Понеделник, 15 Юни 2020 09:23

Съобщение за публично обсъждане на 25.06.2020

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.130д, ал.3 от Закона за публичните финанси,Община Созопол
УВЕДОМЯВА:
Изготвен е план за финансово оздравяване на общината 2020-2022 г. Публичното обсъждане ще се проведе на 25.06.2020 г. от 18,00 часа в залата на Киносалона на НЧ “Отец Паисий – 1896“ град Созопол.
Дневен ред:
1.Публично обсъждане на плана за финансово оздравяване на Община Созопол 2020-2022 г.;
2.Предложения за плана.
Материалите за обсъждането са публични на интернет страницата на община Созопол: https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9300:-------2019--2021-&catid=242:2013-11-11-17-50-38&Itemid=179
, в секция „Административни актове“.
Становища, предложения и препоръки по плана може да бъдат представени в деловодството на община Созопол до датата на публичното обсъждане.
За информация в сайта на община Созопол www.sozopol.bg
Публичното обсъждане да се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съобразени с извънредната епидемична обстановка.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...