Благотворителният концерт, организиран от областния управител проф. Мария Нейкова събра сумата от 43 хиляди лева, които ще подпомогнат изграждането на православния храм "Св. Живоприемен източник" в с. Драганово.

И тази година председателят на Общински съвет - Созопол Георги Пинелов спази традицията и посети децата и младежите от Центъра в с. Атия в навечерието на Великденските празници.

В днешния слънчев ден четири групи лазарки посетиха Общински съвет Созопол и внесоха празнично настроение в делничния ден. Да спазят традицията първи в сградата на местния парламент гостуваха лазарките от детска градина „Здравец“. Малките лазарки огласиха фоайето на общинския съвет с най- звънките си гласчета и изпяха най- пролетните и весели песни, посветени на Лазаровден.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...