Сесия № 29/19.04.2022 г.
 
СЕСИЯ № 28/25.03.2022 Г
 
Сесия № 27/25.02.2022 г.
 
Сесия № 26/27.01.2022 г.
 
Сесия 25/22.12.2021 г.
 
Сесия № 24/30.11.2021 г.
 
Сесия № 23/27.10.2021 г.
 
Сесия № 22/30.09.2021 г.
 
Сесия № 21/28.07.2021 г.
 
Сесия № 20/30.06.2021 г.
 
Сесия № 19/31.05.2021 г.
 
Сесия № 18/28.04.2021 г.
 
Сесия № 17/31.03.2021 г.
 
Сесия № 16/02.03.2021 г.
 
Сесия № 15/09.02.2021 г.
 
Сесия № 14/17.12.2020 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол,...