Уважаеми дами и господа полицаи,

Уважаеми служители на Районно управление- Созопол

Приемете моите поздрави по повод професионалния празник на полицията!

Днес отдаваме почит и уважение към всички служители на реда, които ежедневно, изпълнявайки своите задължения, осигуряват спокойствие на всички нас, жителите на община Созопол.

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, КНИЖОВНИЦИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 Приемете моите поздравления по случай 1 ноември – Деня на народните будители.

Днес България отбелязва един от най-светлите дни в календара, посветен на делото и паметта на безбройните народни будители, които са оставили след себе си светъл отпечатък в историята ни. На тази дата изразяваме своята почит и признателност към създателите и пазителите на нашата духовна традиция, събудили българското самосъзнание! Благодарение на тях нашият народ е запазил вярата си в духовните ценности, в морала и доброто.

Уважаеми Колеги Общински съветници,

Уважаеми г-н Кмет,

Уважаеми Зам.-кметове,

Уважаеми Кметове на кметства,

Уважаеми Служители на Общинска администрация – Созопол,

 Приемете моите поздравления по случай Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври!

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...