. Това е. 

Илиян Стефанов – общински съветник: Здравейте, аз за цената разбрах, че вече предлагаме повишение. Искам да разбера с кубатурата как стои въпроса: ще останат ли на тези 5 кубика или господин Янакиев ще ги намаляме на 4, защото това ми се задава, като въпрос. 

Тихомир Янакиев: Господин Стефанов. В докладът е записано, че ще бъдат 4 кубиците, като пак ви казвам това, което предвиждаме ние ще видите, какво ще стане след това с електроенергията. И сега ги видяхте какво се случи с пелетите, нали от 300 лв. на тон, пелетите станаха 700 лв. Аз поне имам най малко 10 човека, които ми казват как догодина махат пелетите и се връщат пак на котела с гориво на дърва и дано не бъда лош пророк, но моето предвиждане, е че в един момент ще трябва да ограничаваме, като цяло и ползването на евтините дърва, защото ще стане така, ще минат хора при положение, че си има адрес в община Созопол. Няма значение какъв е, дали взима 2000 лв. заплата или 250 лв. пенсия., той има право да кандидатства за тия дърва за 49 лв.. 

Панайот Рейзи: Господин Кмете, говорим за общо социално дело. Не говорим за бедни и богати. Това е идеята на това нещо за общо социално дело, за всички граждани на тази община не да говорим за бедни и богати, за без пари и с пари. 

Тихомир Янакиев: И ние господин Стефанов няма да имаме право, и възможност да откажа на тези хора.  Както  ви каза в момента и вашият колега, така че ние при всички положения трябва да има един буфер, с който да разполагаме. …. Аз гледах хората по някакъв начин да са задоволени. Успоредно с това да съхраним някаква финансова стабилност и в това предприятие, защото в края на краищата всяко едно нещо си има цена... Примерно секача, който е взимал да речем навремето 6 лв. или 7 лв. преди това. По информация може да взима вече 12 лв.,13 и 15 лв. и ти да поддържаш същата цена на плащане към фирмите, които изсичаха…. Няма, това няма как да се случи, защото всяко едно нещо расте. Сега пак повтаряме официалната инфлация е над 7% само официална, аз не говоря, че има нали  скрита такава и така нататък. Вие си взимате решения. Аз предлагам каквото мисля, че е правилно и разумно, нали неощетяващо нито хората. Успоредно с това съхраняващи предприятието, а вече вие преценете, какво ще правите. Благодаря. 

Георги Пинелов: Благодаря Ви!  Господин Цветан Иванов, имате думата. 

Цветан Иванов: Господин Кмете, аз не мога да разбера защо го коментираме този въпрос? Господин Рейзи ви каза да продаваме за населението широколистното, а на свободно си продавайте иглолистното. Иглолистното на никой не му трябва за отопление. 

Тихомир Янакиев: Господин Иванов, извинявам се, как да кажа, разбирам сега вашата загриженост, защо това? Защото аз пак питам, защо не го предложихте това преди 2 години и 2 месеца? Питаме теб .... За дървата аз ви казвам, ние почти нищо не сме продали на фирми, колко пъти да ви го повторя под 1000 кубика се продаде, ако мислите, че с 1000 кубика и това, като имате предвид, че това е и дървесина която е едра тя не е дървесина за огрев. Вие какво искате, тези трупи, които се секат да ги дадем някой да ги гори ли, както беше преди? Това ли искате да направим?  Лично за мен, това е грехота, такава дървесина трябва да се използва при мебелната промишленост, или за направата на нещо друго. Аз съм предложил. Изчислил съм го и си залагам името за това нещо. Ясен ли съм? Благодаря!

Стойчо Неделчев – общински съветник: Да, очаквах да говорим за нещото, което дразни всяка една къща в общината. Нека да се каже на тези момчета там, тези хора, които добиват дървесината да режат метровките, да бъдат по 1m, да не бъдат 70 – 80 cm, защото най- дразнещото и най, най-често срещана тема в момента, е че не се изнася примерно 5 кубика, а те са съкратени. Самата дървесина е съкратена. Това е тема във всяка кръчма, селска. Това е, всяка вечер се коментира тоя момент. Наблегнете там, кажете на началниците малко да стегнат дисциплината. 

