Понеделник, 11 Април 2022 17:09

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

          На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол и във връзка с предстоящото  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:

 

Комисия

Дата

Час

1.

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

 

13:00

2.

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ,  МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ и  КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

    14.04.2022г.

/четвъртък/

13:10

3.

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ,  МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

13:20

4.

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

13:30

5.

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

13:40

6.

комисия по сОЦИАЛНА ПОЛИТИКА,ОБРАЗОВАНИЕ,КУЛТУРА,ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

 

 

13:50

 

  

Комисия

Дата

Час

 

 

ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО  ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕ НА КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО  ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО  ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

 

ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО  ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕ НА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2022 г. /четвъртък/

 

 

 

  14:00

 

 

 

 

14:15

 

 

 

 

 

14:30

 

 

 

 

 

 

 

14:45

 

   ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО  ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

 

 

15:00

 

 

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол         

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол,...