Сряда, 17 Май 2023 16:00

Жалба от жители на гр. Созопол против поставяне на статуята на Йоргос Гонаропулос

 В деловодството на Общински съвет постъпи жалба от жители на гр. Созопол против поставяне на статуята на Йоргос Гонаропулос, входирана в деловодството на общинска администрация и впоследствие входирана в деловодството на Общински съвет Созопол под №359/16.05.2023 г.

Към жалбата е приложена подписка.

Сигналът е изпратен до общинските съветници.

Жалбата е в прикачения файл.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...