Понеделник, 22 Юни 2020 16:23

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 515 по описа за 2020 г. на Административен съд-Бургас

На основание чл.194 от АПК, се обявява Решение № 629/11.06.2020г.на АдмСБургас, постановено по Адм.дело № 515/2020г. по описа на Административен съд Бургас, с което се отменя разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т.4 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол, само в частта относно изписания текст: ,,12 и 13’’ и е отхвърлен протеста на прокуратурата в останалата му част, а именно: за цялостна отмяна на чл. 52, ал.1, т. 4 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол , приета от Общински съвет – Созопол с Решение № 45/5/23.01.2008г.,изменена с Решение № 1436/31.05.2019 г. на ОбС.

Важни съобщения

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...

График на постоянно действащите комисии за десетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на десетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Заповед № 8-Z-853/10.07.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и ме...

Откриване на лято 2020 година

На 05.07. 2020 г., неделя от 20:00 ч. на амфитеатър "Аполония" ще се открие официално летн...