Уважаеми съграждани,

Уважаеми жители на община Созопол,

Днес отбелязваме 77 години от края на Втората Световна война и честваме Деня на Европа и Деня на победата над фашизма във Втората световна война.

Уважаеми съграждани и жители на община Созопол,

Уважаеми госпожи и господа военнослужещи и ветерани от войните,

 Приемете моите поздравления по повод 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия и християнския празник Гергьовден!

Увaжaeми  мюcюлмaни от община Созопол, 

Приятели,

Най-искрено ви поздравявам по случай Рамазан Байрам и ви пожелавам здраве, щастие, благополучие и духовно богатство.

Важни съобщения

График на комисиите за среща с представители на спортни клубове, читалища и неправителствени организации

На 28.03.2023 г., вторник в сградата на Общински съвет -Созопол, ще се проведат заседания...

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 931, обективирано в ПРОТОКОЛ № 37/30.01.2023г.

ОТ ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ ОТНОСНО: Поправка на оч...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...