Уважаеми колеги общински съветници,

Уважаеми г-н Кмет,

Уважаеми Зам.-кметове,

Уважаеми кметове на кметства,

Уважаеми служители на Общинска администрация – Созопол,

За мен е чест да Ви поздравя по случай Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври!

УВАЖАЕМИ ПЕНСИОНЕРИ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА,

Приемете моите най- сърдечни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора - 1 октомври, до всички вас - хората на златна възраст, със златни сърца!
Ние, вашите наследници, ви дължим много – внимание, обич, уважение, почит! Мъдростта и опитът ви са безценен урок за нас!
На вас ние, вашите деца и внуци, дължим всичко, което сме научили в живота си, дължим мъдрите уроци, които ни давате всеки ден.
Вие сте тези, благодарение на които висшите човешки добродетели намират своя израз в натовареното ни ежедневие. Подкрепяте ни, вярвате ни, помагате ни да съзряваме. Не преставате да ни учите на трудолюбие и отговорност.
Изказвам благодарности и за положените усилия в това да възпитавате следващите поколения в любов към българските традиции и култура.
Желая на всички вас здраве, дълголетие и достойни старини!
Бъдете здрави! Носете бодрия дух! Радвайте се на обич и внимание!

Георги ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет Созопол

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси; чл. 14 от ЗМСМА и чл. 44,  ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...