Четвъртък, 03 Март 2022 09:22

Протокол №27/25.02.2022 г.

На 25.02.2022 г., от 09:30 часа, при условията  на чл. 28а от ЗМСМА и чл. 29а (1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, през платформа ZOOM, се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол. Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет  - Георги Пинелов.

 Георги Пинелов: Добър ден, на всички! Радвам се да ви видя, че сте живи, че сте здрави. Знаете по традиция днешното заседание ще бъде излъчвано на живо през социалната мрежа във Фейсбук. Ще ви помоля, знаете, когато излизаме в почивка и когато не говорите, не сте взели отношение по някаква тема или въпрос, да бъдете с изключени микрофони.

Ще направя сега проверка на кворума, като успоредно с това, като проверявам имената, ще ви помоля да бъдете с включен освен микрофон и камера,  заради записа:

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА - ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

Колети, искам да ви информирам, че госпожа Стоянова си е входирала заявление , че днес ще отсъства по увожителни причини.

КАТЯ СТОЯНОВА - - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ТУК

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ТУК

 

Колеги, 15 от 17 общински съветника присъстваме, така че имаме корум и откривам официално 27-то редовно заседание на Общински съвет Созопол.

Ще ви помоля в случай на възникнал какъвто и да е проблем, знаете, трябва да сигнализирате някои от жените от звеното. Обясних ви за фейсбук. Вие си го знаете, че се излъчваме на живо. Нека да запазваме добрия тон при комуникацията помежду си и да протече сесията по един нормален ред.

По традиция, колеги, знаете че съгласно член 35 алинея 6 от нашия правилник продължаваме с въпроси и питания към господин Янакиев - кмет на община Созопол.  Колеги, имате думата за въпроси. Господин Николов, вие сте първи.

 

Андрей Николов - общински съветник: Благодаря! Добро утро, колеги, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Кмете, имам няколко въпроса и едно предложение към Вас. Ще започна с предложението. Става въпрос за компрометиран участък на мантинелата по пътя за влизане към Созопол. Става въпрос за път, който се води път - BGS  12-10, общински път четвърта категория. Става въпрос за мантинелата, която е в частта между Паметника на подводничаря и надлеза на Санта Марина. Няма такава изобщо и при един  потенциален инцидент може да бъде с много лош край, защото участниците в него могат да паднат директно в морето, затова моля Общината, да вземе мерки своевременно.

Също така асансьорът на пасарелката на Атия не работи. Там също да вземат мерки. Сега започвам с въпросите:

Първият ми въпрос е: тука вече става не като традиция, но като практика последните няколко сесии, може би заради зимния сезон, да се говори за дърва, за дърводобив, за сеч и така нататъка, но никой не говори за залесяване. Не ви е вменено по закон на вас, като кмет и като цяло на общинска администрация да се залесява, но е една добра практика и искам да разбера, какво мислите по въпроса, и дали са взети мерки, или дали ще бъдат взети такива?

Също така искам да попитам, предстои гласуване на бюджет. Видяхме снощи, че до късна вечер гласуваха бюджета, който е републикански и съответно предстои гласуване на общински такъв. Искам да попитам има ли заложени средства било в Капиталовата програма или в подчерта за водоеми в населените места - село Равадиново и село Атия, защото при една авария, като се спре деривацията, съответно спират директно и водоподаването към тези населени места, при положение, че нямат водоеми? Искам малко информация да ми дадете относно този въпрос.

Една тема, която не е толкова сериозна, но е важна за нас в частност за жителите на Созопол и Черноморец е третирането на насекоми, в частност за комари, дали тази година ще започне от по-рано, защото знаем, че когато се започне по-навреме е една добра превенция за по- нататъшното им развитие?

Последно, уважаеми Кмете  бих искал да попитам, вчера излезе в публичното пространство, че едва ли не общината има ново туристическо лого. Въпроса ми е това туристическо лого ще бъде просто за някаква рекламна кампания или изцяло ще бъде вече новото лого и на град Созопол за в бъдеще?

Благодаря предварително.

Георги Пинелов: И аз ви благодаря, колега Николов. Господин Янакиев, надявам се сте си записали всичките въпроси на колегата? Имате думата да му отговорите.

Тихомир Янакиев: Благодаря Ви, господин Председател! Уважаеми г-н Николов, относно

мантинелата ще проверим. Аз не мисля, че ще има проблем да поставим мантинела там при положение, че  пътя наистина е наш.  

Асансьорът - да знам, че не работи. Това ми  сигнализираха и онзи ден на приемната в Атия. Има един проблем, при който трябва да е лицензирана фирмата и така и така събира вода подземно долу в шахтата, която е под асансьора, но ще го отстраним. Просто ви казвам, че този проблем ще бъде отстранен.

А за залесяването, кандидатствахме по един проект. Тогава не ни одобриха за залесяване, така или иначе ние сега ще стартираме една кампания. Вие много скоро ще я видите. Все още няма да анонсирам на този етап, която ще е с помощта и на дарения. Ще бъде организирано залесяването на дървета, а моето мнение е, че не само града, като цяло Общината трябва да става по-зелена и аз бих искал, като кмет да мога да привлека повече граждани, да се включат в тази инициатива, но в подробности ще ви информирам в момента, в който сме готови да пуснем кампанията.

Относно бюджета: в бюджета предвидили сме най-различни неща, а като конкретика за Равадиново и село Атия ще ви кажа, че се предвижда тази година само с. Равадиново, т.е. проектиране на водоема за с. Равадиново, проведени са разговори с ВиК и там така усилено работим по този въпрос, а Атия ще бъде малко по-нататък. Не мога да кажа кога. Като става дума за бюджета, искам да ви кажа, че бавим се наистина с приемането на бюджета то не е причината в нас и всички виждате каква е ситуацията и поради тази причина има и доста дейности, които са стопирани с оглед начина, по който трябва да се разходват средствата според закона, когато няма да действащ бюджет, така че доста ще ни е трудно тази година. Отделно всички вие знаете, че тази година падежират много сериозни задължения, казвам  много сериозни – общата сума с лихвите е почти 5 милиона лева, т.е. ние трябва да изкараме 5 милиона лева от собствените си приходи, без да чакаме помощ от някъде и  да ги платим старите задължения, но няма начин. Това ще го направим. Аз в тази връзка искам да кажа, че изпратихме писмо до господин председателя на Общинския съвет за изпълнението на ……., която имаме към 31.12.2021 година. С гордост мога да заявя, че Общината към 31.12.2021 г. не фигурира в нито един от критериите, които са разработени от Министерство на финансите и които мерят финансовото здраве на общините, сиреч които мерят, когато една  община е в лошо финансово здраве.

Така че, мисля че посоката, която сме поели е правилна, макар че на мен лично ми коства много и нерви, и как да кажа, и упреци, защото много по-лесно е да направиш нещо, което да се види независимо по какъв начин ще утежниш общината с дългове. Много по-трудно е да ги изплащаш после тези дългове…. но както и да е това също са подробности. Исках просто да ви кажа да ви информирам, че към настоящия момент към 31.12.21 година,  финансовата картина на общината е сравнително така добра и ние сме в една  не лоша кондиция.

Просто пръскането на комарите -  да, прав си трябва да започне доста по-рано. Разговарях вече с фирмата и така уточнили сме какво да бъде. Тази година също не можем да си позволим голяма сума за пръскането.  Аз лично ще следя разходването на средствата и начина, по който се пръска. Искрено се надявам, че няма да имаме проблем с популацията на комарите.

Да,  Общината има туристическо лого и то ще бъде използвано. Това не е лого на града. Това е туристическо лого, каквото до сега сме нямали всъщност такова. Имаше комисия, която го избра. Имаше и награден фонд, така че оттук нататък ще използваме това туристическото лого. Благодаря!

Андрей Николов: Благодаря, г-н Кмете за отговора. Искам да благодаря и да поздравя, че сте извели общината от тези финансови показатели и е въведена една добра финансова дисциплина.

Георги Пинелов: Благодаря! Господин Стефанов, имате думата.

