01 – 04 ЮЛИ 11:00 часа Международна Морска АРТ ОЛИМПИАДА „Хармония и Сила“
Летен театър „Аполония“ – гр.Созопол- стар град
04 ЮЛИ 17:00 часа Презентация на книгата „Созопол ул.Рибарска“- автор Савко Калата
Етнографски музей – гр.Созопол, ул.“Кирил и Методий“№34
05 -15 ЮЛИ Международен младежки фестивал „МУЗИТЕ“
Летен театър „Аполония“- гр.Созопол – стар град

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...