Уважаеми съграждани,

Приятели,  

Днес отбелязваме един от най-големите християнски празници Въведение Богородично и Деня на християнската младеж и семейство. Семейството е най-важната част от живота на всеки. Онази част, която сплотява, която ни учи на традиции, на любов и благодарност.

Програмата  за работата  на Общински съвет Созопол за периода има отворен характер.

Шестмесечната Програма за работа на Общински съвет - Созопол през периода  обхваща основни проекти и предложения от текущ характер, като в него могат да бъдат включени и допълнителни въпроси поставени от общинските съветници, кмета на общината и  граждани, при спазване на изискванията на ЗМСМА и на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

 I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Общински съвет Созопол работи за утвърждаване на местното самоуправление и се ангажира с все по-широко участие на местната общност в този процес през мандат 2019-2023 г., като се цели:

  1. Утвърждаване на местното самоуправление като водещ фактор при формиране на политиките за обществено, социално и икономическо развитие на община Созопол
  2. Изграждане на активно партньорство с всички представители на местната общност за осигуряване на необходимата публичност в процеса на подготовката и вземането на важни решения, свързани с развитието на община Созопол
  3. Създаване на условия за добра жизнена среда и развитие на икономиката и туризма
  4. С приемането и публикуването на Програма за работа на Общински съвет Созопол се дава възможност на гражданите на общината да бъдат информирани за работата на Общински съвет Созопол и за вземане на участие в заседанията му при обсъждането на важни за тях въпроси.

 II. ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, КНИЖОВНИЦИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Поздравявам Ви с 1 ноември – Деня на народните будители!

На този ден се прекланяме пред създателите и пазителите на българската духовност, език и култура. Свеждаме глави пред тези, които завещаха на бъдещите поколения стремеж към знание и безкористна служба в името на доброто на българския народ.

Днес се взираме в миналото.....И търсим  будителите, онези най-първите, за да пренесем в днешния ден посланията им за свобода, просвета и култура. Днес повече от всякога имаме необходимост от техния пример, завет и саможертва. Живеем в нелеки времена на трудности и предизвикателства от всякакъв характер. Стотиците имена на народни будители, изписани със златни букви в българската история са нашия стожер и непреходна светлина за всяко едно поколение, за всяка една епоха.

Всяко време има своите будители. Днешните будители сте всички вие- просветните и културни дейци в община Созопол, които с любов и всеотдайност създавате ярки творчески образци, пазите и съхраните българските традиции и обичаи и възпитавате младото поколение в изконните български ценности.

Благодаря ви за търпението, упоритостта и неугасващата ви вяра, с която продължавате пътя на цяла плеяда български будители и просветители!

Бъдете горди наследници на завещаното ни българско наследство, следвайте с вяра и кураж пътя на просветата!

Честит празник !

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...