Илиян Стефанов – общински съветник: Добро утро, колеги. Добро утро, господин Председател! Уважаеми господин Янакиев, тъй като сме още на логото, аз също в интернет пространството ми направи впечатление, че това нещо така доста е нажежило обстановката сред хората, които са в бранша туризъм и в нашия град, като цяло. Туризма е едно основно препитание, и мисля че трябва да се обърне малко по-голямо внимание на това лого, когато се избира или да се направи, обществено обсъждане все пак да бъдат привикани и хората. Ние ще рекламираме града, ще рекламираме нашите дейности, които ние предлагаме на туристите, а пък прави и впечатление, че има напрежение в това отношение, така че трябваше по някакъв начин хората да бъдат съпричастни.

И така: относно бюджета ще помоля предварително да може да ги изкоментираме нещата, защото миналата година се получи малко конфузна ситуация - в читалището, където бяхме събрани, ни се предостави рамката, която вече бяхме внесли към министерството за одобрение и ние нямахме възможност въобще да коментираме или да предлагаме някои други виждания от наша страна, които са по различни пера.

И третото нещо, което искам да попитам е: какво правим с тези контейнери, които бяха разположени по населените места? Води ли се политика в тази насока? Имаме ли някаква нагласа да ги възобновим отново, защото според мен са крайно нуждаещи се и вече наблюдавам по крайните части на селата има изхвърлени такива строителни, битови отпадъци, където някак си няма място за това нещо къде да го изхвърлят хората. Благодаря Ви!

Георги Пинелов: Благодаря, колега Стефанов. Господин Янакиев, имате думата.

Тихомир Янакиев: Уважаеми господин Стефанов, аз само искам да кажа за логото, че според мен аз не съм бил, когато е ….. не знам господин Председател, мисля, че Вие бяхте също член на комисията и архитекта и там още 4 човека, т.е. комисията беше в доста широк състав и бяха хора, които според мен как да кажа имат и възприятие за естетика, така че мисля, че логото е добро. Много ясно естествено, че винаги ще има хора, които ще са „за“, някой друг ще е „против“. Аз, не мисля че можем да изберем нещо, което да се хареса на абсолютно всички, но лично на мен логото ми харесва и се доверих изцяло на преценката на комисията, която избираше това лого. Само ще кажа, че аз по никакъв начин не съм се бъркал в избора на комисията.  Бяха разгледали доста предложения, не беше само едно, така че и самата комисия заседаваше много време. Този процес не вървеше една, две  седмици, а доста повече. Така че, мисля че всичко, което е трябвало да бъде направено там е свършено, относно логото.

За бюджета Вие сте и прав и не прав. Тоест прав сте всъщност, как да не сте прав? Прав сте и аз бих искал това да се прави. Проблема е Вие го знаете, миналата година ви го казах, че ние сме в план за финансово оздравяване. Това е един вид, не е точно, като валутен борд, но  образно казано. Според този план за финансово оздравяване и според закона за публичните финанси, общини, които са такъв тип, като нас мисля, че в момента са още две само в цяла България,  без да претендирам, че информацията е вярна, но  това е което гледах в сайта на  министерство на финансите. Ние сме длъжни, когато подготвяме рамката да я изпратим, преди да ги внесат на вас трябва да има одобрение от Министерство на финансите. Ние с господин председателя много време коментирахме как точно да премине процедурата, с оглед и на това, че нямаме още републикански бюджет приет. Ходовете, които трябваше да нагласим и графика, ако решите, че е необходимо, не знам господин Председател, вие кажете, ние можем да запознаем, в някаква предварителна такава среща, неофициална с общинския съвет, тъй като ние с бюджета сме почти готови. Тоест ние сме готови, чакахме само натуралните показатели, които да бъдат пуснати и погледнато реално след седмица, може би десет дни ще сме изцяло готови. Проблема ми е с изпращането в Министерство на финансите, защото не знам от Министерство на финансите за колко време ще бъде одобрена тази рамка и дали изобщо ще бъде одобрена, което в случая е рисково, т.е.  това е риск и това е неприятното в цялата тази ситуация. Няма какво да се лъжем. В момента работим в ситуация, в която Общината не се е намирала никога, но мисля, че с общи усилия, включително и с вашите, ще се справим и това ще мине, както има една приказка. 

Относно 12- кубиковите контейнери, го коментирахме миналата сесия и ви обещах, че до края на февруари…. Разговарял съм с  фирмата, знам какви са нуждите от  финанси, които ще струват да се поставят тези контейнери и начинът по който ще бъдат изхвърляни, така че те ще бъдат поставени. Не се притеснявайте, предполагам, че до края на февруари, най-късно  началото на месец март, ще бъдат поставени там, на местата, където си бяха. Ако това нещо не се е случило, може да ми сигнализирате? Не се притеснявайте, звънете ми, пишете ми, нали, по някакъв начин да се свържете с мен да ми сигнализирате, за да мога и аз да отреагирам, нали, своевременно това, което сме разговаряли за поставяне на 12 - кубиковите контейнери. Благодаря!

Илиян Стефанов: И аз благодаря за разбирането, господине Янакиев, наистина ние затова сме съветници, Вие сте кмет, да работим заедно, и когато има такива проблеми да ги споделяме с Вас. Вие сте главата на общината, където трябва да ги решаваме заедно тези неща и в тоя ред на мисли действително, ако има възможност господин председателя да свика едно такова нерегламентирано събране, да се запознаем предварително с тази рамка и преди да се внесе да имаме някакво виждане. Това е молбата ми за сега.

Георги Пинелов: Благодаря Ви, господин Стефанов. Категорично ще го направим, както господин Янакиев ви каза, ние се опитахме да предвидим датите около бюджета и цялата процедура, но предвид това, че въпреки че народните представители вчера са заседавали до 01:00, не е имало кворум и доколкото разбрах бюджета все още не е приет. Силно се надявам това да стане с днешна дата, но нямаме нито информация потвърдена, пък и всички ще го разберем, тъй като се излъчва и по националните медии. Но категорично една от точките, които коментирахме с господин Янакиев, беше предварително запознаване на общинските съветници с бюджета, въпреки че, както и той ви каза, в края на  краищата в тази ситуация, ние може да решим едно, но Министерство на финансите…..

Илиян Стефанов: Да, това е ясно, че в последствие тази рамка може да не е одобрена, но предварително, като знаем е друго.

Георги Пинелов: Категорично ще го направим и ще бъде в една среща в по-тесен формат, ще си ги изкоментираме, след което вече всичко ще си върви по процедура.

Илиян Стефанов: Извинявам се, само пропуснах и господин Кмета, също пропусна. Господин Николов подаде сигнал за пасарелката в Атия. Аз също там имам някакво виждане по този казуса с пасарелката. Доколкото знам асансьорите от може би година, че и повече не работят. Имало е  някакво наводнение в шахтите и кметът е сигнализирал да предотврати някакъв инцидент да бъдат спрени. Това нещо не е отремонтирано още, че доколкото знам и горе самата настилка по пасарелката мисля, че е гранитогрес също не отговаря по изискванията. Има направена комисия 7-членна, която е установила, че действително настилката е доста хлъзгава и не е добре изпълнена. Протече една подписка. Също съм запознат с това нещо с жителите на общината, които минават често по този път и да бъде изградено евентуално кръгово. Докъде са там нещата? Тази подписка внесена ли е някъде и дали можем да съдействаме, Общината, за развитието на този казус?

Тихомир Янакиев: Подписката е внесена при мен. Тя е тук. Да,  събрали сме я с още една, друга подписка, на жители на село Росен, така че двете подписки ще бъдат изпратени в МРРБ и те касаят за пътна инфраструктура, като казахме пътна инфраструктура вие самият виждате в какво окаяно състояние е пътната инфраструктура не от републиканската само мрежа, ами от нашата общинска мрежа, така че аз моите усилия съм ги насочил точно в тази посока, даже сме кандидатствали с няколко проекта, ПМС-та, да видим дали това нещо по някакъв начин ще бъде одобрено. Но да, подписката е при мен и ние предполагам, че другата седмица още, ще я входираме в  МРРБ, така че те ще бъдат запознати и ще знаят. Принципно дискутираме. Това го дискутирахме и с шефа на пътното, който е в Бургас, така че те също трябва да предложат някакви варианти, при които основният проблем тук вие го знаете какъв е  - левият завой, особено през лятото, че хората от Атия и тези, които ползват вътрешния път, да речем от Росен, някой там от другите за Бургас да не кажа, че чакат някога с часове а и някой път е невъзможно, нали оглед на интензивността на трафика, така че това нещо се движи и ние какво трябва, като администрация ще направим и то в кратки срокове. Друг е въпроса вече да видим държавата как ще реагира, защото все пак аз лично моето мнение, е че тук трябваше да се направи някаква освен пасарелката, трябва да има нещо, което да е било то с  мостче или там каквото и да е, което да може да отвежда движението. Както и да е, специалисти ще го кажат и искрено се надявам, че ще бъде решен този въпрос и то в обозримо бъдеще, защото аз в тази връзка, гледахме проекта за ремонт на пътя в Бургаска област, от Бургас на юг и да никъде не видях да е заложен от това нещо в този ремонт, затова ние трябва да изпреварим събитията, да го предложим, да ги предупредим, да ги алармираме и да знаят, че по някакъв начин те трябва да го включат в проекта. Това е  от нас. Благодаря!

Илиян Стефанов: Гледаме в една посока, разбрах. Супер е.

Георги Пинелов: Благодаря! Колега Георгиев, имате думата.

Цветелин Георгиев – общински съветник:  Благодаря ви, господин Председател. Здравейте, уважаеми колеги, уважаеми Кмете, мила администрация, намираме се в много такава тежка ситуация. Знаете, има война в Украйна и ние сме гранична граница през море. В Черно море ще има бойни кораби. Затова започвам с това не, че това е нещо основно, като въпрос. Просто да си пожелаем един мир да съществува на наша територия и дано да предстои едно хубаво лято, защото целият Созопол разчита на това, това а ми е просто едно такова обръщение, защото ми е мъка. Гледаме новините и вижте за какво става дума. Дано всичко да се размине и наистина тези политици да мислят разумно.

Въпросите ми са към господин кмета, не са и въпроси, а ми са може би забележки, защото господин Кмете, Вие вече имате две години от вашето управление и искам да констатирам някакви забележки към Вас. Не искам да ми се сърдите. В крайна сметка в момента сме общински съветници, в момента ни е времето, когато трябва да ги направим тези забележки, за да не дойде такова време, когато някой да ни каже защо не се обадихте.

Искам да ви съобщя за тази наследена социална помощ, която вие приехте, като стъпване в кмет, към родителите еднократната помощ. Аз си мисля, че тя е създадена, за да може раждаемостта на територията на община Созопол да бъде стимулирана. Вие, като нов управник вкарахте нова политика и ново мислене, което е окей. Съгласен съм с това, че искате  едновременно с раждаемостта да развиете и населението на община Созопол, да бъде образовано и въведохте политика, в която ако човекът, който се нуждае от тази помощ,  и кандидатства за нея и няма средно образование ще бъде лишен от тази помощ.

Обаче ви отправям забележка, че не е помислено добре и ще ви кажа защо, защото това, което сте направили, тази практика е добра, но може да се помисли още малко. Вие, ако помислите и решите, може да го вмъкнете, няма да е толкова голям разход, който искаме да спестим. Когато едно семейство, младо, тръгне да се създава, като семейство, там присъства любовта. Любовта е тази, която всеки би жертвал дори и образованието си. Обаче в един по-късен етап те осъзнават, че са допуснали грешка и тук задавам въпроса: защо община Созопол не даде възможност на тези млади хора, които искат да развият своето средно образование и да го имат, за да може да вървят напред и да се развиват, да дадем един срок от 5 години примерно или вие, както прецените, колкото години е нужно, но просто да дадем възможност да си довършат средното образование, и да кандидатстват за тази сума пари, която им е нужно да отгледат тяхното дете, защото в крайна сметка те също са част от раждаемостта, и също са част от населението на нашата община,  и така по някакъв начин ги ощетяваме. Аз лично се сблъсках с хора, които съжаляват. Момичето плачеше и казваше: “Аз ще си довърша образованието, защото сама осъзнавам, че не мога да продължавам да живея и да работя на хубава работа без това образование, но просто разбери, любовта  беше по-силна и реших да предприема това.“ Така че замислете се господин Кмете, решението ви е добро, но мисля, че трябва малко да се до изпипа. Наистина да дадем възможност, не нали да правим само икономии, но едновременно икономии и възможност към тези млади хора.

Другия ми въпрос е г-н Кмете, има една порочна практика, която се практикува все още от дълги години в община Созопол спрямо таксиметровата дейност. Миналия път на въпроса ми за кого мислите вие, вие споменахте така, споменахте и вие, че също мислите за таксиметровия бранш. Моля ви се помислете, наистина сериозно и ще ви кажа защо. Защото не се спазва един закон, който е на територията на България, както и в община Созопол, таксиметровата дейност плаща най-висока такса за лицензия за разрешително. Защо питам? Може би не е правилно и не е правилно, защо таксиметровите шофьори, които искат да практикуват тази дейност, трябва да плащат 6 месеца. Аз не смятам, че това е правилно и ще ви обясня защо, защото има таксиметрови шофьори, които  работят през останалото време и те си пускат отпуска, искат да работят 1-2 месеца. Дори фирмите им не работят. Те дори не са открити и не са разкрити, като фирма, като дейност. Само че община Созопол им взима за 6 месеца. Аз смятам, че 4 месеца са напълно достатъчни Юни, Юли, Август и Септември. Това са достатъчни месеци, които хората би трябвало да заплатят, защото наистина тогава по-голямата част от хората работят. И това са месеците, за които трябва да заплатят. Всеки останал, който иска да продължи тази дейност и практика, Общината и държавата е дала възможност и може преспокойно да си заплати за колкото месеца желае, но има хора, които са ощетени по този начин и дават една сума пари, които не е нужно да я дават. Това е по закон и тази порочна практика, моля ви се да я погледнете и ако можете да я предотвратите, защото по този начин са ощетени таксиметрови шофьори и хора, които искат да развиват дейността си, но трябва да плащат повече, за което не е редно. Благодаря Ви и ако може да ми отговорите.

Георги Пинелов: Благодаря Ви, колега Георгиев. Господин Янакиев, Вие сте.

Тихомир Янакиев: Уважаеми господин Председател, пропуснах просто нещо само от господин Стефанов. Искам да се върна малко на логото и да кажа, че то ще бъде внесено с докладна в общинския съвет. Това го пропуснах, просто извинявам се, за което. 

По въпросите на господин Георгиев. Относно Наредбата аз мисля, че за момента Вие искате да направим, предполагам, промяна в нея или за по-точно в тази част, нали?

Цветелин Георгиев: Не, г-н Янакиев просто да го помислите това, Вие сте го взимали, като решение, ние сме го взимали като решение, нека да мислим да ги усъвършенстваме нашите решения. Разбирате ли ме? Просто ви казвам в момента къде има проблем и вие помислете над него.

Тихомир Янакиев: Благодаря Ви, господин Георгиев, а аз така искрено се радвам, че Вие сте млад човек и мислите за любовта, трябва да се мисли, хората са казвали “Любовта, ще спаси света“, нали в кръга на шегата това. Ще мислим и аз даже предлагам да мислим заедно в тази посока, защото две глави, както се казва мислят повече от една. Тогава знаете с какви мотиви го бяхме направили това нещо. Другото относно таксиметровия превоз. Сега аз разбирам, че вие, като на човек, който се занимава с таксиметрова, такава дейност сте пряко засегнат от.

Цветелин Георгиев: Не, не, нека да изключим това. Говорим в момента за масата. Не съм само аз. Има достатъчно хора, които работят и го коментира. Това не е мой коментар, нека да.

Тихомир Янакиев: Добре господин Георгиев, мога ли да ви помоля само като се изказваме да се изслушваме, извинявам се за което.

