Във връзка със Заповед № 8-Z-853/10.07.2020г. на кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев, част от събития, посветени на празника на Созопол в чест на покровителката на града Света Марина отпадат. Празничните събития, които остават в програмата са следните:

Празничната програма, посветена на празниците на Созопол стартира на 15 юли с откриване на изложба на созополски художници, която ще бъде открита от 17.30 ч. в Художествената галерия.
ПРОГРАМА:

Четирима общински съветника от Общински съвет Созопол са избрани да участват в работата Националното сдружение на общините в Република България /НСРОБ/ като членове на Постоянните комисии към Сдружението за мандат 2019-2023 г..

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

График 14 Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Соз...

Обява за дневния ред на четиринадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

ОБЯВА На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28А, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТИРИНАД...

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...