Тихомир Янакиев: Господин Неделчев, това наистина е сериозен въпрос. Ето това е въпрос, който как да кажа, само ще ви кажа, че от 2 месеца може би, ние почти нямаме вече оплакване на тая тема, а преди 3 месеца имаше случаи, в които са направени огледи, точно поради тази причина, че дървата са били примерно не метровка, а 80 сантиметра и разликите са били компенсирани и включително включая и транспорта за сметка на Общинско предприятие озеленяване и гори. Това не са били много случаи, бяха единици, но това нещо е направено и това, което аз изисквам при оперативките ми, които правя с директора на общинското предприятие е именно това, че дървата, които отиват при хората, трябва да бъдат метровки, като кажеш 4 кубика или 5 кубика да отидат 4 кубика, а не да кажеш 5 кубика, а там да отидат 3 кубика и половина или 4 и това нещо, защото съм имал оплаквания абсолютно сте прав и съм взел мерки за това нещо, като една от мярката вие видяхте, бяхте свидетели на нея преди 4- 5 месеца, така че това нещо няма да се допуска в бъдеще и оттук мога да кажа да използваме трибуната на общински съвет - аз съм  24 /7 на  отворен фейсбуци, месинджъри, вайбъри, който човек има такива оплаквания може на мен лично да ми  пише,  ако трябва снимка да ми изпрати. Аз веднага ще изпратя проверка, която да констатира истинността на това нещо и човекът ще бъде компенсиран. Никога няма да допусна хората да се чувстват измамени от общинското предприятие, на което естествено, аз съм принципал. 

Георги Пинелов: Благодаря, господин Янакиев. Господин Георгиев, имате думата. 

Цветелин Георгиев: Господин Председател, само понеже много говорихме и се зададе въпрос, ясни ли сме, ясен ли е кмета или неясен. Не можах да разбера кмета защитава мебелната индустрия или населението, защото не това не е ясно. 

Тихомир Янакиев: Господин Георгиев, аз защитавам всяка индустрия, таксиметровата също, като предложихте увеличение на цените на таксиметровите услуги, от която въпрочем сте и вие част, нали, заедно с вашия колега, другия съветник, другия Цветан. Не знам, значи наистина съм аз пак ви казвам дървата за огрев трябва да се получат първо от хората и тогава да се изнася каквото и да било. Ако има сключени договори от предходната година и тая дървесина не е била получена от фирмите ще трябва да я дадем, няма начин. Хронологически няма да сключваме договор за дървесината извън местното население за снабдяване, ако то не е снабдено, разбирате ли? Заповядайте, ще направим една обща група да ви кажа какво е моето мнение, защото ние направихме среща с кметовете. Тази година влизаме с едни кубици дърва, които вече ги имаме добити 1400 кубика. След процедурите, до май, юни месец, ще имаме възможност да заредим цялата община с дърва. Така се организира в момента ситуацията до юни месец да заредим и да оставя един Созопол и Черноморец, които да бъдат заредени след сезона, като се оставя една скоба евентуално, да се дава право на хора, които получават социални помощи за отопление от държавата и с тях те си закупуват такива дърва. Само за тях да оставим, нали, период, който да могат те да се снабдяват, когато те са си направили нали заявките, която са дарени до март, април месец, списъците на кметовете, фактурите са платени да речем до май месец или до юни месец. Естествено, че извозването на дървата до 31.08. ще приключи. Или до Септември до 15 сложи, говоря за населените места в селата,   така че ние се грижим за селата, не се грижим само за мебелната индустрия, както вие се изразихте. Благодаря! 

Георги Пинелов: Благодаря, господин Янакиев. Нормално е предвид това, че и вие и ние бяхме подведени и така темата да е доста гореща за всеки един от нас, но пък от друга гледна точка трябва  да извлечем позитивите, че всеки един от нас ще бъде по-бдителен и наистина аз призовавам,  ето и колегата Неделчев за този сигнал, който даде по селата, как не се носи достатъчно, като кубици дървесина, така че всеки, аз също бих призовал и нашите съграждани да дават сигнали, без значение дали на вас дали на нас, като съветници да може ние също да отправяме сигналите до вас и да се вземат едни  адекватни решения. Колеги, други въпроси. 