Това нещо сме го обмислили и сме го говорили още от миналата година. Не знам дали си спомняте, дали изобщо може би не сте присъствали на тази среща и в последната среща мисля, че присъствахте с таксиметровия бранш, която проведохме един път пак го коментирахме. Лично моето мнение е, ще го кажа: за мене няма и не би трябвало да се плаща минимално или максимално. Трябва всеки един човек да плаща толкова, колкото работи. Проблема, който възникна, когато обсъждахме това нещо и когато даже мисля, че бяхме го. Аз не съм сигурен дали плаща 6 месеца или 4, но ще помоля колегите да проверят и да го кажат,  ако евентуално господин Петков е на линия. За мен е проблем, който възникна, когато се направиха няколко проверки  се установи, че има хора, които пак по нашенски ужким не са платили за съответния период, който не работят, а пък бяха на пиацата. Сега няма да ви казвам имена, за да не стават интриги, но за мен честният и почтен подход, който е нали спрямо таксиметровите шофьори е всеки да плаща толкова, колкото работи. Както казахте вие има хора, които работят един месец от лятото. Другите хора работят 2 месеца и аз мисля, че ние трябва да вървим към тази посока, но бъдете така добър, когато си платите за съответния период да работите в него. На мен лично ми е адски неприятно, когато се направят проверки и да видим нали познати хора, много често и приятели, които по един или друг начин да са се опитали по някакъв начин да заобиколят системата. Това не е добре. Затова аз също апелирам, когато направим промените, защото ние неминуемо ще ги направим тези промени аз апелирам и към самите хора, които упражнява този занаят, да бъдат така съвестни и когато решим нещо и кажем ли, че така ще бъде, защото ние ще го решим заедно с вас, говоря с таксиметровите превозвачи, нека да се спазват правилата и нека това, което решим наистина да бъде такова, а не после да се чудим как да се гледаме в очите и дали изобщо ще можем да се погледнем. Благодаря, Ви!

Йордан Петков - директор на дирекция: Може ли да се включа, господин Председател, тъй като беше намесено името ми.

Георги Пинелов: Кажете, господин Петков, за таксиметровия превоз, може би.

Йордан Петков: Точно така за таксиметровия превоз. Никой не задължава таксиметровите шофьори. Това, което го каза господин Георгиев е лъжа. Никой не ги задължава шест месеца. Господин Георгиев, прекалявате с вашите лъжи. Четири месеца е минималната такса, която таксиметровите шофьори има изискване да плащат за лятото. Това са месеците, които вие изброихте и голямата такса, която вие твърдите, че се заплаща е от 83 лв. на месец. Аз не смятам, че има нещо несправедливо към таксиметровите шофьори, а кмета и администрацията е изпълнил задълженията си. Всички обещания преди да е кмет Тихомир Янакиев, таксиметровите шофьори плащаха двойно. Ако искате мога да ви представя документи за това нещо. Благодаря, Ви!

Георги Пинелов: Благодаря Ви, господин Петков. Кажете, господин Георгиев.

Цветелин Георгиев: Искам да благодаря на кмета за разбирането и така за отношението към този проблем, защото той е проблем и аз споменах, че е порочна практика от доста време, както каза господин Петков, а сега само господин Петков пожела да ми предостави документи ще го помоля, може би в писмен вариант, както на него му е удобно, да ми предостави колко хора са платили за 4 месеца и колко за 6, и ако има някаква лъжа аз лично ще се извиня. Не се притеснявам от това, защото излизам и говоря, като общински съветник, като представител на хора, които са се допитали до мен и са се оплакали, че има нещо, което не е окей към тях. Нещо, което искат да бъде поправено. Благодаря Ви, господин Кмете, а господин Петков, лъжите се проверяват и пак казвам, ако има нещо ще се извиня. За което винаги съм заставал зад думите си. Благодаря Ви!

Георги Пинелов: Благодаря Ви, колега Георгиев! Следващият подред мисля, че беше колегата Стаматов.

Стамат Стаматов – общински съветник: Благодаря, господин Председател! Господин Кмете, искам да сигнализирам за един проблем в село Атия. И това е свързано с фекалните води на село Атия. Всички знаем и усещаме миризмата, като преминаваме покрай бензиностанцията Лукойл. Знаем, че тези фекални води се отвеждат по канал, който минава зад самата бензиностанция, преминава под главния път и се натрупва в малката горичка, която се оформя отдолу под стария път. Мисля, че с идването на летния период и засилването на температурите това е предпоставка за зараза. Предвижда ли нещо Община Созопол за тези фекални води, да бъдат вързани с пречиствателната станция или по някакъв начин, някакви утайници да се  направят, така че да не се  натрупват там в тази зона и да няма такава миризма?  Просто да няма такава миризма в този район. Всеки го установява, като мине от там.

Георги Пинелов: Благодаря ви колега Стаматов, господин Янакиев.

Тихомир Янакиев: Господин Стаматов, да предвиждаме, тръгваме в тази посока, като тази година ще бъде, аз ще ви запозная. Няма да споменавам сумата, която ще инвестираме, като начало. Ако госпожа Хльостарова е на линия, може да каже с подробности, какво точно предвиждаме, но едно от първите неща, които ще се направят, те са свързани с проектиране.

Вие самият знаете, че канализационната система на селата, не трябва да се коментира. И аз съм на мнение, че преди да бяхме изграждали стадиони, басейни или каквото и да било за десетки милиони лева в община Созопол, трябваше да се направят един друг вид инвестиции, ако не можеха да се направят по някакви проекти, то може да се направят точно с такива заемни средства, но миналото вече е минало, т. е. станалото е станало, така че ние трябва по някакъв начин оттук нататък да работим напред. Да, предвиждаме една сума в бюджета, която ще предложим на вас уважаемите общински съветници, нали за това предложение в бюджета да гласувате и тази сума ще бъде насочена именно към канализационната система на селата.

Стамат Стаматов: Благодаря Ви, господин Янакиев!

Георги Пинелов: Госпожо Хльостарова, имате думата.

Иванка Хльостарова – директор дирекция: Здравейте на всички. Това, което предвиждаме и залагаме, като средства на този етап е да изпроектираме канално помпени станции, както за горното, така и за  долното селище, да обхванем и местността Митков мост и от там в канално помпената станция на Черноморец, за да може да се включи всичкото това нещо в пречиствателната станция на града, в смисъл освен КСС-тата, колекторите, тласкателите, всичко, както си му е реда за цялостно проектиране залагаме средства и от там нататък живот и здраве изграждане.

Стамат Стаматов: А как го виждате, като период, в който може да се случи?

Иванка Хльостарова: В момента не мога да отговоря за някакъв период, защото също сме обвързани с бюджета и едва след приемането на бюджета ние ще да можем да възложим изработването на тези проекти, които са свързани все пак с много проучвания. Не само да се изчертае и да кажем, ето имаме нещо. Може би няколко месеца ще отидат в проектирането и от там нататък вече са процедурите по строителството и осигуряване, разбира се на средствата.

Георги Пинелов: Благодаря, госпожо Хльостарова! Госпожо Филипова, имате думата.

Анета Филипова: Благодаря, господин Председател. Искам само да  направя една дуплика -  реплика по отношение това, което каза господин Георгиев във връзка с Наредбата, защото аз,

като председател на тази комисия, много от предложенията за промяна на наредбата идват от  мое име. Първо искам да кажа, че господин Георгиев е член на тази комисия.  Самата наредба стоя доста време в сайта на Общинския съвет. Беше обсъждана в комисии. Господин Георгиев е имал възможност да направи своите предложения по отношение на получавани помощи за новородено…./лош звук/…………….. не ясно какво мисли, …, който както е казал някой, но този някой едва ли е имал предвид тази любов, която кара все още ученици да живеят без брак, да раждат деца в млада възраст, без да завършват образованието си, без да правят всичко възможно, за да се самоиздържат.

Самото образование, което човек придобива, дава възможност и държавата да получава принадена стойност……/лош запис/

Тъй като в нея работя…. наистина сферата на образованието от 39 години, искам да кажа на господин Георгиев, че и в момента има такива млади двойки, които прекъсват образованието си, които раждат деца в 9-ти клас, без да са завършили, които представляват тежест и за учителите, и за образователната система, тъй като се предполага, че те ще завършат някога средното си образование, но това са допълнителни пари от държавата, за да могат да бъдат изпитвани, за да могат в крайна сметка да получат средното си образование. Тези хора според мен не заслужават да получат тези семейни добавки, защото те сами са направили своя избор. Не може на базата на това, че си направил някакъв свой личен избор и след 5 години да се сетиш, че си сгрешил. Не си на 10 години, нито си на 12. Ако беше си учил редовно и си се образовал, това нямаше да…./лош звук/

Виждам, че нямате притеснения по отношение на сумата. Да с такива пари разполага Общината. Такива пари са отразени и в Наредбата. Целта на промяната в наредбата е именно тази: не парите да се използват, за да се отпразнува раждането на детето, не парите да се използват за неговото отглеждане години напред, защото вие също имате деца и знаете какво значи да се отгледа една дете. Тези пари служат, за да се използват за първоначалните разходи на всяко семейство, което има новородено дете. И ако семейството е достатъчно разумно, разума, според мен идва от образоваността, то ще ги използва по предназначение. Това исках да ви кажа. Благодаря!

