Понеделник, 07 Юни 2021 17:05

Одобрен с Решение №409/31.05.2021 г.

Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №409
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.1, т.5 във връзка с чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията , Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: “Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в поземлен имот с идентификатор 81178.9.6 по кадастрална карта в м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол, област Бургас.
Трасето на пътната връзка е в обхват на част от поземлен имот с идентификатор 81178.9.445, представляващ част от път ІІ-99 „Бургас-Созопол“ при километър 16 + 285 ляво“, републиканска пътна мрежа, Държавна собственост.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред Административен съд гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

 

 


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ossozopo/public_html/modules/mod_sj_flat_menu/core/helper.php on line 59

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...