Станимир Андонов: Понеже ясно е, че господин Георгиев отново ще задава въпроси и му препоръчвам горещо да прочете хубаво 4- те точки от решението на тази докладна записка. В 1- ва точка пише, че не реализираната дървесина по време на заявените списъци от населението строителната дървесина от временен склад ще бъде продавана на юридически  и физически лица т.е., след като е задоволено населението и вече е останала някаква добита дървесина, тя ще се продава на свободния пазар. И аз затова е предложението ми, да се вдигнат цените на свободния пазар. Във 2- ра точка е упомената социалната цена за тези 49 лева кубика в 3- та точка, че по 4 кубика ще се полагат, а в четвърта точка е изписана каква ще бъде процедурата за предоставяне на тия 4 кубика дърва по 49 лв. на домакинство. 

Георги Пинелов: Колеги други въпроси, моля ви се колеги, други въпроси и коментари? Не виждам. Господин Рейзи, само да може да формулираме вашето предложение - казахте, че вие имате относно решението в решението 2 точка, но във 2 точка само да ви прочета какво пише: приема минимална цена за продажба на дървесина. Това няма как да отпадне. Да не би да грешите, това е 2 точка?

Панайот Рейзи: Предложението ми е да бъде точка 5 в докладната, цената за свободния пазар да е „нула“. Да не се продава широколистна дървесина на свободния пазар. Това е. 

Георги Пинелов: Добре е може ли така, госпожо Кирязова, може ли по този начин да бъде оформено, като 5 точка да не се продава дървесина на свободния пазар? 

Панайот Рейзи: Широколистна, защото иглолистната нека си я продават.  Там нямам претенции. Аз знам, че там се играят процедури и така, така, така. Тук говорихме за широколистна дървесина на свободния пазар. Да няма цена и да не се продава. Това е. 

Станимир Андонов: Ами няма логика. 

Панайот Рейзи: Напротив, има много голяма логика, господин Андонов, защото на вас, като ви продадат 4 кубика, които ще си ги купите, те няма да ви стигнат за зимата и като решите ще отидете и ще си купите още 2 кубика е това е логиката ми, защото в момента те могат да се продават. Те могат, но на тази цена. 

Георги Пинелов: Госпожо Кирязова, формулирайте и кажете.

Иванка Кирязова: В  предложението на господин Рейзи, в проекта за решение да има точка 5, в която се казва, че се забранява продажбата на широколистна дървесина на свободния пазар“.

Георги Пинелов:  „Забранява се продажбата на широколистна дървесина на свободния пазар“. Така формулирано харесва ли ви? 

Панайот Рейзи: Да, добре е да. Аз мисля, че е издържан другият вариант да не е забранено, чисто и просто да няма продажба на широколистна дървесина на свободния пазар, защото ние нямаме какво да забраняваме, да няма продажба на свободния пазар на свободни цени, защото ние имаме определена цена за цялото население на община Созопол. Тя е 49 лв. Всеки един човек има право да отиде и да си купи 4 кубика на 49 лв., а останалата дървесина, която ще я добие общинското горско, ще я продава на 49 лв. само на гражданите на община Созопол. Това е моето желание.

Тихомир Янакиев: Господин Председател, преди да формулирате каквото и да било, като решение и да почнете да гласувате по него, искам да кажа две думи: първо това е популистко предложение, да не кажа демагогско. Ще ви помоля да ми направите анализ. Примерно за 3 години напред или за 2 айде, откъде ще вземем парите по дефицитите, които ще се образуват по бюджета на Общинско предприятие озеленяване и гори, защото неминуемо ще се образува дефицит. Ако грубо предприемем 1000 кубични метра предлагаме на свободния пазар по 65 лв. 65 000 лв. грубо. Някой трябва да каже откъде тоя дефицит ще бъде покрит? А и другото нещо, което искам да кажа. Ако някой толкова се притеснява за местното население и не го е направил в рамките на 12 години, а иска да го направи сега и предлага това нещо, аз мога да предложа друго, ако искате, понеже, аз като вносител мога да го направя, като 5 или там ен на брой точка след предложенията, които ще извлекат, нека да запишем, че първо се задоволяват нуждите на местното население в рамките на тези 4 кубика дърва за огрев и след това евентуално, ако има нещо останало след това то да бъде пуснато, тоест да бъде записано, защото по този начин, по който се прави в момента предложението ми 4 кубика първо да се вземат местните хора и после почва да бе пак да им се даде на същата цена. Ами тогава премахнете 4 кубика, г-н Пинелов. По тая логика трябва да се премахне 4- те кубика, защото има хора, които са взели 8, 12 там колкото е.  Има хора, които са наистина милионери и които ще дойдат, ще се наредят в Общинското горско предприятие да вземат по 49 лв. дърва, което според мен, е не знам дали социалната политика за всички, ама социалната политика се прави за хората, които имат нужда от това нещо. Предполагам, че ме разбрахте вече, нали? Благодаря Ви. 