Георги Пинелов:  И аз ви благодаря! Господин Георгиев?

Цветелин Георгиев: Благодаря Ви за дадената дума.

Госпожо Филипова, Вие като председател на тази комисия ще ви помоля да не представлявате и да не защитавате училището и училищната система. Вие го защитавайте, когато сте си учител, но в момента вие сте общински съветник. Не ми отнемайте на мене правото, когато не съм казал и не съм предложил неща по време на комисия да не го правя на по-късен етап. В крайна сметка, дори и кмета, дори и всички ние, когато вземем някакви решения, ние смятаме, че нашата истина е най-правилната. Ние разглеждаме, виждаме и практиката ни учи да доусъвършенстваме и да надграждаме, госпожо Филипова

Анета Филипова: Много лошо говори за Вас това, че имате такова отношение към образованието.

Цветелин Георгиев: Не. Не, не.

Анета Филипова: Аз се базирам на опита си в него, както и това, което са ми споделяли колеги по училищата.

Георги Пинелов: Господин Георгиев, госпожо Филипова, само да ви напомня, че сме в тази част от сесията, в която се задават въпроси към кмета. Аз ви предлагам да бъда един медиатор между вас, да ви поканя на по една чаша вода или по една чаша кафе и да изчистим този проблем, но не мисля, че тук трябва да продължим в този диалог между вас.

Цветелин Георгиев: Последно само да кажа към кмета нещо. Още веднъж да му благодаря за това, че вниква в дълбочина, че всяко едно предложение трябва да се надгражда. Благодаря му за това, че ме покани и да работим и да мислим как да го усъвършенстваме. А благодаря и на госпожа Филипова за нейното мнение, да е жива и здрава, да продължава да го защитава, но всички си имаме мнение и всички имаме право да го защитаваме. Не нападам училището. Уважавам го и то е част от нашия живот.

Георги Пинелов: Благодаря колега Георгиев, господин Николов.

Андрей Николов: Ще бъда кратък. Благодаря, господин Председател, ще взема само отношение относно този казус, които разнищихме току що, като член на тази комисия, и като човек подкрепил промяната в Наредбата, бих искал само да спомена, както най-вероятно всички знаят, но въпреки това да се изговори, че живеем в Република България. Според законодателството на Република България, всички лица под 18 годишна възраст са непълнолетни и малолетни и образованието в тази възраст е безплатно. Следва да бъде така, както го гласувахме. Благодаря!

Георги Пинелов: Господин Николов, и вас ще  поканя на тази среща, членовете, на която се увеличават, така че ще ми е драго! Госпожо Лулева.

Светлана Лулева – общински съветник: Благодаря за дадената дума. Няма да коментирам нито любовта, нито семейните добавки за новородено. Това го коментирахме на дълго, на широко, изказахме много мнения. Това, че господин Цветелин Георгиев се намеси отново и пак този дебат го връщаме, като получавам, като едно де жавю в момента, мисля че беше излишно, но вие добре прецених, че ако може и ние да се включим в този дебат да станем по голяма група.

Георги Пинелов: С удоволствие госпожо Лулева и вие сте поканена.

Светлана Лулева: Благодаря! Темата, която ще повдигна, господин Кмете, благодаря за направения тротоар в района на рампата, за който бях сигнализирала преди няколко сесии, само че днес отново забелязах, че има и още компрометирани участъци т.е. асфалта трябва да

се заравни, защото сега се образуват на още 1-2 места отстрани и пред рампата точно такива локви. Може би трябва да се донаправи. Явно от самото начало нещо там не е направено, както трябва, но това което направихте с плочките наистина улесни движението по улицата въобще  от дясната страна. Аз искам и друго да попитам, понеже доста граждани се обърнаха към мен, аз не знаех, че се извършва такъв ремонт на алеята, която е  към музея.  Нещо там се случи или просто имаме някаква нова визия? Малко разяснение да ни дадете по този въпрос.

Георги Пинелов: Това ли са госпожо Лулева въпросите? Благодаря ви! Господин Янакиев, имате думата.

Тихомир Янакиев: Благодаря, г-н Председател. Уважаема госпожо Лулева, да,  за компрометираните участъци с плочки, аз на мен ми се щеше, тъй като ще проведем процедура и доста повече пари ще бъдат отпуснати за ремонт на плочки и на тротоари в града и тогава вече наистина да го направим, както трябва това нещо, така че тепърва предстоят още ремонти в тази посока и не само в тази част на града и в други нали по другите тротоари.

Относно ремонта на площадното пространство, да, там имаше камъни. Вие знаете какви бяха камъните. Получаваме множество оплаквания от граждани, че начина, по който нали на времето са сложени тези камъни. Може би имало някаква идея по тях да преминава вода, която така или иначе не се е осъществила и в един момент всички вие бяхте свидетели, че преминаването пеша, особено лятото, когато това е една от основните артерии на туристите, които идват и с автобуси от пристанището и имаше случаи, когато хора са се спъвали, падали са. Въпрос на време беше някой да си счупи крака или да си изкълчи нещо, или  да стане такава травма и затова преценихме, че на този етап по-добре и подходящо там в тази част, където са тези камъни, които бяха изключително едри и големи да се поставят павета, така че хем да съответства, да кореспондира на останалата част от площада и същевременно да предотвратим евентуално такива наранявания при пешеходците. Това беше нашата идея. Ремонта не е голям, той ще се сведе до точно само в частта, където бяха тези така големи, едри камъни сложени. Те са изкъртени вече всичките, аз сутринта минах да погледна и на тяхно място ще се наредят павета. Това е. Благодаря!

Светлана Лулева: И аз благодаря. Дано да се направят хубаво, защото има така изказвания от жители, че се притесняват относно самото изработване, че трябва да се извърши от специалисти, които си разбират от реденето на паветата, но аз съм сигурна, че вие ще се погрижате за това нещо. Благодаря за отговора!

Тихомир Янакиев: Специалиста е налице  и наистина реди добре паветата. Мисля, че ефекта от работата му после ще се види.

Светлана Лулева: Чудесно. Благодаря!

Георги Пинелов: Благодаря, Господин Янакиев, колеги, други въпроси.

Тъй като виждам, че няма, господин Янакиев, аз да добавя нещо, в контекста на благодарственият призив от госпожа Лулева към Вас за площадката на Кита и  за плочите, които са на тротоара. Вчера минах оттам съвсем случайно. Точно където е рампата, първо да изкажа благодарности от жители на града, за това обезшумяване, което беше направено, така че хем децата са щастливи и ще могат да продължат да си карат тротинетки, колела и каквото намерят за добре, хем и жителите мисля, че ще са доволни от това обезшумяване, но ми направи едно лошо впечатление. Не знам какъв е статута на имота, който е точно там пред магазина. Вчера имаше между 7- 8 коли спрени, които са минали може би точно през тези плочки, за които госпожа Лулева казва, а и това може би е компрометирало отново или задълбочило този проблем. Бяха спряни колите буквално на гърба на шумоизолационната стена, която е изградена към момента. Беше оставено точно отвора, където децата влизат вътре да карат, така че, ако това е общинска собственост, ще ви помоля, ако имаме някакъв вариант, по някакъв начин да бъдат спрени тези автомобили, да навлизат през тротоара до самата рампа на тази плоча или каквото е там. Просто, като сигнал и аз ви го давам.

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Председател, абсолютно сте прав и да ви кажа честно това е фрапиращият случай там. Това се прави масово из града. Аз не веднъж и два пъти съм апелирал към нашите съграждани, апелирал съм и към гостите на града, тротоарите не са място, където да си паркираш колата, особено сега през зимния период, когато има куп места, където  можеш да си паркираш колата. Не е необходимо да спираш там, да  се разбиват плочките и тротоарите, защото ние, колкото и да правим плочки и тротоари, утре в други ден, те пак ще бъдат повредени, защото нали съгласете се няма нещо, което да, освен ако не се бетонира цялото, което ще бъде изключително грозно. Няма как да се постигне такъв ефект, затова аз смятам на следващите ни срещи с началника на РПУ-то,  ще обясня и едната тема ще е именно тази, да се обостри вниманието на полицията точно в тези ……….., защото не е необходимо, честно казано лично на мен не ми е необходимо патрулната кола на КАТ и на полицията да стои пред Общината и да глобява съгражданите при влизане и излизане в стария град. За мен е по-важно да се върши другата работа и ако щете в покрайнините на града, да се гледа, когато изхвърлят на нерегламентирани, ако щете отпадъци, защото близките територии на града се превръщат в сметище за строителни отпадъци и за какви ли не отпадъци, за което аз съм изключително възмутен. Възмущавам се и се ядосвам, защото нямаме и такъв капацитет, с който нали с толкова хора да обикаляме постоянно въобще по нощите дори и да следим тези неща, но взимам всички тези неща, които ми казахте, като забележка. Отбелязал съм си и при следващата ми среща с началника на полицията това ще бъде акцентирано.

