Петък, 30 Юни 2023 13:30

СЪОБЩЕНИЕ СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

За подбор на съдебни заседатели за Районен съд  Бургас от община Созопол за мандат 2024-2027 г.

 Комисията за подбор на съдебни заседатели за Районен съд Бургас от община Созопол за мандат 2024-2027 г., определена с Решение № № 982/30.03.2023 г ., в състав: Георги Пинелов, Станимир Андонов и Светлана Лулева, с Решение от 30.06.2023 г.,

допуска до събеседване:

  1. Янка Миткова Сотирова, родена 1969 г., с постоянен адрес в гр. Созопол, с висше образование, специалност „Педагогика“.

Събеседването ще се състои на 19.07.2023 г. , в 13:30 ч. в сградата на общинския съвет.

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...