Общински съвет Созопол последователно и целенасочено работи за интересите на жителите на община Созопол. Пример за това е инициативата на председателя на общинския съвет Георги Пинелов и общинския съветник Желязко Иванов за решаване на редица проблеми в град Черноморец, сред които са ремонтът на надлеза/мост/ на пътен възел Черноморец, нарушаването на бреговата ивица и заблатяването на Централния плаж в града, монтиране на обезопасителна мантинела в дясната страна на пътя Созопол- Бургас и изграждане на шумоизолационна стена в същия участък.

След като миналата година бяха изпратени серия писма за тези проблеми до редица министерства и институции и не бяха получени отговори, общинските съветници се обърнаха за помощ към бургаски депутати за съдействие за решаване на  най- сериозните проблеми на град Черноморец.

Най- активен в последните дни на 48-то Народно събрание се оказа депутатът  Димитър Найденов, който успя своевременно да постави въпроса за решаване на проблемите на град Черноморец.

В следствие на това   председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Венцислав Ангелов в свое писмо дава положителен отговор  за решаване на два от проблемите на град Черноморец.

Прилагаме цялата кореспонденция в прикачените файлове.

 

В Общински съвет Созопол се получи отговор на писмо на председателя на общинския съвет Георги Пинелов, относно нарушаване на бреговата ивица, появата на свлачищни процеси и заблатяване на Централен плаж, вследствие изграждане на Пристанище "Черноморец", община Созопол.


Писмото от директора на РИОСВ-Бургас Павел Маринов е в прикачения файл.

В Общински съвет Созопол се получи отговор на писмо на председателя на местния парламент Георги Пинелов, относно дългогодишния проблем с Централния плаж на град Черноморец. Писмото е подписано от заместник - министъра Тома Белев и в него той дава указания сигналът да бъде проверен от РИОСВ-Бургас, след което данните от проверката да бъдат изпратени на заинтересованите лица. Зам.- министърът посочва, че с писмо от 19.06.2012 г. РИОСВ-Бургас дава становище, че не е необходимо да се извършва ОВОС за инвестиционно предложение “Комплексен проект за инвестиционна инициатива- инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Черноморец, община Созопол“. Предвид, че РИОСВ-Бургас е контролен орган по спазването на заложените в решението условия, зам. министър Белеве възлага на директора на Бургаската екоинспекция Павел Маринов да направи проверка и да извърши действия по компетентност. Възложената проверка е в отговор на писмо на председателя на Общински съвет Созопол Георги Пинелов, който алармира три министерства, сред които и МОСВ, относно нарушаване на бреговата ивица, появата на свлачищни процеси и заблатяване на Централен плаж, вследствие изграждане на Пристанище- гр. Черноморец, община Созопол.

Писмото от зам.- министър Тома Белев е в прикачения файл.

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...