Георги Пинелов: Благодаря ви, господин Янакев! Колеги още веднъж ви питам, въпроси някой да има към кмета на общината?

Виждам, че няма, тогава да продължаваме нататък. Колеги, всички сте получили проекта на дневен ред за днешното заседание, някакви предложения да имате по него?

Не виждам. Тогава нека да го подложим на гласуване!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ТУКА Е

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУКА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Георги Пинелов: Някой каза ли нещо?

Красимира Германова: Извинявайте, ама ние гласувахме дневен ред, а не присъствие гледахме нали така? Има колеги, които отговориха „за“, а други отговориха „тука съм“.

Георги Пинелов: Кой каза тук съм? Извинявам се. Може и аз да не съм чул. Аз чух само „за“.

Красимира Германова: Разбраха ли колегите какво правим, че гласувахме в момента дневния ред?

Илиян Стефанов: Гласуваме дневния ред, госпожо Германова. Казах: тука - за

Георги Пинелов: Госпожо Германова, сега това, че някой не чува си е негов проблем? Аз мисля, че за това сме тук, да чуем и аз, ясно казах колеги, да гласуваме. Първо попитах за предложенията, после да гласуваме дневния ред така, както ви е предоставен. Искате ли колеги да го прегласуваме, за да нямаме забележки?

А и за да бъде всичко ок, хайде  да гласуваме отново, да приемем така предложения на вас дневен ред.

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

Георги Пинелов: Колеги, отново резултатът е 15  „за“,  против няма, въздържали се няма. Приемаме дневния ред!

 

 

 

РЕШЕНИЕ №582

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I.Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Докладна записка №65/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване промени в структурата на общинска администрация Созопол

Докладна записка №87/08.02.2022 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол и председател на МКБППМН относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2021 г.

Докладна записка №98/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Созопол

Докладна записка №99/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще)

Докладна записка №100/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще)

Докладна записка №105/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол 

 

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

Докладна записка №31/20.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2022 г.

Докладна записка №91/09.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2022 година

 

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

Докладна записка №86/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Изпълнението на Общия устройствен план на община Созопол през 2021 г.

Докладна записка №92/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.532 по кадастрална карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

Докладна записка №93/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.650, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един  самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане  и изграждане на „вилни сгради“.

Докладна записка №94/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.119, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мисаря“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за ниско жилищно застрояване и изграждане на „жилищни сгради“.

Докладна записка №96/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.267 и 67800.10.508, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт и ТП (трафопост)“ .

Докладна записка №97/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.9.14 и 81178.9.16, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт и трафопост“ 

 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка №59/03.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 63015.506.514, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №60/03.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.521, с местоположение: община Созопол, село Атия, местност "Старо селище", площ 298 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №61/03.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.435, с местоположение: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 257 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №63/04.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОД на МВР-Бургас, за нуждите на РУ – гр. Созопол на 1 брой лек автомобил, собственост на община Созопол.

Докладна записка №66/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.13, с. Равадиново, община Созопол.

Докладна записка №67/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.323, с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол

Докладна записка №68/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 14249.501.28, с. Габър, ул. “Теменуга“ №2, община Созопол

Докладна записка №69/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.49, с. Индже войвода, община Созопол

Докладна записка №70/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.198, с. Атия, м. Старо селище“, община Созопол

Докладна записка №77/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване,  на Поземлен имот с идентификатор 63015.506.446, находящ се в община Созопол, село Атия, местност „Старо селище“ с площ 324 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от  (Преходни и заключителни разпоредби) ПЗР на (Закон за собствеността и ползването на земеделски земи) ЗСПЗЗ “.

Докладна записка №78/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, Поземлен имот с идентификатор 63015.506.499, находящ се в община Созопол, село Атия, местност „Старо селище“, с площ 1 052 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от  (Преходни и заключителни разпоредби) ПЗР на (Закон за собствеността и ползването на земеделски земи) ЗСПЗЗ “.

Докладна записка №79/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.50.199, с местоположение: общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Куку баир", площ 1 356 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя по §4“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10 m).

Докладна записка №85/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги за обект: Язовири - публична общинска собственост, представляващ общо имот: Язовир „Крива круша 1 и 2" – поземлен имот  81178.33.382 с площ 187,288 дка. общ завирен обем 150 000 куб.м и поземлен имот  81178.25.38, с площ 62.248 дка, общ завирен обем 121 000 куб.м, находящи се в землище на гр. Черноморец,  община Созопол., с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация със собствени средства и на свой риск и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях,  напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности, разрешени от закона.

Докладна записка №88/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.4.9, находящ се в община Созопол, село Равна гора, с площ от 691 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4

от ПЗР на ЗСПЗЗ".

Докладна записка №89/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр. Созопол в сграда с предназначение: „За делова и административна дейност”, с идентификатор - 67800.504.224.4.1 с адрес -  пл. “Черно море“№1, бл.2, ет.0, с площ от 116 кв.м.

Докладна записка №90/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Методики за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насаждения, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: мери и пасища, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ливади.

Докладна записка №101/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.98.35, с площ от 3 714 квадратни метра (кв. м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Нива“, категория 7 /седма/, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Край село“.

Докладна записка №102/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.98.36, с площ от 1 961 квадратни метра (кв. м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“, Начин на трайно ползване (НТП): „Нива“,  категория 7 /седма/, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Край село“.

Докладна записка №103/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: отдаване под наем без търг или конкурс на самостоятелен обект, с идентификатор 67800.504.224.2.2, с площ от 34,00 квадратни метра (кв.м,), находящ се в сграда, с идентификатор 67800.504.224.2, с адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море“ № 1, бл. 3, ет. 0;

Докладна записка №104/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община

Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.32.30 - частна общинска собственост, с площ от 19 431 квадратни метра (кв. м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Горска“, начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, землище гр. Созопол, местност „Герени“.

Докладна записка №106/10.02.2022 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол относно: отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "Здравно заведение", находяща се в с. Росен, община Созопол.

Докладна записка №111/16.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021/2022 година. 

 

V. КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Докладна записка №52/02.02.2022 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2022 година.

 

 Г. Пинелов: Господин Андонов, давам ви думата, като председател на комисията по Законност, да представите становището на проведеното на 21 заседание. Имате думата.

Станимир Андонов – общински съветник и председател на комисията: Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация, представям ви становище от заседанието на комисията по законност обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, проведено на 21 февруари 2022 година. Присъстваха: Станимир Андонов, Желязко Иванов, Анета Филипова и Димитринка Господинова. Отсъстваше г-н Панайот Рейзи.

Разгледани бяха следните докладни записки:

 

Докладна записка №65/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване промени в структурата на общинска администрация Созопол

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването: четири гласа „За“ – докладна записка №65 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, да чуя вашите въпроси и коментари по тази докладна. Ако имате такива, разбира се. Не виждам. Тогава нека да я подложа на гласуване!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -    - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема!

 

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 583

 1. ОДОБРЯВА, промяна в структура на Общинска администрация Созопол, както следва:
 2. Допълва към длъжностите на пряко подчинение на Кмета на общината :

1.1. Звено „Вътрешен одит“ – 2 щ. бр.

 1. ЗАПАЗВА общата численост на персонала – 120 щ. бр.

III. ВЪЗЛАГА на кмета на общината в срок от 1 месец, да приведе общинската администрация в съответствие с приетата промяна в структурата.

 

 

Докладна записка №87/08.02.2022 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол и председател на МКБППМН относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2021 г.

