Уважаеми учители от община Созопол,

 Приемете моите най- сърдечни поздравления по случай 5 октомври- Международен ден на учителя!

Вие, които водите децата на България към знание и просвета, градите българската идентичност и съхранявате духовните устои на нацията, имате призванието да бъдете духовни водачи! Продължавайте да вдъхновявате нашите деца да мечтаят, да превземат висини в областта на науката и културата. Поощрявайте ги да показват на света знанията и достойнствата си, да разгръщат уменията и таланта си и да бъдат преди всичко добри хора!

Уважаеми съграждани,

Скъпи възрастни хора от община Созопол,

Приемете моите най – искрени поздравления по случай Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! На този ден отдаваме заслужено признание на постигнатото от възрастните хора – от нашите родители, баби и дядовци. С притежаваните от вас достойнства на човешката личност, вие сте пример за трудолюбие, честност и отговорност за младите поколения.

Уважаеми съграждани,

Уважаеми жители на община Созопол,

Днес, 22 септември отбелязваме с гордост и достойнство 114 години от Независимостта на България!

Обявяването на независимостта е едно от най- големите постижения в историята на родната ни дипломация. Макар че сме свикнали да го приемаме като един напълно формален акт, то е сред един от онези моменти, които трябва да помним, и с които трябва да се гордеем. Българската дипломация, представена от достойни и смели патриоти успяват в една усложнена международна обстановка, от двуличните войни и договорки между Велики сили, да осъществи най- съкровения  български идеал- Независимостта.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...