Уважаеми съграждани,
Уважаеми жители на община Созопол

Поздравявам Ви по повод най-светлия християнски празник Възкресение Христово!
В празничните дни обикновено търсим доброто във всеки човек. Нека не само днес мислите ни бъдат чисти и достойни, а сърцата ни носят сила и надежда, за да вървим по житейския път, който ни е предначертан.

Благотворителният концерт, организиран от областния управител проф. Мария Нейкова събра сумата от 43 хиляди лева, които ще подпомогнат изграждането на православния храм "Св. Живоприемен източник" в с. Драганово.

И тази година председателят на Общински съвет - Созопол Георги Пинелов спази традицията и посети децата и младежите от Центъра в с. Атия в навечерието на Великденските празници.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...