Уважаеми съграждани,

 Уважаеми жители на община Созопол,

Днес, България отбелязва своя Национален празник. На този ден преди 145години  се сбъдва  вековният копнеж на българския народ за свобода.

3-ти март е ден на преклонение! Ден, в който си припомняме, че изпепелената от петвековни пожарища българска земя е населена от народ, който през всички столетия на това жестоко робство е запазил своя народностен характер, езика си, своята православна вяра и борчески съзидателен дух.

 Уважаеми читалищни деятели и самодейци в община Созопол,

Поздравявам ви по повод 1 март – Деня на любителското художествено творчество!

Българското читалище е мястото, което съчетава културни ценности, талант и изкуство, създавано и разпространявано от самодейците – хората, които отдават време и сили за запазване на българските традиции, дух и култура.

Уважаеми съграждани,

Малко са датите в националния исторически календар, които ни обединяват и сплотяват. Една такава дата е обесването на Васил Левски. Неговата гибел е покруса за целия народ, неговият живот и дело - завет и път за България.

 Левски се роди и живя в свят, в който доброто и лошото, страхът и надеждите, успехите и провалите, старото и модерното си съжителстваха. Свят, в който желанието за промяна и свобода бяха много силни, но в същото време никой не предлага как това да стане бързо и успешно. И тук именно трябва да се преклоним пред неговите  вътрешна сила и убеждение, да оценим способността му да разбира еднакво добре и богатия и бедния, и търговеца и селянина, и учения и неграмотния, да се възхитим на неговия революционен плам, превърнал роба в борец за народна свобода.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...