head background 1

Почетни граждани на Община Созопол, удостоени с решение на Общински съвет

 С Решение №698/27.05.2022 г. Общински Съвет- Созопол на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.6 и чл.40 от Наредба за символите на община Созопол, удостоява Андон Костадинов Кюмурджиев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“

С Решение №461/30. 09.2021 г. Общински Съвет-Созопол на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, чл.6 и чл.40 от Наредба за символите на община Созопол, удостоява Евелина Георгиева Николова и Мирослав Ангелов Гочев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“

С решение №428/30.06.2021 г. Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, чл.6 и чл.40 от Наредба за символите на община Созопол, удостоява Ставрофорен иконом Иван Стоянов Попов /Отец Иван/ със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ /посмъртно/.

С решение № 96/16.03.2020 г.  Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, удостоява със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ Руси Петров Петров.

С решение № 1277/ 30.06.2015 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието “Почетен гражданин на град Созопол ” Кирил Борисов Арнаутски.

С решение №906/27.06.2014 г. Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, удостоява със званието “Почетен гражданин на град Созопол ”  проф. Димо Василев Димов и Маргарита Данаилова Димитрова.

С решение №684/15.11.2013 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието “Почтен гражданин на град Черноморец, община Созопол ” Александра Стоянова Маринова - световен шампион по карате Киокушин за 2013 г. в категория над 70 кг.                                                         

С решение № 562/ 28.06.2013 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието “Почетен гражданин на град Созопол ”  художникът Иван Димитров Бахчеванов.

С решение №246/22.06.2012 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието “Почтен гражданин на град Созопол ” Симеон Дянков – Заместник министър – председател и Министър на финансите на Република България.

С решение № 1047/23.12.2010 г. Общински съвет Созопол удостоява проф. Казимир Попконстантинов със званието „Почетен гражданин на град Созопол” 

С решение № 946/29.06.2010 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието „Почетен гражданин на град Созопол”:

- Апостол Киряков Кюмурджиев;

- Доси Петров Досев.

С решение № 613/10.07.2009 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието „Почетен гражданин на град Созопол ”:

- Костадин Николов Гайдаров

- Никола Калоянов Стойков

- Светослав Свиленов Кръстанов

- ст. н. с. д-р Божидар Димитров Стоянов

- Никола Костов Хрисоскулов