Уважаеми съграждани,

Уважаеми учители и ученици,

Приемете моите сърдечни поздрави към всички вас, просветители и деятели на образованието, по случай 24 май- Деня на българската писменост, просвета и култура. Ден на словото, знанието и духовността, ден в който славим делото на  светите братя Кирил и Методий.

Във връзка с 9 май- Ден на Европа и Ден на победата над хитлерофашизма в Созопол бе реализирана инициатива „Ден на отворените врати“ като ученици от 8“а“ клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Созопол посетиха двете институции на местното самоуправление в общината.

Уважаеми съграждани,

Уважаеми жители на община Созопол,

Днес отбелязваме 77 години от края на Втората Световна война и честваме Деня на Европа и Деня на победата над фашизма във Втората световна война.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организ...

СПРАВКА По чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Постъпили предложения по ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК за организацията и дейн...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ШЕСТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ШЕСТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...