Сряда, 14 Октомври 2020 13:21

ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

С решение № 96/16.03.2020 г.  Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, удостоява със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ г-н Руси Петров Петров.

С решение № 1277/ 30.06.2015 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието “Почетен гражданин на град Созопол  ” г-н Кирил Борисов Арнаутски

С решение №906/27.06.2014 г. Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, удостоява със званието “Почетен гражданин на град Созопол ” г-н Димо Василев Димов и г-жа Маргарита Данаилова Димитрова.                                                             

С решение № 562/ 28.06.2013 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието “Почетен гражданин на град Созопол ” г-н Иван Димитров Бахчеванов

С решение №246/22.06.2012 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието “Почтен гражданин на град Созопол ” г-н Симеон Дянков – Заместник министър – председател и Министър на финансите на Република България. 

С решение № 1047/23.12.2010 г. Общински съвет Созопол удостоява проф. Казимир Попконстантинов със званието „Почетен гражданин на град Созопол”  

С решение № 946/29.06.2010 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието „Почетен гражданин на град Созопол”:

- г-н Апостол Киряков Кюмурджиев;

- г-н Доси Петров Досев

С решение № 613/10.07.2009 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието „Почетен гражданин на град Созопол ”:

- г-н Костадин Николов Гайдаров

- г-н Никола Калоянов Стойков

- г-н Светослав Свиленов Кръстанов

- ст. н. с. д-р Божидар Димитров Стоянов

- г-н Никола Костов Хрисоскулов

 

 

 

 

Още в тази категория: « СИМВОЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...