head background 1

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол

 На интернет страницата на Общински съвет в раздел „Проекти за наредби и правилници“, на следния интернет адрес: http://os-sozopol.org/index.php/proekti-naredbi-pravilnici/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dop-lnenie-na-naredba-za-opredelaneto-i-administriraneto-na-mestnite-taksi-i-ceni-na-uslugi-na-teritoriata-na-obsina-sozopol е публикуван следният проект за нормативен акт: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от дата на публикуване на настоящия Проект – 01.07.2024 г., за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол, приета с Решение №1086/31.07.2023 г., изм. с Решение №123/27.03.2024 г., изм. с Решение №207/31.05.2024 г. на Общински съвет Созопол.
Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Созопол с адрес: гр. Созопол, ул. „Аполония“№34 и на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
На основание чл. 26, ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по Проекта, публикуван за обществени консултации, е намален на 14 дни, поради наличието на изключителен случай, а именно гарантиране на възможността да бъде увеличен социалния обхват на административната услуга и спрямо деца на сезонно работещи родители на територията на община Созопол, които да се възползват от преференциалните цени, предложени с изменението на Наредбата.