Георги Пинелов: Аз лично ви разбрах много добре, който не ви е разбрал си е за него си. Господин Неделчев, и вие имате предложения, може би?

Стойчо Неделчев: Добре е 49 лв. за населението по 4 кубика е добре, но това трябва да е някаква стратегия наша, след което местните хора от община Созопол да направим някаква цена за допълнителни дърва за огрев примерно 60 лв., а тези, които ще излязат извън общината да направим и такава стратегия да ги завишим достатъчно, че ние, всичко това нещо да го компенсираме. Защото имайте предвид, че ако влезете в гората, защото едва ли тука от вас има някой, който повече да ходи в гората, въобще тя е оглозгана хора, оглозгана е. След 2, 3, 5 години,  следващия общински съвет ще ги питаме откъде ще вземат въобще по 2 кубика за населението. Тя е оглозгана затуй, че ние трябва да направим стратегия. Нека на 49 лв.  по 4 кубика.  Нека за община Созопол да има примерно на 60 или 65 лв. допълнителни дърва и след това стратегията е за външния пазар нека да е 90 лв., ето сам Станимир каза, че  има общини, където продават и на 90 лв.. Това нещо, трябва просто с вас и там началниците на горското да се види и да се обсъди и действително за всички да е добре. 

Георги Пинелов: Благодаря, господин Неделчев! Господин Янакиев, искате да отговорите можете би?

Тихомир Янакиев: Уважаеми господин Неделчев, цената, която разглежданите 65 лв. са именно и за хора, които са си взели дърва по 49 лв.,  не са им стигнали, но те са си използвали квотата, която нали са по-евтини и сега тези хора искат да си закупят примерно още 5 кубика дърва или 6 кубика дърва и те могат да го направят. Именно те могат да го направят на тази цена от 65 лв. 

Стойчо Неделчев: Ама точно за тази стратегия говорим ние, а за външния пазар нека да гони 100 лв., да направим просто. Дайте да го помислим. 

Тихомир Янакиев: Ама нали това предлагаме? Нали това сме предложили. Нашите хора имат възможност да купят на 65 лв., ако не им стигат тези дърва. Ами разбира се, нали затова е заложена тази цена. 

Панайот Рейзи: Като отидат в общинското горско и ви кажат, че искат да купят дърва. Общинското горско казва няма, а през това време се продава навънка. За това говоря аз.

Георги Пинелов: Добре, господин Рейзи, в контекста на това, което господин Янакиев, той като е вносител, ако не го направи аз предлагам по друг начин да го формулираме: продажбата на широколистна дървесина на свободния пазар да става единствено след задоволяване на населението.

Панайот Рейзи: Ама той в момента и това го прави. Обаче в един момент остават примерно и 1000 кубика, защото господин кметът казват, че толкова били продали, остават едни 1000 кубика и отивате вие, имате нужда от още 2 кубика в общинското горско, те понеже вече са го изиграли са ги продали някъде и ви казват няма. Аз затова искам да се вземе и такова решение, с което да ограничим продажбата на дървесина извън общината. Нямам проблеми към цената. Е ясно, че ние държим най-ниската цена в цяла бургаска област може и България. Аз го знам това нещо, но аз искам нашите дърва, които се добиват да остават в община Созопол. Това е. Нищо повече. Както иска кметът, така да ги разпределя, аз цената  я  подкрепям. Не съм против цената, но искам дървесината,  всичката да остава в община Созопол. Нека кметът да каже, какво предложение да направим. Той да го каже. Нямам нищо против. Да не ни  обвинява после.