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването: четири гласа „За“ – докладна записка №87 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната, коментари?  Не виждам.  Нека да гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –  - - - - - - - - -

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема!

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 584

 1. Приема годишния отчет за 2021 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

 

Докладна записка №98/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Созопол

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването: четири гласа „За“ – докладна записка №98 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, коментари или въпроси по докладната?

Станимир Андонов: Аз имам едно предложение, г-н Пинелов.

Тъй като след комисията явно е станало достояние до обществото, ми поставиха следния въпрос, като предложение и аз искам да го споделя с вас да го обсъдим. Предлага се да се направи платена услуга за почистване на гробните места, засаждане, поливане около тях.  Примерно да има някаква такса и предполагам ще е 6 месеца или годишна, тъй като има възрастни хора, които нямат възможност да поддържат гробните места, а съгласно тази наредба вече ще има назначен грижовник за гробното място и този грижовник ще отговаря за поддържане на гроба, т.е. самите наследници се задължават да поддържат гробното място в нормален вид и поради тая причина хората предлагат да има такава платена услуга към Общината. Просто трябва да помислим, къде може да бъде вкарана. Аз гледах с член 46 просто се задължават лицата да поддържат гробните места в подходящ вид, но не знам дали там е удобно, просто трябва юристите да кажат, как трябва и дали може това да се осъществи и как да стане?

Тихомир Янакиев: Господин Андонов, след малко, ако нещо не кажа, както трябва, нека госпожа Георгиева да ме коригира, но мисля, че по този начин, по който предлагате промяната, не е възможно да се случи и ще ви обясня защо. Защото ние първо трябва да приемем сега наредбата и от там, когато тръгнем да правим промени, промените трябва да стават пак по законен ред, тоест те трябва да бъдат вписани в Проект за промяна на наредбата и да бъде обявен на сайта, да седи с необходимия срок, който е нали за запознаване на гражданството и тогава да влезе за приемане. Така корекция, по този начин, по който вие предлагате няма как да се случи в частта, която вие предлагате. Прав ли съм, госпожо Георгиева?

Галина Георгиева – юрист на Община Созопол: Благодаря за думата. Добър ден на всички.  Да, също обмислям това, което господин Андонов предлага, но и по Правилника на Общински съвет, на този етап, при одобряване вече на поднормативен акт, няма как да правим промени по него. Евентуално можем само да правим граматически и технически поправки и наистина това е нещо, което трябва първо да обмислим, като Община, дали можем да изпълним, защото в момента наредбата предвижда такса, която си е по закона за местните данъци и такси. Тя се администрира от Общината с действащата ни в момента структура, а това в момента, като предложение означава, че трябва да създадем работно място на служител, който ще се занимава с поддръжка на гробовете, които по принцип са индивидуални. Ние в момента предвиждаме тука поддръжка на гробищните паркове в частта, в която са алеите, тоест общинската собственост, която да се поддържа с доколкото си спомням в наредбата нашата структура Общинско предприятие озеленяване и гори. Това е нещо, което трябва наистина да обмислим реално, понеже такава услуга може да се изпълнява и от частни дружества, тоест може да се поръча на което и да е дружество да отиде да извърши такава поддръжка на гроб и наистина ни трябва време да го обмислим предложението, да видим как ще излезе, като същност услуга, каква цена би била справедлива и все пак достъпна за хората, за които явно става въпрос в случая. И как ще  я изпълнява Общината? Просто на този етап не можем да го направим, като промяна в наредбата.

Георги Пинелов: Благодаря ви, госпожо Георгиева.

Станимир Андонов: Аз разбрах същността. Всъщност не можем да правим в момента никакви предложения за нови алинеи и членове към Наредбата, тъй като е изтекъл срока по  време на обнародването и би трябвало това да го направим, но наистина е добре да се помисли, тъй като виждаме в какво състояние се намират и много гробове на територията на гробищния парк в Созопол говоря, тъй като много от наследниците ги няма дори в Созопол и може би наистина трябва да се помисли. То може би трябва да бъде в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, защото това ще бъде вид услуга към населението, така че може би по нататък аз ще го помислиме и ако трябва пак ще направя предложение. А пък може инициативата да си излезе изцяло от вас, тъй като аз вече съм го направил, като предложение. Благодаря!

Георги Пинелов: Благодаря ви, господин Андонов! Колеги, други въпроси по тази докладна? Да имате коментари? Не виждам. Кажете, господин Георгиев.

Цветелин  Георгиев: Просто в подкрепа на господин Андонов, предложението е много добро и наистина трябва да се мисли в тази посока, за да не се глобяват хората, преди  да им дадем възможност, да имат възможност  някой да обърне внимание на гробовете, когато те не могат. Много е добро предложението. Трябва да мислим наистина.

Георги Пинелов: Добре, добре. Благодаря ви за коментара.  Колеги, не виждам други въпроси, коментари. Тогава нека да гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема!

 

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 585

 1. Общински съвет Созопол приема Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Созопол, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

                                              

Докладна записка №99/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще).

По тази докладна разяснение направи кметът Янакиев, който обясни, че финансирането на проекта е до 100 000 евро, съфинансирането от наша страна е 15%, а партньор е организация от турския град Лозенград.

Информация за самия проект представи инж. Мадлен Вълчева, началник отдел “ИПЕ“, като обясни, че  проектът „Стъпка по стъпка“ има за цел да развива разделното събиране на отпадъците на територията на двете партньорски организации. Турският партньор нямат изградена необходимата инфраструктура, нямат нужната механизация и подготовка, и този проект ще им е от полза. При нас ситуацията е по-благоприятна - имаме изградена система за третиране на отпадъците, но идеята е с тези средства отпуснати по проекта ще се закупят още няколко бройки подземни контейнера. Освен това в дейностите са планирани и изработването на нови табели, които да указват защитените зони на територията на община Созопол.

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването:  четири гласа „За“ – докладна записка №99 влиза за разглеждане на общинска сесия и предлага на общинските съветници да вземат решения така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -    - - - - - -  -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  - - - - - - - - -

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема!

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 586

 

Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно изготвяне на проекто-предложение и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

РЕШИ:

 1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето и подаването на проектно предложение „Да живеем по-устойчиво – стъпка по стъпка“ по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA II) - реф. TR2020/DG/01/A2-01 – EuropeAid/173144/ID/ACT/TR,  схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще).
 2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да подпише Мандат за партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1. , както и да подготви, подпише и предостави всички изискуеми документи от програмата.
 3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да участва в проектното предложение с осигурено собствено финансиране до 15 %.
 4. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да подпише документи между водещия кандидат и съзаявителите (като споразумения, протоколи, писмо за намерение) за поддържане на партньорството след завършване на проекта.
 5. Общински съвет Созопол допуска предварително изпълнение на настоящото решение на осн. чл. 60, ал. 1 от АПК въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

Докладна записка №100/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще).

Кметът Тихомир Янакиев разясни, че и този проект е по същата програма, като предходната докладна с турски партньор. Финансирането е до 100 000 евро за двата партньора и 15% съфинансиране. Основната идея на проекта „Водата- извор на живот“ е да се направи сондаж за питейна вода в с. Индже войвода. Селото се разраства, има планове за бъдещи инвестиции, но има  проблем с каптажа и миналото лято се наложи да се въведе режим на водата, обясни кметът. Със средствата по този проект ще се направи нов сондаж и ще се осигури питейна вода за населението. В рамките на проекта ще бъде изготвен и анализ на водоизточниците на територията на общината, което ще помогне разработването на стратегия за водните ресурси, която пък от своя страна ще е от полза при по нататъшни възникнали проблеми с липсата на питейна вода.

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването:  четири гласа „За“ – докладна записка №100 влиза за разглеждане на общинска сесия сесия и предлага на общинските съветници да вземат решения така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -    - - - - - - - - - -  -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема!

 

 

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 587

Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно изготвяне на проекто-предложение и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

РЕШИ:

 1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето и подаването на проектно предложение „Водата – извор за живот” по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA II) - реф. TR2020/DG/01/A2-01 – EuropeAid/173144/ID/ACT/TR, схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще).
 2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да подпише Мандат за партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1., както и да подготви, подпише, и предостави всички изискуеми документи от програмата.
 3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да участва в проектното предложение с осигурено собствено финансиране до 15 %.
 4. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да подпише инструменти между водещия кандидат и съзаявителите (като споразумения, протоколи, писмо за намерение) за поддържане на партньорството след завършване на проекта.
 5. Общински съвет Созопол допуска предварително изпълнение на настоящото решение на осн. чл. 60, ал. 1 от АПК въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

Докладна записка №105/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването: четири гласа „За“ – докладна записка №105 влиза за разглеждане на общинска сесия, и предлага на общинските съветници да вземат решения така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема!

