Четвъртък, 22 Юни 2023 14:28

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт  и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.2023 г. от Административния ръководител – Председател на Окръжен съд -Бургас и Решение № 982/30.03.2023 г.  на Общински съвет - Созопол,  

ОБЯВЯВАМ, че е открита процедура за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Бургас, с утвърдена обща численост - трима съдебни заседатели.

Изисквания за участие в подбора:

Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в Община Созопол, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Бургас;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявалия;

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Бургас;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Бургас;

1.10. да не са били съдебни заседатели повече от два последователни мандата към Районен съд - Бургас.

Необходими документи за участие в подбора:

Кандидатите подават  заявление по образец - Приложение №1,  в срок до 30.06.2023 г., в деловодството на Общински съвет – Созопол, находящо се в гр. Созопол ул. „Аполония“ № 34, придружено със следните документи:

  1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
  2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Созопол да се обръща за препоръки (Приложение №5);
  5. мотивационно писмо;
  6. писмено съгласие (Приложение №4);
  7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2);
  8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
  9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3).

             Списък с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет –страницата на  Общински съвет - Созопол, в срок, не по-малък от 14 дни преди датата на изслушването, което  ще се извърши от комисия, избрана с Решение № 982/30.03.2023 г.  на Общински съвет - Созопол.

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет - Созопол

 

Бланките за кандидатстване са в прикачените файлове.


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ossozopo/public_html/modules/mod_sj_flat_menu/core/helper.php on line 59

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...