Тихомир Янакиев: Ние, както и вие го казахте правим предложение. Галя Георгиева да го формулира, че ако остане нещо от плана за снабдяване на населението с дървесината. Тогава може да бъде продавано на свободния пазар, до тогава не. 

Панайот Рейзи: Но в община Созопол, господин Кмете, в община Созопол на свободния пазар, не е извън общината. 

Тихомир Янакиев: Да бе господин Рейзи, нали това говорим точно сега, не знам кой, какво ви е казал на вас за отишъл някой в Горското.  Съберете доказателства за вашите думи, че някой отишъл в горското и е бил върнат, моля ви се. Ето, аз съм отворен заповядай при мене, ще извикаме инженер Киров, искам доказателства с имена, че някой е бил върнат. Моля ви се и аз ще взема съответните мерки. Казвам ви го съвсем сериозно. Ето сигурно ни гледат, не знам колко човека. 

Панайот Рейзи: Господин Кмете, аз ви казах, че това се случва, затова ви казвам: дайте на вас да е лесно, дайте да ги ограничим. Дървата да се продават само в община Созопол. Това е нашето общинско, горско и дървесината, която се добива, трябва да остават тук, защото я няма.  С всеки изминат ден дървесината става по-ценна. 

Тихомир Янакиев: Абсолютно сте прав, господин Рейзи, че дървесината я няма. Абсолютно сте прав, че е сечено, както башибозук не е сякъл, това е точно така. Именно затова ние се опитваме да направим някаква стратегия, с която хем да запазим дървесината по някакъв начин, хем да има пари в това предприятие, за да може да функционира, защото това предприятие трябва да има някаква възможност да функционира и  успоредно с това, хората да бъдат задоволени. Затова ви казвам, че нека да се приеме такава точка, да задоволим нуждите на местно население, защото ще ви кажа, че има и хора, които спекулират. Аз пък да ви кажа друго и ако искате мога да ви дам доказателства, защото ние хванахме точно такъв тип спекула: хора, които ползват адрес на местен човек и дървата отидоха в село Маринка. Аз бях запознал председателя и общинските съветници преди две сесии, само че вас ви нямаше, тогава може би и не сте го чули и не сте го разбрали това нещо.

Панайот Рейзи: Аз го знам това нещо.

Тихомир Янакиев: И другото нещо, което не знам дали знаете, след като нали вие сте бил кмет 12 години трябва да знаете, че по принцип 30% трябва да отидат в местните фирми, за задоволяване на месните търговци. Ние сме длъжни да имаме квота за тях. Не знам дали го знаете това нещо. По закон трябва да задоволим техните нужди.

Панайот Рейзи: Е, не го знам това нещо. Няма такова нещо в закона. Няма. Това е нашето право. 

Тихомир Янакиев: Има, има. Има, вземете прочетете закона и ще видите…

Панайот Рейзи: Това е наше право. Ние го взимаме, като решение.

Георги Пинелов: Имате думата, госпожо Германова. 

Красимира Германова: Колеги, явно на всички идеята е да запазим дървата за хората от нашата община и аз съм съгласна с това. Дали ще е за хората, дали ще е за фирмите, защо тогава не направим следното ограничение: дървата на свободния пазар да бъдат единствено и само за хора от община Созопол с постоянен адрес или не знам юристите ще кажат е ли е възможно това, с постоянен адрес или фирми, регистрирани на територията на община Созопол. Тоест този свободен пазар да бъде единствено и само за нашите хора. Защото да, аз виждам логика и в думите на господин Рейзи, като свършат 4 кубика или като не стигнат тия 4 кубика, някой друг ще иска допълнително, ама ние имаме ограничение за цената от 49 лв., че може само 4 кубика да се вземат. Тоест от там нататък следващите кубици, които хората от общината искат да вземат те да бъдат с цената на свободния пазар, тоест да ограничим свободния пазар, да бъде единствено и само за територията на община Созопол, но това пак да го кажат юристите доколко примерно влизаме в някакви такива нарушения на други закони, защото в крайна сметка, да съгласна съм, че трябва да се защитават интересите на хората от общината, но пък и само тези 4 кубика сигурна съм, че не стигат. Аз лично никога не съм се възползвала от тези кубици. Винаги съм си купувала дърва, готови нарязани, когато са ми трябвали от созополските фирми, така че донякъде и това за мен е важно да има възможност созополските фирми да купуват дърва, за да мога аз да задоволя собствените си нужди. Така че моето предложение, ако това е възможно законово, нека това, което е на свободния пазар, да бъде ограничено само за хора от община Созопол и фирми, регистрирани на територията вече. Ако пък случайно си натрупат много кубици, които не могат да бъдат продадени можем винаги да вземем едно извънредно решение за определени кубици примерно да бъдат продадени на някоя друга външна фирма, ако се наложи. Благодаря ви! 