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 588

 1. Общински съвет Созопол приема Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол съгласно приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.

 

 1. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

Георги Пинелов: Благодаря на г-н Андонов. Следващата комисия е комисията по финанси, чийто председател е колежката Димитринка Господинова, давам ѝ думата да представи становището на поверената ѝ комисия. Имате думата, госпожо Господинова.

 

Димитринка Господинова – общински съветник и председател на комисията: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, представям ви  становище на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми” от проведеното на 21.02.2022 г. от 14.15 ч., онлайн заседание. На заседанието присъстваха: Димитринка Господинова  – председател,  Станимир Андонов, Цветелин Георгиев, Милена Желева и  Красимира Германова - членове

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол,  Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Общински съветници, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол и Галина Георгиева– юрист в община Созопол.

Разгледани бяха следните докладни записки:

 

 

Докладна записка №31/20.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2022 г.

Въпроси по докладната - нямаше. След гласуване и с пет гласа „За“ – докладна записка №31 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Въпроси коментари, колеги, по тази докладна? Не виждам. Гласуваме!

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -    - - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

За: 15
Против: 0
Въздържали се:

Решението се приема!

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 589

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, вр.т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл. 249, ал. 9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Областна дирекция на МВР Бургас за нуждите на Районно управлене – Созопол гориво, като общата стойност на дарението не надвишава 5 000 /пет хиляди/ лева в рамките на бюджетната 2022 г.
 2. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на гориво с Областна дирекция на МВР Бургас, като приложи към него двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

Докладна записка №91/09.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2022 година.

Въпроси по докладната - нямаше. След гласуване и с пет гласа „За“ – докладна записка №91 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси по докладна записка номер 91, коментари, някакви да имате? Не виждам. Тогава да гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   -- - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –  - - - -- - - - - - - --

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

 

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1

Решението се приема!

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 590

            Общински съвет Созопол одобрява план сметката  на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2022 година. /Приложение 1/

АКТУАЛИЗИРАНА ПЛАН СМЕТКА

На приходите и разходите за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населени места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2022 година, в лв.

 

 1. Приходи  7 350 000 лв.
 2. Планирани приходи от такса за битови отпадъци за 2021 г.         3 920 000 лв.
 3. Други общински средства и приходи съгл. чл.66, ал. 4 от ЗМДТ -  2 380 000 лв.
 4. Трансфер от натрупаните отчисления, съгласно Наредба № 7/2013 г.  1 050 000 лв.

 

 1. Разходи  7 350 000
 2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата  1 860 000 лв.

или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им.

1.1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им

до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им.                 1 550 000 лв.

1.3. Дължим ДДС по реда на гл.19а,. от ЗДДС                                                              310 000 лв.

 1. Управление на дейностите по отпадъците, проучване, проектиране,

изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на

депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за

обезвреждане на битови отпадъци и отчисленията по чл. 60 и 64

от Закона за управление на отпадъците.                                                                 3 870 000 лв.

 2.1. Разходи по експлоатация и потдръжка на „Депа за битови отпъдъци”                800 000 лв.

2.2. Третиране на смесени битови отпадъци включващо:предварително

третиране, предаване за оползотворяване и предаване за обезвреждане

 на отпадъци генерирани на територията на община Созопол                                     720 000 лв.

2.3. Дължим ДДС по реда на гл.19а,. от ЗДДС                                                              144 000 лв.

2.4. Отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците               1 356 000 лв.

2.5. Закупуване на Челюястна трошачка за строителни отпадъци.                             850 000 лв.

 

 1. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и

други територии от населените места, предназначени за обществено

ползване;                                                                                                                        1 620 000 лв.

3.1. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете

и други територии от населените места, предназначени за

обществено ползване;                                                                                                       640 000 лв.

3.2. Заплати, осигурителни вноски, СБКО, облекло на щатен персонал

и материали по населени места на Общината за почистване на

териториите за обществено ползване.                                                                            680 000 лв.

3.3. Почистване на нерегламентирани сметища                                                                       100 000 лв.

 1. Доставка и монтаж на стационарни контейнери за

отпадъци- подземна система                                                                                           200 000 лв.

 

Кмет:

                /Тихомир Янакиев/

 

 

 

Димитринка Господинова: Г-н Председател, колеги, това бяха всички докладни, разгледани в нашата комисия. Благодаря!

Георги Пинелов: Благодаря на г-жа Димитринка Годподинова.

 

Прекъсване за почивка.

................................................................................................................................................................

Проверката на кворума след почивката:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА - ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА - - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ТУК

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –   - ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ТУК

 

Кворум на присастващите съветници след почивката – 15 души.

Георги Пинелов: Колеги, благодаря ви! Петнадесет души сме на линия, така че имаме кворум и можем да продължим своята работа. Следващата комисия е с председател господин Николов. Господин Николов, имате думата да представите становището на комисията.

Андрей Николов – общински съветник и председател на комисията: Благодаря! Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация, ще ви представя становище от заседание на комисия по „Устройство на територията и жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации“, проведено на 21 февруари тази година. Присъстваха всички членове на комисията, както и служители от общинска администрация, господин Кмета, юристите от общинска администрация и общински съвет. Разгледаха се следните докладни записки:

 

 

Докладна записка №86/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Изпълнението на Общия устройствен план на община Созопол през 2021 г.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка, а сега предлага на общинския съвет да вземе решението си така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, коментари по докладната, въпроси? Не виждам. Тогава да гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -    - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема!

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 591

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 9 от ЗУТ,  Общински съвет Созопол приема годишния доклад за изпълнението на Общия устройствен план на територията на Община Созопол за 2021 г.

 

 

Докладна записка №92/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.532 по кадастрална карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка, а сега предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -    - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  - - - - - - - -  - - -

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема!

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 592

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, 124б, ал. 1 и чл. 16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.532 по кадастрална карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане: „За курорт и допълващи дейности“, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

При изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 30%, кота корниз Нмак=10.00 метра, Кинт=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. 

Към  Подробен устройствен план – План регулация и застрояване да  се  изработят  схеми  по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за устройство на територията, Закон за устройството на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл. 127, ал. 2, във връзка с чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Докладна записка №93/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.650, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един  самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане  и изграждане на „вилни сгради“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка. Сега предлага на уважаемите общински саветници да вземат решението така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -    -  - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - - - - - - - - - - - -  

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема!

 

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 593

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.650, по Кадастрална карта на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане и изграждане на „вилни сгради“.

            ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на допустимите показатели за застрояване,  за устройствена  зона  Ов1 (8), по действащия ОУП и охранителна зона „Б“ от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра,  К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят план схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, на улица с осови точки 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, одобрена със Заповед №119/12.12.2006 г., на Кмета на Община Созопол. Линията на застрояване, към общински местен път /с идентификатор 67800.5.719/, да е котирана на 10м измерено хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране“, съгласно разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за пътищата, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда чл.128, ал.6 от ЗУТ с:  “ВиК” ЕАД,  “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация.           

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б,  ал. 2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

 

Докладна записка №94/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.119, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мисаря“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за ниско жилищно застрояване и изграждане на „жилищни сгради“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването с  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Георги  Пинелов: Колеги, имате ли някакви въпроси по тази докладна? Няма. Тогава нека да гласуваме!

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Решението се приема!

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 594

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 и чл. 16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.119, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мисаря“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за ниско жилищно застрояване и изграждане на „жилищни сгради“.

   При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 60%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,5 и минимална площ за озеленяване 40%.

  Към Подробния устройствен  план - план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на проекта за подробен устройствен план, да се запазят съществуващите улични регулации: на улица с осови точки 767-950-952-953-954-955-956-957, одобрена със Заповед     №8-Z-476/29.04.2011 г., на Кмета на Община Созопол и  ул.“Цар Борис“, от регулационния план на гр. Созопол, да се съобрази с влезлите в сила и одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.