Петък, 10 Март 2023 14:18

Молба от "Панчев бус" ЕООД

В деловодството на Общински съвет постъпило молба от "Панчев бус" ЕООД с вх- №161 от 10.03.2023 г.
Сигналът е изпратен до общинските съветници.
Сигналът е в прикачения файл.

В деловодството на Общински съвет постъпи Молба- предложение от Александър Павлович в качеството му на управител на "Уест агро груп" ЕООД.
Сигналът е изпратен до кмета на Община Созопол и до общинските съветници.

Предложението е в прикачения файл.

В деловодството на Общински съвет постъпи сигнал от гражданинът Иван Деспов с вх- №55 от 26.01.2023 г., входирано в деловодството на Община Созопол на 15.02.2022 г. с вх.№94-00-459.

Сигналът е изпратен до общинските съветници.

Сигналът е в прикачения файл.

Важни съобщения

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...