Четвъртък, 03 Декември 2020 17:13

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

График 14 

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:

№        Комисия         Дата    Час

  1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ  09.12.2020г.               14:00
  2. КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 09.12.2020г. 14:15
  3. КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  09.12.2020г.            14:30
  4. КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ  09.12.2020г. 14:50

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28А,  ал.1 от ЗМСМА заседанията на комисиите ще се проведат чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемична обстановка и наложените ограничения  във връзка с  разпространението на Ковид 19.

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет- Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

График 14 Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Соз...

Обява за дневния ред на четиринадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

ОБЯВА На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28А, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТИРИНАД...

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...