Понеделник, 09 Ноември 2020 13:46

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам ТРИНАСЕДЕТО извънредно заседание, което ще се проведе на 13.11.2020 г., петък в 9.30 часа, при следния проект за дневен ред:

  1. Докладна записка № 785/09.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Поправка на Решение №256 от 15.10.2020 г.

 Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...