Георги Пинелов: И аз ви благодаря. Госпожо Георгиева, искате вие да формулирате, може би? 

Галина Георгиева: Да, аз искам, тъй като ви изслушах до момента и разбирам, че основно проблема е широколистната дървесина и запазването ѝ нали така?  Няма проблем с иглолистната и в точка 1-ва е написано условие, че не реализираната дървесина, говорим само за списъците, вече може да бъде продавана. В тази връзка предлагам да сложим точка 5, в която да запишем: нереализираната широколистна дървесина, по предварително заявени списъци от населението от временен склад, да бъде продавана на юридически и физически лица и ЕТ, регистрирани на територията на община Созопол, по така утвърдения ценоразпис, т.е. отново да бъдат с условието, че са регистрирани тук, без ограничение дали постоянен или настоящ адрес и да е само обхваната широколистната дървесина. Благодаря!

Георги Пинелов: Благодаря ви, госпожо Георгиева. Господин Георгиев, имате думата. 

Цветелин Георгиев: Благодаря ви, господин Председател. Аз се обръщам към кмета: сега така като си говорим и си мислим, притеснението, което ако продадем свободните дърва така обявени, че можем да ги продаваме си мисля, че може би, може да дойде някой така си го обяснявам аз, нека и кметът да каже, че може да дойде дадена фирма и да каже: „мен тази цена ме устройва, колко дърва имате в наличност“ и да изкупи цялото количество, и след това да няма за местното население. Затова се обръщам към кмета. Нека да се замисли това, което му казвам просто, аз така го виждам в момента просто ми дойде на акъл. Ако сложим, господин Кмете, за свободна продажба някакво ограничение, като количество - примерно идва фирма дадена и тя не може да купи повече от 3 кубика на свободна продажба, по този начин си мисля, че тези 1000, защото те не са и много ще има достатъчно за всеки един по този начин няма да дойдат фирмите изкупуват 1000 кубика наведнъж, защото ги устройва цената, а ще си купят малко и общината ще си продаде свободните дърва на по-висока цена, и ще си покрият разходите, но по този начин мисля си вие. 

Предлагам да се замислим и дървата, които продаваме на свободна продажба, да ги продадем с ограничение на количествата.  По този начин не може да дойде крупен бизнесмен, който цената го устройва и да ги изкупи всичките наведнъж и да не остане за всеки един по малко да си вземем. Разбирате ли ме какво искам да ви кажа? Господин Кмете, към вас е това предложение, да се замислите. Мисля, че това е едно добро решение и по този начин ще ограничите хората, които имат възможност да изкупят всичко и да не оставят за хората, които искат да си купят допълнително. 

Тихомир Янакиев: Аз отказвам да бъда вече многословен и с това предполагам ще приключа. Ние направихме нашето си предложение. Това, което формулира госпожа Георгиева и в него според мен са защитени и местните фирми, юридически лица и хората, физическите лица, които са жители на община Созопол с това предложение  изчерпвам  това, което ще предлагам по доклада от там нататък топката е във вашето поле и другото, което искам да кажа за хората, в крайна сметка да разберат, че не става въпрос само за дървесина, която е до 18 cm. Има и дървесина, която е над 18 cm. Казах го 4 -5 пъти, може би тука, едра дървесина, така наречената. Така че приключваме с нашето предложение за точка 5. Благодаря, Ви!

Георги Пинелов: Други въпроси  да попитам за пореден път. 

Панайот Рейзи: Само да добавя към точка 5 на госпожа Георгиева. Да ограничим юридическите лица до 20 кубика. Защото в крайна сметка ние няма да им правим на юридическите лица бизнеса, те трябва да имат дърва, да се отопляват и те като хората, не да продават до 20 кубика и на тях да има ограничения. 

