На основание чл.194 от АПК, се обявява Решение № 1964/18.11.2019г.на АСБ и Решение № 2177/13.12.2019г., постановени по Адм.дело № 1644/2019г. по описа на Административен съд Бургас, с което се прогласява нищожността на чл.76 и чл. 77 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Созопол,

Важни съобщения

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...

ПОКАНА

Във връзка със ЗПКОНПИ Председателят на Общински съвет Созоол Георги Пинелов свиква заседа...

Обява 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и де...