Четвъртък, 27 Юли 2023 14:23

Сигнал от Ганка Милчева

В деловодството на Общински съвет постъпил сигнал от Ганка Милчева с вх №523 от 26.07.2023 г.
Сигналът е изпратен до общинските съветници.
Сигналът е в прикачения файл.

В деловодството на Общински съвет постъпи жалба отживеещи на кръстовището на ул. Аполония и ул. Албатрос с вх №379 от 30.05.2023 г.
Сигналът е изпратен до общинските съветници.
Сигналът е в прикачения файл.

В деловодството на Общински съвет постъпиха въпроси от Васил Любомиров Тодоров с вх №378 от 30.05.2023 г.
Въпросите бяха зададени по време на сесия.
Сигналът е в прикачения файл.

Важни съобщения

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...