Тихомир Янакиев: Това, защото, че ние сме направили предложение, моля когато се правят предложения да изхождате от закона, да се чете и Закона за горите и всичко това, което се предоставя и на местните фирми до какъв процент се предоставя и какво. Затова ние сме си направили предложението и няма към това предложение да добавяме предложенията. 

Георги Пинелов: Добре, разбрах ви. Добре, господин Рейзи, вие имахте едно предложение от по-рано, ако мисля че правилно го записах, да не се допуска продажбата на широколистна дървесина на свободния пазар. Придържате ли се още към него. 

Панайот Рейзи: При положение, че госпожа Георгиева направи това предложение, аз моето го оттеглям и добавям, добавям на свободния пазар да има ограничение до 20 кубика да се продават на едно  лице. Дали ще е юридическо или физическо? 

Цветелин Георгиев: Даже 10 кубика са достатъчни. 

Панайот Рейзи: Даже и 10 са достатъчни. Точно така. 10 кубика, господин Председател, не 20,  10. 

Георги Пинелов: Така значи, колеги, да ви обясня докъде я докарахме първо гласуваме предложенията, аз не знам вече на  господин Рейзи да го вземе като първо, защото той първо имаше предложение и сега го видоизмени. Той имаше първо предложение, така че неговото предложение е да се ограничи продажбата. Сега не знам дали правилно ще го формулирам затова искам вие, точно да ми кажете, за да нямате претенции. 

Панайот Рейзи: Предлагам: „След задоволяването на жителите на община Созопол с 4 кубика, неупотребената широколистната дървесина да се продава до 10 кубика на юридическите и физическите лица“. Това е. 

Георги Пинелов: Колеги, ето господин Рейзи си формулира неговото предложение. Остава за протокола и за записа, така че ще ви моля да гласуваме.

 

Гласуваме предложението на Панайот Рейзи:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТАНИМИР АНДОНОВ – ПРОТИВ

АНЕТА ФИЛИПОВА – ПРОТИВ

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ПРОТИВ

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ПРОТИВ

СТАМАТ СТАМАТОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ПРОТИВ

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ПРОТИВ

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –  - - - - - - - -

КАТЯ СТОЯНОВА -    - - - - -- - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ЗА 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 6
Против: 6
Въздържали се: 3

Не се приема предложението на Панайот Рейзи!

 

И сега следващото предложение, което ще помоля госпожа Георгиева да го формулира за протокола отново и да го подложим на гласуване. 

Галина Георгиева: „Нереализираната широколистна дървесина, по предварително заявени списъци от населението и строителната дървесина от временен склад да бъде продавана на юридически и физически лица или ЕТ, регистрирани на територията на община Созопол, независимо дали по постоянен или настоящ адрес и по така утвърдения ценоразпис“, т.е. 65 лв, за които обсъждахте, за втора поръчка от физическите лица да бъде тази цена. 

Георги Пинелов: Благодаря ви.

Гласуваме предложението:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ПРОТИВ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - -- - - - - - - - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 11
Против: 1
Въздържали се: 4

Предложението се приема!

 

Цветелин Георгиев: Да кажа, защо гласувах „против“.

Георги Пинелов: Кажете, имате право, да си обосновете отрицателния вот. Слушаме ви. 

Цветелин Георгиев: Гласувах „против“, защото така написано в докладната и така представено ни се дава възможност на хора, които се занимават с търговия на дърва, да правят бизнес от дървата на хората. Смятам, че трябваше да се приеме това с количеството, което дава възможност …

Георги Пинелов: Вие какво сте считали, това си е ваше право. Никой не го оспорва. Аз пък тъй като не съм експерт се доверявам на експертите на общинска администрация, на господин Мирослав Киров, така че аз се доверявам на това, което са предложили, така че аз гласувах „за“. 

Сега трябва да гласуваме докладната, с така добавената, мисля че 5- та точка беше? Госпожо Георгиева, да благодаря ви!

 

Така че гласуваме докладната с така направеното допълнение:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -    - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –  - - - - - - - - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 6

Решението се приема!

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 571

Общински съвет Созопол на чл. 71, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 и ал. 9 от Наредба за условията и реда възлагането изпълнението на дейности в горските територии,  държавна и общинска собственост:

 1. Утвърждава Ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол за 2022 г. с общ прогнозен обем и по цени съгласно Приложение 1.

