Вторник, 27 Юни 2023 16:06

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2022 ГОДИНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол.
ОТРАВЯМ НАСТОЯЩАТА ПОКАНА, с която каня всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Созопол, извън бюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2022 година, което ще се проведе на 14.07.2023 г./петък/ от 17.30 часа в Кино-видеоклуба на НЧ “Отец Паисий- 1896“, находящ се в гр. Созопол , ул. „Аполония“№1 .
Материалите за публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Общински съвет Созопол https://os-sozopol.org/index.php/otcheti/item/1580-2022.
Същите са налични и в канцеларията на председателя на Общински съвет Созопол и са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 15.30 ч.
Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на следната електронна поща:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и да се депозират в деловодството на общински съвет до 12.07.2023 г.

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет СОЗОПОЛ

Дата на публикуване: 27.06.2023 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...