Уважаеми Колеги Общински съветници,

Уважаеми г-н Кмет,

Уважаеми Зам.-кметове,

Уважаеми Кметове на кметства,

Уважаеми Служители на Общинска администрация – Созопол,

 Приемете моите поздравления по случай Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври!

 Уважаеми учители от община Созопол,

 Приемете моите най- сърдечни поздравления по случай 5 октомври- Международен ден на учителя!

Вие, които водите децата на България към знание и просвета, градите българската идентичност и съхранявате духовните устои на нацията, имате призванието да бъдете духовни водачи! Продължавайте да вдъхновявате нашите деца да мечтаят, да превземат висини в областта на науката и културата. Поощрявайте ги да показват на света знанията и достойнствата си, да разгръщат уменията и таланта си и да бъдат преди всичко добри хора!

Уважаеми съграждани,

Скъпи възрастни хора от община Созопол,

Приемете моите най – искрени поздравления по случай Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! На този ден отдаваме заслужено признание на постигнатото от възрастните хора – от нашите родители, баби и дядовци. С притежаваните от вас достойнства на човешката личност, вие сте пример за трудолюбие, честност и отговорност за младите поколения.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организ...

СПРАВКА По чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Постъпили предложения по ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК за организацията и дейн...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ШЕСТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ШЕСТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...