 Нереализираната дървесина по предварително заявени списъци от населението и строителната дървесина от временен склад да бъде продавана на юридически, физически лица и ЕТ по така утвърдения ценоразпис.

 1. Приема минимална цена за продажба на дървесина за нуждите на местното население за пространствени кубични метри, в размер на 49,00 /четиридесет и девет/ лв. с ДДС.
 2. Определя обема дървесина определен за един член на домакинство, с постоянен адрес на територията на общ. Созопол да е 4.00 /четири/ пространствени кубични метри.
 3. 4. Кметовете на населени места, след уведомление от ръководството на общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ /ОГОз/ гр. Созопол да изготвят списъци на лицата, които желаят да закупят дърва за горене до 4 (четири) пространствени куб. м. на домакинство, по приетата продажна цена съгласно т. 2 от настоящето решение. В списъците да се впишат трите имена, постоянен адрес по лична карта на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което лицето има право да закупи съгласно утвърдени цени от временен склад. Средствата за заплащането на дървесината да се организират и събират от кметовете на населените места съгласно заповед на Кмета на Община Созопол, във връзка с процедурите за добив на дървесина. Събраните суми по изготвените списъци, след съгласуване с ресорния заместник кмет или Секретаря на Община Созопол, се внасят в касата на ОП “ОГОз“, като размера на същите еднократно да не надвишава 10 000 лв. съгласно разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ).
 4. Нереализираната широколистна дървесина по предварително заявени списъци от населението и строителната дървесина от временен склад може да бъде продавана само на юридически, физически лица и ЕТ , регистрирани на територията на община Созопол, независимо дали са по постоянен или настоящ адрес, по така утвърдения ценоразпис

 

Георги Пинелов: Благодаря на г-н Андонов. Колеги, давам десет минути почивка.

 

Георги Пинелов: Колеги, преди да направя проверка на кворума искам да благодаря на господин Янакиев и на неговата администрация за бързото отношение и бързата намеса относно нерегламентирано поставяне на павилион, за който ви сигнализирах в началото на сесията. Току- що граждани на Черноморец ми изпратиха снимки, че вече той се демонтира, така че ви благодаря от тяхно име и от свое, разбира се. 

 

Проверка на кворум:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА - ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  ТУК

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –   ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –  - - -- - - - - - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  ТУК

 

Благодаря ви, 14 от 17 сме тук, имаме кворум, така че може да започнем. Господин Николов, давам ви думата да представите становището на поверената ви комисия. 

Андрей Николов – общински съветник: Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмете, уважаеми колеги, уважаеми служители от общинска администрация, ще представя на вашето внимание становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

         От проведеното на 19.01.2022 г. от 14:15 часа, се проведе онлайн заседание на комисията, която е в състав: Андрей Николов – председател; Станимир Андонов – член; Стамат Стаматов - член; Илиян Стефанов – член; Цветан Иванов – член.

На заседанието присъстваха също: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева – юрист на Община Созопол; общински съветници; служители от общинска администрация.

Разглеждаха се следните докладни записки:

 

 

Докладна записка №698/13.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно: издаване на Разрешение, по реда на чл. 124 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.60.46 и 81178.60.178, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Митков мост“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и предлага да се вземе решението така, както е предложено от вносителя. 

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма.

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --- - -   

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –  - - - - - - - - - -- - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 572

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.60.46 и 81178.60.178, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия в зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Митков мост“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

            При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз      Н мак.=7.00 метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – улична регулация, на улица с осови точки 35-36-37-38-39-40-47-48-49-50-51, одобрена със Заповед         №Z-1062/30.07.2009 г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

             Подробният устройствен план за – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на ПИ81178.60.46 и ПИ81178.60.178, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл. 51 от Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на Община Созопол.               

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б,  ал. 2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №9/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно: издаване на Разрешение, по реда на чл. 124 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.399, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и сега предлага на Общински съвет да вземе решението си така, както  е по докладната. 

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма!

Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15

Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема!

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 573

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.399, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.

            При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - на улица с осови точки 187Е-240-241-242-243-244-245-246-247-248, одобрена със Заповед №8-Z-58 от 12.01.2016 г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б,  ал. 2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската а