Уважаеми съграждани,

Малко са датите в националния исторически календар, които ни обединяват и сплотяват. Една такава дата е обесването на Васил Левски. Неговата гибел е покруса за целия народ, неговият живот и дело - завет и път за България.

 Левски се роди и живя в свят, в който доброто и лошото, страхът и надеждите, успехите и провалите, старото и модерното си съжителстваха. Свят, в който желанието за промяна и свобода бяха много силни, но в същото време никой не предлага как това да стане бързо и успешно. И тук именно трябва да се преклоним пред неговите  вътрешна сила и убеждение, да оценим способността му да разбира еднакво добре и богатия и бедния, и търговеца и селянина, и учения и неграмотния, да се възхитим на неговия революционен плам, превърнал роба в борец за народна свобода.

Уважаеми съграждани, 

Днес Созопол чества Освобождението си от Турско робство!

Преди 145 години летящият отряд на полковник Лермонтов влиза в града, за да възвести свободата. Граждани, духовенство, интелигенция, рибари, обединени от стремежа за свобода и независимост посрещат своя освободител. Жителите на Созопол посрещат с благодарност Освобождението, за да поемат по пътя на свободно развитие и просперитет на родния град.

Уважаеми съграждани,

Днес, отбелязваме големия християнски празник Богоявление!

На този ден отбелязваме и 175-та годишнина от рождението на Христо Ботев – революционер, поет, радетел за българското и за свободата.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...