Четвъртък, 06 Октомври 2022 11:55

Отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи за периода 01.06.2022 г. до 31.08.2022 г.

На основание чл. 11, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, съм длъжен да представям всяко тримесечие отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи.

За периода от 01.06.2022 г. до 31.08.2022 г. имам направени следните разходи, свързани с изложбата, представена в сградата на Общински съвет Созопол, „Аз съм Българка“, с автор Радослав Първанов, а именно:
Кетъринг по откриването на изложбата – 549,60 лв.;
Хотелско настаняване на автора Радослав Първанов – 140 лв.

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет – Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...