Печат на тази страница
Петък, 18 Март 2022 16:38

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от правилиника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол и във връзка с предстоящото  ДВАДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:

 

Комисия

Дата

Час

1.

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

 

14:00

2.

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ,  МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ и  КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

    22.03.2022г.

/вторник/

14:15

3.

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

14:30

4.

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

14:45

                

     

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол